Hlasovanie z 15. zasadnutia MiZ, konaného dňa 11.12.2012

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.

Hlasovanie: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: na návrh poslanca Žiačika bod 23 presunúť ako bod 4a.

Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 6
Prítomní: 25

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Proti:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
     

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: na návrh poslanca Zajaca bod 9 presunúť ako bod 26a.

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: na návrh poslanca Zajaca bod 10 presunúť ako bod 26b.

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

 Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: na návrh poslanca Zajaca bod 12 presunúť ako bod 26c.

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: na návrh poslanca Zajaca bod 13 presunúť ako bod 26d.

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – návrh poslanca Zajaca – nový bod 5a – Doplnenie členov finančnej a podnikateľskej komisie.

Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: návrh poslanca Zajaca – nový bod 5a – Doplnenie členov komisie školstva a mládeže.

Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: návrh poslanca Buzáša – nový bod 5c – Informácia o vývarovni Lackova 4.

Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: návrh poslanca Buzáša – nový bod 5d – Návrh na zmenu VZN 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí.

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 J��n Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: na návrh poslanca Zajaca bod 23 presunúť ako bod 5e.

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: návrh poslanca Zajaca – Osobitné hlasovanie o zaradení bodu 14.  
(Informácia o plnení uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves č. 255/2012/H – antidatované zmluvy KŠK).
Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 13
Prítomní: 25

Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadn��r
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: návrh poslanca Zajaca – Osobitné hlasovanie o zaradení bodu 15. 
(Návrh na uzavretie dodatku ku Koncesnej zmluve o poskytovaní služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody a plnenie uznesenia č. 254/2012/E).
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 15
Prítomní: 25

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
     

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: návrh poslanca Zajaca – Osobitné hlasovanie o zaradení bodu 18. 
(Žiadosť OZ Susedia Sami Sebe o nájom pozemku časti parc. č. 1426/729 o výmere 126 m2  za účelom vybudovania detského ihriska, okrasnej a oddychovej zelene a osadenia lavičiek na ulici Albína Brunovského – Dlhé diely).
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 14
Prítomní: 25

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
     

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: návrh poslanca Zajaca – Osobitné hlasovanie o zaradení bodu 21. 
(Žiadosť riaditeľky ZŠ Majerníkova 62 o zaplatenie energií za prenájom bazéna v čase určenom pre verejnosť od 21.10.2011 do 24.6.2012).
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 14
Prítomní: 25

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
     

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: návrh poslanca Zajaca – Osobitné hlasovanie o zaradení bodu 22. 
(Voľba členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves).
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 15
Prítomní: 25

Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: návrh poslanca Zajaca – Osobitné hlasovanie o zaradení bodu 24. 
(Žiadosť o dotáciu – Športový klub Cabanos vo výške 3.500,- €).
Hlasovanie: 
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 14
Prítomní: 24

Za:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
   

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: návrh poslanca Zajaca – Osobitné hlasovanie o zaradení bodu 25. 
(Žiadosť o dotáciu – Pressburg Water Polo team, ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 vo výške 3.990,- €).
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
   

   Nehlasovali:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 0.
Žiadosť Rodinného centra Klbko o predĺženie zmluvy o prenájme priestorov na Lackovej 4. 
(A. schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení: predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov – priestoru bývalých detských jaslí na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave, žiadateľovi Občianske združenie Rodinné centrum Klbko, Lackova 4, Bratislava, IČO: 31816193 na účely výkonu jej činnosti za doterajších podmienok. B. splnomocňuje starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. T: 20.12.2012).
Hlasovanie
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 1.
Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves. Návrh poslancov Zajaca a Bendíka na zmenu a doplnenie uznesenia 
(schvaľuje Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves s nasledovnými zmenami a doplneniami: V článku 6 Bod 14) Doplniť za text „udelí slovo v bode Rôzne“ nasledovné: „Pre vystúpenie občanov v bode Rôzne je určený čas od 16:00, v trvaní maximálne 30 minút. Predsedajúci preruší rokovanie miestneho zastupiteľstva v stanovenom čase o 16:00 a umožní vystúpenie občanov – bod Rôzne. Na vystúpenie občanov v tomto bode sa nevyžaduje súhlas miestneho zastupiteľstva. Občania vystúpia v poradí, v akom sa prihlásili do tohto bodu v rozsahu maximálne 5 minút. V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento limit predĺžiť.“ Vypustiť text „Časový rozsah vystúpenia občana nesmie presahovať 3 minúty.“. V článku 6 Bod 16) Doplniť za text „po odhlasovaní ukončenia rozpravy“ nasledovné: „Na ich diskusné príspevky môžu poslanci reagovať faktickými poznámkami.“ Doplniť nový bod 25) v znení: „Ak chce v rozprave k niektorému bodu programu vystúpiť predsedajúci, odovzdá vedenie rokovania zástupcovi starostu podľa bodu 3. Dĺžka vystúpenia nesmie prekročiť časový limit uvedený v bode 18. Vedenia rokovania sa ujme znovu až po skončení rozpravy a hlasovania o prerokúvanej veci. Znenie bodu 25 sa nevzťahuje na prednesenie faktickej poznámky predsedajúcim.“ V článku 6 Bod 24) Doplniť za text „môžu tohto práva vzdať“ nasledovné: „Ak sa poslanec, ktorý vystúpil v rozprave domnieva, že predkladateľ alebo spracovateľ materiálu nereagoval dostatočne v záverečnom slove na otázky a podnety vyplývajúce z rozpravy, tak má právo reagovať na záverečné slovo faktickou poznámkou. Predkladateľ má právo reagovať na takto vznesenú faktickú poznámku.“ V článku 8 Bod 2) Doplniť za text „o ňom osobitne hlasovať“ nasledovné: „Ak poslanec požiada, aby sa o jednotlivých bodoch návrhu uznesenia hlasovalo samostatne, návrhu sa vyhovie.“ V prílohe Rokovacieho poriadku Čl. 2  Príprava materiálov, odsek (3) pridať vetu: „Materiály závažnejšieho charakteru alebo veľkého rozsahu (napr.: návrh rozpočtu, návrh záverečného účtu) budú doručené členom komisií najneskôr 10 pracovných dní pred zasadnut��m komisie.“)
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 J��n Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 2.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 15. MiZ 2012. Doplňujúci návrh poslanca Žiačika 
(ukladá prednostovi zvolať rokovanie komisie, ktorá bola daná uznesením č. 192/2012/B, pozvať na ňu Ing. Tibora Schlossera za hlavné mesto a pozvať na rokovanie komisie zástupcov spoločností DIC Bratislava, s.r.o a ProPark s.r.o.).
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

   Nehlasovali:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
   

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 2.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 15. MiZ 2012.  Návrh poslankyne Čahojovej na zmenu a doplnenie uznesenia 
(A. berie na vedomie správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 15. MiZ 2012. B. schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 518/2010, č. 162/2012, č. 192/2012/C, 195/2012, č. 212/2012, č. 233/2012/C, č. 235/2013, č. 247/2012. C. mení uznesenie č. 233/2012/B nasledovne: Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves súhlasí s predĺžením zmluvy o správe bazéna na ZŠ Majerníkova 62 medzi Karloveským športovým klubom a Mládežníckym basketbalovým klubom Karlovka, o.z. do 28.2.2013. D. ruší uznesenie č. 138/2011 a uznesenie č. 245/2012).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 2.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 15. MiZ 2012. Doplňujúci návrh poslanca Keselého
 (žiada prednostu požiadať hlavné mesto o riešenie uplatnenej reštitúcie v areáli ZŠ Majerníkova tak, aby sa parcely dotknuté reštitúciou dostali do majetku hlavného mesta a do spr��vy MČ Karlova Ves).
Hlasovanie
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 2.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 15. MiZ 2012. Hlasovanie o uznesení ako o celku.

Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

   Nehlasovali:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 3.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 15. MiZ 2012.

Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 4.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013.

Hlasovanie: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Zajaca 
(V programe 3 – Služby občanom. V podprograme 3.5. – Stavebný úrad: v bežn��ch výdavkoch zníženie nasledovne v položkách: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zníženie o 33 900 Eur na čiastku 38 700 Eur. Odvody a poistné zníženie o 12 203 Eur na čiastku 14 706 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch: 46 103 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu presunúť do rezervného fondu MČ Bratislava – Karlova Ves. V programe 7 – Vzdelávanie. V kapitálových výdavkoch doplnenie nasledovných položiek: 7.3. SŠ Tilgnerova 14 rekonštrukcia hygienických zariadení – 16 800 Eur. 7.4. ZŠ Majerníkova 62 – výmena okien 1. a 2. Poschodie – 57 000 Eur. 7.5. MŠ Suchohradská 3 – oprava kanalizácie II. Etapa – 8 200 Eur. 7.6. MŠ L. Sáru 3 – oprava kanalizácie – 5 800 Eur. 7.7. MŠ Pod Rovnicami – oprava strechy – 14 800 Eur. 7.8. ŠJ a MŠ – obnova veľkokuch. zariadení a odstránenie hyg. nedostatkov – 10 600 Eur. Uvedené kapitálové výdavky boli pôvodne navrhované financovať z Fondu rozvoja bývania, ktoré navrhujem touto cestou z Návrhu rozpočtu FRB vyňať a nečerpané prostriedky ponechať vo fonde na plnenie účelu rozvoja bývania. V programe 8 – Kultúra. V kapitálových výdavkoch zníženie nasledovnej položky: 8.1. Nákup pódia KCK – výmena podlahy – zníženie o 7 000 Eur na čiastku 0 Eur. V programe 11 – Podporná činnosť. V kapitálových výdavkoch zníženie nasledovných položiek: 11.1. Stroje, prístroje – vozidlo – zníženie o 18 430 Eur na čiastku 0 Eur. 11.1. Strešný diel na stan – zníženie o 2 700 Eur na čiastku 0 Eur. Návrh celkove predstavuje navýšenie kapitálového rozpočtu o 85 070 Eur, ktorú navrhujem financovať finančnou operáciu – prevodom z rezervného fondu MČ Bratislava – Karlova Ves).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

   Nehlasovali:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Bendíka 
(V programe 11 – Podporná činnosť. V podprograme 11.1. – Správa obce. V bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položkách: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania miestneho úradu zníženie o 222 300 Eur na čiastku 744 000 Eur. Odvody a poistné miestneho úradu zníženie o 79 140 Eur na čiastku 282 720 Eur. Materiál a štandardná údržba zníženie o 7 760 Eur na čiastku 38 000 Eur. Doprava a cestovné zníženie o 15 090 Eur na čiastku 13 000 Eur. Služby zníženie o 99 650 Eur na čiastku 70 000 Eur. Ostatné všeobecné platby zníženie o 34 450 Eur na čiastku 34 450 Eur. Vianočné osvetlenie a hody zníženie o 3 500 Eur na čiastku 5 000 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 461 890 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu presunúť do rezervného fondu MČ Bratislava – Karlova Ves).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

   Nehlasovali:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslankyne Hladkej 
(1. V programe 12 – Prostredie pre ��ivot. V podprograme 12.2 – Správa a údržba verejnej zelene: Zmeniť názov podprogramu na „Správa a údržba verejnej zelene do 30.6.2013“. V bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položkách: Kosenie trávnatých plôch zníženie o 40 000 Eur na čiastku 33 000 Eur. Orezy a výruby drevín zníženie o 22 745 Eur na čiastku 12 745 Eur. Závlahový systém Nám. sv. Františka zníženie o 500 Eur na čiastku 500 Eur. Nová zeleň zníženie o 4 480 Eur na čiastku 1 500 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 67 725 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu presunúť do rezervného fondu MČ Bratislava – Karlova Ves. 2. V programe 5 – Odpadové hospodárstvo. V podprograme 5.2. – Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky: v bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položke: Jarné a jesenné hrabanie zmeniť názov položky na „hrabanie do 30.6.2013“ zníženie o 23 950 Eur na čiastku 24 000 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch: 23 950 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu presunúť do rezervného fondu MČ Bratislava – Karlova Ves).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

   Nehlasovali:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Kadnára 
(V programe 7 – vzdelávanie. V podprograme 7.6. – Stredisko služieb škole (tovary a služby) zmeniť názov položky na „Stredisko služieb škole (tovary a služby) do 30.6.2013“. V bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položke: Stredisko služieb škole (tovary a služby) zníženie o 41 000 Eur na čiastku 15 000 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 41 000 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu presunúť do rezervného fondu MČ Bratislava – Karlova Ves).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Buzáša 
(V programe 10 – Sociálne služby. V podprograme 10.4. – Opatrovateľská služba v byte občana. V bežných výdavkoch zvýšenie nasledovne v položke: Opatrovateľská služba v byte občana zvýšenie o 4 340 Eur na čiastku 20 000 Eur. V podprograme 10.6. – Organizovanie spoločného stravovania. Zmeniť názov podprogramu na „Organizovanie spoločného stravovania do 31.3.2013“. V bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položke: Potraviny – obedy zníženie o 49 707 Eur na čiastku 16 569 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 45 367 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu presunúť do rezervného fondu MČ Bratislava – Karlova Ves. V programe 8 – Kultúra. V podprograme 8.1. – Karloveské centrum kultúry. V bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položkách: KCK kultúrna činnosť zníženie o 17 600 Eur na čiastku 10 000 Eur. KCK tovary a služby zníženie o 6 900 Eur na čiastku 7 500 Eur. Karloveské hody a ples – zníženie o 13 000 Eur na čiastku 7 000 Eur. Majáles, Juniáles zníženie o 12 000 Eur na čiastku 2 000 Eur. MDD zníženie o 1 000 Eur na čiastku 660 Eur. Martin na bielom koni zníženie o čiastku 1 660 Eur na čiastku 0 Eur. Kultúrne leto v Karlovej Vsi zníženie o 10 000 Eur na čiastku 0 Eur. V podprograme 8.2 – Miestna knižnica. V bežných výdavkoch zvýšenie nasledovne v položkách: Nákup kníh a časopisov zvýšenie o 2 000 Eur na čiastku 6 000 Eur. Tovary a služby zvýšenie o 1 000 Eur na čiastku 2 500 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 59 160 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu presunúť do rezervného fondu MČ Bratislava – Karlova Ves).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

   Nehlasovali:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Labudu 
(V programe 6 – Pozemné komunikácie. V podprograme 6.1. – Správa a údržba pozemných komunikácií: v bežných výdavkoch zmenu nasledovne v položkách: Obnova cestnej siete a drobné opravy zvýšenie o 7 000 Eur na čiastku 50 000 Eur. Obnova dopravného značenia zníženie o 6 000 Eur na čiastku 14 000 Eur. Zimná údržba upraviť názov na „Zimná údržba do 30.6.2013“ zníženie čiastky o 98 000 Eur na čiastku 50 000 Eur. V podprograme 6.3. – Správa a údržba chodníkov a obrubníkov: v bežných výdavkoch zvýšenie nasledovne v položke: Správa a údržba chodníkov a obrubníkov zvýšenie o 15 000 Eur na čiastku 50 000 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 82 000 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu presunúť do rezervného fondu MČ Bratislava – Karlova Ves).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

   Nehlasovali:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Záhradníka 
(V programe 2 – Interné služby mestskej časti. V podprograme 2.1. – Právne služby – zastupovanie MČ navonok: v bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položke: Externé právne služby – zníženie o 4 650 Eur na čiastku 20 000 Eur. V podprograme 2.3. – Činnosť samosprávnych orgánov: v bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položkách: Reprezentačné miestna rada, miestne zastupiteľstvo zníženie o 600 Eur na čiastku 1 000 Eur. Ošatné poslanci zníženie o 300 Eur na čiastku 700 Eur. Školenie poslancov zníženie o 2 160 Eur na čiastku 0 Eur. Nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008) zníženie o čiastku 20 000 Eur na čiastku 20 000 Eur. V podprograme 2.13. – Miestny informačný systém: v bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položkách: Internetová sieť, WIFI, Web stránka – zníženie o 2 200 Eur na čiastku 5 000 Eur. Softvér, licencie v programe 1.6. zníženie o 3 100 Eur na čiastku 2 000 Eur. Príslušenstvo výpočtovej techniky zníženie o 5 050 Eur na čiastku 4 000 Eur. Údržba výpočtovej techniky zníženie o 700 Eur na čiastku 2 800 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 38 760 Eur, na ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu presunúť do rezervného fondu MČ Bratislava – Karlova Ves).
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Bartoša 
(V programe 5 Odpadové hospodárstvo. Rozčleniť položku 5.2. na tri body: odvoz odpadov – 1. likvidácia psích extrementov, 2. jarné a jesenné hrabanie. V rámci podprogramu 5.2. znížiť položku bioodpad z údržby zelene 47 000 Eur mínus 20 000 Eur a presunúť na položku veľkokapacitné kontajnery plus 20 000 Eur na sumu 55 000 Eur).
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 9
Prítomní: 24

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 

   Proti:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

   Nehlasovali:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej 
(V programe 9 – Karloveský športový klub. Zmeniť názov programu na „Karloveský športový klub do 31.3.2013“. V podprograme 9.1. – Karloveský športový klub: V bežných výdavkoch zmeny nasledovne v položkách: Karloveský športový klub zvýšenie príspevku príspevkovej organizácii o 20 000 Eur na čiastku 20 000 Eur. Energie zníženie o 27 000 Eur na čiastku 0 Eur. Tovary a služby zníženie o 48 010 Eur na čiastku 0 Eur. Dotácie klubom zníženie o 11 000 Eur na čiastku 0 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 66 010 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu presunúť do rezervného fondu MČ Bratislava – Karlova Ves. Vytvárame si tak rezervu pre budúce použitie pre potreby Karloveského športového klubu).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 5.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Hlasovanie o uznesení ako celku.

Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 5a.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie členov finančnej a podnikateľskej komisie 
(A. volí Mgr. Marcela Zajaca za nového člena finančnej a podnikateľskej komisie miestneho zastupiteľstva. B. volí Ing. Petra Sedláka, ekonóma, za nového člena-neposlanca finančnej a podnikateľskej komisie miestneho zastupiteľstva).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 5b.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie členov komisie školstva a mládeže 
(A. berie na vedomie ústne vzdanie sa členstva v tejto komisii Mgr. Marcela Zajaca. B. volí Ing. Danielu Záhradníkovú za nového člena komisie školstva a mládeže miestneho zastupiteľstva).
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 5c.
Návrh poslanca Buzáša: Informácia o jedálni na Lackovej 4. 
(A. ukladá prednostovi predložiť miestnemu zastupiteľstvu súhrnnú informáciu o zmene spôsobu zabezpečenia stravovania v jedálni na Lackovej ulici. T: najbližšie MiZ. B. žiada prednostu predložiť miestnemu zastupiteľstvu spôsob výberu nového prevádzkovateľa jedálne na Lackovej ulici a predložiť ekonomickú analýzu súčasného stavu v porovnaní s predchádzajúcim prevádzkovateľom. T: najbližšie MiZ. C. ukladá prednostovi predložiť miestnemu zastupiteľstvu všetky zmluvy a objednávky, týkajúce sa spoločného stravovania v stredisku Lackova ulica za obdobie 2011 až 2012. T: najbližšie MiZ).
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 5d.
Návrh poslanca Buzáša: 
Návrh na zmenu VZN č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves 
(navrhuje úpravu – zmenu VZN č. 8/2008 nasledovne: v § 3 ods. 6 sa suma 3 320 Eur nahrádza sumou 100 Eur a suma 6 640 Eur sa nahrádza sumou 200 Eur, v § 3 ods. 7 sa suma 3 320 Eur nahrádza sumou 100 Eur a suma 6 640 Eur sa nahrádza sumou 200 Eur).
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 5e.
Návrh transformácie príspevkovej organizácie KŠK na referát miestneho úradu s názvom KŠK. Pozmeňujúci návrh poslanca Kadnára 
(A. neschvaľuje transformáciu príspevkovej organizácie KŠK na referát miestneho úradu. T: ihneď. B. žiada starostku, aby podala Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava – Karlova Ves návrh na odvolanie vedúceho Karloveského športového klubu Ing. I. Valigu. T: na ďalšom MiZ. C. žiada starostku, aby uskutočnila riadne výberové konanie na funkciu vedúceho KŠK. T: do 15 dní po odvolaní vedúceho KŠK. D. žiada prednostu, aby predložil na ďalšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva správu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených vykonanou kontrolou miestnou kontrolórkou. T: na ďalšom MiZ).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 6.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2012 v programe 1.

Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 8
Prítomní: 22

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
     

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 7.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2012. Doplňujúci návrh poslanca Zajaca 
(A. schvaľuje zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012 v príjmovej časti nasledovne: zníženie dane z príjmov fyzických osôb o 540 000 Eur, zvýšenie dane z nehnuteľností o 540 000 Eur, zvýšenie dane za psa o 17 200 Eur, zvýšenie v položke príjem za predajné miesta, stánky o 3 000 Eur, zvýšenie v položke príjem za správne poplatky, kolky o 350 Eur, zvýšenie v položke príjem pokuty blokové o 3 100 Eur, zvýšenie v položke príjem pokuty, priestupky obvodný úrad o 1 500 Eur, zvýšenie v položke finančná náhrada za výrub stromov o 65 000 Eur, zvýšenie v položke príjem za predaj výrobkov, zberné suroviny o 2 048 Eur, zvýšenie v položke príjem súdne konanie o 1 050 Eur, zníženie v položke úroky termínované účty o 6 000 Eur, zvýšenie kapitálových príjmov z predaja pozemkov o 62 014 Eur, zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012 vo výdavkovej časti nasledovne: zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 5.1 – Odvádzanie povrchových vôd o 15 000 Eur, zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce – úroky banke o 2 000 Eur, zníženie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ, ŠJ, SSŠ o 3 690 Eur, zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce, odvody a poistné MŠ, ŠJ, SSŠ o 3 690 Eur, zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 1.5 – Územné plánovanie, projektové dokumentácie o 20 000 Eur, zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 1.5 – Lodenica – Karloveské rameno o 98 962 Eur).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 7.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2012.  Hlasovanie o uznesení ako celku.

Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 8.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves za obdobie 1-10/2012.

Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Štefan Turan
(SaS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 11.
Harmonogram zasadnutí komisií, MiR, MiZ v roku 2013 a Harmonogram stretnutí poslancov s občanmi v roku 2013. Doplňujúci návrh poslanca Zajaca 
(A. berie na vedomie zmenený harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, podľa predloženého harmonogramu: Deň utorok, 9,00 miestne zastupiteľstvo, 17,00* jedná sa o mimoriadne zasadnutia miestneho zastupiteľstva, každé iba s jedným bodom: Záverečný účet a Rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. B. ukladá prednostovi zosúladiť harmonogram zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s harmonogramom zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva na rok 2013. C. odporúča predsedom komisií miestneho zastupiteľstva zvolávať zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva podľa Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2013. D. odporúča starostke zvolávať zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva podľa Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2013. E. Zmena času konania poslaneckých hodín pre verejnosť na 17,00 – 18,00 h).
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Nehlasovali:

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 11.
Harmonogram zasadnutí komisií, MiR, MiZ v roku 2013 a Harmonogram stretnutí poslancov s občanmi v roku 2013. Hlasovanie o uznesení ako celku.

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
��Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 16.
Žiadosť spoločnosti D INVEST HOLDING, a.s. o prehodnotenie kúpnej ceny za pozemok parc. č. 1426/660. Procedurálny návrh poslanca Kadnára: navrhuje o každej časti uznesenia hlasovať zvlášť.

Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 16.
Žiadosť spoločnosti D INVEST HOLDING, a.s. o prehodnotenie kúpnej ceny za pozemok parc. č. 1426/660. Hlasovanie o časti A. 
(A. ruší uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo 235/2012 zo dňa 26.6.2012, ktorým schválilo predaj pozemku registra C-KN parc.č. 1426/660 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 509 m2, k.ú. Bratislava – Karlova Ves spoločnosti D INVEST HOLDING, a.s., Štúrova 14, Bratislava za kúpnu cenu 290 Eur/m2).
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 16.
Žiadosť spoločnosti D INVEST HOLDING, a.s. o prehodnotenie kúpnej ceny za pozemok parc. č. 1426/660. Hlasovanie o časti B. Návrh poslanca Kapustu: za kúpnu cenu 250 Eur.

Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 11
Prítomní: 24

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 17.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami, k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves. 

Hlasovanie
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Nehlasovali:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 19.
Žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Bratislava IV o predĺženie zmluvy o prenájme priestorov na Lackovej 4.

Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 25.
Žiadosť o dotáciu ­ Pressburg Water Polo team, ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 vo výške 3.990 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej 
(schvaľuje dotáciu vo výške 1 080 Eur na zabezpečenie prenájmu bazéna na Memoriál A. Dubčeka).
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 26.
Odmena miestnej kontrolórke za 4. štvrťrok 2012.

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
   

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 26a.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Karlova Ves o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území MČ Bratislava – Karlova Ves. Doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej (A. vypúšťa z § 3 ods. 6 písm. b) od dane za psa je oslobodený vlastník alebo držiteľ jedného psa, s ktorým sa zúčastňuje na medzinárodných pretekoch minimálne jedenkrát za rok).
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
     

   Nehlasovali:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 26a.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Karlova Ves o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území MČ Bratislava – Karlova Ves. Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 26b.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Karlova Ves o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 26c.

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – rozdelenie pôsobnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti. 
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 26d.

Zaujatie stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. 
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 27.
Rôzne – Návrh poslankyne Čahojovej: 
Zverejňovanie výsledkov menovitého hlasovania poslancov na webovej stránke mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
(ukladá prednostovi miestneho úradu zverejňovať výsledky menovitého hlasovania poslancov tak ako bolo zaznamenané hlasovacím zariadením na webovej stránke mestskej časti Bratislava – Karlova Ves spolu s uzneseniami prijatými miestnym zastupiteľstvom).
Hlasovanie
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

Za:

 Ladislav Barto��
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 27.
Rôzne – Návrh poslanca Zajaca: 
Návrh na zriadenie pracovnej komisie, ktorá vypracuje návrh na uzavretie dodatku ku Koncesnej zmluve o poskytnutí služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody a plnenie uznesenia č. 254/2012/E 

(A. zriaďuje poslaneckú komisiu. B. volí jej členov: za poslanecký klub Naša Bratislava: M. Zajac, E. Grey, za poslanecký klub Karlovešťan: B. Záhradník, P. Buzáš, za poslanecký klub SMER-SD: F. Koník, P. Kapusta, za poslanecký klub SDKÚ-DS: V. Čupka, S. Žiačik. C. ukladá prednostovi miestneho úradu spolu s pracovnou poslaneckou komisiou vypracovať návrh na uzavretie dodatku ku Koncesnej zmluve o poskytnutí služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody a plnenie uznesenia č. 254/2012/E).
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 27.
Rôzne – Možnosť vystúpenia zástupcov futbalového klubu.

Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 28.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva. Zmätočné hlasovanie k ukončeniu diskusie – STORNO!

Hlasovanie: 
Za: 6
Proti: 3
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9

Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Proti:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

 

Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 28.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva. Návrh poslanca Buzáša na nové uznesenie 
(A. konštatuje, že Karloveský športový klub uzatvoril zmluvu o využívaní futbalového areálu a telocvične v rozpore s uzneseniami Rady KŠK, čím porušil Organizačný poriadok KŠK. B. žiada starostku, aby poverila vedúceho KŠK, aby vykonal v tejto veci nápravu v súlade s uzneseniami Rady KŠK. T: ihneď).
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     


Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00