Hlasovanie z 10. zasadnutia MiZ, konaného dňa 11.06.2013

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice. 
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.

Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu:  
nový bod 1 – návrh poslanca Zajaca.

(Návrh na prelomenie sistačného práva starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorým pozastavila v častiach A až C uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 352/2013 z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 30.4.2013). 
Hlasovanie:  
Za: 12
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu:  nový bod 1a – návrh poslanca Šíbla.

(Projekt Regenerácia Školského námestia).
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Proti:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – bod 2.

(Ustanovenie znalca za účelom preverenia rozsahu vykonaných stavebných prác na rekonštrukcii šatní a nadstavby telocvične na Molecovej ulici).
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na prelomenie sistačného práva starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorým pozastavila v častiach A až C uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 352/2013 z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 30.4.2013.

(A. potvrdzuje uznesenie č. 352/2013 z 18. zasadnutia MiZ zo dňa 30.4.2013 v častiach A až C, B. ukladá prednostovi konať v zmysle uznesenie MiZ č. 352/2013 z 18. zasadnutia MiZ zo dňa 30.4.2013 v častiach A až C. Termín: ihneď). 
Hlasovanie: (na prijatie tohto uznesenia bolo potrebných 15 hlasov, t. j. 3/5 všetkých poslancov)
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Proti:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 1a.

Hlasovanie o možnosti vystúpenia p. Rosinu v diskusii.
(Návrh poslanca Šíbla: Projekt Regenerácia Školského námestia).
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 1a.

Hlasovanie o ukončení diskusie.
(Návrh poslanca Šíbla: Projekt Regenerácia Školského námestia).
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 1a.
Návrh poslanca Šíbla: Projekt Regenerácia Školského námestia.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej:

Miestne zastupiteľstvo A. súhlasí s realizáciou schváleného projektu, B. žiada podanie informácie o priebehu realizácie projektu “Regenerácia verejného priestranstva – Školské námestie Dlhé diely”, C. žiada o spracovanie finančných nákladov rekonštrukcie basketbalového ihriska predmetného námestia. Termín: do najbližšieho MiZ. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Proti:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 1a.
Návrh poslanca Šíbla: Projekt Regenerácia Školského námestia. 

A. žiada odstúpenie od projektu Regenerácia verejného priestranstva – Školské námestie Dlhé diely, B. ruší uznesenie č. 212/2012 zo dňa 30.4.2012 v časti B a C, C. splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať. Termín: ihneď. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 7
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 1b.
Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2012.
Pozmeňujúci návrh poslancov Záhradníka a Žiačika: 

B. schvaľuje presun prebytku za rok 2012 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, t. j. prebytok vo výške 515 214 Eur do rezervného fondu.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 1b.
Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2012.
Osobitné hlasovanie o časti A: 

A. schvaľuje Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2012 s výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 1b.
Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2012.
Osobitné hlasovanie o časti C: 

C. splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať. Termín: 31.12.2013
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00