Hlasovanie z 20. zasadnutia MiZ, konaného dňa 24.09.2013

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice. Zmätočné hlasovanie – STORNOVANÉ 

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.

Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
     

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.

Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania.
Návrh poslanca Čupku: rokovať súčasne o bode 24 a novom bode 24a.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh nebol schválený.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
     

   Proti:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Program rokovania.
Návrh poslanca Zajaca: rokovať samostatne o bode 24 a bode 24a.

Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Program rokovania.
Návrh starostky MČ: začať rokovať najprv o bodoch 23a, 23b, 24, 24a, potom pokračovať od bodu 1 podľa pôvodného poradia. 

Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – bod 16.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh nebol schválený.

   Za:

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod 8a.

(Návrh poslankyne Hladkej: Stanovisko k čiernej stavbe na Molecovej ulici) 
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 23a.
Žiadosť o dotáciu Klub vodného slalomu Karlova Ves, o.z., Líščie údolie 33, 841 04 Bratislava, Projekt: Detský vodácky klub – likvidácia škôd a opravy po povodniach v roku 2013 poskytnutím mimoriadnej dotácie sa výrazne zlepší možnosť realizácie projektu pre deti a mládež vo výške 1.000 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 23b.
Žiadosť o dotáciu Klub vodných športov Karlova Ves, Projekt: Mimoriadna udalosť, zaplavenie areálu lodenice pri povodni, jún 2013 vo výške 1.000 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 24.
Vyjadrenie nesúhlasu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves so zámerom výstavby nového vodného diela v Bratislave.
Pozmeňujúci návrh poslancov Kadnára a Šíbla:

A. nesúhlasí so zámerom Ministerstva hospodárstva SR vybudovať vodné dielo Pečniansky les – Sihoť, ktorý bol zaradený do predkladaného strategického dokumentu Návrh energetickej politiky SR.
B. poveruje prednostu aby zaslal listom nesúhlasné stanovisko Ministerstvu hospodárstva SR k zámeru stavať vodné dielo Pečniansky les – Sihoť, požiadať Ministerstvo hospodárstva SR ako predkladateľa Návrhu energetickej politiky SR, aby celý tento návrh stiahol z pripravovaného rokovania Vlády SR, pretože nebol prediskutovaný s verejnosťou ani s dotknutými subjektmi, a aby z tohto návrhu bol vypustený zámer stavať vodné dielo Pečniansky les – Sihoť. T: ihneď.
C. poveruje prednostu zaslať nesúhlasné stanovisko k zámeru stavať vodné dielo Pečniansky les – Sihoť ako riadnu pripomienku do procesu SEA, ktorý k tejto koncepcii organizuje Ministerstvo životného prostredia SR a koordinovať spoločný postup v tejto veci s hlavným mestom a samosprávnym krajom. T: ihneď. 
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 24.
Vyjadrenie nesúhlasu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves so zámerom výstavby nového vodného diela v Bratislave:

Hlasovanie o uznesení ako celku, tak ako bolo predložené v materiáli a so zapracovaným doplnením.
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 24a.

Návrh poslancov Čupku a Keselého: Stanovisko k problematike zámeru výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat a jeho trasovaní tzv. mestským koridorom a stanovisko k výstavbe vodného diela v oblasti Karloveského ramena vodných zdrojov Sihoť a Pečniansky les.
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 20. MiZ 2013.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey:

D. konštatuje, že analýza koncesnej zmluvy (BAT) priložená k správe o plnení uznesenia č. 352/2013 nepredstavuje návrh opráv/investícií v zmysle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k zmluve s BAT a.s. 
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 20. MiZ 2013.

Hlasovanie o uznesení ako celku, tak ako bolo predložené v materiáli a so zapracovaným doplnením.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 František Koník
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 20. MiZ 2013.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 4.
VZN o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom MČ Bratislava-Karlova Ves.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli v Alternatíve I. 
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 František Koník
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 5.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január – júl 2013.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 6.
Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves k 30.6.2013.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 7.
Žiadosť Ing. Róberta Berného o nájom pozemkov parc. č. 3128/2 a 3128/3, k.ú. Bratislava – Karlova Ves.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 8.
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemky, k.ú. Bratislava – Karlova Ves.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 8a.
Návrh poslankyne Hladkej: Stanovisko k čiernej stavbe na Molecovej ulici.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:

C. ukladá prednostovi predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva informáciu o stave prenájmu verejného priestranstva na Molecovej ulici. Porovnať skutočné zabratie verejného priestranstva prevádzkami na Molecovej ulici s veľkosťou plochy verejného priestranstva, ktorú mestská časť prevádzkovateľom prenajíma.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 8a.
Návrh poslankyne Hladkej: Stanovisko k čiernej stavbe na Molecovej ulici.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 

A. žiada pani starostku o vysvetlenie, prečo stavebný úrad MČ Bratislava – Karlova Ves dodnes nekonal v zmysle stavebného zákona. T: ihneď.
B. žiada pani starostku na základe odpovede na interpeláciu z 24.7.2013 ohľadom stavby na Molecovej, aby urýchlene konala v zmysle stavebného zákona. T: budúce zasadnutie MiZ. 
Na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 
C. ukladá prednostovi predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva informáciu o stave prenájmu verejného priestranstva na Molecovej ulici. Porovnať skutočné zabratie verejného priestranstva prevádzkami na Molecovej ulici s veľkosťou plochy verejného priestranstva, ktorú mestská časť prevádzkovateľom prenajíma.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9.
Žiadosť FS Dolina o predĺženie zmluvy o nájme veľkej sály, kancelárie a krojovne v Karloveskom centre kultúry na Molecovej 2.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 10.
Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytového priestoru v priestoroch ZŠ Karloveská 61 v Bratislave.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 11.
Žiadosť HUMANA People to People Slovakia o.z. o uzavretie zmluvy o zbere použitých textílii, odevov a obuvi.

Hlasovanie o vystúpení p. Kunáka.
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 11.
Žiadosť HUMANA People to People Slovakia o.z. o uzavretie zmluvy o zbere použitých textílii, odevov a obuvi.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 12.

Návrh predpokladaných nákladov na plánované investičné akcie – výstavby denného stacionáru a sociálnych nájomných bytov, výstavba lodenice, čiastočná rekonštrukcia Karloveského centra kultúry. 
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:

B. žiada starostku pri plánovanej investičnej akcii „Lodenica“ neodkladne začať realizáciu investičnej akcie v sume, ktorú mestská časť už získala predajom pozemkov v Karloveskej zátoke.
C. žiada starostku pri plánovanej investičnej akcii „KCK“ vypracovať v súčinnosti s komisiou pre kultúru a kultúrnymi organizáciami, ktoré vypĺňajú program KCK, plán rekonštrukcie KCK podľa programových potrieb. V spolupráci s organizáciami a finančnou komisiou sa pokúsiť o vymyslenie ideálneho plánu financovania tejto investičnej akcie s prispením mimorozpočtových zdrojov.
D. žiada starostku pri plánovanej investičnej akcii „Stacionár“ pokračovať v úvahách o výstavbe sociálneho zariadenia pre seniorov v MČ Bratislava – Karlova Ves, v nasledovných krokoch:
1. Príslušné oddelenie miestneho úradu a sociálna komisia pripravia zámery rôznych variantov zariadenia pre seniorov (stacionár, penzión, alebo domov sociálnych služieb), aj s predpokladanými rozpočtami na výstavbu a tiež na ročnú prevádzku pripravovaného typu zariadenia.
2. Mestská časť zorganizuje verejnú diskusiu s ambíciou zistiť o aký typ zariadenia majú seniori a rodiny so seniormi najväčší záujem. Odporúčame aktívne zapojiť organizácie seniorov pracujúce v mestskej časti, expertov a poskytovateľov sociálnych služieb pre seniorov.
3. Príslušné oddelenia miestneho úradu v súčinnosti so sociálnou, stavebnou a finančnou komisiou pripravia projekt ako aj plán financovania investičnej aktivity a prevádzky sociálneho zariadenia, ktorá bude vybratá miestnym zastupiteľstvom po zvážení všetkých argumentov a podnetov od odborníkov a občanov a poveruje následne pani starostku jednať v tejto veci s potencionálnymi partnermi. 
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 12.

Návrh predpokladaných nákladov na plánované investičné akcie – výstavby denného stacionáru a sociálnych nájomných bytov, výstavba lodenice, čiastočná rekonštrukcia Karloveského centra kultúry.
Hlasovanie o uznesení ako celku, tak ako bolo predložené v materiáli a so zapracovaným doplnením.
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 13.
Štatút Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Doplňujúci návrh poslankyne Hulajovej:

B. volí za členov rady fondu nasledovných poslancov: 1. Mgr. Dagmar Hladká, 2. Mgr. Ľubica Hulajová, 3. Mgr. Juraj Kadnár, 4. Mgr. Jana Sekáčová, 5. Ing. Zuzana Volková. T: 1.10.2013.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 13.
Štatút Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Doplňujúci návrh poslancov Bendíka a Záhradníka:

C. schvaľuje princíp tvorby výšky príjmov fondu opráv a obnovy školských zariadení MČ Bratislava – Karlova Ves vo výške 4,3 % vlastných daňových príjmov rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves. 
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 13.
Štatút Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

Hlasovanie o uznesení ako celku, tak ako bolo predložené v materiáli a so zapracovanými doplneniami poslancov.
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 14.
Štatút Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves.

Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
B. volí za členov rady fondu nasledovných poslancov: 1. Ing. Ladislav Bartoš, 2. Bc. Peter Buzáš, 3. prof. MUDr. Eva Grey, PhD., 4. Ing. Peter Kapusta, 5. Mgr. Marcel Zajac. T: 1.10.2013.
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 14.
Štatút Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey:

§ 5 ods. 1 písm. c)
Rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves možno prostriedky fondu použiť na financovanie strategického investičného zámeru mestskej časti. 
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 14.
Štatút Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:

C. žiada radu fondu, aby vypracovala návrh eventuálnych zmien štatútu fondu. T: najbližšie zasadnutie MiZ. 
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 14.
Štatút Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves.

Hlasovanie o uznesení ako celku, tak ako bolo predložené v materiáli a so zapracovanými doplneniami poslancov. 
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 15.
Žiadosť spoločnosti SBYT, s.r.o. o náhradu vynaložených finančných prostriedkov na opravu a výmenu rozvodov TÚV.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli v Alternatíve A. 
Hlasovanie
Za: 1
Proti: 6
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

   Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 15.
Žiadosť spoločnosti SBYT, s.r.o. o náhradu vynaložených finančných prostriedkov na opravu a výmenu rozvodov TÚV.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli v Alternatíve B. 
(nesúhlasí aby bola vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Donnerovej ulici č. 3-15 v Bratislave v zastúpení spoločnosti SBYT, s.r.o., poskytnutá finančná náhrada za vynaloženú opravu a výmenu rozvodov TÚV v bytovom dome Donnerova 3-15 suma vo výške 5 884,09 Eur. T: 1.11.2013) 
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 17.
Žiadosť o dotáciu Lepší svet n.o., Osuského 8, 851 03 Bratislava, Projekt: Komunitné integračné centrum Lepší svet vo výške 50.000 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 1
Proti: 3
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Uznesenie nebolo schválené.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
     

   Proti:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 18.
Žiadosť o dotáciu Jarolím Vícen, Pribišova 1, 841 05 Bratislava, Projekt: Kvalifikácia a účasť na ME v bedmintone 2014, príprava na OH 2016 vo výške 5.000 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 2
Proti: 1
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Uznesenie nebolo schválené.

   Za:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

   Proti:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 19.
Žiadosť o dotáciu Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, Bratislava, Projekt: Cena Alexandra Dubčeka 2013 vo výške 5.000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej:

… v sume 1.000 Eur.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Proti:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 20.
Žiadosť o dotáciu Športový klub stolného tenisu Karlova Ves, Projekt: Dotácia na organizovanie turnajov pre deti, stolnotenisový robot vo výške 1.840 Eur.

Pozmeňujúci návrh na základe dohody poslaneckých klubov:
… v sume: 750 Eur, účelovo viazaných na zakúpenie robota. 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 21.
Žiadosť o dotáciu Danubius ­ klub športov v prírode, Pustá 8, Projekt: 38. ročník Behu Devínskou Kobylou vo výške 1.500 Eur.

Pozmeňujúci návrh na základe dohody poslaneckých klubov:
… v sume: 800 Eur, účelovo viazaných na prenájom časomiery a mobilného WC. 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Labuda
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 22.
Žiadosť o dotáciu DFS Čečinka, Karloveská 3, Projekt: MFF v Leborku ­ Poľsko v dňoch od 21.7.2013 až 29.7.2013 vo výške 1.000 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 23.
Žiadosť o dotáciu Klub K1Z Bratislava pri Slovenskom zväze hádankárov a krížovkárov, Hlaváčiková 14, Projekt: Karloveské sudoku a logika vo výške 1.000 Eur.

Pozmeňujúci návrh na základe dohody poslaneckých klubov:
… v sume: 500 Eur. 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 23.

Žiadosť o dotáciu Klub K1Z Bratislava pri Slovenskom zväze hádankárov a krížovkárov, Hlaváčiková 14, Projekt: Karloveské sudoku a logika vo výške 1.000 Eur.
Doplňujúci návrh na základe dohody poslaneckých klubov:
C. ukladá chýbajúce prostriedky na dotácie vo výške 1.510 Eur použiť z prebytku bežného rozpočtu schváleného na rok 2013.
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 26.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00