Hlasovanie z 20. zasadnutia MiZ, konaného dňa 27.09.2016

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania – ­ Zaradenie do programu:
Hlasovanie o vypustení bodu č. 13 z programu rokovania.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Program rokovania – ­Zaradenie do programu:
Hlasovanie o vypustení bodu č. 15 z programu rokovania.
Hlasovanie: 
Za: 3
Proti: 6
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Program rokovania – ­Zaradenie do programu:
Hlasovanie o vypustení bodu č. 17 z programu rokovania.

Hlasovanie: 
Za: 1
Proti: 13
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Program rokovania – ­Zaradenie do programu:
Hlasovanie o zaradení bodu č. 17 programu ako bod č. 1
 
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 1.
Návrh poslanca Šíbla: Podpora mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na vyhlásenie Národného parku Podunajsko.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo nominuje poslanca Jaromíra Šíbla za riadneho člena spracovateľov pozičného dokumentu k vyhláseniu Národného parku Podunajsko.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 1.
Návrh poslanca Šíbla: Podpora mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na vyhlásenie Národného parku Podunajsko.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.
Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2016.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Martina Magátová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 2.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 20. zasadnutiu MiZ 2016.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2016.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016 ­ 2023.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. /2016 zo dňa 27.9.2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.4.2012 o poskytovaní sociálnych služieb.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
Žiadosť Rodinného centra Klbko, o.z. o predĺženie nájmu.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.
Žiadosť Evy Baranovičovej ­ E.T.B. o predĺženie nájmu.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.
Žiadosť p. Bagarovej o predĺženie nájmu.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.
Žiadosť o. z. Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie nájmu.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.
Žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.
Žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 12.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Zemanovej:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje
B. Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovnému nájomcovi:

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
€/m2/rok

Doba nájmu
od – do

1.

Soňa Sremac
Donnerova 1, Bratislava

2067 časť
Lackova ul

32

21,73

01.10.2016
31.10.2017

Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 

Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 12.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Zemanovej:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje
B. Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovnému nájomcovi:

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
€/m2/rok

Doba nájmu
od – do

1.

Soňa Sremac
Donnerova 1, Bratislava

2067 časť
Lackova ul

32

21,73

01.10.2016
31.10.2017

Hlasovanie o časti B uznesenia.
Hlasovanie: 

Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 12.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie o časti A uznesenia.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 13.
Źiadosť spoločnosti SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, Bratislava o súhlas s umiestnením telekomunikačnej prípojky Slovak Telekomu, a.s. cez pozemok vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 14.
Žiadosť žiadateľov Janky Šušolovej, Ing. Petra Panáka a Stanislava Panáka o kúpu pozemku pozemok parc. č. 3728 v k. ú. Bratislava ­ Karlova Ves, resp. prenajať alebo zriadiť vecné bremeno.
Pozmeňujúci návrh poslancov Dullu a Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo A. neschvaľuje 1.kúpu pozemku registra C – KN parc. č. 3728 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, k. ú. Bratislava – Karlova Ves, v lokalite Nad Devínskou cestou v Bratislave do podielového spoluvlastníctva žiadateľov Janky Šúšolovej, Ing. Petra Panáka a Stanislava Panáka, každému v podiele 1/3, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného za kúpnu cenu, ktorá bude následne určená znaleckým posudkom.
2.prenájom pozemku registra C – KN parc. č. 3728-zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, k. ú. Bratislava – Karlova Ves, v lokalite Nad Devínskou cestou v Bratislave žiadateľom Janke Šušolovej, Ing. Petrovi Panákovi a Stanislavovi Panákovi, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v ostatnom znení, na obdobie 5 rokov s možnosťou predĺženia nájmu na ďalšie obdobie, za cenu nájmu určenú miestnym zastupiteľstvom.
B. žiada preveriť možnosť zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 3728 v prospech vlastníkov susedných nehnuteľností a predložiť materiál na rokovanie komisií a miestneho zastupiteľstva. T: MiZ 13.12.2016
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15.
Rôzne. – Návrh poslankyne Zemanovej: Návrh na personálne zmeny v radách škôl.
Miestne zastupiteľstvo A. odvoláva zo školskej rady: 1. Spojenej školy Tilgnerova 14 v Bratislave poslanca Vladimíra Dullu na vlastnú žiadosť, 2. Materskej školy Majerníkova 11 v Bratislave poslanca Vladimíra Dullu na vlastnú žiadosť, 3. Materskej školy Suchohradská 3 v Bratislave poslanca Marcela Zajaca dňom 27.9.2016.
B. deleguje do školskej rady: 1. Spojenej školy Tilgnerova 14 v Bratislave poslankyňu Líviu Poláchovú, 2. Materskej školy Majerníkova 11 v Bratislave poslankyňu Zuzanu Volkovú, 3. Materskej školy Suchohradská 3 v Bratislave poslanca Jaromíra Šíbla dňom 28.9.2016.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 15.
Rôzne. Návrh poslanca Záhradníka: Návrh na voľbu poslankyne Zemanovej za člena finančnej komisie.
Miestne zastupiteľstvo volí poslankyňu Annu Zemanovú za členku finančnej a podnikateľskej komisie miestneho zastupiteľstva s účinnosťou 1.10.2016.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 15.
Rôzne.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na poverenie miestneho kontrolóra na vykonanie komplexnej kontroly stavu a užívania objektov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Miestne zastupiteľstvo ukladá miestnemu kontrolórovi vykonať komplexnú kontrolu stavu a užívania objektov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. T: 31.12.2016
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00