Hlasovanie z 21. zasadnutia MiZ, konaného dňa 29.10.2013

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. 

Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –

Zaradenie do programu – nový bod 3a.
Návrh poslankyne Grey: Žiadosť občanov MČ Bratislava – Karlova Ves o zabezpečenie diétneho stravovania. 
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –

Zaradenie do programu – nový bod 4a.
Návrh poslanca Martinického: Parkovacia politika MČ Bratislava – Karlova Ves. 
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku. 

Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 21. MiZ 2013. 

Pozmeňujúci návrh poslankyne Hladkej:
Zmeniť vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 422/2013 zo „splnené“ na „nesplnené“.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh nezískal dostatočný počet hlasov.

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 21. MiZ 2013. 

Doplňujúci návrh poslankyne Hladkej:
D. žiada p. starostku o predloženie zmluvy medzi spoločnosťou ECOLIO s.r.o. a MČ Bratislava – Karlova Ves uzatvorenou na prenájom pozemku na stánok rýchleho občerstvenia a zmrzlinový stánok, ďalej žiada p. starostku predložiť miestnemu zastupiteľstvu zápisnicu z vykonaného stavebného dohľadu v uvedenom stánku. 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 21. MiZ 2013. 

Doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej:
C. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves hodnotí uznesenie č. 255/2012/E ako nesplnené. 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh nezískal dostatočný počet hlasov.

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 21. MiZ 2013.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 

Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh nezískal dostatočný počet hlasov.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 21. MiZ 2013.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 

 

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
VZN o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov. 

Pozmeňujúci návrh poslankyne Hulajovej:
Zmena v § 5 – Pravidlá času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov, 1. b) v sobotu v čase od 8.00 do 13.00 h,
zmena v § 6 – Pravidlá času údržby zelene, 1. b) v sobotu v čase od 8.00 do 13.00 h. 
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 3
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh nezískal dostatočný počet hlasov.

   Za:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

   Proti:

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.
VZN o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov. 

Pozmeňujúci návrh poslankýň Grey a Čahojovej:
V § 4, III. kategória č. 5: s vylúčením hudobnej produkcie nedeľa – štvrtok od 18.00 h, piatok – sobota od 20.00 h. T: 1.12.2013. 
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

   Proti:

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.
VZN o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3a.
Návrh poslankyne Grey: Zabezpečenie diétneho stravovania pre obyvateľov MČ Karlova Ves.

A. žiada pani starostku o zabezpečenie diétneho stravovania pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves – možnosť výberu jedla podľa zdravotnej diéty (racionálna, diabetická, neslaná, šetriaca, s obmedzením tuku) v rámci poskytovania spoločného stravovania na Lackovej ulici č. 4, v zmysle Zmluvy č. 0010421113 na zabezpečenie stravovania. T: ihneď.
B. žiada pána prednostu, aby miestny úrad vypracoval kalkuláciu jednotkovej ceny za rozvoz obedov do domácností chorých obyvateľov vozidlom mestskej časti. T: najbližšie zasadnutie komisií MiZ. 
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy týkajúci sa deľby pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií.

Hlasovanie o alternatíve 1:
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s návrhom dodatku Štatútu – deľba pôsobností v oblasti pozemných komunikácií. 
Hlasovanie
Za: 1
Proti: 9
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Návrh nezískal dostatočný počet hlasov.

   Za:

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 

 

 

   Proti:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 4.
Návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy týkajúci sa deľby pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií.

Hlasovanie o alternatíve 2:
Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom dodatku Štatútu – deľba pôsobností v oblasti pozemných komunikácií. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 4a.
Návrh poslanca Martinického: Parkovacia politika MČ Karlova Ves.
Osobitné hlasovanie o časti A.

A. žiada prednostu potvrdiť alebo vysvetliť informáciu, ktorú sme dostali na komisii VÚP, že predchádzajúci starosta dával pri udeľovaní stavebného povolenia niektorým investorom výnimky z požadovaného počtu parkovacích miest za podmienky, že za nevybudované parkovacie miesta dá obci finančnú náhradu. Ak je to pravda, tak uviesť počet takýchto výnimiek, sumu takto získaných prostriedkov a ich využitie. Uviesť či sa takto postupovalo aj v súčasnom volebnom období. T: do najbližšieho rokovania komisií MiZ. 
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

   Zdržali sa:

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 4a.
Návrh poslanca Martinického: Parkovacia politika MČ Karlova Ves.
Osobitné hlasovanie o časti B. 

B. žiada prednostu predložiť do všetkých komisií miestneho zastupiteľstva materiál, ktorý bude obsahovať informáciu, na základe čoho sa určuje minimálny počet parkovacích miest na jednu bytovú jednotku prípadne na jeden kancelársky priestor a informáciu z akých zdrojov bol naplnený Fond statickej dopravy. T: do najbližšieho rokovania komisií MiZ. 
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 4a.
Návrh poslanca Martinického: Parkovacia politika MČ Karlova Ves.
Osobitné hlasovanie o časti C.

C. žiada prednostu predložiť na prerokovanie do komisií miestneho zastupiteľstva zoznam lokalít vhodných na vybudovanie parkovacieho domu a informáciu o plnení uznesenia č. 357/2013/B. T: do najbližšieho rokovanie komisií MiZ. 
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 4a.
Návrh poslanca Martinického: Parkovacia politika MČ Karlova Ves.
Osobitné hlasovanie o časti D.

D. žiada prednostu zverejniť na webovej stránke MČ Bratislava – Karlova Ves zoznam zmluvne pridelených parkovacích miest obsahujúci meno žiadateľa, ulicu, dátum podania žiadosti a informáciu o držiteľoch ZŤP. T: do najbližšieho rokovania MiZ. 
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 4a.
Návrh poslanca Martinického: Parkovacia politika MČ Karlova Ves.
Osobitné hlasovanie o časti E.

E. žiada prednostu zverejniť na webovej stránke MČ Bratislava – Karlova Ves zoznam pridelených povolení na svojpomocne budované parkovacie miesta obsahujúci meno žiadateľa, ulicu, dátum podania žiadosti a informáciu o držiteľoch ZŤP. T: do najbližšieho rokovania MiZ. 
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 

 

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 4a.
Návrh poslanca Martinického: Parkovacia politika MČ Karlova Ves.
Osobitné hlasovanie o časti F.

F. žiada prednostu zverejniť na webovej stránke MČ Bratislava – Karlova Ves poradovník žiadateľov o pridelenie plateného parkovacieho miesta a žiadateľov o svojpomocne budované parkovacie miesta s dátumom podania žiadosti. T: do najbližšieho rokovania MiZ. 
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 5.
Návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, kompetencii a delegovania zástupcov do obecných školských rád. 

Hlasovanie o alternatíve B. 
Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, kompetencii a delegovania zástupcov do obecných školských rád. 
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 6.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január – august 2013. 

Doplňujúci návrh poslanca Bendíka:
B. žiada miestnu kontrolórku MČ Bratislava – Karlova Ves, aby preverila plnenie tohtoročného schváleného rozpočtu mestskej časti vo výdavkovej strane z dôvodu jeho prečerpania vo viacerých programoch z pohľadu prípadných rizík jeho prekročenia ako i reálnosť naplnenia príjmovej stránky rozpočtu. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 7.

Určenie podielu prebytku hospodárenia mestskej časti ako príjmu Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 8.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Proti:

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 9.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves. 

Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:
V časti A :  pozemky pod garážami, záhrada – doba nájmu od 1.1.2014 do 31.12.2016. 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 9.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves. 

Doplňujúci návrh poslanca Kapustu:
C. ukladá prednostovi miestneho úradu zabezpečiť, aby v materiáloch týkajúcich sa predlžovania doby nájmu pozemkov pod stavbami a záhrad z titulu hodného osobitného zreteľa, boli informácie o jednotlivých sadzbách nájomného v zmysle platného VZN ako aj prehľad vývoja výšky nájomného od začiatku trvania nájmu do súčasnosti v jednotlivých konkrétnych prípadoch. 
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 

 

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 9.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves. 

Hlasovanie o uznesení ako o celku. 
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 10.

Žiadosť spoločnosti Dlhé Diely, s.r.o. Skalica o zriadenie vecného bremena na verejné osvetlenie vybudované na častiach pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 11.

Žiadosť občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie zmluvy o prenájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Kuklovskej ul. č. 5 v Bratislave. 
Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:
Predĺženie do 30.11.2016. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Proti:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 11.

Žiadosť občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie zmluvy o prenájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Kuklovskej ul. č. 5 v Bratislave. 
Doplňujúci návrh poslanca Kapustu: 
C. ukladá prednostovi miestneho úradu zabezpečiť, aby povinnou prílohou materiálov týkajúcich sa predlžovania prenájmov pozemkov, nebytových priestorov, ktoré budú v budúcom období predkladané na rokovanie miestneho zastupiteľstva, boli dovtedy uzatvorené nájomné zmluvy. Súčasťou materiálov má byť prehľad výšky prenájmu od začiatku trvania doby prenájmu.
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 

 

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 11.

Žiadosť občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku o predĺženie zmluvy o prenájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Kuklovskej ul. č. 5 v Bratislave.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 12.
Žiadosť Ing. Verony Medveckej o odkúpenie alikvótnej časti pozemkov pod bytovým domom.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 13.

Žiadosť p. Evy Baranovičovej – E.T.B. o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave. 
Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:
Predĺženie zmluvy do 31.10.2016 
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Proti:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 

 

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 13.

Žiadosť p. Evy Baranovičovej – E.T.B. o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave. 
Doplňujúci návrh poslanca Buzáša:
C. poveruje prednostu miestneho úradu preveriť skutočne využívanú rozlohu s deklarovanou výmerou prenajatých priestorov. 
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 13.

Žiadosť p. Evy Baranovičovej – E.T.B. o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave. 
Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 15.

Žiadosť Bratislavskej teplárenskej a.s. o odsúhlasenie realizácie investície – „Vybudovanie novej prípojky teplej vody pre obytný dom Novackého 2-8 a meracích modulov TÚV pre jednotlivé objekty zásobovaných z odovzdávajúcej stanice tepla (OST) 954 Nábělkova“.
Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka v diskusii. 
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

Rokovanie o tomto bode bolo prerušené a posunuté na poobedie.

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 17.
Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2013.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 

 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 19.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 14.

Žiadosť spoločnosti Cykluxsoft s.r.o. o prenájom priestorov v polyfunkčnom dome na Spieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

 

 

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 15.

Žiadosť Bratislavskej teplárenskej a.s. o odsúhlasenie realizácie investície – „Vybudovanie novej prípojky teplej vody pre obytný dom Novackého 2-8 a meracích modulov TÚV pre jednotlivé objekty zásobovaných z odovzdávajúcej stanice tepla (OST) 954 Nábělkova“. Doplňujúci návrh poslanca Buzáša v alternatíve 2:
B. upozorňuje predkladateľa na povinnosť vyhovieť žiadostiam vlastníkov bytov o montáž meracích zariadení TUV v zmysle § 17, ods. 1, písm. B zákona č. 99/2007, s tým, že správca siete zodpovedá za technické riešenie vrátane finančného krytia. 
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 

 

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 15.

Žiadosť Bratislavskej teplárenskej a.s. o odsúhlasenie realizácie investície – „Vybudovanie novej prípojky teplej vody pre obytný dom Novackého 2-8 a meracích modulov TÚV pre jednotlivé objekty zásobovaných z odovzdávajúcej stanice tepla (OST) 954 Nábělkova“.. Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 

 

 

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 16.
Návrhy v rámci procesu obstarávania územných plánov zón. 

Zmätočné hlasovanie o ukončeníe diskusie.  
 

Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 16.
Návrhy v rámci procesu obstarávania územných plánov zón. 

Návrh poslanca Šíbl na ukončenie diskusie. 
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh nezískal dostatočný počet hlasov.

   Za:

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

 

 

Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 16.
Návrhy v rámci procesu obstarávania územných plánov zón. 

Osobitné hlasovanie o časti A, tak ako bola predložená v materiáli.
Hlasovanie
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 16.
Návrhy v rámci procesu obstarávania územných plánov zón. 

Osobitné hlasovanie o časti B, tak ako bola predložená v materiáli, pričom autoremedúrou boli slová „rodinné domy“ zmenené na „bytové domy“. 
Hlasovanie
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 16.
Návrhy v rámci procesu obstarávania územných plánov zón. 

Osobitné hlasovanie o časti C, tak ako bola predložená v materiáli. 
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 

 

Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 16.
Návrhy v rámci procesu obstarávania územných plánov zón. 

Osobitné hlasovanie o časti D, tak ako bola predložená v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 16.
Návrhy v rámci procesu obstarávania územných plánov zón. 

Osobitné hlasovanie o časti E, tak ako bola predložená v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 16.
Návrhy v rámci procesu obstarávania územných plánov zón. 

Osobitné hlasovanie o časti G, tak ako bola predložená v materiáli.
Časť F bola vypustená z textu. 
Hlasovanie
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 18.

Rôzne – Návrh poslanca Bendíka: Účelové viazanie finančných prostriedkov rezervného fondu.
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje účelové viazanie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 4,3 % vlastných daňových príjmov za rok 2012 pre potreby kapitálových výdavkov pre havárie škôl a škôlok. 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Proti:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 

 

   Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

 

Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 18.

Rôzne – Návrh poslankyne Čahojovej: Reklamné zariadenia v areáli ZŠ Alexandra Dubčeka.
Miestne zastupiteľstvo ukladá prednostovi predložiť MiZ rozhodnutia o povolení a podmienkach umiestnenia štyroch veľkorozmerných reklamných zariadení spoločností Gryf, Nubium a Ispa v školskom areáli ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 a kópie nájomných zmlúv týchto spoločností s vlastníkom nehnuteľností. T: ihneď. 
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00