Hlasovanie z 22. zasadnutia MiZ, konaného dňa 17.12.2013

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice. 

Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. 

Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Program rokovania – Zaradenie do programu: bod 4: 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania – Zaradenie do programu: bod 5:

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013.
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SDKÚ-DS)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Program rokovania – Zaradenie do programu: bod 5a – zmätočné hlasovanie!

Návrh č. 2 na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013.
Hlasovanie
Za: 2
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9
MiZ nie je uznášaniaschopné.

   Za:

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Program rokovania – Zaradenie do programu: bod 5a – opakované hlasovanie: 

Návrh č. 2 na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Program rokovania – Zaradenie do programu: bod 12: 

Žiadosť KŠK o riešenie havarijného stavu strechy v objekte Janotova 12.
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Program rokovania – Zaradenie do programu: bod 0:

Vystúpenie občanov k situácii na Svrčej ulici 
Hlasovanie
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku. 

Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 0.

Vystúpenie občanov k situácii na Svrčej ulici.
Návrh poslanca Kapustu na ukončenie diskusie k bodu

Hlasovanie
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

   Proti:

 Igor Bendík
(SaS)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Zuzana Volková
(bez PP)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 0.

Vystúpenie občanov k situácii na Svrčej ulici.
Návrh poslanca Zajaca:

miestne zastupiteľstvo ukladá prednostovi v súčinnosti s referátom majetkovo – právnym, územného plánu a investícií, dopravy a cestného hospodárstva spracovať analytickú informáciu o situácii výstavby na Svrčej ulici o ktorej hovorili občania, hlavne čo sa týka predaja pozemku, súladu plánovanej stavby s územným plánom, zachovania komunikácií. Predložiť na najbližšie komisie a miestne zastupiteľstvo návrh riešenia tak, aby boli splnené požiadavky školy na prístupnosť do objektu školy. T: prvé MiZ 2014.
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 22. zasadnutiu MiZ 2013.
Doplňujúci návrh poslanca Martinického: 

C. mení vyhodnotenie uznesenia č. 440/2013 zo „splnené“ na „nesplnené“.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 22. zasadnutiu MiZ 2013.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey: 

D. uznesenie č. 438/2013 bolo nesplnené. Žiada uznesenie splniť. T: prvé MiZ 2014.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 22. zasadnutiu MiZ 2013.
Doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej: 

E. žiada prednostu predložiť miestnemu zastupiteľstvu prehľad veľkoplošných reklamných zariadení umiestnených na pozemkoch v správe MČ Bratislava – Karlova Ves s priložením rozhodnutí o užívaní verejného priestranstva a odstránenie všetkých, ktorých platnosť povolenia končí 31.12.2013 alebo boli umiestnené bez povolenia.
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 1.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 22. MiZ 2013. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 3.
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014.
Doplňujúci návrh poslankyne Hulajovej: 

v časti A. Kontrolná činnosť sa doplní bod 1.9. Kontrola hospodárenia KŠK (štvrťročne).
Hlasovanie
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 3.
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 

Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 4.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016.

Pozmeňujúci návrh poslancov Zajaca, Buzáša, Šíbla, Labudu, Záhradníka a poslankyne Volkovej
žiada prednostu a) upraviť návrh rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves na rok 2014 tak, aby schodok hospodárenia kapitálového rozpočtu vo výške 371 450 Eur bol v plnom rozsahu pokrytý prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu, t. j. ako rozpočet vyrovnaný bez použitia rezervného fondu; b) vypracovať a predložiť na najbližšie rokovanie všetkých komisií a miestneho zastupiteľstva návrh rozpočtu, ktorý bude zohľadňovať platné uznesenie č. 443/2013 t. z. aby bol celkový rozpočet prebytkový a prebytok tvoril výšku 4,3 % vlastných daňových príjmov mestskej časti za predchádzajúci kalendárny rok bez použitia rezervného fondu; c) zverejniť návrh rozpočtu na internetovej stránke mestskej časti s výzvou verejnosti na možnosť vyjadriť sa k predloženému návrhu. T: 20.1.2014.
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 5a.
Návrh č. 2 na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013. 

A. schvaľuje zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2013 nasledovne:
– zvýšenie daňových príjmov v položke 121 Daň z nehnuteľností o sumu 5 000 Eur,
– zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.2 Základné školy – na zakúpenie ekonomického softvéru o sumu 5 000 Eur.
B. splnomocňuje starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. T: 31.12.2013.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves za obdobie január – október 2013. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 7.
Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií, MiR, MiZ v roku 2014 a Harmonogram stretnutí poslancov MiZ s občanmi v roku 2014.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey a poslanca Zajaca: 

D. žiada prednostu o zmenu harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva podľa výstupov z komisie BSZ a VÚP s doplnením jedného zasadnutia miestneho zastupiteľstva a k tomu príslušných komisií.
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 7.
Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií, MiR, MiZ v roku 2014 a Harmonogram stretnutí poslancov MiZ s občanmi v roku 2014.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 

Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 8.
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9.
Žiadosť riaditeľky ZŠ Majerníkova 62 o pomoc pri oddlžení záväzku voči a.s. Bratislavská teplárenská.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Hulajovej: 

A. neschvaľuje predložený materiál. B. žiada aby bol na ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 vykonaný personálny audit.
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 10.
Oznámenie HAPPY DAYs s.r.o., Plavecký Štvrtok 187, 900 68 Plavecký Štvrtok o odstúpení nájmu z priestorov na Majerníkovej 60.
Hlasovanie o prerušení rokovania o tomto bode a pokračovaní po obedňajšej prestávke. 

Hlasovanie
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 11.
Žiadosť Viktora Špindora a manželky Marty Špindorovej o nájom pozemku v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 13.
Územný plán zóny Janotova ­ Hany Meličkovej. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 14.
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok.
Pozmeňujúci návrh poslankýň Hulajovej a Grey: 

A. neschvaľuje predložený návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok. B. žiada o informáciu, komu a kedy bol uvedený byt po manželoch Tóthových predaný a prečo pohľadávka nebola ním vyplatená, ako tomu bežne býva v takýchto prípadoch. Žiada o predloženie kúpno-predajnej zmluvy s novým vlastníkom. T: prvé MiZ 2014.
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Proti:

 František Koník
(SMER-SD)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 15.
Odmena miestnej kontrolórke za 4. štvrťrok 2013. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 16.
Rôzne – Návrh poslanca Bendíka:
Zriadenie pracovnej skupiny na koordináciu činností súvisiacich s realizáciou zariadenia pre seniorov.
Hlasovanie o preložení bodu po obedňajšej prestávke – za pokračovaním bodu 10. 

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 

 

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 16.
Rôzne – Návrh poslankyne Hladkej:
Čierna stavba na Molecovej ulici – zastávka MHD:
žiada starostku a) informovať miestne zastupiteľstvo o činnosti stavebného úradu ohľadom tejto stavby, b) predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva zmluvu s firmou ECOLIO s.r.o.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 16.
Rôzne – Návrh poslanca Martinického:
Zabezpečenie jestvujúceho pešieho priechodu z Líščieho údolia k cintorínu Slávičie údolie a vysokoškolským internátom Mlynská dolina: 
žiada informáciu a) či, kto a kedy vydal územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie na parcele, cez ktorú vedie jestvujúca a silne využívaná pešia komunikácia, b) či, kto a kedy vydal povolenie k výrubu stromov v tejto lokalite, c) ako miestny úrad zabezpečil trvalé zachovanie tohto jestvujúceho chodníka pre verejnosť, d) pri každom schvaľovaní predaja, prenájmu a výstavby na tomto pozemku a ďalších podobných prípadov bezpodmienečne zabezpečiť zachovanie tejto a podobných peších komunikácií. T: prvé MiZ 2014
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 František Koník
(SMER-SD)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 16.

Rôzne – Návrh poslanca Zajaca: Predložiť návrh zloženia miestnej rady tak, aby zodpovedal pomeru zloženia miestneho zastupiteľstva: 
ukladá prednostovi predložiť návrh zloženia miestnej rady tak, aby zodpovedal pomeru zloženia miestneho zastupiteľstva. T: najbližšie riadne zasadnutie MiZ.
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 16.
Rôzne – Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka v diskusii. 

Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ján Chabada
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 10.
Oznámenie HAPPY DAYs s.r.o., Plavecký Štvrtok 187, 900 68 Plavecký Štvrtok o odstúpení nájmu z priestorov na Majerníkovej 60.
Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu: 

A. berie na vedomie predložený materiál. B. ukladá prednostovi predložiť uvedený materiál doplnený o zmluvu o nájme na rokovanie miestneho zastupiteľstva vo februári 2014. C. žiada starostku podať výpoveď z nájomnej zmluvy v zmysle čl. VI bod 4 zmluvy, alebo ukončiť nájom dohodou aj v skoršom termíne ako vyplýva zo zmluvy.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 

 

 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 František Koník
(SMER-SD)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 

 

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 16.

Rôzne – Návrh poslanca Bendíka: Zriadenie pracovnej skupiny na koordináciu činností súvisiacich s realizáciou zariadenia pre seniorov: 
A. zriaďuje pracovnú skupinu na koordináciu činností súvisiacich s realizáciou zariadenia pre seniorov – ako lokalizácia, spôsob využitia, financovanie, prevádzkovanie a pod. v zložení: zástupca komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej, zástupca poslaneckého klubu SDKÚ – DS, zástupca poslaneckého klubu SMER – SD, zástupca poslaneckého klubu Karlovešťan, zástupca poslaneckého klubu Naša Bratislava, prednosta miestneho úradu, zástupca úradu za oblasť výstavby a územného rozvoja, zástupca sociálneho referátu, dvaja zástupcovia seniorských združení pôsobiacich na území MČ Bratislava – Karlova Ves. B. žiada prednostu 1. o oslovenie seniorských združení pre nomináciu zástupcov do pracovnej skupiny, 2. o zvolanie prvého stretnutia pracovnej skupiny v mesiaci január 2014.
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)

 Eva Grey
(KDH)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 

 

 

 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 16.

Rôzne – Návrh poslankyne Čahojovej a poslanca Buzáša: Zámer použiť 8 500 Eur ušetrených v podprograme 10.4 Opatrovateľská služba na bezplatné vydávanie obedov pre sociálne odkázaných obyvateľov Karlovej Vsi: 
A. schvaľuje zámer použitia 8 500 Eur ušetrených v podprograme 10.4 Opatrovateľská služba na bezplatné vydávanie obedov pre sociálne odkázaných obyvateľov Karlovej Vsi. B. žiada pripraviť a predložiť realizačný návrh a rozpočtové opatrenie tohto zámeru na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)

 Igor Bendík
(SaS)

 Peter Buzáš
(OKS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 17.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)

 Dana Čahojová
(bez PP)

 Eva Grey
(KDH)

 Dagmar Hladká
(bez PP)

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)

 Peter Kapusta
(SMER-SD)

 František Koník
(SMER-SD)

 Ján Labuda
(bez PP)

 Pavol Martinický
(bez PP)

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 Štefan Turan
(SMER-SD)

 Zuzana Volková
(bez PP)

 Branislav Záhradník
(bez PP)

 Daniela Záhradníková
(SZS)

 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00