menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Hlasovanie z 25. zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Hlasovanie z 25. zasadnutia MiZ, konaného dňa 17.06.2014

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. 

Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – Návrh poslanca Bendíka: nový bod 0. 

(Informácia o odovzdaných majetkových priznaniach).
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – Návrh poslankyne Grey: bod 27 zaradiť ako bod 0a. 

(Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt „Future in youth“ 1890 Eur)
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
  

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 003.
Zaradenie do programu – Návrh poslankyne Grey: bod 28 zaradiť ako bod 0b. 

(Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt „Letný tábor klubu DAV“ 800 Eur)
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
  

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 47 zaradiť ako bod 0c. 

(Žiadosť o dotáciu Dagmar Wagnerová na projekt „Vydanie knihy pre deti“ 1000 Eur)
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 30 zaradiť ako bod 0d. 
Hlasovanie

Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod 2a. 

(Návrh poslanca Buzáša: Návrh úpravy plánu bezplatného vydávania obedov pre sociálne slabších a odkázaných občanov MČ Bratislava – Karlova Ves)
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
   

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – Návrh poslanca Zajaca: bod 3 zaradiť ako bod 58a. 

(Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves a volebných obvodov vo volebnom období 2014 – 2018)
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: –
Program rokovania – ­ Návrh poslanca Buzáša: vypustiť z programu rokovania všetky ostatné dotácie (body 15 – 58). 
Hlasovanie

Za: 5
Proti: 5
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku. 
Hlasovanie

Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
   

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 0.

Návrh poslanca Bendíka: Informácia o odovzdaných majetkových priznaniach. 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie, že verejní funkcionári – všetci poslanci MiZ MČ Bratislava – Karlova Ves a starostka MČ Bratislava – Karlova Ves Ing. Iveta Hanulíková splnili svoju povinnosť a odovzdali v zákone stanovenej lehote obálky s tlačivami: 1. „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov k 31. marcu 2014 za kalendárny rok 2013“, 2. „Potvrdenie o podaní daňového priznania, podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“.
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 27.
Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt Future in youth – 1890 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre: OZ FIYO, Hany Meličkovej 24, Bratislava na projekt: „Letný tábor Klubu Dav“ v sume: 800 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014. 
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Prítomní v rokovacej miestnosti: 16, prezentovali sa: 15
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 27.
Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt Future in youth – 1890 Eur.
Hlasovanie o pôvodnom návrhu:

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre: OZ FIYO, Hany Meličkovej 24, Bratislava na projekt: „Letný tábor Klubu Dav“ v sume: 1890 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014. 
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18
Návrh nebol prijatý

   Za:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 

   Proti:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
  

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 28.
Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt Letný tábor klubu DAV – 800 Eur.

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre: OZ FIYO, Hany Meličkovej 24, Bratislava na projekt: „Letný tábor Klubu Dav“ v sume: 800 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014 
Hlasovanie

Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 47.
Žiadosť o dotáciu Dagmar Wagnerová na projekt Vydanie knihy pre deti – 1000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Martinického:

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre: Dagmar Wagnerová, Púpavová 7, Bratislava na projekt: „Vydanie knihy pre deti – Zaľúbená esemeska“ v sume: 700 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Eva Grey
(KDH)
   

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 30.
Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka na projekt Obnova PC pre potreby vyučovania – 2404 Eur. 

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre: Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka, o.z., Majerníkova 62, Bratislava na projekt: „Na obnovenie PC pre potreby vyučovania, vzdelávania, tvorbu a prezentovanie projektov žiakov a učiteľov“ v sume: 2404 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014.
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19
Uznesenie nebolo prijaté.

   Za:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

   Proti:

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 1.
Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej, a.s.
Hlasovanie o ukončení diskusie
(na návrh poslanca Šíbla)
Hlasovanie

Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
   

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 1.
Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej, a.s.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej:

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici 62 vo výške 156 559,26 Eur, na úhradu dlžných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej a.s., z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za podmienky, že bude odpustené penále. T: ihneď. B. schvaľuje poukazovanie časti finančných prostriedkov, ktoré získa MČ Bratislava – Karlova Ves z prenájmov nebytových priestorov v objekte na Majerníkovej 60 v Bratislave na úhradu uznaných kreditových príplatkov získaných pedagogickými zamestnancami ZŠ Majerníkova 62, Bratislava v rokoch 2009a2010, vo výške ktorá nebola po nadobudnutí účinnosti zák. č. 390/2011 Z.z. uhrádzaná zo štátneho rozpočtu. Tieto finančné prostriedky budú poukazované základnej škole s účinnosťou od 1.1.2014 vždy štvrťročne na základe podkladov a žiadosti riaditeľky školy do doby skončenia platnosti kreditových príplatkov získaných pedagogickými zamestnancami v rokoch 2009 a 2010. C. schvaľuje zníženie prebytku hospodárenia vo výške uznaných kreditových príplatkov podľa písmena B tohto uznesenia, za obdobie od 1.1.2014, v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014. D. splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať a informovať miestne zastupiteľstvo ku koncu kalendárneho štvrťroka. E. žiada o predloženie materiálu do najbližšieho MiZ o aktuálnom stave dlhov všetkých ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Karlova Ves. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
  

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 1.
Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej, a.s.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici 62 vo výške 156 559,26 Eur, na úhradu dlžných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej a.s., z bežného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v nasledujúcich splátkach:
Prvá splátka (56 559,26 Eur) po schválení zmeny v rozpočte MČ Bratislava – Karlova Ves.
Druhá splátka (50 000,00 Eur) po tom ako miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves schváli materiál s vyčíslením skutočných dlhov a rozpočtom nezabezpečených výdavkov na rok 2014 všetkých škôl a škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Karlova Ves a schválení správy o náprave stavu na ZŠ A. Dubčeka podľa odporúčaní kontrolórky.
Tretia splátka (50 000,00 Eur) po tom ako miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves schváli materiál „Projekt energetickej efektívnosti budov Majerníkova 60 a Majerníkova 62“.
B. schvaľuje aby poplatky za energie budovy na Majerníkovej 60 boli uhrádzané priamo mestskou časťou a aby všetky náklady na budovu na Majerníkovej 60 s výnimkou priestoru využívaného školou A. Dubčeka uhrádzala MČ Bratislava – Karlova Ves v plnej výške. T: ihneď.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN o zriadení materskej školy Majerníkova 60, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu MČ Bratislava ­ Karlova Ves. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 2a.

Návrh poslanca Buzáša: Úprava návrhu plánu bezplatného vydávania obedov pre sociálne slabších a odkázaných občanov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
Miestne zastupiteľstvo A. odsúhlasuje nahradiť úvodný text: Účelom tejto pomoci je pomôcť sociálne slabším a odkázaným občanom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Bezplatnou pomocou vydávania obedov sa rozumie poskytovanie teplého obedu vydaného do obedára pozostávajúceho z: jedného hlavného jedla mäsitého (130g + min. 150g príloha) alebo bezmäsitého (350g). Bezplatné obedy sa budú poskytovať do doby prečerpania na to určených finančných prostriedkov, t. j. 8 500 Eur. V prípade prečerpania týchto prostriedkov a záujmu obyvateľov o túto službu starosta bezodkladne predloží na schválenie zastupiteľstvom návrh na navýšenie rozpočtu.
Cieľovou skupinou žiadateľov bezplatných obedov sú: c) občania v hmotnej núdzi, d) občan/rodina v náhlej krízovej situácii, bod a) b) – vypustiť.
Pravidlá poskytovania bezplatných obedov. Pre poskytnutie bezplatnej pomoci je potrebné, aby žiadateľ splnil nasledovné podmienky: a) trvalý pobyt na území mestskej časti, b) žiadateľ, ktorý je občanom v hmotnej núdzi predloží aktuálne potvrdenie z ÚPSVaR, bod c) d) vypustiť.
B. poveruje prednostu uskutočniť výber dodávateľa obedov v zmysle platných zákonov s nasledujúcimi kritériami: Osloviť minimálne 5 školských jedálni a minimálne 5 zariadení poskytujúcich verejné stravovanie. Predpokladané množstva obedov: 20-60, 61-120, 121-180 a vyžiadať jednotkovú cenu pre každé množstvo obedov. Dodávka bude vo varniciach. Výdaj zabezpečí vopred určený pracovník miestneho úradu. Kritériom pre výber je najnižšia cena.
C. poveruje prednostu predložiť výsledky prieskumu trhu tajomníčke a predsedovi Komisie BSZ.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
   

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 4.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 25. zasadnutiu MiZ 2014. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 5.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 25. zasadnutiu MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey: 

B. žiada prednostu pripraviť na základe údajov z kontroly materiál s výpočtom predpokladaných nákladov na zabezpečovanie stravovania na Lackovej formou prípravy stravy priamo na mieste kuchárkami a ďalšími nevyhnutne potrebnými pracovníkmi: a) v pracovnom pomere, b) formou dohody o pracovnej činnosti, nakoľko: – prechodom na dovoz stravy dodávateľskou firmou nedošlo k úspore financií, – čerstvo uvarená strava má vyššiu nutričnú hodnotu ako strava dovážaná a ohrievaná, – pri samotnom prechode na dovoz stravy v r. 2012 mestská časť utrpela finančnú stratu vo výške cca 8900 Eur, – mestská časť zakúpila pre jedáleň na Lackovej umývačku riadu, čím možno redukovať pôvodný počet pracovníkov (z r. 2011) a teda aj celkové náklady na stravovanie. T: septembrové komisie MiZ
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 5.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 25. zasadnutiu MiZ 2014.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie:
 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
   

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 6.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.
Doplňujúci návrh poslancov Bendíka a Zajaca: 

B. žiada kontrolórku MČ Bratislava – Karlova Ves o finančnú kontrolu základných a materských škôl v nadväznosti na čerpanie rozpočtov jednotlivých škôl a rozpočet MČ Karlova Ves. V správe zohľadniť riziká aktuálnych a potenciálnych dlhov a rozpočtom nezabezpečených výdavkov pre školský rok 2014/2015 a ich dopad na rozpočet MČ Karlova Ves s následným odporúčaním pre úpravu rozpočtu MČ Karlova Ves na rok 2014. Správu predložiť všetkým poslancom MČ Karlova Ves a starostke. T: 1.9.2014.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 6.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie:
 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 7.
Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy k pôsobnosti mestských častí hl. mesta SR Bratislavy v oblasti telesnej kultúry. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 8.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves za obdobie január – apríl 2014.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v metriáli. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 9.
Zmätočné hlasovanie – stornované! 
 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 9.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami, k.ú. Bratislava Karlova Ves.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie:
 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 9.
Zmätočné hlasovanie – stornované! 
 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 10.
Žiadosť pani Gizely Zeliskovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov v priestoroch v ZŠ Veternicová 20.
Hlasovanie

Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15
Uznesenie nebolo prijaté. (Osobitný zreteľ – bolo nutných 15 hlasov ZA)

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
   

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK.
Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:

Miestne zastupiteľstvo A. neschvaľuje dlhodobý nájom pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 ani kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 
Hlasovanie

Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh nebol prijatý..

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

   Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK
.
Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:
1. variant: B. schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 za 125,96 Eur/m2, súčasne neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 
Hlasovanie
Za: 0
Proti: 3
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Návrh nebol prijatý.

   Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK.
Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:
2. variant: B. schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 za 130 Eur/m2, súčasne neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 
Hlasovanie
Za: 0
Proti: 3
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh nebol prijatý.

   Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK.

Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:
3. variant: B. schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 za 200 Eur/m2, súčasne neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 
Hlasovanie
Za: 3
Proti: 4
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 

   Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK.
Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:

4. variant: B. schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 za 300 Eur/m2, súčasne neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh nebol schválený.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK.
Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša:

Vypustiť z pôvodného uznesenia časť A.2.  – kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2.
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
   

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 12.
Návrh na schválenie Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 6 – východ.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 13.
Žiadosť spoločnosti BAT, a.s. o schválenie investície ­ vybudovanie meracích modulov.
Hlasovanie o ukončení diskusie
(na návrh poslanca Čupku)
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
   

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 13.
Žiadosť spoločnosti BAT, a.s. o schválenie investície ­ vybudovanie meracích modulov.
Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka v diskusii. 

Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 

Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 13.
Žiadosť spoločnosti BAT, a.s. o schválenie investície ­ vybudovanie meracích modulov.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:

Miestne zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť spoločnosti Bratislavská teplárenská a.s. zo dňa 19.2.2014 a zároveň ukončuje fungovanie komisie poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves zriadenej za účelom uzatvorenia dohody o dodatku ku koncesnej zmluve medzi MČ Bratislava – Karlova Ves a Bratislavskou teplárenskou, a.s. 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 14.
Odmena miestnej kontrolórke za 2. štvrťrok 2014.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 15.
Žiadosť o dotáciu Liga proti rakovine na projekt Návrat do života – 280 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
  

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
   

Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 16.
Žiadosť o dotáciu Bratislavský spolok nepočujúcich na projekt Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov – 300 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 17.
Žiadosť o dotáciu Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím na projekt Svrčia má talent 2014 – 300 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 18.
Žiadosť o dotáciu OZ Rodinné centrum Klbko na projekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a vchodu v RC Klbko – 700 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 19.
Žiadosť o dotáciu OZ Rodinné centrum Klbko na projekt Príležitostné aktivity pre rodiny s deťmi – 2500 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:

… v sume: 1 000 Eur.  
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
  

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 20.
Žiadosť o dotáciu Združenie kresťanských seniorov Slovenska na projekt Sociálno-rehabilitačné a rekondičné pobyty – 770 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 21.
Žiadosť o dotáciu Jednota dôchodcov na Slovensku na projekt Program aktívneho starnutia seniorov Karlovej Vsi – 1000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:

… v sume 600 Eur. 
Hlasovanie
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 21.
Žiadosť o dotáciu Jednota dôchodcov na Slovensku na projekt Program aktívneho starnutia seniorov Karlovej Vsi – 1000 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
  

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 22.
Žiadosť o dotáciu ZO Asociácia postihnutých chronickými chorobami na projekt Humanita a charitatívna aktivita, ozdravné pobyty a rekondície – 1010 Eur
.
Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:
… v sume: 500 Eur.
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 23.
Žiadosť o dotáciu Klub vodných športov Karlova Ves na projekt Dovybavenie materiálu potrebného pre ďalšie aktivity pre verejnosť – 1500 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Nehlasovali:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 24.
Žiadosť o dotáciu Klub vodného slalomu Karlova Ves na projekt Detský a mládežnícky vodácky klub 2014 – 1500 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
  

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 25.
Žiadosť o dotáciu FS Dolina na projekt Zakúpenie tanečnej obuvi – 1500 Eur.
Pozmeňujúci návrhposlanca Šíbla:

…. v sume 750 Eur. 
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 25.
Žiadosť o dotáciu FS Dolina na projekt Zakúpenie tanečnej obuvi – 1500 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 26.
Žiadosť o dotáciu Spoločenstvo vlastníkov bytov Silván na projekt Komplexná obnova schodov na Silvánskej ulici – 1867 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 29.
Žiadosť o dotáciu OZ Pekná hudba na projekt Koncerty Peknej hudby – 2000 Eur.

Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:
… v sume 300 Eur. 
Hlasovanie
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 

   Proti:

 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 29.
Žiadosť o dotáciu OZ Pekná hudba na projekt Koncerty Peknej hudby – 2000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Keselého:

… v sume 1500 Eur. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 31.
Žiadosť o dotáciu Futbalový klub mládeže Karlova Ves na projekt Účasť v II. dorasteneckej lige ­ prezentácia Karlovej Vsi – 2600 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Martinického:

… v sume 2000 Eur.
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13

   Za:

 Eva Grey
(KDH)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 32.
Žiadosť o dotáciu Združenie zdravotne postihnutých občanov na projekt Sociálno-rehabilitačné a rekondičné pobyty – 3400 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 13
Uznesenie nebolo schválené.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
  

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 33.
Žiadosť o dotáciu Skupina Sebarevolta na projekt Svojpomocná výstavba parku nielen na cvičenie – 3940 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:

… v sume – Zajac 2000 Eur. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 34.
Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov pri ZŠ Karloveská 32, so sídlom Veternicova 20 na projekt Vytvorenie prírodovednej učebne – 4850 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 13
Uznesenie nebolo prijaté.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 35.
Žiadosť o dotáciu Asia Budo Center Slovensko na projekt Dotácia na činnosť, účasť na MS, svetových a európskych pohároch, domácich súťažiach – 6000 Eur.

Pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika:
… v sume 2000 Eur. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 36.
Žiadosť o dotáciu RC Dlháčik na projekt Vianočný týždeň RC Dlháčik – 377 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 37.
Žiadosť o dotáciu Spojená škola na projekt Celoškolské športové hry k 45. výročiu školy – 580 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
  

   Nehlasovali:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 38.
Žiadosť o dotáciu Vodácky klub TATRAN na projekt Letný vodácky výcvik kajakárov – 1000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Čupku:

… v sume 100 Eur. 
Hlasovanie
Za: 3
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 

   Proti:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
  

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
  

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 38.
Žiadosť o dotáciu Vodácky klub TATRAN na projekt Letný vodácky výcvik kajakárov – 1000 Eur.
Pozmeňovací návrh poslanca Martinického:

… v sume 800 Eur. 
Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 38.
Žiadosť o dotáciu Vodácky klub TATRAN na projekt Letný vodácky výcvik kajakárov – 1000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:

… v sume 500 Eur. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
  

Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 39.
Žiadosť o dotáciu Kláštor minoritov na projekt Detský letný tábor – 1000 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
   

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 40.
Žiadosť o dotáciu OZ Rodičovské združenie sv. Františka na projekt Cesta radosti ­ letný školský tábor 2014 – 1020 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prezentovali sa: 11, počet prítomných poslancov v rokovacej miestnosti: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
   

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 41.
Žiadosť o dotáciu Rímsko-katolícky farský úrad na projekt Prímestský tábor ­ stvorenie sveta – 1800 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika:

… v sume 1000 Eur. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovali sa: 12, počet prítomných poslancov v rokovacej miestnosti: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 42.
Žiadosť o dotáciu KTC na projekt Letné tanečné sústredenie členov KTC – 1500 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Martinického:

… v sume 1000 Eur. 
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prezentovali sa: 11, počet prítomných poslancov v rokovacej miestnosti: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Nehlasovali:

 Eva Grey
(KDH)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 43.
Žiadosť o dotáciu KTC na projekt Tanečný Juniáles KTC 2014 – 1500 Eur.

Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:
… v sume 500 Eur. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prezentovali sa: 12, počet prítomných poslancov v rokovacej miestnosti: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 43.
Procedurálny návrh poslanca Žiačika: body 44 až 58 presunúť na mimoriadne MiZ 24.6.2014. 

Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 3.
Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava ­ Karlova Ves a volebných obvodov vo volebnom období 2014 ­ 2018.
Hlasovanie o ukončení diskusie
(na návrh poslanca Šíbla). 
Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prezentovali sa: 10, počet prítomných poslancov v rokovacej sále: 11.
Miestne zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné, rokovanie je prerušené.

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
   

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 14. mája 2021