Hlasovanie z 26. zasadnutia MiZ, konaného dňa 23.09.2014

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice. –
Hlasovanie:
 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. –
Hlasovanie:
 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení do programu – bod 1 – Vyčlenenie finančných prostriedkov z Fondu opráv a obnovy školských zariadení na rekonštrukciu školského športového areálu na ZŠ A. Dubčeka
Hlasovanie:
 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

   Proti:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení do programu –  bod 6 – Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014
Hlasovanie:
 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 003.
Hlasovanie o zaradení do programu – bod 18 – Návrh na pomenovanie ihriska na Adámiho ulici na „Ihrisko Márie Jančovej“
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení do programu – Návrh poslankyne Čahojovej: nový bod 12a – Informácia Športového klubu synchronizovaného plávania
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení do programu – Návrh poslanca Buzáša: nový bod 18a – Informácia o petícii Zachráňme zelené svahy Starých gruntov a Sitiny pred zastavaním
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení do programu – Návrh poslanca Buzáša: nový bod 18b – Oprava chodníka na ulici Ľ. Fullu
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení do programu – Návrh poslanca Buzáša: nový bod 18c –  Žiadosť občanov o asfaltový koberec medzi ulicami Dlhé diely I a Iskerníkova.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení do programu – Návrh poslanca Zajaca: nový bod 18d – Vyčistenie chodníka a odvodňovacieho kanála schodiska z Púpavovej ulice do Líščieho údolia a orez zelene zasahujúcej do tohto chodníka.
Hlasovanie:
 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení do programu – Návrh poslanca Kadnára: nový bod 18e – Výstavba lodenice Karloveské rameno.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 003.
Hlasovanie o zaradení do programu – Návrh poslanca Kadnára: nový bod 18f –  Územný plán zóny – Karloveská zátoka.
Hlasovanie:
 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie:
 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 26. MiZ 2014.
Hlasovanie o ukončení diskusie *(na návrh poslanca Šíbla)
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 26. MiZ 2014
Doplňujúci návrh poslankyne Grey:
Miestne zastupiteľstvo mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 519/2014 (25. MiZ, 17.6.2014) zo „splnené“ na  „nesplnené“.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 26. MiZ 2014
Doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej:
Miestne zastupiteľstvo mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 426/2013/D (20. MiZ, 24.9.2013) z „plní sa“ na  „nesplnené“. Miestne zastupiteľstvo mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 562/2014/B (14. mim MiZ, 19.8.2014) zo „splnené“ na  „nesplnené“.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 26. MiZ 2014
Doplňujúci návrh poslanca Buzáša:
Miestne zastupiteľstvo mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 517/2014 (25. MiZ, 17.6.2014) zo „splnené“ na  „nesplnené“.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 26. MiZ 2014.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 26. MiZ 23.9.2014
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo žiada starostku pripraviť do komisií a na najbližšie zasadanie MiZ predložiť komplexný návrh na riešenie aktuálnych problémov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava  – Karlova Ves vyplývajúcich z kontroly. „Základné školy nedokážu pokryť svoje výdavky normatívou…“ 1. S dlhodobým 5-ročným výhľadom. 2. Na budúci rok tak, aby návrh bol zahrnutý v bežných výdavkoch rozpočtu MČ 2015.
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh nebol prijatý.
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
     

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 26. MiZ 23.9.2014
Doplňujúci návrh poslanca Kadnára:
Miestne zastupiteľstvo žiada starostku, aby predložila miestnemu zastupiteľstvu návrh na odvolanie vedúceho KŠK. T: najbližšie zasadnutie MiZ
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 26. MiZ 23.9.2014
Doplňujúci návrh poslanca Buzáša:
Miestne zastupiteľstvo konštatuje v súlade so zistením pani kontrolórky, že uznesenia č. 255/2012, 281/2012, 325/2013, 481/2014, 500/2014 sú nesplnené a KŠK naďalej nenapĺňa účel, na ktorý bol KŠK zriadený.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 26. MiZ 23.9.2014.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
     

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 3.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves za obdobie január ­ júl 2014.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves berie na vedomie čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január – júl  2014.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
   

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 4.
Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves k 30. 06. 2014.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30. 06. 2014.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
   

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 5.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2014. alternatíva I.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. schvaľuje zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014 nasledovne :
– zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov, nešpecifikované príspevky o 10 000,- €
– zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1 – Materské školy, tovary a služby o 2 150,- €
– zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.9 – Príspevok pri narodení dieťaťa o 17 000,- €
– zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1. – Správa obce, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ, ŠJ, SSŠ o 12 300,- €
– zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1. – Správa obce, odvody a poistné MŠ, ŠJ, SSŠ o 4 330,- €
– zníženie prebytku hospodárenia v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 o 45 780,- €
B. splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať. T : 31.12.2014
Uznesenie v alternatíve I nebolo prijaté.
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 4
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
   Za: 

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

   Proti:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 5.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2014. alternatíva II.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. schvaľuje zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2014 nasledovne :
– zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1 – Materské školy, tovary a služby o 2 150,-€
– zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.9 – Príspevok pri narodení dieťaťa o 17 000,-€
– zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1. – Správa obce, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ, ŠJ, SSŠ o 12 300,- €
– zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1. – Správa obce, odvody a poistné MŠ, ŠJ, SSŠ o 4 330,- €
– zníženie prebytku hospodárenia v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 o 35 780,- €
B. splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať. T: 31.12.2014
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
   

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 6.
Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnej kampani na voľby do orgánov samosprávy obcí.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. schvaľuje VZN č. …../2014 o umiestňovaní  volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnej kampani na voľby do orgánov samosprávy obcí.
T: 31.10.2014
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

   Proti:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
     

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 7.
Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova ves č. 3/2013 zo dňa 24. septembra 2013 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ukladá miestnej kontrolórke vykonať kontrolu plnenia VZN č. 3/2013 o poskytnutí jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa, v zmysle splnenia podmienok na udelenie príspevku u doteraz úspešných žiadateľov. T: najbližšie zasadnutie MiZ
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 7.
Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Karlova ves č. 3/2013 zo dňa 24. septembra 2013 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves. – alternatíva č. 2 .
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. schvaľuje VZN č. …../2014 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova ves č. 3/2013 zo dňa 24. septembra 2013 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. VZN sa mení nasledovne:

  1.   § 2 ods. 1 písmeno a) sa mení na nasledovné znenie:

„matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves najmenej jeden rok pred narodením dieťaťa; v prípade, ak matka, ktorá dieťa porodila nemala trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves najmenej jeden rok pred narodením dieťaťa, na splnenie podmienky poskytnutia príspevku stačí trvalý pobyt otca dieťaťa v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves najmenej jeden rok pred narodením dieťaťa,”

       2. § 2 ods. 2 sa mení na nasledovné znenie:

              „Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť:

  – najneskôr do jedného roka odo dňa narodenia dieťaťa alebo

-najneskôr do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.“

Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
   Za: 

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 7.
Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Karlova ves č. 3/2013 zo dňa 24. septembra 2013 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 8.
Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves za účelom vybudovania účelovej prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Uznesenie nebolo prijaté.
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
   

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 9.
Žiadosť HUMANA o.z. na predĺženie zmluvy o umiestnení kontajnerov určených na zber použitých textílií odevov a obuvi na rok 2015.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. schvaľuje predĺženie zmluvy o umiestnení kontajnerov určených na zber použitých   textílií odevov a obuvi na rok 2015. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať.
T: 31.10.2014
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 10.
Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej ­ QUEST SLOVAKIA – PICASSO o 50 % zníženie nájomného.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A.  schvaľuje zníženie nájomného o 50 % v prevádzke očnej optiky PICASSO v priestoroch na ulici Ľ. Fullu č.4 v Bratislave o rozlohe 28,74 m2  žiadateľke  PhDr. Janke Drozdovej – QUEST SLOVAKIA – PICASSO, Žilinská 16, Bratislava, č. živnostenského registra 104-13663 do 31.12.2015. B. žiada prednostu mestskej časti v predmetnej veci konať. T: 15. 10. 2014
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
   Za: 

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 11.
Žiadosť ZŠ A. Dubčeka o refundáciu nákladov vzniknutých prevádzkovaním školského bazéna v mimoškolskom čase.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie: 
Za: 3
Proti: 2
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
Uznesenie nebolo prijaté.
   Za: 

 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 

   Proti:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 12.
Návrh riešenia kreditových príplatkov vo všetkých ZŠ a SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves žiada starostku pripraviť a do komisií a na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva predložiť komplexný plán na riešenie aktuálneho problému škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Karlova Ves vyplývajúcich z kontroly miestnej kontrolórky „základné školy nedokážu pokryť svoje výdavky z normatívov“
1.) s dlhodobým päťročným výhľadom
2.) na budúci rok a to tak, aby návrh bol zahrnutý v bežných výdavkoch rozpočtu MČ 2015.
T: najbližšie zasadnutie komisie školskej, finančnej a MiZ 28.10.2014
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
   Za: 

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 12.
Návrh riešenia kreditových príplatkov vo všetkých ZŠ a SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Uznesenie nebolo prijaté.
   Za: 

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 13.
Návrh poslankýň Čahojovej a Hulajovej: Informácia Športového klubu synchronizovaného plávania.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. žiada starostku, aby rešpektovala objednávky ŠK SP a zabezpečila ŠK SP samostatný nájom bazéna v rozsahu 5 hodín týždenne počas pracovných dní v mimoškolskom čase. B. žiada prednostu o zvolanie mimoriadneho zasadnutia školskej komisie, p. Osrmanovej a dotknutých klubov, kde sa dorieši vzniknutá situácia. Možným riešením by mohlo byť cyklické využívanie bazéna v piatok resp. sobotu. C. ukladá prednostovi predložiť na najbližšie rokovanie MiZ informácie o prenájmoch bazéna počas pracovných dní v mimoškolskom čase vo forme tabuľky a zoznam nájomcov bazéna v tomto čase s popisom: názov klubu, sídlo klubu, členstvo v KŠK. T: ihneď D.  žiada starostku, aby v spolupráci so športovou komisiou vypracovala pravidlá prideľovania času subjektom v školskom bazéne a predložila to miestnemu zastupiteľstvu. T: najbližšie zasadnutie MiZ
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 14.
Žiadosť KŠK o riešenie havarijného stavu strechy v objekte Janotova 12 a dofinancovanie kolaudácie novej telocvične.
Hlasovanie o ukončení diskusie (na návrh poslanca Šíbla)
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 14.
Žiadosť KŠK o riešenie havarijného stavu strechy v objekte Janotova 12 a dofinancovanie kolaudácie novej telocvične.
Hlasovanie o vystúpení p. Dullu v diskusii.
Hlasovanie:
 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 14.
Žiadosť KŠK o riešenie havarijného stavu strechy v objekte Janotova 12 a dofinancovanie kolaudácie novej telocvične. – alternatíva II
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. schvaľuje finančný príspevok pre Karloveský športový klub účelovo určený na opravu strechy v objekte na Janotovej 12 vo výške 12.000 €,  z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: ihneď
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 15.
Informácia o prieskume trhu v súvislosti s návrhom realizačného plánu bezplatného vydávania obedov pre sociálne slabších a odkázaných občanov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Pozmeňujúcu návrh poslanca Buzáša:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves poveruje prednostu zabezpečiť od 1.novembra do 30.novembra pilotný projekt poskytovania bezplatných obedov podľa uznesenia č. 517/2014 za najnižšiu ponuku a zároveň zabezpečiť miesto na vydávanie jedla.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
   Za: 

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Proti:

 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 16.
Žiadosť o dotáciu Latinsko ­ americký kultúrny projekt, Nad lúčkami 37, Bratislava. Projekt: Výročie založenia prvej akadémie tanca folklórnych tancov Latinskej Ameriky pri KŠK.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie: 
Za: 2
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13
Uznesenie nebolo prijaté.
   Za: 

 František Koník
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
   

   Proti:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 17.
Žiadosť o dotáciu DANUBIUS klub športov v prírode, Pustá 8, Bratislava Projekt: 39.ročník Behu Devínskou Kobylou.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie: 
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 13
Uznesenie nebolo prijaté.
   Za: 

 František Koník
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

   Proti:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 18.
Návrh na pomenovanie ihriska na Adámiho ulici na „Ihrisko Márie Jančovej“.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. schvaľuje názov ihriska na Adámiho ulici v Karlovej Vsi na: „Ihrisko Márie Jančovej“. T: najbližšie zasadnutie MiZ. B. žiada starostku, aby zabezpečila potrebné úkony na pomenovanie ihriska. T: najbližšie zasadnutie MiZ.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 21.
Návrh poslanca Zajaca: Vyčistenie chodníka a odvodňovacieho kanála schodiska z Púpavovej ulice do Líščieho údolia a orez zelene zasahujúcej do tohto chodníka.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. žiada prednostu mestskej časti u dodávateľov týchto služieb pre mestskú časť zabezpečiť vyčistenie chodníka saponátom, nakoľko vznikla situácia, že sa šmýka. Ďalej vyčistiť odvodňovací kanál, ktorý ide pozdĺž celého chodníka a orezať zeleň, ktorá zasahuje do priestoru chodníka a odvodňovacieho kanála. T: do štvrtka 25.9.2014.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 22.
Návrh poslanca Kadnára: Výstavba lodenice Karloveské rameno.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. žiada starostku aby pripravila na ďalšie MiZ informáciu o priebehu príprav výstavby lodenice Karloveské rameno a aby pripravila časový harmonogram postupných krokov, ktoré je potrebné zrealizovať k dokončeniu stavby. T: najbližšie zasadnutie MiZ. B.  žiada starostku aby informovala na každom MiZ o priebehu prípravy výstavby lodenice Karloveské rameno na základe predloženého časového harmonogramu.
T: najbližšie zasadnutie MiZ a každé zasadnutie MiZ.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo bodu: 23.
Návrh poslanca Buzáša: Informácia o petícii Zachráňme zelené svahy Starých gruntov a Sitiny pred zastavaním.
Hlasovanie o vystúpení p. Habana v diskisii.
Hlasovanie: 

Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 23
Návrh poslanca Buzáša: Informácia o petícii Zachráňme zelené svahy Starých gruntov a Sitiny pred zastavaním.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. berie na vedomie informáciu o predmetnej petícii. B. odporúča komisii výstavby a územného plánu aby sa predmetnou petíciou zaoberala na najbližšom zasadaní a navrhla odborný postup k ochrane dosiahnutej kvality životného prostredia obyvateľov dotknutého územia, navrhla zodpovedajúcu úpravu regulácie budúcej zástavby. T: najbližšie zasadnutie MiZ.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 18f.
Návrh poslanca Kadnára: Územný plán zóny – Karloveská zátoka.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves žiada starostku aby predložila na nasledujúce miestne zastupiteľstvo správu o plnení zmluvy na zhotovenie ÚPN-Z – Karloveská zátoka. Informácia musí obsahovať podrobné porovnanie už realizovaných prác a harmonogramu obsiahnutý už v zmluve so zhotoviteľom ÚPN-Z – Karloveská zátoka.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13
   Za: 

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 25.1
Návrh poslanca Koníka: Žiadosť mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o uvoľnenie priestorov na Borskej ulici č. 2 v Bratislave za súčasného zachovania fungovania Strednej školy scénického výtvarníctva, Sklenárova 2 v Bratislave.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves súhlasí so žiadosťou starostky Ing. Ivety Hanulíkovej adresovanej Bratislavskému samosprávnemu kraju, vicežupanovi Ing. Igorovi Bendíkovi (súčasne poslancovi za Karlovu Ves), aby boli Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 poskytnuté náhradné priestory pre jej ateliéry, tak aby nebola porušená činnosť tejto strednej školy, aby mohla mestská časť v uvoľnených priestoroch vybudovať zariadenie pre seniorov. B. žiada Bratislavský samosprávny kraj, aby pomohol Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 s hľadaním náhradných priestorov v jeho vlastníctve, prípadne správe, aby nemusela stredná škola platiť nájomné a ušetrené nájomné investovať do skvalitnenia vyučovacieho procesu. C. žiada Bratislavský samosprávny kraj, aby do doby vyriešenia náhradných priestorov pre Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, nepredával žiadne nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve. D. žiada vicežupana Igora Bendíka, aby na každom rokovaní miestneho zastupiteľstva písomne informoval o stave vybavenia náhradných priestorov pre Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, tak aby táto mohla nerušene vykonávať svoju pedagogickú činnosť. T: každé MiZ.
Hlasovanie: 
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 14
Uznesie nebolo prijaté.
   Za:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 

   Proti:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 

 

Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 25.2
Návrh poslankyne Grey: Oprava pochôdznej lávky pri OD Centrum.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves žiada starostku o zabezpečenie opravy pochôdznej lávky pri OD Centrum a predloženie návrhu financovania tejto opravy. T: najbližšie zasadnutie MiZ.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 25.3
Návrh na zmenu uznesenia poslanca Zahradníka (zmena návrhu uznesenia poslanca Kapustu: Návrh na doplnenie štatútu fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení a vyčlenenie finančných prostriedkov z fondu na rekonštrukciu športového areálu na ZŠ A. Dubčeka).
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves žiada prednostu predložiť podrobný zámer rekonštrukcie školského športového areálu na ZŠ A. Dubčeka vrátane finančného rozpočtu na rokovanie komisií a následne na rokovanie miestneho zastupiteľstva. T: 15.10.2014.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 25.4
Návrh poslanca Martinického: Žiadosť na Hlavné mesto Bratislava o vybudovanie pešej komunikácie.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves žiada starostku, aby požiadala hl. mesto SR Bratislava, aby vybudovalo aspoň provizórnu spevnenú pešiu komunikáciu z nadchodu pre peších pri električkovej zastávke „Nad lúčkami“ smerom k ulici J. Stanislava (v predĺžení nadchodu) nakoľko táto komunikácia je silno používaná, bola navrhnutá už v pôvodnom urbanistickom riešení sídliska a dnes je chodenie po nej nielen nepríjemné, ale aj s rizikom úrazu.T: ihneď.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 25.5
Návrh poslanca Bendíka: Návrh na zmenu rokovacieho poriadku.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves žiada prednostu o predloženie návrhu na zmenu rokovacieho poriadku, v ktorom bude zapracovaná povinnosť úradu zverejňovať zápisnice z rokovaní miestneho zastupiteľstva na www stránke MČ Karlova Ves. T: najbližšie zasadnutie MiZ.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 25.6
Návrh poslanca Zajaca: Návrh riešenia na prekonanie krízy vo financovaní ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Karlova Ves.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. žiada starostku pripraviť do najbližších komisií a do najbližšieho zasadnutia MiZ predložiť komplexný návrh na riešenie aktuálnych problémov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, vyplývajúcich z kontroly miestnej kontrolórky „základné školy nedokážu pokryť svoje výdavky z normatívov“
1.)     s dlhodobým päťročným výhľadom
2.)     na budúci rok a to tak, aby návrh bol zahrnutý v bežných výdavkoch rozpočtu MČ 2015.
T: najbližšie zasadnutie komisie školskej, finančnej a MiZ 28.10.2014.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

   Nehlasovali:

 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 26.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves berie na vedomie informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14
   Za: 

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
   

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00