Hlasovanie z 27. zasadnutia MiZ, konaného dňa 28.10.2014

 

Číslo hlasovania: 1

Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice. – 

Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. – 

Hlasovanie:
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení do programu -bod 1a – Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ Veternicová

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
   Za:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 0a – Návrh poslanca Bendíka: Návrh na použitie prostriedkov Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení.

Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 0b – Návrh poslanca Bendíka: Návrh na zmenu rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves

Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 0c – Návrh poslanca Kadnára: Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery so zákazom stavebnej činnosti vo vymedzenom území zóny Karloveská zátoka

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

Nehlasovali:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 0d – Návrh poslankyne Grey: Zabezpečenie najvhodnejšieho výberu poskytovateľa stravy pre seniorov

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

Nehlasovali:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 0e – Návrh poslanca Buzáša: Ochrana verejného záujmu v lokalite Staré grunty

Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod
0f Návrh poslanca Buzáša: Pripravovaná zmluva o prenájme posilňovne KŠK na Janotovej ulici.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 0g – Návrh na schválenie uznesenia o začatí konania orgánu, obecného zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, z vlastnej iniciatívy voči starostke mestskej časti Ing. Ivete Hanulíkovej, vo veci „ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov“

Hlasovanie:
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: –
Hlasovanie o návrhu poslanca Šíbla vynechať body programu 8,9,10 
Hlasovanie:
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku. – 

Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 0a
Návrh poslanca Bendíka: Návrh na použitie prostriedkov Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení.
Hlasovanie o ukončení diskusie (na návrh poslanca Šíbla)
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 0a
Návrh poslanca Bendíka: Návrh na použitie prostriedkov Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení.
Miestne zastupiteľstvo žiada prednostu v spolupráci so správcom a Radou Fondu opráv obnovy škôl a školských zariadení predložiť návrh čerpania prostriedkov fondu v súlade s materiálom spracovaným školským oddelením v zmysle uznesenia č. 330/2013 s prihliadnutím na aktuálne potreby škôl a školských zariadení podľa schváleného štatútu fondu. Termín: najbližšie riadne zasadnutie MiZ
Hlasovanie:
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 0b
Návrh poslanca Bendíka: Návrh na zmenu rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves.
Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vydať úplné znenie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Termín : ihneď
Na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: C. schvaľuje úpravu textu článku 11, ods. (1) nasledovne: „z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový a stenografický záznam, podľa ktorých sa vypracuje zápisnica.“
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 0c
Návrh poslanca Kadnára: Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery so zákazom stavebnej činnosti vo vymedzenom území zóny Karloveská zátoka.
Hlasovanie o ukončení diskusie (na návrh poslankyne Hulajovej)
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17
   Za:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
     

Proti:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
   

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 0c
Návrh poslanca Kadnára: Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery so zákazom stavebnej činnosti vo vymedzenom území zóny Karloveská zátoka.
Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery so zákazom stavebnej činnosti vo vymedzenom území zóny Karloveská zátoka na dobu do schválenia územného plánu zóny Karloveská zátoka, najviac na dobu päť rokov, z dôvodu jeho obstarávania, zo stavebnej uzávery vyňať rozvoj funkcie športu na pozemkoch: parcelne č. 3110/10, 3110/5, 3110/16, 3111/1, 3108/ v podobe zámeru rozvoja areálu Klubu vodných športov Karlova Ves v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava. Termín: ihneď. B. žiada starostku MČ Bratislava – Karlova Ves uskutočniť konanie pre vyhlásenie stavebnej uzávery pre vymedzené územie zóny Karloveská zátoka, hranica územia pre vymedzenie stavebnej uzávery je na priloženej katastrálnej mape. Termín: ihneď.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 0d
Návrh poslankyne Grey: Zabezpečenie najvhodnejšieho výberu poskytovateľa stravy pre seniorov.
Miestne zastupiteľstvo A. žiada prednostu o vypracovanie kalkulácie predpokladaných  nákladov na zabezpečovanie stravovania (vrátane nákladov na vydávanie obedov) pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves na Lackovej formou:
1. prípravy stravy priamo na mieste kuchárkami a ďalšími nevyhnutne potrebnými pracovníkmi:
a) v pracovnom pomere b) na dohodu o pracovnej činnosti;
2. externého dodávateľa. Termín:30.11.2014
B. žiada starostku v prípade, že externé dodávanie bude výrazne lacnejšie ako varenie čerstvej stravy priamo na mieste, aby bola vypísaná verejná súťaž, súčasťou ktorej budú jasne stanovené podmienky pre dodávateľa, vrátane zabezpečenia diétneho stravovania (minimálne  diabetická a šetriaca diéta) Termín: 15.1.2015. C. žiada starostku, aby dohliadla na to, aby MČ Karlova Ves doplácala na stravovanie seniorov podľa ich príjmu a nezvýhodňovala žiadneho vybraného dodávateľa stravy.Termín kontroly: polročne. D. žiada prednostu o vypracovanie reálnej kalkulácie nákladov na rozvoz stravy do jednotlivej domácnosti vozidlom mestskej časti. Termín: 30.1.2015.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 0e
Návrh poslanca Buzáša: Ochrana verejného záujmu v lokalite Staré grunty.
Hlasovanie o ukončení diskusie (na návrh poslanca Šíbla)
Hlasovanie:
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 0e
Návrh poslanca Buzáša: Ochrana verejného záujmu v lokalite Staré grunty.
Miestne zastupiteľstvo A. vyjadruje obavu z porušenia zákona a žiada starostku o zrušenie začatia územného konania o umiestnení stavby navrhovateľa AQUA THERM INVEST, a.s. (názov stavby „Zástavba Staré Grunty“) až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výrube. S ohľadom na rozsudok najvyššieho súdu 5 SŽP/10/2009. B. žiada, aby MÚ predložil na najbližšie rokovanie MiZ všetky súvisiace materiály, ktoré sa k tejto veci viažu, ako aj príslušné úradné rozhodnutia.
Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu:
0f
Návrh poslanca Buzáša: Pripravovaná zmluva o prenájme posilňovne KŠK na Janotovej ulici.
Doplňujúci návrh poslanca Kadnára:
Miestne zastupiteľstvo žiada vedúceho KŠK aby vypísal riadnu obchodnú súťaž na výber nájomcu nebytových priestorov – posilňovne.
Hlasovanie:
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 František Koník
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu:
0f
Návrh poslanca Buzáša: Pripravovaná zmluva o prenájme posilňovne KŠK na Janotovej ulici.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Miestne zastupiteľstvo A. žiada miestnu kontrolórku o posúdenie návrhu zmluvy medzi LUPY s.r.o. a KŠK. Termín: 7 dní. B. žiada radu KŠK o vydanie zamietavého stanoviska k návrhu zmluvy medzi LUPY s.r.o. a KŠK až do vyjadrenia – posúdenia predmetnej zmluvy a stanoviska miestnou kontrolórkou. C. opätovne vyzýva a žiada starostku o predloženie návrhu na odvolanie riaditeľa KŠK. D. žiada vedúceho KŠK aby vypísal riadnu obchodnú súťaž na výber nájomcu nebytových priestorov – posilňovne.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 0g
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na schválenie uznesenia o začatí konania orgánu, obecného zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, z vlastnej iniciatívy voči starostke mestskej časti Ing. Ivete Hanulíkovej, vo veci „ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov“.
A. Miestne zastupiteľstvo ako orgán, v zmysle článku 9. odsek (1) písmena b) zákona č. 357/2004 Z.z. vykonáva konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, začína konanie v zmysle článku 9. odsek (2) písmeno a) zákona č. 357/2004 Z.z. z vlastnej iniciatívy. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, začína konanie na základe zistení, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe, ktoré nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár Ing. Iveta Hanulíková, starostka mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zaslaním listov nesúcich všetky znaky predvolebnej kampane v prospech kandidátky na starostku Ing. Ivety Hanulíkovej, porušila povinnosť ustanovenú ústavným zákonom 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. B. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ako orgán, ktorý vykonáva konanie z vlastnej iniciatívy, voči starostke mestskej časti Ing. Ivete Hanulíkovej, vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov žiada starostku mestskej časti, aby sa vyjadrila k predmetu konania. C. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves poverí komisiu na ochranu verejného záujmu, aby vykonala vo veci dokazovanie Termín: 9.11.2014.
Hlasovanie:
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 27. zasadnutiu MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Bendíka:
Miestne zastupiteľstvo mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 562/2014 (14. mim MiZ, 19.8.2014), bod B zo „splnené“ na „nesplnené“
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 27. zasadnutiu MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo B. schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu pre zmenu účelovej komunikácie Svrčia ulica v sume 2400 Eur z rezervného fondu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves podľa priloženej prílohy. C. Miestne zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenie č. 155/2008 (10. MiZ, 5.2.2008), uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012), uznesenie č. 426/2013/B, C, D (20. MiZ, 24.9.2013) uznesenie č. 469/2013 (22. MiZ, 17.12.2013), uznesenie č. 488/2014/F (23. MiZ, 11.2.2014), uznesenie č. 504/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014), uznesenie č. 584/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) a uznesenie č. 562/2014 (14. mim. MiZ, 19.8.2014) sú nesplnené.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 27. zasadnutiu MiZ 2014
Doplňujúci návrh poslanca Kadnára:
Miestne zastupiteľstvo k uzneseniu č. 572/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) schvaľuje kritériá pri prideľovaní času využívania bazénu v čase pre športové subjekty.
1. domovské sídlo klubu
2. členstvo v KŠK
3. počet členov klubu s bydliskom v Karlovej Vsi, z toho detí
4. dĺžka pôsobenia klubu v KV
5. výška členského / mesiac
6. plnenie si povinností voči prenajímateľovi v predchádzajúcich obdobiach
7. stanovisko riaditeľa školy.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 27. zasadnutiu MiZ 2014
Doplňujúci návrh poslankyne Grey:
Miestne zastupiteľstvo mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 519/2014 (25. MiZ, 17.6.2014) zo „splnené“ na  „čiastočne splnené“, nakoľko predložená tabuľka je nekompletná.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 27. zasadnutiu MiZ 2014 – Hlasovanie o uznesení ako celku.
Miestne zastupiteľstvo A. berie na vedomie správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 27. zasadnutiu MiZ 2014. Na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: B. schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu pre zmenu účelovej komunikácie Svrčia ulica v sume 2400 Eur z rezervného fondu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves podľa priloženej prílohy. C. Na doplňujúci návrh poslanca Bendíka: mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 562/2014 (14. mim MiZ, 19.8.2014), bod B zo „splnené“ na „nesplnené“. Na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: konštatuje, že uznesenie č. 155/2008 (10. MiZ, 5.2.2008), uznesenie č. 260/2012 (14. MiZ, 25.9.2012), uznesenie č. 426/2013/B, C, D (20. MiZ, 24.9.2013) uznesenie č. 469/2013 (22. MiZ, 17.12.2013), uznesenie č. 488/2014/F (23. MiZ, 11.2.2014), uznesenie č. 504/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014), uznesenie č. 584/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) a uznesenie č. 562/2014 (14. mim. MiZ, 19.8.2014) sú nesplnené. Na doplňujúci návrh poslanca Kadnára: k uzneseniu č. 572/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) schvaľuje kritériá pri prideľovaní času využívania bazénu v čase pre športové subjekty.
1. domovské sídlo klubu
2. členstvo v KŠK
3. počet členov klubu s bydliskom v Karlovej Vsi, z toho detí
4. dĺžka pôsobenia klubu v KV
5. výška členského / mesiac
6. plnenie si povinností voči prenajímateľovi v predchádzajúcich obdobiach
7. stanovisko riaditeľa školy
Na doplňujúci návrh poslankyne Grey: mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 519/2014 (25. MiZ, 17.6.2014) zo „splnené“ na „čiastočne splnené“, nakoľko predložená tabuľka je nekompletná.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 1a.
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ Veternicová.
Hlasovanie o presune hlasovania o uznesení po obedňajšej pauze (na návrh poslanca Buzáša)
Hlasovanie:
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 1a.
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ Veternicová
Hlasovanie o pôvodnom návrhu.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

Uznesenie nebolo prijaté.
   Za:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
   

Proti:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 1a.
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ Veternicová
Pozmeňujúci návrh poslancov Zajaca a Martinického:
Miestne zastupiteľstvo A. žiada predložiť žiadosť ZŠ Veternicová na riadne vybavenie fondom opráv a obnovy škôl a školských zariadení. B. odporúča budúcej rade fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení pozitívne prijať a hodnotiť žiadosť aj s prihliadnutím na skutočnosť, že škola v minulosti nevytvorila dlh.
Hlasovanie:
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 27. MiZ 28.10.2014

Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 3.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves za obdobie január ­ august 2014
Pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej:
Miestne zastupiteľstvo A. berie na vedomie čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za obdobie január – august 2014 s výhradou. B. vyjadruje obavu, že s prostriedkami MČ sa nakladá netransparentne a nehospodárne. C. zaväzuje riaditeľa KŠK, aby neuzatváral žiadne nájomné zmluvy na objekt Janotova 12 – sídlo KŠK, až do času, pokiaľ miestne zastupiteľstvo neschváli definitívne lokalitu na vybudovanie zariadenia pre seniorov. Termín: ihneď.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 4.
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky pod garážami na umiestnenie vodných plavidiel v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves. – 

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12
Uznesenie nebolo prijaté.
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 5.
Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves za účelom vybudovania účelovej prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti – 

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Uznesenie nebolo prijaté.
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 6.
Vyčlenenie finančných prostriedkov z fondu opráv a obnovy školských zariadení na rekonštrukciu školského športového areálu na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul.
Hlasovanie o ukončení diskusie (na návrh poslanca Šíbla)
Hlasovanie:
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 6.
Vyčlenenie finančných prostriedkov z fondu opráv a obnovy školských zariadení na rekonštrukciu školského športového areálu na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul.
Hlasovanie o zaradení návrhu poslankyne Schinglerovej do programu ako samostatný bod: Analýza nájmu priestorov ZŠ a SŠ, v ktorých prebieha krúžková činnosť žiakov: (na návrh návrhovej komisie)
Hlasovanie:
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 6.
Vyčlenenie finančných prostriedkov z fondu opráv a obnovy školských zariadení na rekonštrukciu školského športového areálu na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul.

Hlasovanie:
Za: 2
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 12
Uznesenie nebolo prijaté.
   Za:

 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

Proti:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 6a.
Návrh poslankyne Schinglerovej: Analýza nájmu priestorov ZŠ a SŠ, v ktorých prebieha krúžková činnosť žiakov

Hlasovanie:
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 7.
Odmena miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2014.

Hlasovanie:
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
     

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00