Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice. 
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
     

Zdržali sa:

 Anton Šmotlák
( KDH )
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Zmätočné hlasovanie. 
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
   

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
     

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Zmätočné hlasovanie. 
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
 

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku. 
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Návrh prednostky na zaradenie Návrhu na určenie mesačného platu starostovi mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a návrh na úpravu rozsahu výkonu práce miestneho kontrolóra, za bod č. 12.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )

Proti:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
     

Zdržali sa:

 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
   

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2020. 
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
 

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. 
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o  príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov. 
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Prijatie daru – pozemku na ulici Svrčia.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
   

Zdržali sa:

 Rudolf Rosina
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
   

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Žiadosť spoločnosti Belistar, s.r.o. o nájom pozemkov pod predajným stánkom  parc. č. 3651/363 a parc. č. 3651/364, k. ú. Karlova Ves.
Doplňujúci návrh poslankyne Zemanovej:
Miestne zastupiteľstvo B. žiada nájomcu po uplynutí doby nájmu odstrániť objekt z prenajímaného pozemku, aby mohlo byť na pozemok po uvoľnení presunuté kontajnerové stojisko pre okolité bytové domy a vytvorenie parkovacích miest.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Rudolf Rosina
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
 

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
     

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
Žiadosť spoločnosti Belistar, s.r.o. o nájom pozemkov pod predajným stánkom  parc. č. 3651/363 a parc. č. 3651/364, k. ú. Karlova Ves.
Hlasovanie o alternatíve A.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
 

Proti:

 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Rudolf Rosina
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
Žiadosť Rodinného centra Klbko o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte  na Lackovej 4.
Hlasovanie o alternatíve 3.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Peter Buzáš
( Bez politickej príslušnosti )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Rudolf Rosina
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
     

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
   

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
( Bez politickej príslušnosti )
 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Melušová Kutarňová
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Rudolf Rosina
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
     

Zdržali sa:

 Anton Šmotlák
( KDH )
     

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Odmena miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2019.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
( Bez politickej príslušnosti )
 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Ganz
( Spolu – občianska demokracia )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Rudolf Rosina
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Daniela Záhradníková
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )

Zdržali sa:

 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
   

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
Návrh na určenie mesačného platu starostovi mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a návrh na úpravu rozsahu výkonu práce miestneho kontrolóra.
Návrh poslanca Šíbla na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 4
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
( Bez politickej príslušnosti )
 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Rudolf Rosina
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Daniela Záhradníková
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
 

Proti:

 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )

Zdržali sa:

 Martin Ganz
( Spolu – občianska demokracia )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 12.
Návrh na určenie mesačného platu starostovi mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a návrh na úpravu rozsahu výkonu práce miestneho kontrolóra.
Hlasovanie o časti A a B.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Peter Buzáš
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Ganz
( Spolu – občianska demokracia )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Rudolf Rosina
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Daniela Záhradníková
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
     

Proti:

 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
   

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 12.
Návrh na určenie mesačného platu starostovi mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a návrh na úpravu rozsahu výkonu práce miestneho kontrolóra.
Hlasovanie o časti A a B.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Rudolf Rosina
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Daniela Záhradníková
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
 

Proti:

 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 

Zdržali sa:

 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Ganz
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 12.
Návrh na určenie mesačného platu starostovi mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a návrh na úpravu rozsahu výkonu práce miestneho kontrolóra.
Hlasovanie o časti C.
Hlasovanie: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Peter Buzáš
( Bez politickej príslušnosti )
 Milan Ďurica
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Ganz
( Spolu – občianska demokracia )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Rudolf Rosina
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Anton Šmotlák
( KDH )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Daniela Záhradníková
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.
Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2020. 
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Ganz
( Spolu – občianska demokracia )
 Ján Horecký
( Bez politickej príslušnosti )
 Stanislav Hrda
( Spolu – občianska demokracia )
 Petra Hudáková
( Spolu – občianska demokracia )
 Juraj Kmeťko
( Bez politickej príslušnosti )
 Matej Kotal
( Bez politickej príslušnosti )
 Michal Kovács
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Lenč
( Bez politickej príslušnosti )
 Peter Magát
( Bez politickej príslušnosti )
 Martina Magátová
( Bez politickej príslušnosti )
 Pavol Martinický
( Bez politickej príslušnosti )
 Filip Petrinec
( Bez politickej príslušnosti )
 Lívia Poláchová
( Bez politickej príslušnosti )
 Rudolf Rosina
( Bez politickej príslušnosti )
 Richard Savčinský
( Bez politickej príslušnosti )
 Jaromír Šíbl
( Bez politickej príslušnosti )
 Martin Vician
( Spolu – občianska demokracia )
 Zuzana Volková
( Bez politickej príslušnosti )
 Branislav Záhradník
( Bez politickej príslušnosti )
 Daniela Záhradníková
( Bez politickej príslušnosti )
 Anna Zemanová
( Bez politickej príslušnosti )
   

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00