Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Martin Ganz (SPOLU)  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda (SPOLU)  Petra Hudáková (SPOLU)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal (bez PP)  Michal Kovács (bez PP)  Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát (bez PP)  Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová (bez PP)
 Filip Petrinec (bez PP)  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician (SPOLU)  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej a volebnej komisie.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Peter Buzáš (bez PP)  Martin Ganz (SPOLU)  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda (SPOLU)
 Petra Hudáková (SPOLU)  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal (bez PP)  Michal Kovács (bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát (bez PP)  Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová (bez PP)  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician (SPOLU)  Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej a volebnej komisie.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Martin Ganz (SPOLU)  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda (SPOLU)
 Petra Hudáková (SPOLU)  Matej Kotal (bez PP)  Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát (bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová (bez PP)  Filip Petrinec (bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician (SPOLU)  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej a volebnej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Martin Ganz (SPOLU)  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda (SPOLU)
 Petra Hudáková (SPOLU)  Matej Kotal (bez PP)  Michal Kovács (bez PP)  Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát (bez PP)  Martina Magátová
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová (bez PP)  Filip Petrinec (bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician (SPOLU)  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Martin Ganz (SPOLU)  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda (SPOLU)
 Petra Hudáková (SPOLU)  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal (bez PP)  Michal Kovács (bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát (bez PP)  Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová (bez PP)  Filip Petrinec (bez PP)  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician (SPOLU)  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Schválenie etického kódexu starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Martin Ganz (SPOLU)  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda (SPOLU)
 Petra Hudáková (SPOLU)  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal (bez PP)  Michal Kovács (bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát (bez PP)  Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová (bez PP)  Filip Petrinec (bez PP)  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician (SPOLU)  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Zriadenie miestnej rady, určenie počtu a voľba jej členov.

Návrh poslanca Buzáša: Využitie verejného hlasovania.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Martin Ganz (SPOLU)  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda (SPOLU)
 Petra Hudáková (SPOLU)  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal (bez PP)  Michal Kovács (bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát (bez PP)  Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Filip Petrinec (bez PP)  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician (SPOLU)  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Zriadenie miestnej rady, určenie počtu a voľba jej členov.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Martin Ganz (SPOLU)  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda (SPOLU)
 Petra Hudáková (SPOLU)  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal (bez PP)  Michal Kovács (bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát (bez PP)  Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Filip Petrinec (bez PP)  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician (SPOLU)  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zuzana Melušová Kutarňová (bez PP)      

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba predsedov komisií a ich členov.
Návrh poslanca Buzáša: 
Využitie verejného hlasovania.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Martin Ganz (SPOLU)  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda (SPOLU)
 Petra Hudáková (SPOLU)  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal (bez PP)  Michal Kovács (bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát (bez PP)  Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová (bez PP)  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician (SPOLU)  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba predsedov komisií a ich členov.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Martin Ganz (SPOLU)  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda (SPOLU)
 Petra Hudáková (SPOLU)  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal (bez PP)  Michal Kovács (bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát (bez PP)  Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová (bez PP)  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician (SPOLU)  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie sobášiacich.
Návrh poslanca Buzáša: 
Využitie verejného hlasovania.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Martin Ganz (SPOLU)  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda (SPOLU)
 Petra Hudáková (SPOLU)  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal (bez PP)  Michal Kovács (bez PP)
 Peter Lenč
(bez PP)
 Peter Magát (bez PP)  Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová (bez PP)  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Martin Vician (SPOLU)  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie sobášiacich.
Aklamačné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.
Návrh na určenie platu starostke.
Aklamačné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Návrh harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2019.
Aklamačné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 – rozpočtové provizórium.
Aklamačné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00