Hlasovanie z ustanovujúceho zasadnutia MiZ, konaného dňa 15.12.2014

 

Číslo hlasovania: 1

Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.

Hlasovanie:

Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Zloženie volebnej komisie.

Hlasovanie:

Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 Zdržali sa:

 Zuzana Volková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 6a – 
Návrh na odvolanie vedúceho KŠK Ing. Igora Valigu z funkcie.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Martin Berta
(KDH)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 7a – 
Protest prokurátora vo veci nezákonnosti uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 76/2003 z 28.3.2003 v časti bodu 5.
Hlasovanie:

Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Robert Krampl
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –

Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 7b –  Návrh poslancov Zajaca a Dullu: Výzva primátorovi hl. m. SR Bratislavy k vydávaniu záväzných stanovísk k investičným zámerom na lokalite Dlhé diely v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves hlavným mestom SR Bratislava.
Hlasovanie:

Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie:

Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: – 
Informácia o výsledku voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva, vyhlásenie miestneho zastupiteľstva o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca, zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvoleným starostom a poslancami miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 1.
Návrh na zriadenie Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ­Karlova Ves, určenie počtu a voľba členov miestnej rady.
Hlasovanie o využití aklamačného hlasovania (na návrh poslanca Zajaca)
Hlasovanie:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 1.
Návrh na zriadenie Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ­Karlova Ves, určenie počtu a voľba členov miestnej rady.
Doplňujúci návrh poslanca Záhradníka:
Miestne zastupiteľstvo A. zriaďuje Miestnu radu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. B. určuje počet členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v 7. volebnom období na 8. C.  volí za členov Miestnej rady  miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves týchto poslancov:
1. Mgr. Peter Buzáš
2. Ing. Peter Lenč
3. Mgr. Richard Savčinský
4. RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.
5. JUDr. PhDr. Branislav Záhradník
6. Mgr. Marcel Zajac
7. Ing. Mgr. Anna Zemanová
Hlasovanie:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2.
Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba predsedov komisií a členov komisií – poslancov miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie o využití aklamačného hlasovania
Hlasovanie:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2.
Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba predsedov komisií a členov komisií – poslancov miestneho zastupiteľstva.
Doplňujúci návrh poslanca Záhradníka:
Miestne zastupiteľstvo A. zriaďuje komisie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nasledovne:
Komisia finančná a podnikateľská
Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody
Komisia výstavby a územného plánu
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia pre kultúru a médiá
Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
Komisia bytová, sociálna, zdravotná a pre seniorov
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

B. volí do funkcie predsedov komisií miestneho zastupiteľstva poslancov nasledovne:
Branislav Záhradník – Komisia finančná a podnikateľská
Peter Buzáš – Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mária Khuriová – Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody
Marcel Zajac – Komisia výstavby a územného plánu
Richard Savčinský – Komisia školstva, mládeže a športu
Daniela Záhradníková – Komisia pre kultúru a médiá
Peter Lenč – Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
Ján Labuda – Komisia bytová, sociálna, zdravotná a pre seniorov
C. volí za členov komisií miestneho zastupiteľstva poslancov nasledovne:
Komisia finančná a podnikateľská:
Igor Bendík
Martin Berta
Peter Buzáš
Vladimír Dulla
Iveta Hanulíková
Juraj Kmeťko
Robert Krampl
Marcel Zajac

Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja:
Vladimír Dulla
Peter Lenč
Juraj Kmeťko
Robert Krampl
Zuzana Volková
Anna Zemanová

Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody:
Iva Lukačovičová
Lívia Poláchová
Richard Savčinský
Jaromír Šíbl

Komisia výstavby a územného plánu:
Martin Berta
Vladimír Dulla
Mária Khuriová
Pavol Martinický
Jaromír Šíbl
Anna Zemanová

Komisia školstva, mládeže a športu:
Igor Bendík
Zdeněk Borovička
Ján Horecký
Miroslav Kadnár
Iva Lukačovičová
Zuzana Volková
Marcel Zajac

Komisia pre kultúru a médiá:
Peter Buzáš
Pavol Martinický
Petra Nagyová-Džerengová
Lívia Poláchová
Branislav Záhradník

Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy:
Zdeněk Borovička
Ján Horecký
Miroslav Kadnár
Ján Labuda
Rudolf Rosina
Branislav Záhradník
Anna Zemanová

Komisia bytová, sociálna, zdravotná a pre seniorov:
Juraj Kmeťko
Petra Nagyová-Džerengová
Rudolf Rosina
Daniela Záhradníková

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Igor Bendík – za Slobodu a solidaritu (SaS)
Peter Buzáš – za Občiansku-konzervatívnu stranu (OKS)
Iveta Hanulíková – za SMER – sociálna demokracia
Mária Khuriová – za SIEŤ
Peter Lenč – za Kresťansko-demokratické hnutie (KDH)
Petra Nagyová-Džerengová – za MOST – HÍD
Jaromír Šíbl – za Zmenu zdola – Demokratickú úniu (ZZ-DU)
Anna Zemanová – za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti (OĽaNO)
Branislav Záhradník – zástupca nezávislých poslancov

D. volí do funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Igor Bendík – od 1.1.2015 do 31.12.2015
Peter Lenč – od 1.1.2016 do 31.12.2016
Peter Buzáš – od 1.1.2017 do 31.12.2017
Anna Zemanová – od 1.1.2018 do termínu konania volieb do orgánov obecnej samosprávy v roku 2018

E. ukladá prednostovi spracovať aktualizované rámcové náplne činností komisií a predložiť ich na rokovanie MiZ. T: 15.02.2015

Hlasovanie:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.
Návrh na určenie platu starostky.
Doplňujúci návrh poslancov Záhradníka a Buzáša:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje starostke Dane Čahojovej v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat vo výške 2980 Eur od 15.12.2014.
Hlasovanie:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Rudolf Rosina
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie sobášiacich.
Hlasovanie o využití aklamačného hlasovania (na návrh poslanca Zajaca)
Hlasovanie:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.
Harmonogram stretnutí poslancov s občanmi mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2015.

Hlasovanie:

Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie sobášiacich.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje za sobášiacich v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves týchto poslancov:
1. Mgr. Peter Buzáš
2. Mgr. Lívia Poláchová
3. Mgr. Richard Savčinský
4. Mgr. Marcel Zajac
Hlasovanie:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2015, s výhľadom na roky 2016 a 2017.
Pozmeňujúci návrh poslancov Dullu, Záhradníka a Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo A. neschvaľuje rozpočet  Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2015. B. žiada starostku zabezpečiť dôsledné dodržiavanie podmienok pre rozpočtové provizórium upravené v § 11 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Hlasovanie:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6a.
Návrh na odvolanie vedúceho KŠK Ing. Igora Valigu z funkcie.
Miestne zastupiteľstvo odvoláva s okamžitou účinnosťou Ing. Igora Valigu z funkcie vedúceho KŠK.
Hlasovanie:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Pozmeňujúci návrh poslancov Dullu a Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo A. žiada bývalú starostku a poslankyňu Ing. Ivetu Hanulíkovú písomne odôvodniť nečerpanie dovolenky počas výkonu funkcie starostky mestskej časti v rokoch 2013 a 2014. T: 31. 12. 2014. B. žiada prednostu preveriť skutočnosti uvádzané v materiáli a na najbližšie riadne zasadnutie komisie finančnej a podnikateľskej predložiť materiál doplnený o výsledok previerky a zdôvodnenie nečerpania dovolenky. T: podľa textu.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Martin Berta
(KDH)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7a.

Protest prokurátora vo veci nezákonnosti uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 76/2003 z 28.3.2003 v časti bodu 5.
Pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka:
Miestne zastupiteľstvo A. nevyhovuje protestu prokurátora vo veci nezákonnosti uznesenia miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves č. 76/2003 z 28.3.2003 v časti bodu 5.
B. ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves č. 76/2003 z 28.3.2003 v časti bodu 5.
Hlasovanie:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 7b.

Návrh poslancov Zajaca a Dullu: Výzva primátorovi hl. m. SR Bratislavy k vydávaniu záväzných stanovísk k investičným zámerom na lokalite Dlhé diely v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves hlavným mestom SR Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo A. deklaruje svoj záujem o to, aby sa ďalšia stavebná činnosť na Dlhých dieloch, ktoré sú súčasťou mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nepovoľovala a nediala pred tým ako mestská časť ukončí v minulosti začaté  aktivity k regulácií jednotlivých území v tomto priestore našej mestskej časti. B. žiada starostku vyzvať listom primátora mesta Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnala, LL.M. o včasne informovanie a umožnenie uplatnenia aktívnej súčinnosti orgánov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves pri vydávaní vyjadrení hlavného mesta Bratislavy k investičnej činnosti na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, do doby kým nebude ukončená regulácia tohto územia prostredníctvom územných plánov zón. T: ihneď. C. schvaľuje znenie listu adresovaného primátorovi hlavného mesta Bratislava JUDr. Ivo Nesrovnala LL.M., ktorý je prílohou tohto uznesenia:
Vážený pán primátor, s veľkým záujmom sledujeme Vaše postoje k nášmu mestu ako celku, ale aj ku každej jeho mestskej časti. Stotožňujeme sa s hlavnou definíciou Vášho chápania mesta, ktoré by v prvom rade malo byť funkčným, dôstojným, zdravým a príjemným miestom pre život jeho obyvateľov. V našom meste bude určite treba napraviť mnohé dôsledky zlých rozhodnutí z minulosti. Nepochybujeme, že sa k tomu postavíte s razanciou a zmyslom pre právo a spravodlivosť, a hlavne so zdravým rozumom. Rovnako dôležité bude od samého začiatku vyvarovať sa prijímaniu vlastných zlých rozhodnutí. Ako právoplatne zvolení zástupcovia obyvateľov Karlovej Vsi, obraciame sa na Vás v ich záujme i v záujme všetkých obyvateľov Bratislavy. Žiadame Vás, aby ste nevydávali bez súčinnosti s orgánov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves stanoviská hlavného mesta Bratislavy k investičným zámerom plánovaným na území Karlovej Vsi osobitne Dlhých dielov, Karloveskej zátoky a Starých gruntov, ktoré sú súčasťou mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, najmenej dovtedy, kým naše zastupiteľstvo neschváli jednotlivé územné plány zón, ktoré sú v pokročilom stupni rozpracovanosti, a nevytvorí tak spodrobňujúci regulačný rámec platného územného plánu Hlavného mesta SR Bratislava. Dôvodom tejto žiadosti je v prvom rade stav kvality bývania a života v  našej mestskej časti. Verte nám a našim spoluobčanom, ktorých vôle sme odrazom. Každá ďalšia stavba na Dlhých dieloch, v Karloveskej zátoke na Starých gruntoch. znamená zníženie kvality života nielen súčasných, ale aj potenciálnych budúcich obyvateľov. Hustota osídlenia, znižovanie voľných, likvidovanie zelených, voľnému času slúžiacich zón, znižovanie kvality občianskej vybavenosti, znižovanie kvality dopravnej obslužnosti, to všetko prinesie každá nová stavba zohľadňujúca iba ekonomické zhodnotenie vlastníctva. Druhým dôvodom našej žiadosti je skutočnosť, že územné plány zón, ktorým sa od roku 2010 naša mestská časť venuje, a ktoré boli aj dôvodom na vyhlásenie dnes platných stavebných uzáver, z rôznych príčin nie sú ukončené. Je preto veľmi reálne, že stavebné uzávery skončia pred ich schválením zastupiteľstvom mestskej časti. V prílohe posielame zoznam územných plánov zón s popisom ich stavu. Tiež prikladáme odhad pripravený zamestnancom, ktorý túto činnosť zabezpečuje, dokedy v ideálnom prípade budú územné plány jednotlivých zón pripravené na hlasovanie poslancov MČ Bratislava – Karlova Ves. Vážený pán primátor, ak nastane situácia, ktorú s nevôľou očakávame, a vybrané časti územia mestskej časti, hlavne v obytnom súbore Dlhé diely, po skončení stavebných uzáver nebudú zregulované tak, aby ich ďalší rozvoj nemohol mať život zničujúci charakter, budete Vy a Vám podriadený magistrát hlavného mesta SR Bratislava tým dôležitým partnerom, ktorý bude môcť pomáhať ochrániť kvalitu života Karlovešťanov, nielen z Dlhých dielov, Karloveskej zátoky a Starých gruntov. poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves. D. poveruje prednostu, aby vypracoval zoznam plánov územných zón s popisom ich stavu a dal aj kvalifikovaný odhad dokedy budú môcť byť návrhy plánov územných zón predložené na hlasovanie poslancov. E. žiada starostku pozvať primátora mesta na spoločnú prechádzku obytným súborom Dlhé diely.
Hlasovanie:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8a.
Rôzne. Návrh poslanca Zajaca: Voľba poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na funkciu tajomníka miestnej rady mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie o využití aklamačného hlasovania (na návrh poslanca Buzáša)
Hlasovanie:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Martin Berta
(KDH)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 8.

Rôzne. Návrh poslanca Zajaca: Voľba poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na funkciu tajomníka miestnej rady mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Miestne zastupiteľstvo A. volí podľa čl. 5 ods. 2 organizačného poriadku Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves Jaromíra Šíbla na funkciu tajomník Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves s účinnosťou od 1. januára 20151 a v zmysle § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov mu určuje poslaneckú odmenu vo výške 60% z 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. B. dopĺňa pravidlá odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 90/2007 dňa 25.9.2007, účinné od 1. októbra 2007 takto: V § 2, ods. 1 doplní  písmeno b1) takto: „poslaneckú odmenu tajomníkovi Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves“. V texte sa doplní § 5a), ktorý znie: §5a) Poslanecká odmena tajomníkovi miestnej rady „Poslanecká odmena tajomníka miestnej rady je 60% z  2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.“ V texte sa doplní v § 7 nový odsek (5), ktorý znie: „Mimoriadne odmeny tajomníkovi miestnej rady schvaľuje štvrťročne miestne zastupiteľstvo.“
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Martin Berta
(KDH)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Mária Khuriová
(SIEŤ)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00