Hlasovanie zo 16. zasadnutia MiZ, konaného dňa 29.01.2013

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.

Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Dana Čahojová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.

Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: Návrh poslanca Zajaca – nový bod 2a 
(Návrh na potvrdenie uznesenia MiZ č. 289/2012, ktorým bol schválený rozpočet na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, ktoré bolo schválené na 15. zasadnutí MiZ dňa 11.12.2012 a ktorého výkon bol starostkou pozastavený dňom 20.12.2012).
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 4
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Proti:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: Návrh poslanca Zajaca – nový bod 4a 
(Územný plán zóny Karloveská zátoka – súťaž návrhov).
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: Návrh poslankyne Grey – nový bod 1a 
(Garáže na Silvánskej).
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 16. MiZ 2013. Hlasovanie o možnosti vystúpenia p. Sedláka.

Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 16. MiZ 2013. Pozmeňujúci návrh poslanca Kadnára 
(A. berie na vedomie správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 16. MiZ 2013. B. schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 269/2008, č. 162/2011, č. 212/2012, č. 233/2012/C, č. 308/2012. C. ruší uzn. č. 109/2011 a uzn. č. 167/2011. D. mení hodnotenie plnenia uzn. č. 255/2012/B, uzn. č. 294/2012/B,C,D a uzn. č. 309/2012/B zo „splnené“ na „nesplnené“).
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

 
 
Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 1a.
Návrh poslankyne Grey – Garáže na Silvánskej. Hlasovanie o možnosti vystúpenia p. Klusku.

Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 16. MiZ 2013. Doplňujúci návrh poslanca Buzáša 
(B. ukladá miestnej kontrolórke vykonať kontrolu spôsobu a formu zabezpečenia prípravy a vydávania obedov, ekonomických, personálnych a organizačných podmienok v jedálni na Lackovej ulici. T: ihneď).
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 16. MiZ 2013. Hlasovanie o uznesení ako celku.

Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: (2a)
Hlasovanie o tom, či nasleduje prestávka na obed.
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 12
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)

   Proti:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Štefan Turan
(SaS)

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 2a.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na potvrdenie uznesenia MiZ č. 289/2012, ktorým bol schválený rozpočet na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015, ktoré bolo schválené na 15. zasadnutí MiZ dňa 11.12.2012 a ktorého výkon bol starostkou pozastavený dňom 20.12.2012. Pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka (žiada prednostu spracovať stanovisko k pozmeňovacím návrhom k rozpočtu na rok 2013, ktoré boli schválené uznesením č. 289/2012 na rokovanie komisií. T: 28.2.2013).
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 3.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves za obdobie 11/2012.

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
     

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 4.
Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2008 o poskytovaní dotácií a finančných výpomocí. Hlasovanie o ukončení diskusie.

Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Proti:

 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 4.
Návrh VZN MČ Bratislava – Karlova Ves č. 1/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Doplňujúci návrh poslanca Buzáša 
(B. schvaľuje VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 1/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nasledovne: v § 3 ods. 6 sa suma 3 320 Eur nahrádza sumou 100 Eur a suma 6 640 Eur sa nahrádza sumou 200 Eur, v § 3 ods. 7 sa suma 3 320 Eur nahrádza sumou 100 Eur a suma 6 640 Eur sa nahrádza sumou 200 Eur. V predloženom návrhu VZN je to čl. I. bod 1 a bod 2. T: 28.2.2013).
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 4.
Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2008 o poskytovaní dotácií a finančných výpomocí. Hlasovanie o uznesení ako celku.

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 4a.
Návrh poslancov Zajaca, Bendíka a Kadnára: Územný plán zóny Karloveská zátoka – súťaž návrhov. Pozmeňujúci návrh poslanca Kadnára 
(žiada starostku aby vypovedala zmluvu so spoločnosťou FORM – PROJEKT, s.r.o. z dôvodu prípravy súťaže návrhov na ÚPN-Z Karloveská zátoka, ktorá bola schválená komisiou VaÚP dňa 19.12.2012. Z hľadiska kvality dosiahnutého výsledku je súťaž návrhov jediný spôsob ako takýto kvalitný ÚPN-Z Karlovská zátoka dosiahnuť. T: ihneď).
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 5.
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Proti:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
   

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
   

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 6.
Určenie príspevku za energie a výšky nájomného za užívanie bazéna v ZŠ A. Dubčeka na rok 2013. Pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej 
(A. ukladá prednostovi iniciovať zvolanie spoločného zasadania finančnej, školskej a športovej komisie za účelom prerokovania riešenia platieb za energie na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. a za účelom prerokovania Projektu ďalšej prevádzky bazéna a športového areálu na ZŠ A. Dubčeka, ktorý predloží v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva MBK Karlovka. T: ihneď. B. ukladá prednostovi doplniť tabuľku úhrad mestskej časti ZŠ A. Dubčeka v súvislosti s bazénom o údaje o výške úhrad za energie, ktoré odviedlo na účet školy KŠK a MBK Karlovka v roku 2012. T: ihneď. C. upravuje výšku poplatkov užívateľov bazéna v čase od 16.00 do 20.00 a počas dní pracovného pokoja na 45Eur/h, z čoho činí výška príspevku na energie 35 Eur a 10 Eur je nájomné pre správcu bazéna s účinnosťou od 1.1.2013. T: ihneď. D. konštatuje, že z predloženého návrhu vyplýva, že náklady na prevádzku bazéna sú uhradené aj s prebytkom, z čoho vyplýva, že nie je dôvod na obmedzenie prevádzky bazéna pre verejnosť a trvá na plnení uznesenia č. 191/2012 v znení uznesenia č. 207/2012 upravujúceho prevádzkové hodiny určené verejnosti. T: ihneď).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 7.
Voľba členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves. Hlasovanie o ukončení diskusie.

Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
   

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7.
Voľba členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves. Pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej 
(ruší Miestnu radu miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves. T: ihneď).
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 4
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)

   Zdržali sa:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 8.1
Rôzne – Návrh poslankyne Čahojovej: Návrh na zrušenie uznesenia č. 281/2012/A 
(ruší uznesenie č. 282/2012/A, ktorým schválilo zámer transformácie príspevkovej organizácie Karloveský športový klub na referát miestneho úradu. T: ihneď).
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 František Koník
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 8.2
Rôzne – Návrh poslankyne Čahojovej: Zmluvy uzavreté Karloveským športovým klubom a o.z. Rodeka 
(žiada starostku aby ako štatutárny zástupca MČ Bratislava – Karlova Ves a štatutárny zástupca zriaďovateľa Karloveského športového klubu písomne vyzvala riaditeľa Karloveského športového klubu na anulovania zmlúv s občianskym združením Rodeka. T: ihneď).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
   

   Nehlasovali:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 8.3
Rôzne – Návrh poslankyne Grey a poslanca Kapustu: Garáže na Silvánskej 
(A. berie na vedomie informáciu podanú pánom Františkom Kluskom, vlastníkom jednej z garáží. B. odporúča zástupcom OZ SILVÁNGARÁŽE zvolať k uvedenej problematike schôdzu s pozvánkou pre všetkých vlastníkov garáží, na ktorej bude prerokované konkrétne riešenie realizácie úprav zelene a následne schválené. C. odporúča zástupcom OZ SILVÁNGARÁŽE nepokračovať v realizácii úprav zelene do doby konania schôdze vlastníkov garáží. D. poveruje poslancov miestneho zastupiteľstva p. Hulajovú, Kapustu a Grey účasťou na rokovaniach so zástupcami spoločenstva vlastníkov garáží (OZ SILVÁNGARÁŽE) ako aj bytového domu Silvánska č. 1 – 29 za účelom podania informácie na marcovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. E. poveruje prednostu miestneho úradu informovať zástupcov spoločenstva vlastníkov garáží, ako aj bytového domu Silvánska č. 1 – 29 o záveroch rokovania miestneho zastupiteľstva. T: ihneď).
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 8.4
Rôzne – Návrh poslanca Kadnára: Krátka správa z Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
(berie na vedomie správu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, že verejní funkcionári – všetci poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves a starostka MČ Bratislava – Karlova Ves Ing. Iveta Hanulíková splnili svoju povinnosť a odovzdali v zákonom stanovenej lehote obálky s vyplnenými tlačivami: 1. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov k 31. marcu 2012 za kalendárny rok 2011, 2. Potvrdenie o podaní daňového priznania, podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
     

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 8.5
Rôzne – Návrh poslanca Šíbla: Poslanecký prieskum v jedálni na Lackovej 
(ukladá prednostovi zabezpečiť podmienky pre priebežné vykonávanie poslaneckého prieskumu v jedálni na Lackovej ulici zameraného na kontrolu kvality stravy jednotlivými poslancami, bez ohlásenia v čase výdaja stravy – vizuálna kontrola, degustácia).
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 8.6
Rôzne – Návrh poslanca Šíbla na odvolanie poslanca Čupku z funkcie predsedu komisie VaUP. Procedurálne hlasovanie o verejnom hlasovaní.

Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Proti:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 8.6
Rôzne – Návrh poslanca Šíbla na odvolanie poslanca Čupku z funkcie predsedu komisie VaUP. Procedurálne hlasovanie – o hlasovaní po jednotlivých bodoch.

Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 6
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

   Proti:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 8.6
Rôzne – Návrh poslanca Šíbla na odvolanie poslanca Čupku z funkcie predsedu komisie VaUP.

Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 9.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
     

   Proti:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00