Hlasovanie zo 17. zasadnutia MiZ, konaného dňa 12.03.2013

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice. 

Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. 

Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Zuzana Volková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 6 
(Návrh na transformáciu príspevkovej organizácie – Karloveský športový klub na referát miestneho úradu s názvom Karloveský športový klub).

Hlasovanie
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
     

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 9 
(Návrh na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Bratislava – Karlova Ves  Karloveskému športovému klubu).

Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 10 
(Určenie hodinovej sadzby za využívanie bazéna v ZŠ  Majerníkova 62 športovými klubmi).

Hlasovanie
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 15 
(Žiadosť o dotáciu Rodinné centrum Dlháčik, o.z. Pribišova 49, 841 05 Bratislava, Projekt: Celoročná činnosť RC Dlháčik pre rodiny s deťmi vo výške 1.400,45 € / alt. 1.850,45 €).

Hlasovanie
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod 22a: Žiadosť o navýšenie rozpočtu školy z dôvodu zabezpečenia 5 % účasti na oprávnených výdavkoch projektu z ESF. 

Hlasovanie
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

   Zdržali sa:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 1 zaradiť ako bod 22b, bod 2 zaradiť ako 22c. 

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod 3a – návrh poslanca Bendíka: Návrh na predloženie informačného materiálu 
(žiada prednostu o predloženie zoznamu priemerne vyplatených miezd na jednu osobu za jednotlivé oddelenia za roky 2011 a 2012).

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

   Nehlasovali:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod 2 – návrh poslanca Zajaca: Voľba členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod 3b – návrh poslanca Labudu: Návrh na sprehľadnenie výdavkov v programe 6: Pozemné komunikácie. 

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

   Nehlasovali:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod 3c – Zmätočné hlasovanie, STORNO!

Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

   Nehlasovali:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod 3c – návrh poslanca Bendíka: Návrh na predloženie informačného materiálu o stave škôl a škôlok. 

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

   Nehlasovali:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod 21 – návrh poslanca Martinického: Školské námestie. 

Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: –
Vypustenie bodu 19 z programu rokovania – na návrh poslanca Buzáša.
(Žiadosť o dotáciu OZ Milúšik, L. Sáru 3, Bratislava, Projekt: Fašiangy – spevácka prezentácia detí v triednych kolách a celoškolské kolo vo výške 150 Eur).

Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 6
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku. 

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
     

   Nehlasovali:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 2.
Voľba členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves. Súhlas s verejným hlasovaním. 

Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 2.
Voľba členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves. Pozmeňujúci návrh poslanca Čupku 
(A. odvoláva členov miestnej rady: V. Čupku, P. Nagyovú-Džerengovú, A. Schinglerovú, S. Žiačika. B. volí za nových členov miestnej rady: P. Buzáša, D. Čahojovú, V. Čupku, P. Nagyovú-Džerengovú, A. Schinglerovú, Š. Turana, B. Záhradníka).
Hlasovanie
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Hlasovanie o vystúpení p. Schlaukovej a p. Sedláka. 

Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Zajaca
 (V programe 3 – Služby občanom, v podprograme 3.5. – Stavebný úrad. V bežných výdavkoch zníženie v položkách: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania v r. 2013 zníženie o 24 200 Eur na čiastku 48 400 Eur, v r. 2014 a 2015 zníženie o 33 900 Eur na čiastku 38 700 Eur. Odvody a poistné v r. 2013 zníženie o 8 734 Eur na čiastku 17 469 Eur, v r. 2014 a 2015 zníženie o 12 203 Eur na čiastku 14 706 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 32 934 Eur, ktoré ostanú ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves). 
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 5
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Bendíka
 (V programe 11 – podporná činnosť. V podprograme 11.1 – Správa obce. V bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položkách: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MÚ zníženie o 125 475 Eur na čiastku 785 825 Eur. Odvody a poistné MÚ zníženie o 46 605 Eur na čiastku 298 255 Eur. Materiál a štandardná údržba zníženie o 7 500 Eur na čiastku 38 000 Eur. Doprava a cestovné zníženie o 11 000 Eur na čiastku 13 000 Eur. Služby zníženie o 92 650 Eur na čiastku 70 000 Eur. Ostatné všeobecné platby zníženie o 34 450 Eur na čiastku 34 450 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 317 680 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu).
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 7
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
     

   Nehlasovali:

 Eva Grey
(KDH)
     

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Labudu
 (V programe 6 – Pozemné komunikácie. V podprograme 6.1. – Správa a údržba pozemných komunikácií: v bežných výdavkoch zmenu nasledovne v položkách: Obnova cestnej siete a drobné opravy zvýšenie o 7 000 Eur na čiastku 50 000 Eur. Obnova dopravného značenia zníženie o 6 000 Eur na čiastku 14 000 Eur. Zimná údržba zníženie čiastky o 98 000 Eur na čiastku 50 000 Eur.) V podprograme 6.3. – Správa a údržba chodníkov a obrubníkov: v bežných výdavkoch zvýšenie nasledovne v položkách: Správa a údržba chodníkov a obrubníkov zvýšenie o 15 000 Eur na čiastku 50 000 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 82 000 Eur, ktorý tvorí prebytok hospodárenia bežného rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves.).
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslankyne Hladkej 
(V programe – peňažné fondy. Fond rozvoja bývania. Riešenie stavu kontajnerových stojísk – sumu 23 489 Eur presunúť do kapitálových výdavkov do programu 5 Odpadové hospodárstvo).
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslankyne Hladkej 
(V programe 12 – Prostredie pre život. V podprograme 12.2 – Správa a údržba verejnej zelene: v bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položkách: Kosenie trávnatých plôch zníženie o 40 000 Eur na čiastku 33 000 Eur. Orezy a výruby drevín zníženie o 20 000 Eur na čiastku 15 490 Eur. Závlahový systém Nám. sv. Františka zníženie o 500 Eur na čiastku 500 Eur. Nová zeleň zníženie o 4 480 Eur na čiastku 1 500 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 62 000 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu).
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslancov Keselého a Záhradníka 
(Miestne zastupiteľstvo ukladá miestnej kontrolórke urobiť vecnú kontrolu výkonov dodávateľskej spoločnosti ESP, s. r.o. za obdobie roku 2012 vo väzbe na fakturácie. T: do budúceho MiZ).
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej 
(V programe 9 – Karloveský športový klub. V podprograme 9.1 – Karloveský športový klub: Nahradiť sumu 83 000 Eur sumou 20 750 Eur. V programe 7 – Vzdelávanie. V podprograme 7.2 základné školy – príspevok MČ na energie za užívanie bazéna verejnosťou 15 000 Eur nahradiť sumou 20 262 Eur. Návrh predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 56 988 Eur, ktorá bude tvoriť prebytok hospodárenia bežného rozpočtu).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Záhradníka
(V programe 2 – Interné služby mestskej časti. V podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov: v bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položkách: Reprezentačné MiR, MiZ níženie o 300 Eur na čiastku 1 300 Eur. Školenie poslancov zníženie o 2 160 Eur na čiastku 0 Eur. Nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008) zníženie o čiastku 20 000 Eur na čiastku 20 000 Eur. V podprograme 2.13 – Miestny informačný systém: v bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položkách: Internetová sieť, WIFI, Web stránka zníženie o 1 200 Eur na čiastku 6 000 Eur. Príslušenstvo výpočtovej techniky zníženie o 3 050 Eur na čiastku 6 000 Eur. Údržba výpočtovej techniky zníženie o 700 Eur na čiastku 2 800 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 27 410 Eur, ktorú navrhujem ponechať ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu).
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 František Koník
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Buzáša 
(V kapitálových príjmoch vypustiť v položke príjmy z predaja pozemkov rozpočtovanú finančnú čiastku vo výške 59 000 Eur. Návrh celkovo predstavuje zníženie kapitálových príjmov o 59 000 Eur).
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 František Koník
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Buzáša 
(V programe 10 – Sociálne služby. V podprograme 10.4 – Opatrovateľská služba v byte občana: v bežných výdavkoch zvýšenie nasledovne v položkách: Opatrovateľská služba v byte občana zvýšenie o 1 340 Eur na čiastku 17 000 Eur. V podprograme 10.6 – Organizovanie spoločného stravovania: v bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položkách: Potraviny – obedy – zníženie o 18 500 Eur na čiastku 42 000 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 17 160 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015. Doplňujúci návrh poslanca Buzáša 
(V programe 8 – Kultúra. V podprograme 8.1. – Karloveské centrum kultúry: v bežných výdavkoch zníženie nasledovne v položkách: Karloveské hody a ples zníženie o 4 000 Eur na čiastku 8 000 Eur. Majáles, Juniáles zníženie o 6 000 Eur na čiastku 2 000 Eur. Martin na bielom koni zníženie z 800 Eur na čiastku 0 Eur. V podprograme 8.2 – Miestna knižnica: v bežných výdavkoch zvýšenie nasledovne v položkách: Nákup kníh a časopisov zvýšenie o 2 000 Eur na čiastku 6 000 Eur. Tovary a služby zvýšenie o 1 000 Eur na čiastku 2 500 Eur. Návrh celkove predstavuje úsporu v bežných výdavkoch 7 800 Eur, ktorú navrhujem ako prebytok hospodárenia bežného rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves).
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2013, s výhľadom na roky 2014 a 2015.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 3a.
Návrh poslanca Bendíka: Návrh na predloženie informačného materiálu. 
(A. žiada prednostu o predloženie materiálu so zoznamom vedúcich pozícií na jednotlivých oddeleniach miestneho úradu v rámci programu 11.1 – Mzdy, výplaty a ostatné osobné vyrovnania miestneho úradu a príslušných vyplatených celoročných miezd za roky 2011 a 2012 samostatne, prislúchajúcich k jednotlivým vedúcim pozíciám, vrátane pozície prednostu miestneho úradu. B. žiada prednostu o predloženie materiálu so zoznamom priemerne vyplatených miezd na jednu osobu za jednotlivé oddelenia za roky 2011 a 2012 samostatne, bez vedúcich pracovníkov).
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 3b.
Návrh poslanca Labudu: Sprehľadnenie výdavkov v programe 6 – Pozemné komunikácie.  

(A. schvaľuje pri evidencii výdavkov pri správe a údržbe pozemných komunikácií zaznamenávať do prehľadnej tabuľky do jednotlivých kolóniek nasledovné údaje: lokalita t.j. miesto vykonávacej práce, názov firmy vykonávajúcej danú prácu, dátum začatia a ukončenia verejného obstarávania a počet zúčastnených firiem, dátum začatia a ukončenia vykonávanej práce, predmet zákazky t.j. popis práce, predmet zverejnenej zmluvy, objednávky, faktúry na webovej stránke Karlovej Vsi, celkové výdavky materiál + práca, faktúry k danej práci na kliknutie. B. žiada prednostu, aby zabezpečil vypracovanie uvedenej tabuľky s danými položkami. C. ukladá prednostovi, aby zabezpečil zverejňovanie daných údajov danou formou vždy po skončení práce v konkrétnej lokalite na webovej stránke Karlovej Vsi. D. ukladá prednostovi, aby zabezpečil predloženie takto spracovaných údajov za rok 2013 (január až október) pri predkladaní návrhu rozpočtu na rok 2014 zastupiteľstvu).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
   

   Proti:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 3c.
Návrh poslanca Bendíka: Návrh na predloženie informačného materiálu o stave škôl a škôlok. 

(A. žiada prednostu o zdokumentovanie závad na inštaláciách (voda, plyn, kúrenie, kanalizácia) a stavebných konštrukciách v školách a škôlkach – napríklad prostredníctvom pracovníkov strediska služieb škole resp. referátu školstva. Zároveň žiada o podanie informácie o vynaložených prostriedkoch za obdobie posledných 5-tich rokov, ktoré boli použité na riešenie havarijných stavov zdokumentovaných na jednotlivých materských školách a základných školách. B. žiada prednostu o predloženie materiálu s vyčíslením predbežných nákladov na odstránenie zdokumentovaných závad podľa bodu A. V materiáli žiada uviesť každú školu a škôlku samostatne s usporiadaním od najzávažnejších po najmenej závažné závady).
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 4.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves. Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša 
(ukladá miestnej kontrolórke preveriť, či je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súvisiacich predpisov čerpanie rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves za obdobie január 2013).
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
   

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 4.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves. Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka. 

Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 6.
Návrh na transformáciu príspevkovej organizácie – Karloveský športový klub na referát miestneho úradu s názvom Karloveský športový klub. Hlasovanie o pokračovaní v nasledujúcich bodoch až do príchodu zástupcov BAT, a.s.

Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
   

   Zdržali sa:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 6.
Návrh na transformáciu príspevkovej organizácie – Karloveský športový klub na referát miestneho úradu s názvom Karloveský športový klub. Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca 
(A. neschvaľuje zrušenie príspevkovej organizácie – Karloveský športový klub so sídlom Janotova č. 12, Bratislava 841 05, IČO: 317 71 181). 
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 6.
Návrh na transformáciu príspevkovej organizácie – Karloveský športový klub na referát miestneho úradu s názvom Karloveský športový klub. Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca
(B. splnomocňuje starostku poslať výzvu občianskemu združeniu Rodeka aklamačne prijatú poslancami na 17. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 12.3.2013). 
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 6.
Návrh na transformáciu príspevkovej organizácie – Karloveský športový klub na referát miestneho úradu s názvom Karloveský športový klub. Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca 
(C. ukladá prednostovi MÚ na základe zistení miestnej kontrolórky MČ Bratislava – Karlova Ves, Ing. Janky Mahďákovej v Správe o kontrolnej činnosti, v ktorej bolo zistené: V texte podnájomnej zmluvy nie je súlad v časti „Predmet podnájmu“ s textom nájomnej zmluvy, podnájomná zmluva pripúšťa väčší rozsah využitia predmetu podnájmu ako určuje nájomná zmluva, dokonca akceptuje iné prípady – viď čl. IV, ods. 3, posledná veta, čo je nad rámec ustanovení zmluvy o nájme č. 078306070500 uzatvorenej medzi prenajímateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Karloveským športovým klubom a z uvedeného dôvodu konať a podstúpiť kroky k vypovedaniu nájomnej zmluvy s občianskym združením Rodeka).
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 6.
Návrh na transformáciu príspevkovej organizácie – Karloveský športový klub na referát miestneho úradu s názvom Karloveský športový klub. Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca 
(D. určuje Ing. Ivete Hanulíkovej, starostke mestskej časti Bratislava – Karlova Ves podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení mesačný plat vo výške 2,89-násobku priemernej mesačnej mzdy zaokrúhlený na celé euro nahor s účinnosťou od 1. apríla 2013). 
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Proti:

 František Koník
(SMER-SD)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
     

 

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 5.
Návrh na uzavretie dodatku ku Koncesnej zmluve o poskytovaní služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody s BAT a.s. – Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka. 

Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 5.
Návrh na uzavretie dodatku ku Koncesnej zmluve o poskytovaní služieb pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody s BAT a.s. Pozmeňujúci návrh poslancov Buzáša, Zajaca a Záhradníka 
(A. berie na vedomie Informáciu o prebiehajúcich rokovaniach medzi pracovnou skupinou zriadenou uznesením MiZ č. 308/2012 zo dňa 11. Decembra 2012 a Bratislavskou teplárenskou, a.s. B. súhlasí so zámerom: a) rozdelenia nepreinvestovanej sumy do rovnomerne zvýšenej ročnej odplaty BAT, a. s. počas zvyšných rokov trvania koncesnej zmluvy (do roku 2028), b) financovania vynútených rekonštrukcií rozvodov tepla schválených miestnym zastupiteľstvom z rozpočtu mestskej časti na základe návrhu plánu investícii predložených z BAT, a. s., c) vytvorenia Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti, ktorého príjmom bude každoročne odplata od BAT, a. s. a ktorý bude slúžiť na financovanie rekonštrukcií a modernizácií tepelného hospodárstva objektov a zariadení mestskej časti. C. ukladá prednostovi a) predložiť na rokovanie pracovnej skupiny na kontrolu kompletné podklady k výpočtu preinvestovanej sumy zo strany BAT, a. s., b) predložiť Návrh dodatku ku Koncesnej zmluve, c) predložiť návrh na zriadenie Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti vrátane návrhu jeho štatútu).
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

 

Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 8.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky, k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves. 
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 9.
Návrh na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Bratislava ­ Karlova Ves Karloveskému športovému klubu. 

Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 7
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

   Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

 

Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 10.
Určenie hodinovej sadzby za využívanie bazéna v ZŠ Majerníkova 62 športovými klubmi. Hlasovanie o ukončení diskusie. 

Hlasovanie
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 

 

Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 10.
Určenie hodinovej sadzby za využívanie bazéna v ZŠ Majerníkova 62 športovými klubmi.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca 
(B. ukončuje s platnosťou od 1. apríla 2013 prevádzku bazéna ZŠ Majerníkova 62 pre verejnosť).
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 11
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 10.
Určenie hodinovej sadzby za využívanie bazéna v ZŠ Majerníkova 62 športovými klubmi.

Hlasovanie
Za: 10
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Proti:

 Dana Čahojová
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 11.
Žiadosť o dotáciu OZ ODYSEUS, Haanova 10, Projekt: Spoločne za zdravie pre ohrozené komunity vo výške 4.953,70 Eur. Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša 
(odročuje žiadosť na ďalšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva, po zasadnutí najbližšej komisie BSZ, kde budú prizvaní zástupcovia OZ ODYSEUS).
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 12.
Žiadosť o dotáciu Jarolím Vícen, Pribišova 1, Projekt: Kvalifikácia a účasť na MS v bedmintone 2013, príprava na OH 2016 vo výške 3.300 Eur. Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej 
(miestne zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Jarolíma Vícena v sume 1 000 Eur).
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)

   Proti:

 Zuzana Volková
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 12.
Žiadosť o dotáciu Jarolím Vícen, Pribišova 1, Projekt: Kvalifikácia a účasť na MS v bedmintone 2013, príprava na OH 2016 vo výške 3.300 Eur. Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša 
(A. schvaľuje dotáciu pre Jarolíma Vícena, Pribišova 1, Bratislava na projekt: „Kvalifikácia a účasť na MS v bedmintone 2013, príprava na OH 2016“ v sume 300 Eur).
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
     

 

Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 13.
Žiadosť o dotáciu Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. Františka 4, Projekt: Príležitostné aktivity pre mamy a deti vo výške 2.000 Eur. Hlasovanie o ukončení diskusie. 

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ľubica Hulajová
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 13.
Žiadosť o dotáciu Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. Františka 4, Projekt: Príležitostné aktivity pre mamy a deti vo výške 2.000 Eur. Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša 
(A. schvaľuje dotáciu pre Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. Františka 4, Bratislava na projekt: Príležitostné aktivity pre mamy a deti“ v sume 500 Eur).
Hlasovanie
Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 13.
Žiadosť o dotáciu Rodinné centrum Klbko, Nám. sv. Františka 4, Projekt: Príležitostné aktivity pre mamy a deti vo výške 2.000 Eur.

Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
     

 

Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 14.
Žiadosť o dotáciu Mgr. Marian Kittner, Beniakova 1, Projekt: Magnificat v Hall in Tirol na koncerte speváckych zborov vo výške 1.600 Eur. Pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika 
(A. schvaľuje dotáciu pre Mgr. Mariana Kittnera, Beniakova 1, Bratislava na projekt: „M@gnificat v Hall in Tirol na koncerte speváckych zborov“ v sume 360 Eur).
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
   

 

Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 15.
Žiadosť o dotáciu RC Dlháčik, o.z. Pribišova 49, Projekt: Celoročná činnosť RC Dlháčik pre rodiny s deťmi vo výške 1.850,45 Eur.

Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 16.
Žiadosť o dotáciu ENVIROSVET, Špieszova 3, Projekt: Deň zeme v Karlovej Vsi vo výške 1.000 Eur.

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 16.
Žiadosť o dotáciu ENVIROSVET, Špieszova 3, Projekt: Deň zeme v Karlovej Vsi vo výške 1.000 Eur. Prezentácia poslancov za účelom zistenia uznášaniaschopnosti.

Hlasovanie
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 13
Prítomní: 13

   Prezentovali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 16.
Žiadosť o dotáciu ENVIROSVET, Špieszova 3, Projekt: Deň zeme v Karlovej Vsi vo výške 1.000 Eur. 

Hlasovanie
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 

   Nehlasovali:

 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 17.
Žiadosť o dotáciu Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10, Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich MČ KV vo výške 300 Eur.

Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

 

Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 18.
Žiadosť o dotáciu Liga proti rakovine ­ klub Venuša, Brestova 6, Projekt: Návrat do života ­ pomoc ženám s nádorovým ochorením vo výške 280 Eur. Pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika 
(A. schvaľuje dotáciu pre Liga proti rakovine SR – Klub Venuša v Bratislave, Brestová 6, Bratislava na projekt: „Návrat do života – psycho-sociálna pomoc ženám s nádorovým ochorením“ v sume 260 Eur).
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
     

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 20.
Žiadosť o dotáciu OZ Milúšik, L. Sáru 3, Projekt: Milúšikov hlások ­ recitačná súťaž vo výške 150 Eur.

Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 21.
Návrh poslanca Martinického: Školské námestie. Prezentácia poslancov za účelom zistenia uznášaniaschopnosti.

Hlasovanie
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 12
Prítomní: 12

   Prezentovali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 21.
Návrh poslanca Martinického: Školské námestie. Prezentácia poslancov za účelom zistenia uznášaniaschopnosti.

Hlasovanie
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 14
Prítomní: 14

   Prezentovali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 21.
Návrh poslanca Martinického: Školské námestie. Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej 

(A. žiada prednostu aby zabezpečil, že členovia Komisie k projektu dostanú všetky nové a prerokovávané podklady aj pozvánky na rokovania minimálne 5 pracovných dní pred ich konaním. B. žiada aby miestnemu zastupiteľstvu bola predložená zmluva o NFP medzi Miestnym úradom MČ Bratislava – Karlova Ves a Riadiacim orgánom. T: ihneď).
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Proti:

 Pavol Martinický
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 22a.
Žiadosť o navýšenie rozpočtu školy z dôvodu zabezpečenia 5 % účasti na oprávnených výdavkoch projektu z ESP. 
(A. berie na vedomie zapojenie sa Spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava 841 05, do výzvy Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji“ v rámci Opatrenia 4.1 Operačného programu vzdelávanie. B. schvaľuje navýšenie rozpočtu školy vo výške 13 000 Eur z dôvodu zabezpečenia 5 % účasti na oprávnených výdavkoch projektu z ESF, a to z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. T: 31.12.2014).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 22b.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 17. MiZ 2013. Pozmeňujúci návrh poslankyne Volkovej 

(A. konštatuje, že uzn. č. 255/2012 časť B, uzn. č. 294/2012 časť B, C, D, uzn. č. 309/2012, uzn. č. 320/2013, uzn. č. 325/2013 časť A, B neboli splnené. B. schvaľuje predĺženie termínu plnenia uzn. č. 167/2011do 31.12.2013, uzn. č. 212/2012 do 30.4.2013. C. mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 162/2011 zo „splnené“ na „plní sa“. D. súhlasí s predĺžením zmluvy o správe bazéna na ZŠ Majerníkova 62 medzi Karloveským športovým klubom a Mládežníckym basketbalovým klubom Karlovka o. z. do 30.6.2013. E. ruší uznesenie č. 157/2011. F. schvaľuje finančný príspevok za energie za užívanie bazéna verejnosťou pre ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 za roky 2011 – 2012 vo výške 20 261,65 Eur z rezervného fondu mestskej časti).
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 22c.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 17. MiZ 2013. Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka. 

Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

 

Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 22c.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 17. MiZ 2013. Pozmeňujúci návrh poslankyne Grey 
(žiada miestnu kontrolórku, aby skontrolovala reálne vynaložené náklady na prípravu, dovoz a výdaj stravy v jedálni na Lackovej za prvé 4 mesiace 2013 a na základe toho pripravila reálny odhad predpokladaných nákladov na rok 2013 a ich porovnanie s predchádzajúcimi rokmi. T: do 30.5.2013).
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

 

Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 22d.
Rôzne – Návrh poslanca Martinického 
(žiada aby miestnemu zastupiteľstvu boli predložené všetky pripravované zmluvy v súvislosti s projektom Regenerácia verejného priestranstva – Školské námestie Dlhé diely pred ich podpísaním. T: na najbližšom zasadnutí MiZ alebo komisie).
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 Štefan Turan
(SaS)
     

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 22d.
Rôzne – Návrh poslankyne Čahojovej – Vyhodnotenie účasti členov-neposlancov komisií 
(ukladá prednostovi vyhodnotiť účasť členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves a materiál predložiť miestnemu zastupiteľstvu. T: do najbližšieho riadneho rokovania MiZ).
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Eva Grey
(KDH)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

 

Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 22.
Rôzne – Návrh poslanca Keselého a klubu SDKÚ-DS – Dotácia pre KŠK na kolaudáciu nadstavby – šatne a telocvičňa v športovom areáli na Molecovej ulici. 
(A. ukladá miestnej kontrolórke vykonať opätovne hĺbkovú kontrolu realizovanej investície – nadstavby – šatne a telocvičňa v ŠA na Molecovej ulici. B. ukladá prednostovi písomne požiadať Najvyšší kontrolný úrad na vykonanie kontroly realizovanej investície – nadstavby – šatne a telocvičňa v ŠA na Molecovej ulici).
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
     

   Zdržali sa:

 Zuzana Volková
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 22g.
Rôzne – Návrh poslanca Keselého: Voľba poslanca Čupku za člena komisie VÚP.

Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Nehlasovali:

 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
     

 

Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 23.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Dana Čahojová
(bez PP)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Juraj Kadnár
(Most-Híd)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Proti:

 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00