tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Hlavné mesto a Karlova Ves sa dohodli na spolupráci

Posilnenie MHD, budovanie nových parkovacích možností, viac mestských policajtov, ale aj zvýšená starostlivosť o verejné priestory, zeleň, cesty a chodníky. Jedným z dôležitých bodov spolupráce Karlovej Vsi a hlavného mesta má byť tiež vytvorenie zariadenia pre karloveských seniorov. To všetko by sa postupne malo uskutočniť vďaka memorandu o spolupráci, ktoré podpísali primátor Bratislavy Matúš Vallo a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

V atmosfére spolupráce sa pracuje lepšie a efektívnejšie. Sformulovali
sme s pánom primátorom najdôležitejšie spoločné výzvy pre Karlovu Ves
v tomto volebnom období. Oproti minulosti je to naozaj príjemná zmena,“ informovala starostka Dana Čahojová.

Účelom memoranda je skvalitnenie života obyvateľov Karlovej Vsi. Má sa prihliadať nielen na špecifiká Karlovej Vsi, ale zároveň sa má brať ohľad na
záujem obyvateľov celej Bratislavy. Vedenie Karlovej Vsi i hlavného mesta tým reagovalo na podnety a potreby obyvateľov našej mestskej časti s prihliadnutím na rozpočtové možnosti.
Hlavné mesto sa zaviazalo, že do spustenia celomestskej parkovacej politiky skvalitní MHD v Karlovej Vsi tak, že o 20 percent zvýši dennú prepravnú kapacitu, najmä na linkách, ktoré premávajú na Dlhé diely. V súčinnosti s mestskou časťou vybuduje 400 nových parkovacích miest vrátane aspoň jedného parkovacieho domu. Hlavné mesto tiež zabezpečí posilnenie výkonu služby mestskej polície v Karlovej Vsi tak, že každú noc bude jedna hliadka kontrolovať dodržiavanie pravidiel parkovania. V spolupráci s mestskou časťou hlavné mesto spracuje návrh na zverenie svojich pozemkov do správy Karlovej Vsi, aby sa rozšírili parkovacie
kapacity.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 4. septembra 2019