menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy

Nová strecha, zateplená školská budova, k tomu zelené fasády, tieniace žalúzie, solárne a fotovoltaické panely, rekuperácia vzduchu, využitie zrážkovej vody na splachovanie toaliet, ale aj hniezdne búdky pre dážďovníky a komunitné eko-centrum. To bude výsledkom hĺbkovej obnovy najväčšej karloveskej Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62.

Karlova Ves plánuje školu obnoviť do polovice budúceho roka, s dôrazom na dopady klimatickej zmeny a podporu biodiverzity. Komplexný projekt rieši obnovu veľkej školskej budovy za účelom výrazného zníženia jej energetickej náročnosti a splnenia aktuálne požadovaných tepelno-technických parametrov
obnovovaných verejných budov. „Obnova je rozdelená na etapy, prvá časť prác sa začala
rekonštrukciou strechy školy a časti výmenníkovej stanice, kde vybudujeme miestnosť so
samostatným vchodom pre Komunitné centrum pre klímu a biodiverzitu,“
informovala vedúca
referátu riadenia projektov Lenka Nemcová.

Aktuálne v škole dokončujú zateplenie strechy. Začalo sa už aj so zatepľovaním obvodových
stien, a počas jari tam nainštalujú fotovoltaické a solárne panely, ktoré budú slúžiť ako malý
zdroj elektrickej energie. Solárna energia zníži spotrebu klasickej energie na ohrev teplej vody.
Vďaka nej budú dokonca zohrievať aj vodu v susednej školskej plavárni, ktorú rovnako
vybudovala Karlova Ves. Zrážkovú vodu zachytia do nádrží a využijú na splachovanie
a závlahu školskej zelene. Na dvoch fasádach vysadia popínavú zeleň, ktorá zlepší klimatické, estetické a biodiverzitné prostredie. Pred budovou školy sú umiestnené dve betónové nádoby, do ktorých vysadia trvalky s lankovým systémom pre popínavú zeleň. Ďalšiu zeleň umiestnia do vnútorných átrií, odkiaľ
budú do tried nasávať čistejší a chladenejší vzduch aj vďaka vybudovanému vodnému prvku.
Na okná južnej fasády nainštalujú vonkajšie elektrické žalúzie. V rámci podpory lokálnej
biodiverzity umiestnia na fasádu hniezdne búdky pre dážďovníka tmavého, netopiere a
belorítky.

„Mimoriadnu pozornosť sme venovali riešeniu vetrania učební, kancelárií, zborovne a
telocviční. Vetranie je navrhnuté s pomocou rekuperačných jednotiek energie,“
priblížila
detaily obnovy Jolana Kodhajová z referátu riadenia projektov. Veľkú pozornosť budú venovať
záhradnej architektúre, najmä vo vnútorných átriách školy. Tie budú slúžiť ako edukačné
priestory pre žiakov či návštevníkov eko-centra.

Súbežne s aktuálnymi prácami budujú aj Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodoverzitu – centrum pre karloveské školy i lokálnu komunitu, ako priestor na stretávanie sa a vzdelávanie v environmentálnej oblasti, so zameraním na problematiku klimatickej zmeny. Bude zároveň slúžiť pre verejnosť ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy obytných a verejných budov a
verejných priestorov. Poslúži aj odbornej komunite a samospráve ako priestor pre odborné
workshopy a prednášky na zdieľanie vedomostí a skúseností v tejto oblasti.

Náklady na uvedené práce budú čiastočne kryté z finančných zdrojov Nórskych grantov
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia
SR v rámci projektu MITADAPT, z Európskej únie z programu LIFE v rámci projektu
DELIVER a z vlastných zdrojov mestskej časti.
Pri tejto príležitosti vydala mestská časť Bratislava Karlova Ves tlačovú správu, k dispozícií je tu.

https://mitadapt.sk/hlbkova-zelena-obnova-zs-a-dubceka-vstupuje-do-hlavnej-fazy/

Viac o projektoch:
https://mitadapt.sk/aktivity/hlbkova-obnova-zs-a-dubceka/
https://odolnesidliska.sk/obnova/

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 8. marca 2022