tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Hrdinovia Karlovej Vsi

Cieľ projektu: Budovanie vzťahov medzi generáciami pomocou organizácie medzigeneračných stretnutí medzi staršími obyvateľmi Karlovej Vsi a mládežou – žiakmi ZŠ a MŠ, pri ktorých si mladí poslucháči vypočujú zaujímavé životné príbehy starších spoluobčanov. Deti si tak uvedomia, že ich hrdinovia z kníh a filmov sú medzi nami, a často sú nimi starší ľudia, o ktorých by si to nikdy nepomysleli.

Trvanie projektu: 01. 6. 2024 – 31. 10. 2024

Hlavné aktivity:  V nadväznosti na úspešný prvý ročník (2023) projektu Hrdinovia Karlovej Vsi, ktorý splnil očakávania seniorov i detí z karloveských základných škôl, plánujeme v tejto aktivite pokračovať aj v ďalších ročníkoch. Aktivity, ktoré sú naplánované v rámci projektu priamo súvisia s cieľom projektu, ktorým je prekonávanie medzigeneračných bariér. Priestor pre medzigeneračné stretnutia bude vytvorený formou zorganizovania 5 stretnutí v Karloveskom centre kultúry s moderovaným rozprávaním, čítaním a tvorivou dielňou. Na každé stretnutie bude pozvaný iný senior/seniorka a iná trieda z MŠ respektíve ZŠ,  pri ktorých dostanú seniori príležitosť odovzdať mladým svoje zážitky a skúsenosti. Počas spoločnej tvorivej dielne budú mať možnosť pretaviť predošlé rozprávanie aj do vizuálnej podoby.

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Nadácia SPP

Zmluva s donorom: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.37052024

Výška grantu / dotácie:  1000 EUR

Spolufinancovanie: 750 EUR

Lokalita projektu:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves: Karloveské centrum kultúry

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 12. júna 2024