tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Karlova Ves má schválený rozpočet na rok 2024

Karlova Ves bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 25.419.346 eur. Návrh rozpočtu schválili dnes popoludní miestni poslanci. Z celkových výdavkov pôjde tradične najväčšia časť do školstva a vzdelávania. Karlova Ves v budúcom roku rozšíri parkovacie možnosti pre vodičov, viac prostriedkov pôjde do novej zelene, ihrísk, obnovy ciest, opatrovateľskej služby aj stravovania seniorov.

„Zostavenie rozpočtu bolo mimoriadne zložité vzhľadom na výpadok príjmov samospráv a rastúce ceny všetkých nákladov najmä energií. V budúcom roku budeme musieť hospodáriť veľmi úsporne a obozretne. Najväčšou spoločnou investíciou Karlovej Vsi a mesta Bratislava bude nadstavba parkoviska na Dlhých dieloch. Pokračovať bude modernizácia objektov našich škôl zameraná na zvýšenie energetickej úspornosti,“ uviedol vicestarosta Branislav Záhradník.

Rozpočet počíta s vybudovaním nadstavby parkoviska na Ulici Ľudovíta Fullu. Do obnovy ciest a drobných opráv pôjde 90.000 tisíc eur (v tomto roku 60.000 tisíc eur). Opravy sa dočká aj schodisko na Adámiho ul. Výraznou revitalizáciou prejdú detské ihriská, kam poputuje 51.000 tisíc eur namiesto tohtoročných 12.000 tisíc eur. Karlova Ves nezabudla ani na starších obyvateľov. Viac prostriedkov pôjde do podkapitoly opatrovateľskej služby, spoločného stravovania v jedálňach aj donášky stravy do domácností.

Karlova Ves vybuduje v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14 novú bežeckú dráhu. Úplne nová tam bude aj workoutová zóna. Žiaci zo ZŠ Karloveská 61 sa môžu tešiť na ukončenie rekonštrukcie telocvične a modernizáciu športovej infraštruktúry. Revitalizáciou prejde aj workoutové ihrisko v Líščom údolí. Športovci z okolia Adámiho ul. sa môžu tešiť na rekonštrukciu basketbalového ihriska.

Na činnosť svojej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves prispeje mestská časť sumou 1.300.000 eur (v tomto roku 1.222.300 eur). Na nákup techniky pôjde 110.000 tisíc eur (v tomto roku 65.000 tisíc eur). Karlova Ves výrazne posilní aj údržbu zelene a drevín, kde investuje 25.000 tisíc eur, namiesto tohtoročných 10.000 tisíc eur.

Hoci budúcoročný rozpočet z dôvodu potreby šetrenia výdavkov nepočíta s organizovaním Karloveského majálesu ani Karloveského plesu, Karlovešťania sa dočkajú kultúrneho a športového leta, Karloveských hodov, Mikuláša, vianočných podujatí aj detských divadiel.

Schválený návrh rozpočtu nájdete  TU.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 19. decembra 2023