tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Karlova Ves má schválený záverečný účet za rok 2022

Karlova Ves v minulom roku ustála finančné následky doznievajúcej pandémie aj legislatívnu smršť z dielne rezortu financií, ktorá podlomila kolená mnohým mestám a obciam.  Hospodárenie Karlovej Vsi v minulom roku ovplyvnilo zvyšovanie cien energií a stúpajúca inflácia. Vďaka mimoriadne opatrnému nakladaniu s finančnými prostriedkami počas minulého roka Karlova Ves dokázala zabezpečiť všetky dôležité a potrebné služby. Záverečný účet za rok 2022 schválili karloveskí poslanci dnes popoludní.

Karlovej Vsi sa napriek neľahkej situácii podarilo dokončiť viaceré investičné projekty. Žiaci zo Základnej školy Alexandra Dubčeka a okolitá verejnosť dostali nový atletický ovál. Žiaci aj verejnosť z okolia Základnej školy na Karloveskej 61 získali do užívania nové multifunkčné ihrisko. Spojená škola Tilgnerova 14 má od vlaňajška vo svojom elokovanom pracovisku na Tilgnerovej ulici úplne nové, moderné detské ihrisko. Materská škola na Kolískovej 14 sa pýši ukončenou rozsiahlou a hĺbkovou rekonštrukciou, vďaka ktorej sa zo škôlky s najvyššou spotrebou energií stala ekologická. Okrem toho sa tam podarilo rozšíriť kapacitu o jednu triedu. Vodiči a chodci na Púpavovej ul. dostali novú cestu a chodník. Z úplne nového chodníka a osvetlenia sa tešia aj obyvatelia Perneckej ulice.

Z celkových príjmov najväčšiu čiastku predstavujú bežné príjmy. Karlova Ves ich naplnila na 99,11 %. Z toho daňové príjmy, ktoré sú pre zachovanie potrebných služieb v mestskej časti kľúčové, boli splnené až na 99,5 %. Ide o výnos napríklad z dane z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností. Na druhej strane Karlova Ves opäť nedokázala naplniť príjem z poplatku za rozvoj. Dôvodom je utlmený rozvoj developerskej činnosti (62,16 % očakávaného príjmu). Nedaňové príjmy boli vo výške 1 947 916 eura, čo predstavuje 95,19 % pôvodne naplánovaných príjmov v tejto podkapitole. Objem týchto prostriedkov tvoria najmä príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, či administratívnych poplatkov.

Za rok 2022 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami naplánované vo výške 22 152 145 eur, z ktorých Karlova Ves minula 85,93 %. Z celkových výdavkov najväčšiu časť predstavujú bežné výdavky. Boli rozpočtované vo výške 18 061 895 eur, čerpané vo výške až 18 339 244 eur, čo je plnenie na 101,54 %. Karlova Ves prekročila plánované výdavky v programe – Školstvo a vzdelávanie, kde minula 104,28 % oproti pôvodne naplánovaným výdavkom. Naplánované bežné výdavky naplno (100 %) minula organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves, ktorá zabezpečuje celoročnú údržbu mestskej časti pozostávajúcu z odhŕňania snehu, kosenia či upratovania verejných priestranstiev. Takmer všetky naplánované bežné výdavky (99,21 %) boli investované aj do kvality prostredia a verejného poriadku. Prostriedky putovali do starostlivosti o zeleň či nakladanie s odpadmi.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 27. júna 2023