menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Karlova Ves udelila pokuty za nelegálne reklamné stavby

Bratislava-Karlova Ves sa pustila do boja s nelegálnymi reklamnými stavbami. Za prvých desať kusov udelila reklamnej spoločnosti Akzent BigBoard pokutu vo výške 2.500 eur. Sankcie hrozia viacerým spoločnostiam, ktoré postavili v Karlovej Vsi svoje reklamné stavby bez platného povolenia. Na výzvu mestskej časti zareagovala spoločnosť Gryf, ktorá odstránila svoje tri billboardy v areáli Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici. Existencia reklamných plôch v areáloch škôl a škôlok je pre Karlovu Ves neprípustná.

 

Karlova Ves postupne nariadi vlastníkom všetkých nelegálnych billboardov, ktorí nesplnili zákonom stanovené podmienky, aby ich odstránili. Náklady na odstránenie zaplatí vlastník reklamnej stavby. Nelegálne reklamné stavby musí zlikvidovať v celom rozsahu, vrátane základov,“ upozornila starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Dana Čahojová. Samospráva aktuálne rozhoduje o pokutách pre vlastníkov ďalších 120 nelegálnych billboardov. Časť z nich stojí na mestských pozemkoch, preto Karlova Ves víta zámer primátora Iva Nesrovnala regulovať množstvo reklamných stavieb na území mesta.

 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves postupuje pri udeľovaní pokút podľa stavebného zákona, ktorý stanovuje pevnú sadzbu pokút za nelegálnu reklamnú stavbu podľa jej rozmeru. Ak má informačnú plochu menej ako tri metre štvorcové, samospráva udelí reklamnej spoločnosti pokutu vo výške 150 eur. Pri informačnej ploche od troch do dvadsiatich metrov štvorcových sankciu 250 eur, pri rozlohe reklamnej stavby s informačnou plochou nad 20 metrov štvorcových je sankcia 450 eur. Udeľovanie pokút zo strany Karlovej Vsi nie je cieľom, ale jedným z krokov v boji s nelegálnymi reklamnými stavbami.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 8. februára 2016