menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Karlova Ves ukončila veľký projekt na zmiernenie dopadov zmeny klímy

Karlova Ves úspešne zavŕšila 3,5-ročný projekt MITADAPT – nízko uhlíková Karlova Ves, odolná voči zmene klímy, podporený z Nórskych grantov. V rámci neho zrealizovala množstvo opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy. Vďaka tomu má Karlova Ves hĺbkovo obnovenú Materskú školu na Kolískovej 14, Základnú školu Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62, výrazne oživený Park Kaskády a mnohé ďalšie.

Projekt Karlova Ves realizovala súčasne s projektom DELIVER podporenom v rámci programu Európskej komisie LIFE. „Tieto dva projekty boli realizované súčasne a vďaka ich synergickému efektu sa podarilo zrealizovať množstvo opatrení na zvýšenie odolnosti našej mestskej časti,“ konštatuje vedúca referátu riadenia projektov karloveského miestneho úradu Lenka Nemcová. Súčasťou balíka vzdelávacích aktivít bolo aj vytvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu v priestoroch budovy ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici.

Jedným z hlavných cieľov projektu MITADAPT bolo vyhodnotenie a aktualizácia Klimatického akčného plánu pre Karlovu Ves, ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo v júni 2020. „Karlova Ves si ako jedna z prvých mestských častí Bratislavy naplánovala okrem adaptačných opatrení aj znižovanie emisií skleníkových plynov a konkrétne opatrenia na prípravu na negatívne dopady zmeny klímy,“ podotýka Lenka Nemcová.

V rámci adaptačných opatrení Karlova Ves budovala vegetačné strechy a zelené steny, realizovala vodozádržné opatrenia, oživovala verejné priestranstvá novou zeleňou a drevinami. Prostredníctvom verejnoprospešných služieb a oddelenia životného prostredia robila parkové úpravy rešpektujúce zadržiavanie vody na jej území. Upravila svahy, vysadila okrasné záhony z trvaliek, premenila spevnené plochy na trvalkové záhony, vybudovala ekologický altánok na zachytávanie dažďovej vody, nainštalovala 23 nadzemných nádrží na zber dažďovej vody a šesť podzemných zádržných nádrží. Za účelom chladenia verejných priestranstiev sa inštalovalo 52 ks exteriérových tieniacich plachiet v rôznych lokalitách Karlovej Vsi, na detských ihriskách a v areáloch materských škôl.

Aktualizovaný Klimatický akčný plán bude predložený na opätovné schválenie na miestnom zastupiteľstve. Naplánované opatrenia z neho budú súčasťou aj nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Karlovej Vsi, ktorý je tento rok v príprave.

Pri tejto príležitosti vydala Karlova Ves tlačovú správu, na stiahnutie tu.

mitadapt

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 30. apríla 2024