menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Karloveská škôlka s najväčšími nákladmi na energie sa vďaka hĺbkovej rekonštrukcii zmenila na ekologickú

Veľa zelene, vegetačné steny, jazierka v átriu, podzemná nádrž na zachytávanie zrážkovej vody, jej využívanie aj na splachovanie toaliet a polievanie. K tomu vonkajšie tieniace žalúzie, solárne panely pre úsporu energií, či vetranie pomocou rekuperácie pre zdravší pobyt aj svieži spánok. Takéto ekologické a moderné prostredie čaká od nového školského roka malých škôlkarov z MŠ na Kolískovej ulici. Škôlka s najväčšou spotrebou energií sa zmenila na ekologickú. Vďaka hĺbkovej obnove sa zníži uhlíková stopa budovy o 54 percent a spotreba energie o 62 percent.

„Minulý rok bol náročný nielen pre rodičov a deti, ale aj pre pedagógov a nepedagogický personál tejto škôlky. Museli pracovať rozmiestnení na viacerých pracoviskách, čo napokon zvládli bez väčších problémov. Cez leto bolo treba škôlku upratať a nasťahovať, čo by sme bez pomoci pracovníkov verejnoprospešných prác a pani učiteliek nezvládli. Všetkým im vyslovujem vďaku a želám, aby do nového školského roka vstúpili v príjemnom vynovenom pracovnom prostredí,“ uviedla karloveská starostka Dana Čahojová.

Ukončujeme najrozsiahlejšiu rekonštrukciu a modernizáciu objektu materskej školy v našej mestskej časti. MŠ Kolískova je jednou z najväčších škôlok a je veľmi dôležitou pre poskytovanie kvalitnej predškolskej starostlivosti o deti z Dlhých dielov. Preto bola vybraná do programu hĺbkovej obnovy. Verím, že od septembra budú modernizované priestory dobre slúžiť deťom,“ uviedol Branislav Záhradník, zástupca starostky.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje príklad komplexnej obnovy verejnej budovy, ktorá zahŕňa významné zníženie energetickej náročnosti, zároveň i zelené opatrenia na podporu zachovania biologickej rozmanitosti. „Energetický audit, ktorý bol vykonaný po ukončení prác, ukázal, že vďaka hĺbkovej obnove sa zníži uhlíková stopa budovy o 54 percent a spotreba energie na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a osvetlenie o 62 percent,“ poukázala na význam obnovy vedúca referátu riadenia projektov Lenka Nemcová.

Vďaka rekuperácii vzduchu zabezpečujú kvalitu vnútorného prostredia. Zároveň sa pri vetraní spätne získava teplo. Okrem toho sa takto bráni prenikaniu prachu a peľu do vnútorných priestorov a vzniku nadmernej vlhkosti, teda aj rozmnožovaniu hubových a plesňových organizmov. Výrazne sa tým zlepší prostredie pre pobyt aj spánok malých alergikov.
Dažďová voda zo strechy neodteká zbytočne do kanalizácie, ale je uchovávaná v nádrži, odkiaľ je čerpadlom distribuovaná na sanitárne účely pre potreby splachovania a slúži aj na zavlažovanie vysadenej zelene v átriách. V rámci opatrení na znižovanie prehrievania prostredia a zachovanie živočíšnej a rastlinnej rozmanitosti sú v dolnej časti areálu škôlky vytýčené aj menšie plochy s obmedzeným režimom kosenia. Zabezpečia dostatok kvitnúcich a medonosných rastlín pre opeľovače.

S hĺbkovou obnovou materskej školy sa začalo v decembri 2020. „Podlahy v triedach, spálňach, chodbách a na schodiskách boli vymenené za nové z PVC. V triedach, spálňach a v jedálni boli vymenené dosluhujúce podhľady za nové, stropné kazety s novými LED svietidlami. Vstupy do budovy, vyrovnávacie schodíky a terasy boli obložené novou dlažbou,“ sumarizuje ďalšie vykonané práce vedúci referátu investícií Allan Bánik.

Hĺbková obnova škôlky bola podporená z finančných zdrojov Nórskych grantov, spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR v rámci projektu MITADAPT, programu európskej komisie LIFE v rámci projektu DELIVER, a z vlastných zdrojov mestskej časti.

Pri tejto príležitosti Karlova Ves vydala tlačovú správu, nájdete ju na stiahnutie tu.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 5. septembra 2022