menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Karloveské noviny

Karloveské noviny sú oficiálnym tlačeným periodikom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Vychádzať začali ako mesačník vo februári 2016, vtedy pod názvom Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov. V decembri 2018 sa názov zmenil na Karloveské noviny. Vychádzajú v náklade 19 tisíc kusov, spravidla 10 krát za rok, vrátane letného (júl – august) a zimného dvojčísla (december – január). Od roku 2023 vychádzajú Karloveské noviny každý druhý mesiac ako dvojčíslo.

Karloveské noviny sú distribuované do schránok všetkých domácnosti a iných subjektov na území Karlovej Vsi. Ich hlavnou úlohou je poskytovať obyvateľom Karlovej Vsi informácie o aktuálnom dianí v mestskej časti v oblasti dopravy, starostlivosti o životné prostredie, školstva, kultúry, športu, územného plánovania či iných oblastí spoločenského života. Prinášajú aj informácie o rozhodnutiach a krokoch orgánov miestnej samosprávy. Karloveské noviny okrem svojej informačnej funkcie vytvárajú aj priestor pre propagáciu služieb, ktoré poskytujú miestne podnikateľské a iné subjekty. 

Uzávierka nasledujúceho dvojčísla 03,04/2024 je plánovaná na 28. februára. Do vašej schránky by sa malo dostať od 14. marca.

Aktuálne dvojčíslo Karloveských novín

Karloveské noviny 01,02/2024

  • NOVÝ PARKOVACÍ DOM – Práce na výstavbe nového parkoviska na Ľ. Fullu sa začali. Viac na s. 2.
  • PROBLÉMOVÝ SEMAFOR – Semafor na Fadruszovej vodičom dvíha tlak. Viac na s. 3.
  • ROZHOVOR SO STAROSTKOU – „Ľudia od nás právom očakávajú lepšie služby.“ Viac na s. 8 – 9.
  • ĎALŠIA PEKNÁ LOKALITA – Park Kempelenova bude príjemným miestom pre oddych. Viac na s. 16.

Január – Február 2024

Karloveské noviny – oficiálny mesačník MČ Bratislava-Karlova Ves

Reg. číslo: EV 5681/18
ISSN 1338-9106
Náklad: 19000 ks
Tlač: MAFRA a.s.
Distribúcia: Slovenská pošta a.s.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť