menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Karloveské noviny

Karloveské noviny sú oficiálnym tlačeným periodikom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Vychádzať začali ako mesačník vo februári 2016, vtedy pod názvom Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov. V decembri 2018 sa názov zmenil na Karloveské noviny. Vychádzajú v náklade 19 tisíc kusov, 10 krát za rok, vrátane letného (júl – august) a zimného dvojčísla (december – január).

Karloveské noviny sú distribuované do schránok všetkých domácnosti a iných subjektov na území Karlovej Vsi. Ich hlavnou úlohou je poskytovať obyvateľom Karlovej Vsi informácie o aktuálnom dianí v mestskej časti v oblasti dopravy, starostlivosti o životné prostredie, školstva, kultúry, športu, územného plánovania či iných oblastí spoločenského života. Prinášajú aj informácie o rozhodnutiach a krokoch orgánov miestnej samosprávy. Karloveské noviny okrem svojej informačnej funkcie vytvárajú aj priestor pre propagáciu služieb, ktoré poskytujú miestne podnikateľské a iné subjekty. 

Aktuálne číslo Karloveských novín

Uzávierka zimného dvojčísla Karloveských novín 12/2021 – 01/2022 bude 16. novembra 2021. Slovenská pošta ho začne distribuovať 1. decembra 2021.

November 2021

  • Vyhradené parkovanie – O predĺženie treba požiadať do konca novembra. Viac na s. 2.
  • Bilbordy – Dolu pôjdu ďalšie tri desiatky reklamných stavieb. Viac na s. 3.
  • Semafory pri otáčaní – Dvíhajú vám tlak semafory cez električkovú trať? Viac na s. 8 – 9.
  • Podpora športu – V Karloveskej zátoke môže vyrásť nová lodenica. Viac na s. 19.

November 2021

Karloveské noviny – oficiálny mesačník MČ Bratislava-Karlova Ves

Reg. číslo: EV 5681/18
ISSN 1338-9106
Náklad: 19000 ks
Tlač: MAFRA a.s.
Distribúcia: Slovenská pošta, a.s.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 13. mája 2021