menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Redakcia a inzercia

Redakcia

Adresa:
Redakcia mesačníka Karloveské noviny
Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Kontakt:
tel. kontakt: 02/707 11 151, 02/707 11 153
e-mail: redakcia@karlovaves.sk

Redakcia si vyhradzuje právo na výber a úpravu príspevkov. Nevyžiadané príspevky a podkladové materiály vrátane fotografií redakcia nevracia.

Inzercia

Tlačivá a informácie k možnosti inzerovať v Karloveských novinách:

Kontakt:
tel. kontakt: 0940 634 111
e-mail: inzercia@karlovaves.sk

štatút periodika

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť