menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve (3.etapa)

Cieľ projektu: Zámerom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v kontexte klimatickej zmeny v Karlovej Vsi prostredníctvom opatrení zameraných na udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou za pomoci prírode blízkych riešení a podpory zelenej infraštruktúry v rámci regenerácie vnútrobloku sídliska Dlhé diely.

Trvanie projektu: november 2022 – december 2023

Hlavné aktivity:  V roku 2021 sa realizovali 2 etapy vodozádržných a bioretenčných opatrení na verejnom priestranstve bytového komplexu Kaskády. V novom projekte dopĺňame 3.etapu, ktorá bude pozostávať z realizácie nasledovných opatrení:

  1. Podzemné akumulačné retenčné nádrže – zber dažďovej vody zo striech, obytných terás a trávnikov (2ks).
  2. Umelý potôčik –  využívajúci primárne zrážkovú vodu.
  3. Bioretenčné systémy – mokraďový záhon s retenčným priestorom a okrasnými rastlinami (1ks).
  4. Malý vodný detský kútik – s ručnou pumpou, mlynčekom, stavidlami, dreveným sudom.
  5. Fontána – s podzemnou nádržou, využívajúca primárne zrážkovú vodu.
  6. Nadzemné akumulačné dekoratívne nádrže – pre ručné polievanie zelene (2ks).
  7. Závlahy – trysková závlaha trávnikov.
  8. Výsadba  zelene – výsadba stromov (5 ks) a kríkov (5 ks).
  9. Vegetačné steny – konštrukcie schodišťa s popínavými rastlinami, záhonom a kvapkovou závlahou (2ks).

Opatrenia sú zamerané na zmierňovanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny vo forme lokálnych povodní a prehrievania ovzdušia na sídlisku. Využitie dažďovej vody bude znižovať spotrebu pitnej vody potrebnej na zavlažovanie zelene a znižovať zbytočné odvedenie dažďovej vody z územia do verejnej kanalizácie.

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor: Európska komisia, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu IROP navýšeného z európskeho protikrízového nástroja REACT-EÚ

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zmluva s donorom:  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BXK5-73-87

Výška grantu / dotácie: 230 636,61   EUR
Spolufinancovanie:   12 138,77 EUR

Lokalita projektu:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, sídlisko Dlhé diely, verejné priestranstvo vo vnútrobloku medzi bytovými domami na uliciach Hany Meličkovej a Kresánkovej.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 24. októbra 2022