menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktivity v denných centrách

29. septembra 2021

Tréning pamäti

Obsahom je aktivizačný a preventívny program Tréning pamäti a vitality pre seniorov určený aktívnym seniorom, ktorý okrem vzdelávania ponúka aj stretnutie s rovesníkmi, zdieľanie spomienok v úzkom kruhu, zmysluplné trávenie voľného času a komplexné precvičovanie pamäťových funkcií. Tréning zahŕňa poznatky o mozgu a pamäti, mnemotechniky – pamäťové pomôcky a ich využitie v bežnom živote, pohybovo-koncentračné cvičenia zamerané na motorickú pamäť a koordináciu pohybov starého človeka.

Stretnutia sú realizované skupinovo, avšak s vysoko individuálnym prístupom kvalifikovaných odborníkov. Minimálny počet účastníkov na jednom tréningu pamäti je 7 seniorov, maximálny počet účastníkov je 15 seniorov. Tréningy vedie Alexandra Palkovič, odborníčka z Centra Memory. Tréningy sa konajú vo štvrtok od 13:00 do 15:30 v dennom centre na Lackovej a v piatok od 9:00 do 10:30 v dennom centre na Tilgnerovej 1/A.

29. septembra 2021

Kondičné a kompenzačné cvičenia pre seniorov

Obsahom programu je precvičenie chrbtového svalstva, krčnej chrbtice, bedrových kĺbov a posilnenie horných aj dolných končatín. Súčasťou tréningu sú aj uvoľňovacie a naťahovacie cviky na rozhýbanie, prekrvenie, prehriatie kĺbov a kĺbnych spojení, stavcov a medzistavcových platničiek.

Aktivita sa koná v pondelok a v stredu od 9:15 do 10:15 v tanečnom štúdiu na Púpavovej 24/A. Maximálny počet cvičiacich na jednom stretnutí je 10 cvičencov a minimálny počet je 5 cvičencov. Cvičenia vedie fyzioterapeutka Katarína Bielková.

29. septembra 2021

Rehabilitačné cvičenie – SM systém

Ide o súbor špeciálnych rehabilitačných cvičení pre zdravý chrbát, ktoré vyvinul MUDr. Richard Smíšek, zakladateľ a propagátor tzv. SM-systému (Spiral Stabilization System), zaoberajúci sa svalmi a chrbticou vyše 40 rokov. Cvičenie je zamerané na odblokovanie nepríjemných bolestí, spevnenie svalstva, nadobudnutie sily, posilnenie hlbokého stabilizačného systému. Odbúrava zlé pohybové stereotypy a trénuje správne držanie tela. Zaoberá sa akútnymi a chronickými bolesťami chrbtice, s ktorými sú spojené protrúzie a hernie medzistavcových platničiek či blokády stavcov. SM Systém je potrebné naučiť sa správne, pod dozorom kvalifikovaných inštruktorov.

Cvičenie sa koná v utorok od 9:00 do 10:00 a od 11:00 do 12:00 v tanečnom štúdiu na Púpavovej 24/A. Minimálny počet účastníkov na jednom cvičení je 7 cvičiacich a maximálny počet je 10 cvičiacich. Cvičenia vedie inštruktorka Anna Sasková.

29. septembra 2021

Minikurzy Nordic Walking

Obsahom je učenie sa správnej techniky severskej chôdze s paličkami v prostredí Karlovej Vsi (v Líščom údolí a okolí). Nordic Walking môžu prevádzkovať všetci od detí po seniorov, od vrcholových športovcov po tých, čo len pracujú v kancelárii. Rovnako je odporúčaný osobám zotavujúcim sa po zranení aj pre ľudí so zdravotným obmedzením. Aktivita je vhodná pre každého, kto sa chce hýbať na čerstvom vzduchu počas celého roka. Pri správnom súbežnom pohybe rúk a nôh sa zapája až 90 % svalov a tepová frekvencia sa pritom drží na úrovni, v ktorej sa človek cíti v pohode. Pri tomto pohybe spáli účastník až 400 kalórií za hodinu.

Veľkým prínosom tejto činnosti, okrem nadobudnutia dobrej kondície, je aj zábavná cesta ku zdokonaleniu zdravia. Inštruktorka Anna Sasková pri výuke správnej techniky používa rôzne hry a interakcie medzi zúčastnenými. Minimálny počet účastníkov na jednom stretnutí je 5 cvičiacich a maximálny počet je 9 cvičiacich. Stretnutia sa konajú raz do mesiaca vo štvrtok od 10:00 do 11:30 pri centre IMET (zastávka Horné Krčace).

29. septembra 2021

Individuálne počítačové lekcie pre seniorov

Seniori majú rôzne stupne zvládania práce na PC a potrebujú individuálny prístup. Na PC lekciách, ktoré realizuje MČ Karlova Ves, sa odborná lektorka Zuzana Černeková venuje maximálne trom žiakom. Táto forma výuky je vhodná pre mierne pokročilých užívateľov, ktorí sa chcú zdokonaliť v práci na PC, smartfóne alebo tablete.

Pre úplných začiatočníkov budeme otvárať skupinové PC kurzy, pričom pre efektívnosť výuky bude v skupine max. 8 žiakov.

O termínoch PC lekcií a PC kurzov Vás budeme informovať priebežne na web stránke Karlovej Vsi a v Karloveských novinách.

29. septembra 2021

Jazykové kurzy pre seniorov

Jazykové kurzy sme v rámci aktivít denných centier začali ponúkať vo februári 2018 a naším cieľom bolo okrem výuky jazyka poskytnúť seniorom vhodnú aktivitu na trénovanie pamäti a priestor na spoločné trávenie voľného času pri zmysluplnej aktivite. Naši lektori vedú lekcie zábavnou formou, čo vytvára radostnú a podpornú atmosféru, ktorá zúčastnených motivuje.

Seniorom ponúkame :

  • Anglický jazyk pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Lektor Daniel Godány lektoruje v utorok a piatok od 10:00 do 11:30 v dennom centre na Lackovej. Jeden kurz sa skladá z desiatich lekcií. Každá lekcia má trvanie 90 minút. Maximálny počet žiakov je 12 seniorov, minimálny počet žiakov je 6 seniorov.
  • Francúzsky jazyk pre mierne pokročilých. Stretnutia vedie lektorka Eva Frohlichová a konajú sa každý piatok od 10:00 do 12:00 na miestnom úrade. Nejde o klasickú výuku, ale o konverzáciu s tematickým zameraním na francúzsku literatúru, hudbu a filmy. Stretnutia prebiehajú na klubovej báze a sú s voľným vstupom.

29. septembra 2021

Ateliér drôtu

Obsahom je umelecko-remeselná práca s drôtom, pri ktorej seniori nadobudnú nové zručnosti, skúsia si tradičné techniky pletenia a opletania, a vyrobia si jednoduchý dekoratívny predmet. Lektoruje umelecká drotárka Darmar Juríková, ktorá má dlhoročné skúsenosti s výukou v ÚĽUV-e a tiež s vystavovaním vlastných umeleckých výrobkov z drôtu.

Ateliér sa koná dvakrát do mesiaca v stredu od 14:30 do 16:30 v dennom centre na Tilgnerovej 1/A.

29. septembra 2021

Poznávacie jednodňové zájazdy do rôznych miest v rámci Slovenska s odborným sprievodom po pamätihodnostiach

O konkrétnych destináciách a termínoch zájazdov sú poskytnuté informácie priebežne na webovej stránke mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a v Karloveských novinách.

29. septembra 2021

Odborné prednášky pre seniorov

Koncept celoživotného učenia, vzhľadom k fenoménu starnutia populácie a rastúcemu počtu seniorov, je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. Vzdelávanie a učenie sa počas celého života je spôsob, ako aktívne starnúť a udržiavať sa v dobrej psychickej a fyzickej kondícii aj vo vyššom veku. Preto aj MČ Karlova Ves reaguje na potrebu seniorov, ktorí si chcú rozširovať svoje obzory a kráčať s dobou.

Zistili sme, že najväčší záujem je o prednášky so zameraním na zdravý životný štýl, finančnú gramotnosť a ochranu pred podvodníkmi. Prednášky realizujeme prevažne vo veľkej zasadacej sále na prízemí miestneho úradu. Viackrát sa nám osvedčili aj ako informačná predpríprava na kurzy.

Budeme radi, ak od Vás dostaneme spätnú väzbu, aké okruhy a témy Vás zaujímajú, a aj na základe toho pripravíme obsah prednášky. Ak poznáte odborníka v oblasti kultúry, histórie, cestopisov, športu a zdravého životného štýlu, ktorý by rád prezentoval seniorom svoje poznatky, môžete sa na nás obrátiť. MČ Karlova Ves organizuje pre seniorov 8 až 10 prednášok ročne.

Ďalšie informácie o termínoch a obsahu prednášok sú poskytnuté priebežne na webovej stránke mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, v Karloveských novinách a na Facebooku.