menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

14. novembra 2016

Karlova Ves sa po druhýkrát zapojí do Noci divadiel

Divadelná inscenácia či napínavé dramatické čítanie. Aj na to sa môžu tešiť priaznivci dosiek, ktoré znamenajú svet. Do celoeurópskeho projektu sa bratislavská mestská časť Karlova Ves zapojí po druhýkrát. Stane sa tak už túto sobotu 19. novembra.

Noc divadiel odštartuje v Kamel klube o 18:00 h Štátne konzervatórium. Vítaní sú všetci, ktorí sa chcú naučiť základné prvky a techniky hereckého umenia a pohybu na javisku. Workshop bude viesť lektor hudobno-dramatického odboru Štátneho konzervatória v Bratislave so svojimi študentmi. Divadelná noc bude pokračovať inscenáciou Siss, ktorú predstavia členovia divadelného súboru Lano o 19:00 h vo veľkej sále Kamel klubu. Program ukončí dramatické čítanie Vnímajte strach v tme, ktoré sa začne o 20:00 h vo veľkej sále Kamel klubu. Hororovú atmosféru navodia študenti Katedry knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského pri čítaní dvoch poviedok od autorov Dominika Dána a H. P. Lovecrafta. Čítanie je prístupné od 15 rokov. Vstup na predstavenia je symbolické 1 euro.

Noc divadiel pokračuje 7. ročníkom. Európske podujatie prezentuje divadlo v netradičnom časovom rozpätí. Tento rok sa zapája 49 divadiel z 22 slovenských miest. Slovenské divadlá otvoria svoje priestory počas večerných a nočných hodín, aby demonštrovali otvorenosť novým divákom a inšpirácii zvonku.

14. novembra 2016

RTG pracovisko je vybavené novým prístrojom

Dobrá správa z polikliniky v Karlovej Vsi. RTG pracovisko na 2. poschodí je vybavené novým digitálnym röntgenom, ktorý je už v prevádzke. Pôvodný röntgen v karloveskej poliklinike bol od apríla pokazený. Pacienti museli byť preto odosielaní do polikliniky v Ružinove. Polikliniku spravuje Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.

 

 

14. novembra 2016

Odpad z domácností triedi až 88 percent Karlovešťanov

Trend triedenia odpadu z domácností v Karlovej Vsi je potešiteľný. Odpad separuje až 88 percent karloveských domácností. Ekologické povedomie u obyvateľov mestská časť podporovala aj počas Karloveských hodov, kde nechýbali koše na separovaný odpad – plasty a papier. Len nádoby na odpad však nestačia, dôležité je naučiť sa aj správne separovať. Karlova Ves preto v oblasti vzdelávania o ekologickom správaní a udržateľnom spôsobe života na našej planéte pripravuje viaceré aktivity. 

Karlovešťania najčastejšie triedia papier, sklo a plasty. Vyplýva to z dotazníka pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), s ktorého prípravou mestská časť Bratislava – Karlova Ves dokončila. Plasty separuje až 95,8 percenta opýtaných. Nezaostáva však ani triedenie skla (91,7 %) a papiera (88,4 %). Miestni obyvatelia separujú aj ďalšie zložky odpadu, najčastejšie bioodpad. Karlovešťania však reagujú aj na zber elektroodpadu, triedia batérie i kov.

Uvedomelý prístup našich obyvateľov oceňuje aj organizácia Greenpeace Slovensko, podľa ktorej je výsledných 88 percent obyvateľov triediacich odpad veľmi pekné číslo. „Myslíme si, že environmentálne povedomie Slovákov, pokiaľ ide o triedenie odpadu, sa zvyšuje,“ hodnotí hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová. Ochrancovia prírody vítajú, že mestá a obce sa snažia umiestňovať čoraz viac nádob na triedený odpad. Resty však samosprávy majú ešte pri nádobách na bioodpad, ktorých je na sídliskách podľa Greenpeace stále málo. „Nestačí však len separovať odpad, dôležité je ho menej produkovať. Zbytočne veľa vecí nakupujeme, zbytočne veľa vecí vyhadzujeme,“ poukazuje na problém dnešnej spoločnosti miestny poslanec Jaromír Šíbl.
Triedenie odpadu však stále nie je samozrejmosťou vo všetkých domácnostiach. Niektorí obyvatelia totiž separovaniu odpadu pozornosť nevenujú. Najčastejším dôvodom je, že na to nemajú čas (41,7 %). Ďalším napríklad nevyhovuje spôsob zberu triedeného odpadu (31,1 %), nemajú o separovaní dosť informácií (28,2 %) alebo nepovažujú triedenie za dôležité (14,6 %).

14. novembra 2016

Sú vo vašom dome evidovaní všetci psi?

Chcete si pozrieť aktuálny zoznam psov v Karlovej Vsi, prípadne skontrolovať, či je vo Vašom bytovom dome evidovaný každý pes? Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:
zoznam-evidovanych-psov-k-31-10-2016
V prípade, že ste zistili chybu, prípadne psa, ktorý nie je v evidencii, svoj podnet môžete nahlásiť na telefónnom čísle 0940 634 119, prípadne emailom na adrese: ilona.kraic@karlovaves.sk
foto: ilustračné

11. novembra 2016

Do 15. novembra treba vykonať jesennú deratizáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave vyzval na celoplošnú jesennú deratizáciu. Ta sa koná do 15. novembra. Karlova Ves vykonáva deratizáciu na vytipovaných verejných priestranstvách a v objektoch v správe alebo majetku mestskej časti.

Podnikatelia, právnické osoby, školy, zdravotnícke a sociálne zariadenia či prevádzkovatelia polyfunkčných domov urobia deratizáciu vo svojich objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch, skladoch i na skládkach odpadov. Musia tak urobiť výlučne prostredníctvom firiem, ktoré majú oprávnenie na profesionálny výkon regulácie živočíšnych škodcov.

Obyvatelia Karlovej Vsi môžu vykonať deratizáciu aj svojpomocne v obchodoch dostupnými biocídnymi prípravkami určenými na deratizáciu. Deratizovať majú svoje pozemky, objekty využívané na chov hospodárskych zvierat a v prípade zvýšeného výskytu hlodavcov aj v pivniciach rodinných domov a objektoch určených na bývanie.

Potkany a myši sú škodcovia, ktorí môžu prenášať rôzne infekčné ochorenia. Vyznačujú sa vysokou plodnosťou, a preto pravidelne dochádza k ich premnoženiu.  Jediným efektívnym spôsobom ich regulácie je pravidelná celoplošná deratizácia najmenej dvakrát ročne, spravidla na jar a jeseň. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii.

Foto: ilustračné, internet

9. novembra 2016

Pošta na Dlhých dieloch hľadá priehradkového zamestnanca

Máte radi kontakt s ľuďmi a chcete pracovať pre stabilnú spoločnosť? Slovenská pošta prichádza s ponukou práce na pozíciu priehradkový zamestnanec v Karlovej Vsi v časti Dlhé Diely. Nástup do práce je možný ihneď. Viac informácií nájdete v odkaze, ak kliknete sem

9. novembra 2016

Karlovešťania môžu v Centre služieb občanom platiť za služby už aj kartou

Miestny úrad v Karlovej Vsi umožňuje občanom platiť za poskytované služby aj platobnými kartami. V priestoroch Centra služieb občanom, ktoré sídli vedľa vstupu do miestneho úradu, bol nainštalovaný samoobslužný platobný terminál, ktorý umožňuje platiť za služby v hotovosti alebo platobnými kartami. Je možné tak urobiť kontaktne, teda zadaním PIN kódu alebo aj bezkontaktne.
V začiatočnej fáze budú môcť návštevníci centra zaplatiť poplatky za osvedčovanie podpisov a listín, matriku, ohlasovňu pobytu a kopírovacie služby. Neskôr sa prostredníctvom platobného terminálu budú uhrádzať všetky platby, ktoré sa zatiaľ uhrádzajú v pokladni miestneho úradu,“ informuje prednosta miestneho úradu Ján Hrčka.
Centrum služieb občanom Karlova Ves otvorila v júni a je k dispozícií každý pracovný deň. V centre je možné dať si osvedčiť podpis alebo fotokópie dokumentov za výrazne nižšie poplatky ako u notára. Nachádza sa tu tiež ohlasovňa pobytu obyvateľov, kde je možné prihlásiť alebo odhlásiť sa z trvalého alebo prechodného pobytu. Na matrike, ktorá sa tiež nachádza v centre, si občania SR môžu vybaviť sobášny, úmrtný list alebo duplikáty matričných dokladov. Začiatkom októbra sa do centra presunulo aj oddelenie daní a poplatkov, kde si môžete vybaviť okrem iného prihlásenie alebo odhlásenie psa alebo rybársky lístok.
Centrum služieb občanom je otvorené na Námestí sv. Františka každý pracovný deň od ôsmej hodiny v pondelok a v stredu do 17:00 h, v utorok a vo štvrtok do 15:00 h a v piatok do 13:00 h aj v čase obeda. Od začiatku októbra je súčasťou Centra aj automat na poradové čísla, ktorý nasmeruje návštevníka k pracovisku, kde ho vybaví zamestnanec miestneho úradu zodpovedný za príslušnú agendu.

9. novembra 2016

Primátor pozýva Karlovešťanov na verejnú diskusiu k parkovacej politike

Primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal pozýva obyvateľov Karlovej Vsi na verejnú diskusiu na tému parkovacia politika. Verejná diskusia sa uskutoční v pondelok 14. novembra 2016 o 17.30 h v Ateliéri Babylon na Nám. SNP 14.

Originál pozvánky nájdete TU

8. novembra 2016

Fedor Gál daroval Karloveskej knižnici celoživotnú zbierku kníh

Knižnica v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je bohatšia o zbierku vzácnych kníh. Pochádzajú od sociológa, dokumentaristu a jednej z významných osobností novembra ´89 Fedora Gála. Karloveskej knižnici venoval 3 000 kníh. V celoživotnej knižnej zbierke sú tituly o dejinách, sociológii, filozofii, ale aj beletria a knihy o umení.

„V zbierke, ktorú som venoval Karlovej Vsi je všetko, čo utváralo môj čitateľský život. Sú tam knihy, ktoré som čítal ešte ako chlapec i knihy so spoločensko-vednou tematikou. Neviem presne povedať, čo ma viac formovalo, či život na ulici, v akcii, vo vzťahoch, alebo to čo som čítal, ale bol by som len polovičný človek bez kníh,“ hovorí Fedor Gál.

Vzácnu zbierku osobne z rúk Fedora Gála prevzal riaditeľ knižnice Tomáš Prištiak. „Karloveská knižnica knihy postupne začlení do svojho fondu a sprístupní pre všetkých, ktorých tento výnimočný knižný výber zaujíma,“ informoval Tomáš Prištiak. Karloveská knižnica chce plniť úlohu nezávislého centra pre stret literárnej ale aj inej kultúry. Pripravujú sa tu čítačky, literárny festival, komorné koncerty či akcie pre deti.

7. novembra 2016

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku má svojich víťazov

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku 2016 má svojich víťazov. Piaty ročník sa môže popýšiť rekordnou účasťou, do súťaže sa tento rok prihlásilo až 16 účastníkov. Novinkou boli aj dve nové kategórie, popri najkrajších záhonoch Karlova Ves v spolupráci s občianskym združením Živica v lete hľadala aj najkrajšie balkóny a predzáhradky priateľské k včelám či iným opeľovačom.

Tento rok sa súťažilo v štyroch kategóriách – o najkrajšiu predzáhradku, najkrajší balkón, najkrajšiu nektárodajnú predzáhradku a najkrajší nektárodajný balkón. Víťazstvo v kategórii najkrajší balkón si odniesla Dagmar Hamarová z Púpavovej ulice, ktorá porotu zaujala najpôsobivejšou kombináciou farieb okrasných rastlín. Na druhej priečke sa umiestnil rozkvitnutý balkón Marty Mirekovej z Kempelenovej ulice a trojicu víťazov zavŕšil kvetinový záhon na balkóne Svetlany Krásnej z ulice Ľ. Fullu.

V súťažnej kategórii o najkrajšiu predzáhradku zabodoval kvetinový záhon na Majerníkovej ulici, ktorý vytvoril Ján Onda s priateľmi. „Víťaz predviedol nielen pôsobivý výber a kombináciu sortimentu rastlín, ale aj technický náročné a esteticky výborne zvládnuté riešenie komplikovaného priestoru,“ priblížila rozhodnutie poroty Lucia Ličková z oddelenia životného prostredia Miestneho úradu Bratislava – Karlova Ves. Na druhom mieste sa umiestnila predzáhradka na Segnerovej ulici, o ktorú sa stará Mária Zálesňáková. Tretie miesto si odniesla predzáhradka na Beniakovej ulici od Renáty Kotekovej.

V letnej súťaži tento rok pribudli v spolupráci s OZ Živica dve nové kategórie – súťažilo sa aj o najkrajší nektarodajný balkón a najkrajšiu nektarodajnú predzáhradku. Na balkónoch či v predzáhradkách priateľských k včelám a iným opeľovačom nemali chýbať bylinky, zelenina, ovocné rastliny, kry či stromy, divoký, nekosený kútik, hmyzí hotel alebo napájadlo.

V kategórii najkrajší nektarodajný balkón prvé miesto získala Zuzana Gieci zo Sološnickej ulice. Jej rozkvitnutý balkón prilákal množstvo včielok či čmeliakov. Na druhom mieste sa umiestnil balkón Ivany Krbatovej z Lackovej ulice, ktorý porotu zaujal množstvom kvetov a byliniek. Tretie miesto získal druhovo rozmanitý balkón Veroniky Langsteinovej z Mokrohájskej ulice. V súťaži o Najkrajšiu nektarodajnú predzáhradku porota udelila iba prvé miesto, ktoré so svojou predzáhradkou plnou slnečníc získala Margita Štanglovičova z Brodskej ulice. Odborná porota sa rozhodla udeliť aj výnimočnú Cenu sympatie, ktorú získala veselá a kreatívna predzáhradka Herberta Bauera z Novackého ulice. Výhercovia boli odmenení chutným medom od mestských včiel z Bratislavy.

7. novembra 2016

Projekt Detská atletika – Bavme deti športom v Karlovej Vsi

Slovenský atletický zväz v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves organizuje v rámci projektu Detská atletika – Bavme deti športom preteky družstiev žiakov prvého stupňa karloveských základných škôl. Súťažiť môžu tri družstvá z každej ZŠ z mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Na finále mestských častí Bratislavy postupujú prvé tri družstvá z jednotlivých postupových kôl. Finále sa uskutoční v športovej hale Elán v Bratislave. Cieľom projektu je priviesť deti k pravidelnému športovaniu tak, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu.

Preteky družstiev karloveských škôl sa uskutočnia 1. decembra 2016 na A. Dubčeka, Majerníkova 62.

Prihlášky je potrebné poslať do 28. novembra 2016!

Podrobnejšie informácie vrátane formulára prihlášky nájdete v propozíciách súťaže

4. novembra 2016

Vodní slalomári z Karlovej Vsi získali dotáciu z Dunajského fondu

Športovci zo slalomárskeho klubu získali dotáciu 1 233 eur na zlepšenie prístupu k vode v Karloveskej zátoke. Z týchto peňazí vybudovali aj tréningovú slalomovú trať. Verejnoprospešný projekt uspel v rámci grantovej výzvy Dunajského fondu. Podporila ho starostka Dana Čahojová. Karlova Ves finančne podporuje činnosť klubu vodného slalomu.

Projekt karloveských slalomárov je zameraný na skultivovanie verejne prístupných miest v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Kolísanie hladiny rieky totiž spôsobuje ukladanie vrstiev bahna, ktoré najmä na jar znemožňuje prístup k vode. Práve preto slalomársky klub vybudoval drevený mostík k vode. Pribudli aj lavičky a tréningová slalomová trať pre začiatočníkov.

Spolu Dunajský fond rozdelil takmer 27-tisíc eur medzi šesť najúspešnejších projektov. Výzvu vyhlásila Stredoeurópska nadácia s podporou Nadácie VÚB/VÚB Banky a spoločnosti Slovnaft.

Klub vodného slalomu Karlova Ves organizuje celoročne športovú činnosť pre deti a mládež od deväť rokov. V lete trénujú najmä v Karloveskej zátoke, od jesene do jari v telocvični a posilňovni. Celoročne majú tiež plavecký výcvik v bazéne. Počas letných prázdnin klub vodného slalomu organizuje vodácke tábory mimo Bratislavy, každoročne pripravujú i splav Moravy a Dunaja aj pre nevodákov.

Viac informácií o klube je TU