tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Aktuality

9. decembra 2016

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa MŠ Kolískova 14

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Kolískova 14, Bratislava s nástupom od 01. 02. 2017. Viac informácií nájdete ak kliknete sem

9. decembra 2016

Zamestnanci karloveského úradu podporia núdzne rodiny v Karlovej Vsi

Zamestnanci miestneho úradu v bratislavskej Karlovej Vsi sa rozhodli podporiť rodiny, ktoré sú v najväčšej núdzi a majú dieťa v náhradnej starostlivosti. Pracovníci úradu preto spustili zbierku. Vďaka nej dostanú rodiny vianočné balíčky. Budú obsahovať potraviny ako múka, cukor, oblátky, suroviny na kapustnicu, šalát, ovocie či med.

„Vážim si tento prejav solidarity našich zamestnancov. Mnohé rodiny sa dostali do ťažkej životnej situácie nie vlastnou vinou. Predvianočný čas nám pripomína viac ako inokedy, že by sme mali byť k sebe ohľaduplní a pomáhať si,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Tohtoročná zbierka nadväzuje na minuloročnú, keď sa vďaka dobrovoľnej pomoci zamestnancov miestneho úradu v Karlovej Vsi podarilo vyzbierať formou stravovacích poukážok, hotovosti a vecných darov takmer 400 eur. Zamestnanci darovali rodinám aj vecné dary v podobe orechov, sladkostí či vína. Priemerná výška daru od jedného zamestnanca predstavovala 5,30 eura. Najvyšší dar bol v hodnote 72 eur.

 

9. decembra 2016

Súťaž Najlepšia športová fotografia roka

V obecnej lodenici, v Klube vodných športov Karlova Ves sa 10. decembra uskutoční 15. ročník súťaže pre amatérskych fotografov, ktorí milujú šport a prírodu. Ak sa chcete zapojiť do súťaže ako amatérsky fotograf, príďte s fotografiami osobne 10. decembra v čase medzi 17.00 – 20.00 h do lodenice. Minimálny rozmer súťažnej fotografie je 13 x 18 cm. Každý rok súťaží v piatich kategóriách približne stovka nadšencov. Podujatie je zároveň stretnutím vyznávačov vonkajších športov. Na tohtoročnom 15. ročníku bude aj premiéra krátkeho filmu Paľa Barabáša z Nepálu s názvom
Divoká Karnali.

8. decembra 2016

O vyhradené parkovacie miesto možno požiadať ešte do konca decembra

Vážení spoluobčania,

mestská časť Bratislava- Karlova Ves informuje obyvateľov, ktorí majú vyhradené parkovacie miesta, že v zmysle rozhodnutia „o zabratí miesta pre vyhradené parkovanie“ bolo potrebné požiadať do 30.11.2016 o predĺženie daného miesta. Napriek tomu, že táto doba už uplynula, vedenie MČ Karlova Ves chce dať meškajúcim záujemcom možnosť požiadať o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta až do 31.12.2016.

Ak sa Vaše údaje nezmenia, je to možné požiadať jednoducho cez elektronický formulár na tejto adrese resp. v stránkových dňoch priamo na miestnom úrade MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8. Režim stránkových dní v období Vianoc nájdete na https://www.karlovaves.sk/samosprava/miestny-urad/uradne-hodiny/
V prípade, že ani do 31.12.2016 nepožiadate o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta, dané miesto vám zaniká. Môže byť pridelené ďalšiemu záujemcovi podľa nových žiadostí od 01.01.2017.
Táto informácia platí pre celú Karlovu Ves s výnimkou zóny Silvánska (Silvánska, časť ulice Karloveská, časť ulice Kuklovská, Suchohradská, Sekulská, Brodská, Levárska a Lackova), kde je zavedené rezidenčné parkovanie. V zóne Silvánska budú všetky platené vyhradené parkovacie miesta od 01.01.2017 zrušené.

 

8. decembra 2016

Karlova Ves má interaktívnu mapu na webovej stránke

Karlova Ves spustila na svojej internetovej stránke od začiatku decembra novú interaktívnu mapu.
Podkladová satelitná mapa z marca tohto roku má vysoké rozlíšenie a už v prvej etape môžete na nej vyhľadať veľa užitočných informácií ako napríklad adresy, rozloženie jednotlivých ulíc či umiestnenie, veľkosť a tvar stavieb v katastrálnom území Karlovej Vsi.

Pri stavbách si môžete zistiť informácie o liste vlastníctva, parcele či súpisnom čísle. Najmä v zimnom období ocenia Karlovešťania možnosť zobrazenia pozemných komunikácií (ciest, chodníkov a schodísk) na ktorých zabezpečuje zimnú údržbu mestská časť. Atraktívnou zaujímavosťou je aj historická mapa Karlovej Vsi z r. 1949, na ktorej si môžete zobraziť súčasné adresy, polohu ulíc a stavieb. Mapu nájdete na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v sekcii Voľný čas / Interaktívna mapa. Po rozkliknutí sa Vám zobrazí mapa Karlovej Vsi, na ktorej si môžete postupne zobrazovať jednotlivé vrstvy adries, budov, ulíc resp. zimnej údržby.

Postupne budú pribúdať aj ďalšie informácie ako napr. lavičky, smetné koše, ihriská, pieskoviská alebo fontány. Navyše si budete môcť zobraziť aj ich fotografie. Pribudnú aj satelitné mapy z ďalších rokov, čo umožní záujemcom sledovať zmeny v podobe Karlovej Vsi. „Pri vytváraní interaktívnej mapy sme si dali za cieľ, čo najviac priblížiť Karlovešťanom činnosť miestneho úradu, takpovediac online. Cieľom je, aby si časom každý vedel vyhľadať konkrétnu vec resp. zariadenie, ktoré spravuje mestská časť, sledovať jej stav a neskôr aj dávať prostredníctvom interaktívnej mapy návrhy a podnety. Na mapu plánujeme postupne dať všetky informácie, ktoré je možné elektronicky zobraziť. Navyše sme ju vytvorili vlastnými silami, takže sme nezaťažili rozpočet mestskej časti,“ informuje prednosta miestneho úradu Ján Hrčka. „Uvítame aj podnety od Karlovešťanov, aké ďalšie funkcie by chceli vidieť na interaktívnej mape,“ dodáva Ján Hrčka.

 

Odkaz na interaktívnu mapu nájdete tu.

8. decembra 2016

Mestskí poslanci podporujú výstavbu novej lodenice v karloveskej zátoke

Bratislavskí mestskí poslanci schválili v rozpočte na rok 2017 uvoľnenie sumy 335 012,95 Eur. Bude použitá na vybudovanie lodenice v zátoke v Karlovej Vsi. Primátor Ivo Nesrovnal má na podpísanie uznesenia 10 dní. Karlova Ves pripravila projekt a má stavebné povolenie na vybudovanie novej lodenice.

„Na novú lodenicu čaká športová verejnosť niekoľko rokov. Keď mestská časť v minulosti predala tieto pozemky súkromnému investorovi, vodákom bola sľúbená nová lodenica. Dodnes na ňu čakajú. Veľmi nás teší podpora zo strany mestských poslancov,“ povedala starostka Dana Čahojová. Karlova Ves chce s výstavbou trojpodlažnej lodenice začať na budúci rok. Bude slúžiť nielen športovcom, ale aj verejnosti.

Mestská časť Karlova Ves predala pozemky v karloveskej zátoke spoločnosti Karloveské rameno v roku 2007 za približne 25 mil. korún (837-tisíc eur) s verejným prísľubom, že výťažok z predaja bude použitý na výstavbu novej lodenice v zátoke. Hlavné mesto však poslancami schválený svoj podiel na účet Karlovej Vsi dodnes neposlalo v plnej výške.

História lodeníc v zátoke v Karlovej Vsi siaha do roku 1932, keď bol založený Klub bratislavských kajakárov a o tri roky neskôr vodácky klub Tatran. Tieto lodenice vychovali množstvo špičkových športovcov. Od roku 2007 sú zapísané ako Národná kultúrna pamiatka. Lodenica však slúži i širokej základni rekreačných vodákov, čím plní významnú funkciu na poli zdravého životného štýlu.

Vizualizácia: Office110.sk

6. decembra 2016

Výpožičný čas knižnice sa počas Vianoc zmení

Knižnica v Karlovej Vsi si dovoľuje upozorniť na upravený výpožičný čas počas vianočných sviatkov.

22.12.2016 12.30 – 16.00 h
23.12.2016 zatvorené
24.12.2016 zatvorené
25.12.2016 zatvorené
26.12.2016 zatvorené
27.12.2016 zatvorené
28.12.2016 09.00 – 12.00 h, 12.30 – 16.00 h
29.12.2016 11.00 – 19.00 h
30.12.2016 09.00 – 16.00 h
02.01.2017 štandardne

Kolektív Karloveskej knižnice Vám praje príjemné čítanie a pokojné Vianoce.

6. decembra 2016

Karlova Ves hľadá GIS analytika

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: GIS analytik.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

 

5. decembra 2016

Vyšlo decembrové číslo mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

 

Najnovšie – decembrové číslo (11/2016) oficiálneho mesačníka mestskej časti s názvom KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov nájdete od dnešného dňa vo Vašich poštových schránkach. Nájdete ho aj v elektronickej forme (vrátane starších čísiel) na webovej stránke Karlovej Vsi  na linku:  https://www.karlovaves.sk/volny-cas/karlova-ves-noviny/
Na dvadsiatich stranách si prečítate veľa zaujímavých a aktuálnych informácií zo života Karlovej Vsi vrátane výsledkov elektronického dotazníka, s ktorým sa obrátila Karlova Ves na držiteľov rezidentských kariet v pilotnej zóne Silvánska. Aj v tomto čísle nájdete súťažnú otázku. Troch vylosovaných výhercov, odmeníme nákupnými poukážkami v hodnote 20 €.
Nasledujúce číslo mesačníka vyjde začiatkom januára 2017.

Decembrové číslo 11/2016 nájdete TU

5. decembra 2016

Karlovu Ves čakajú v sobotu vianočné trhy

 Sobota 10. decembra sa bude niesť v znamení Karloveských vianočných trhov. V priestoroch Karloveského centra kultúry (KCK) a v jeho okolí nájdu návštevníci nielen tradičné vianočné občerstvenie. Karloveské kluby, občianske združenia či lokálni výrobcovia tam predstavia aj svoje výrobky.

„Od 10.00 h až do večera môžu rodičia so svojimi deťmi navštíviť rodinné tvorivé dielne. Malí aj veľkí čitatelia sa môžu tešiť na burzu kníh, ktorú organizuje miestna knižnica. Na poludnie sa začne kultúrny program, počas ktorého vystúpia rôzne súbory, ktoré pôsobia v Karlovej Vsi,“ prezradila starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Okrem iného sa so svojím umením predstaví cirkusová škola CirKus-Kus, tanečnice latinsko-amerických tancov zo súboru Latiniko. Milovníkov spoločenských tancov poteší vystúpenie párov z Karloveského tanečného centra. Návštevníci sa môžu tešiť aj na vystúpenie karloveskej speváčky Janais, ktoré bude spolu s vystúpením Thomasa Puskailera hlavným bodom popoludňajšieho programu.

Predvianočný čas spríjemnia aj talentovaní žiaci zo Základnej umeleckej školy sv. Cecílie. Koncert bude v pondelok 12. decembra od 17.00 h v Kamel klube. Diváci si môžu vychutnať vystúpenia komorných zoskupení dychových a strunových nástrojov. Do čarovného sveta zimy hostí vezmú tanečníci s choreografiami Škriatkovia a Antarktída. Speváci spríjemnia atmosféru ľudovými koledami. Vstup na podujatie je bezplatný.

5. decembra 2016

Vianočné upratovanie v Karlovej Vsi

Karlova Ves pripravila v predvianočnom období pre obyvateľov mestskej časti možnosť zbaviť sa nepotrebného odpadu. Od 6. do 20. decembra budú postupne na viacerých miestach v Karlovej Vsi pristavené veľkokapacitné kontajnery. V tomto roku ich pripravila Karlova Ves viac a tiež ich ponechá dlhšiu dobu ako po minulé roky. Vyhovela tak veľkému záujmu Karlovešťanov o ich pristavenie práve v tomto období. Miesta a dni nájdete po kliknutí SEM

5. decembra 2016

Zvýhodnenie rezidentov v parkovaní má v Karlovej Vsi silnú podporu

Skúšobný parkovací projekt v lokalite niekoľkých ulíc Karlovej Vsi ukázal, že až 73 percent držiteľov rezidenčnej parkovacej karty v lokalite Silvánska podporuje zvýhodnenie rezidentov. Vyplýva to z elektronického dotazníka, ktorý Karlova Ves zaslala 561 držiteľom parkovacích kariet, pričom odpovedalo 395 respondentov.

V dotazníku odpovedali obyvatelia zóny Silvánska (ulice Silvánska, Karloveská, Kuklovská, Suchohradská, Sekulská, Brodská, Levárska a Lackova), v období od 10. do 20. novembra. Z nich 61 percent vyjadrilo názor, že pilotný projekt parkovania by odporučilo aj obyvateľom z iných častí Karlovej Vsi. Na otázku, či pociťujú pri parkovaní menšie problémy s nájdením voľného miesta, 57 percent odpovedalo rozhodne alebo skôr áno.

Z dotazníka tiež vyplynulo, že tí majitelia garáží, ktorí majú viac ako jedno auto, využívajú aj parkovanie na ulici. Rezidenti v zóne Silvánska opúšťajú parkovacie miesto najčastejšie medzi 7.00 – 8.00 h, pri návrate z práce z nich zaparkuje do 19.00 h až 77 percent. Takmer 17 percent rezidentov potrebuje parkovať až po 19.00 h. Priebežné kontroly ukazujú, že voľné parkovacie miesta ostávajú pre rezidentov aj po tomto čase.

Takmer 64 percent držiteľov rezidenčných kariet zo zóny Silvánska používa auto každý deň, 20 percent niekoľkokrát počas pracovného týždňa. Nadpolovičná väčšina držiteľov rezidenčných kariet sa vyslovila za ponechanie približne 10 – 20% parkovacích miest pre nerezidentov v čase od 18.00 do 7.00 h. V ostatných hodinách je povolené v zóne parkovať všetkým vodičom.