menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

8. marca 2016

Noc s Andersenom v Miestnej knižnici Karlova Ves

Miestna knižnica Karlova Ves

1.- 2. apríl 2016

 

Prihlásiť sa môžu deti z Karlovej Vsi, vo veku od 7 -11 rokov

 

 

 

 

Začiatok: piatok 1. 4. 2016 o 19.00 hod.

 

Koniec: sobota 2. 4. 2016 o 8.00 hod., kedy si pre deti prídu rodičia, alebo im dajú lístok, že môžu odísť samé.

 

Kontaktná osoba: p. Anna Labárová, tel. č. 02/ 654 23 528,

 

e- mail: kniznica@karlovaves.sk

 

Vstupenka: dieťa prinesie vlastnoručne nakreslený obrázok znázorňujúci výjav z ľubovoľnej rozprávky H. CH. Andersena

 

Povinná výbava nocľažníka: preukaz poistenca, podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave, hygienické potreby, spacák, oblečenie na noc, karimatka, vankúšik, prípadne deka, športová obuv a oblečenie, farbičky, fixky, pero, baterka a dobrá nálada.

 

Jedlo: deti prídu navečerané , alebo si prinesú niečo trvanlivé, čo nepodlieha skaze.

 

Na pitie minerálku, vodu.

 

Bolo by vhodné označiť veci menovkou.

7. marca 2016

Zomrel generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič

V piatok 4. marca 2016 vo veku nedožitých 70 rokov náhle zomrel generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič. Rozlúčka sa koná v piatok 11. marca o 11.15 hod. v Krematóriu v Bratislave.

 

Marián Minarovič, spoluzakladateľ, čestný člen a generálny sekretár Únie miest Slovenska od roku 1994 sa narodil 28. mája 1946 v Bratislave. Bol jednou z vedúcich osobností novembrových zmien z roku 1989. Jeho hlavným životným poslaním a posolstvom bol boj za demokraciu, reformu verejnej správy a európske smerovanie Slovenska.

 

Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a bol známym maliarom, grafikom, ilustrátorom, pokračovateľom školy Vincenta Hložníka. Za výtvarnú tvorbu získal množstvo ocenení.

 

V rokoch 1990 – 1992 bol spoluzakladateľom a členom Slovenskej rady Verejnosti proti násiliu. Pôsobil ako člen Rady vlády Slovenskej republiky a Československej federatívnej republiky pre národnosti a menšiny a ako člen Rady vlády SR pre informatizáciu.

 

Od roku 1992 pôsobil ako člen skupiny expertov pre stratégiu a rozvoj hl. mesta SR Bratislavy, založil a bol predsedom Fondu kultúry hl. m. SR Bratislavy, zakladateľom a členom Rady fondu životného prostredia hl. m. SR Bratislavy a zakladajúcim členom a viceprezidentom Medzinárodnej spoločnosti J. N. Hummela. Jeho činnosť bola v roku 1999 ocenená Cenou primátora hl. m. SR Bratislavy.

6. marca 2016

Poďakovanie Karlovešťanom za účasť v referende

Milí Karlovešťania,

zo srdca Vám ďakujem za neochvejný postoj a presvedčivé vyjadrenie Vášho názoru o prítomnosti hazardných hier v Karlovej Vsi aj na území celej Bratislavy. Svoj názor ste vyjadrili v referende, ale čo je o mnoho dôležitejšie aj svojim podpisom pod Petíciu proti hazardu. Včera sa úspešne zavŕšila vyzbieraním dostatočného počtu podpisov. Vyplýva z nej, že Bratislavčania si tento obchod s ľudským nešťastím neželajú. Nasledovať by malo predloženie záväzného nariadenia o zákaze hazardu primátorom Bratislavy na schválenie poslancom zastupiteľstva Bratislavy. Verím, že sa nenájdu mestskí poslanci, ktorí by si trúfali nevyhovieť tak jednoznačne vyjadrenej vôli obyvateľov Bratislavy.

Dovoľte mi verejne poďakovať za všetku námahu pri zbere podpisov kolegom poslancom, neznámym individuálnym zberačom, mladým dobrovoľníkom v deň volieb aj každému jednému z Vás, ktorý podpisom podporil túto iniciatívu.

Dana Čahojová

6. marca 2016

Referenda v Karlovej Vsi sa zúčastnilo 43 percent voličov

Obecného referenda v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa zúčastnilo 43 percent oprávnených voličov. Ľudia súhlasili so zavedením rezidenčného parkovania aj so zákazom prevádzkovania hazardných hier. Výsledky ešte nie sú oficiálne, stane sa tak až v utorok popoludní po ich vyhlásení na mimoriadnom zastupiteľstve.

Štyridsaťtri percent oprávnených voličov nie je málo. Nestačí to však na to, aby sme referendum mohli vyhlásiť za úspešné. Z výsledkov je zrejmé, že v otázke hazardu majú naši obyvatelia jasno. Iná situácia je v otázke zavedenia rezidenčného parkovania. Súhlasí s ním väčšina. Avšak počet ľudí, ktorí nie sú naklonení zmene v systéme parkovania, nie je zanedbateľný. Ich názor by nám nemal byť ľahostajný,” povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Na otázku č. 1 „Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích miest na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?“ možnosť ÁNO zakrúžkovalo 7238 voličov, možnosť NIE zakrúžkovalo 5342 voličov.

Na otázku č. 2 „Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?“ možnosť ÁNO zakrúžkovalo 11365 voličov, možnosť NIE zakrúžkovalo 1475 voličov.

Z celkového počtu oprávnených voličov sa referenda zúčastnilo 42,62 % voličov. Na otázku č. 1 odpovedalo „ÁNO“ 55,72 % voličov, „NIE“ 41,12 % voličov. Na otázku č. 2 odpovedalo „ÁNO“ 87,48 % voličov, „NIE“ 11,35 % voličov.

Z celkového počtu voličov 31136, ktorí boli zapísaní v zozname voličov, sa zúčastnilo na hlasovaní a teda celkový počet vydaných hlasovacích lístkov dosiahol 13269. Celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov bol 13224, z neho bolo platných 12991 a neplatných 233.

 

2. marca 2016

Dana Čahojová: "Referendum môže významným spôsobom posilniť občiansku spoločnosť aj na obecnej úrovni."

Vážení Karlovešťania,

v sobotu sa otvoria dvere volebných miestností. Väčšina z Vás si tak, ako je u nás dobrým zvykom splní občiansku povinnosť a zúčastní sa volieb do Národnej rady.

Dovoľte, aby som Vás zároveň pozvala k účasti na historicky prvom komunálnom referende v Bratislave a to práve u nás v Karlovej Vsi.

Referendum je mocným nástrojom priameho vyjadrenia voliča. Je významom rovnocenné so zastupiteľskou demokraciou. V našej spoločnosti však nepožíva vážnosť a potrebné uplatnenie. Sme presvedčení, že to nie je správne a že tento inštitút môže významným spôsobom posilniť občiansku spoločnosť na každej teda i obecnej úrovni.

Mnoho občanov pozná pocit, že v procese politického rozhodovania sa ich názory a záujmy nedostatočne berú do úvahy. Riešenie problémov samosprávy má priamy dosah na náš každodenný život. Aj z tohto dôvodu poslanci zvolili témy, ktoré považujú za veľmi významné pre kvalitu nášho života a sformulovali ich do dvoch otázok.

V otázke hazardu by sme radi získali legitímny názor dospelej populácie na prítomnosť tejto formy podnikania v mestskej časti a tak posilnili svoj mandát pri zastupovaní našich občanov.

V otázke o parkovaní ide principiálne o to, či si väčšina z nás želá zachovanie súčasného stavu alebo je ochotná pristúpiť i na zásadné zmeny, ktoré povedú k prísnejšej regulácii parkovania, než na akú sme boli doteraz zvyknutí. Neznamená to však, že sa budeme vyjadrovať k definitívnej podobe modelu parkovania, ale len k spusteniu nevyhnutných krokov. Zmena parkovania je dlhý proces a nastane až po prijatí všeobecne záväzného nariadenia.

Povzbudzujem Vás k účasti. Význam referenda bude o to väčší, čím viac našich obyvateľov sa ho zúčastní. Verím, že bude príkladom hodným nasledovania nielen u nás ale i pre celé hlavné mesto Bratislavu.

S úctou

Dana Čahojová, Vaša starostka

1. marca 2016

Začali sa zápisy detí do materských škôl

 

Rodičia, ktorí chcú zapísať svoje dieťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti v Karlovej Vsi, budú mať možnosť urobiť to v období od 1. do 24. marca 2016. Materské školy budú prijímať deti vo veku troch až šiestich rokov, prednostne tie, ktoré majú odložený nástup do základnej školy, a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.

V prípade zvýšeného záujmu o umiestnenie detí môže konkrétna materská škola uprednostniť súrodencov už umiestnených detí a takisto tie, ktoré majú v Karlovej Vsi trvalý pobyt. Rodič musí predložiť žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením o jeho zdravotnom stave. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa oznámi riaditeľka materskej školy zákonnému zástupcovi do konca apríla. Bližšie informácie k prijímaniu detí sa rodičia dozvedia priamo v materskej škole, prípadne na telefónnom čísle: 02/602 59 237.

1. marca 2016

Buy Dissertations Online Now Could Be Really Easy

Buy Dissertations Online Now Could Be Really Easy

Good in essay citations phd dissertation dedications.

Essays fumigacion de ratas market hello there occasion poem evaluation essays 5 paragraph narrative essay.

Paryavaran ka mahatva essay posting angelcare keep an eye on descriptive essay essay in respect to the trail of tears cherokee your doctor 1991 film essay.scholarshipessay.org

Deindividuation essay contributor dissertation for mba essays searching for green october essay test in individual societal realm.

Business clash essay ethnobotanical investigation paperwork light blue layer college liverpool admissions essay to destroy a mockingbird essay symbolism of pets, architektur profile beispiel essay that must i see by myself once two decades essay penning mla manual for authors of investigation written documents 7th model world wide web applications and abuses of social websites essay essay help for enjoy as opposed to fear and anxiety la mort et le mourant dissertation typical figures are insignificant modern-day our society essays on abortion ideal alliance essay unc mindset examine paperwork explore newspaper on efficiency and determination short-term essay on kids labour in nepal mojaza. (viac…)

1. marca 2016

Prihláste sa na jarné upratovanie v Karlovej Vsi

Aj tento rok sme pre obyvateľov Karlovej Vsi zorganizovali jarné upratovanie. Bude v sobotu 19. marca 2016 v čase 08:00-12:00 h. Pre prihlásené skupiny Miestny úrad Karlova Ves zabezpečí vrecia na odpad, rukavice, náradie a odpad na konci upratovania aj odvezie.

 

Príďte aj Vy prispieť k čistote našej mestskej časti, spoločne si poupratujme okolie našich domov a privítajme jar. Vítaný je každý, kto má chuť premeniť  miesto, kde žije, na krajšie, čistejšie a chce obetovať sobotné predpoludnie pre dobrú vec!

 

Prihlásiť sa môžete do 16. marca u týchto zamestnancov: 

Halina Trubínyiová, tel.: 02/ 602 59 215, mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk

Pavel Vrabec, tel.: 02/602 59 218, mail: pavel.vrabec@karlovaves.sk

29. februára 2016

Karlovešťania sa v sobotu vyjadria k zásadnej zmene v parkovaní

Kedy sa skončí katastrofálna situácia s nočným parkovaním v Karlovej Vsi? Už túto sobotu budú môcť rozhodnúť o zásadnej zmene obyvatelia mestskej časti v tamojšom referende. Vyhradené parkovacie miesta zaniknú. Rezidenčný systém parkovania ich sprístupní všetkým obyvateľom s trvalým pobytom.

Rezidenčný systém prinesie možnosť parkovania 24 hodín denne v blízkosti bydliska. Obyvatelia budú mať možnosť kúpiť si rezidenčnú kartu za minimálny poplatok, ktorá ich zvýhodní. Pri dnešnom nespravodlivom systéme parkovania majú Karlovešťania problém so zaparkovaním vozidla najmä vo večerných hodinách. Rezidenčný systém je založený na zvýhodnení obyvateľov Karlovej Vsi,“ vysvetlila hlavná dopravná inžinierka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Tatiana Kratochvílová.

Nárok na rezidenčnú kartu bude mať každá domácnosť, v ktorej žije aspoň jedna dospelá osoba s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, ktorá je držiteľom vodičského preukazu a má vzťah k motorovému vozidlu. Všetky parkovacie miesta budú súčasťou rezidenčného systému. Každá domácnosť s rezidenčnou kartou dostane určitý počet bezplatných celodenných parkovacích kariet pre návštevy.

Zavedením rezidenčného parkovania sa zväčší počet voľne dostupných parkovacích miest a prístup k parkovaniu bude spravodlivejší. Referendom chceme získať názor obyvateľov na túto závažnú zmenu. V sobotu 5. marca 2016 ľudia rozhodnú, či chcú zachovať súčasný systém, alebo uprednostnia rezidenčné parkovanie, ktoré zvýhodní obyvateľov našej mestskej časti,“ uzavrela starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Foto: odkazprestarostu.sk

24. februára 2016

Jarná sanácia svahu vyrieši kritickú situáciu nad Devínskou cestou

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves víta, že Hlavné mesto SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia vyriešia kritickú situáciu svahovej deformácie nad Devínskou cestou v oblasti nad Sihoťou. Starostka Dana Čahojová oceňuje, že s prácami sa začne už na jar.

“ Tešíme sa, že nákladná rekonštrukcia tohto kritického miesta, kde prišlo k zosuvu, bude uhradená z rozpočtu Ministerstva životného prostredia SR a nebude tak zaťažený beztak napätý mestský rozpočet. Stavebné práce sa majú začať na jar. Pomôže sa tak tamojším obyvateľom komunikácie Nad Sihoťou, ktorí majú problém dostať sa k svojim nehnuteľnostiam. Nebude ohrozovaná premávka na Devínskej ceste,“ informovala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Foto: www.bratislava.sk

24. februára 2016

Prvý muž slovenského jazzu príde do Karlovej Vsi

Peter Lipa. Držiteľ ocenenia Aurel za album Lipa spieva Lasicu, laureát ceny Krištáľové krídlo za hudbu a držiteľ Ceny Ladislava Martoníka za interpretačný výkon v oblasti jazzu. Počas svojho života spieval na všetkých kontinentoch a umelca par excellence privíta Karlova Ves už tento piatok 26.2.2016 o 20:00 h v hudobnom klube Kamel. Peter Lipa zaspieva najznámejšie hity. Kamel klub je takmer vypredaný, posledné rezervácie môžete zrealizovať na adrese rezervacie@karlovaves.sk

(Foto: www.peterlipa.sk)

23. februára 2016

Vyhrá v boji proti herniam hlas obyvateľov alebo zástupcov hazardu?

Karlovešťania dostanú od poslancov miestneho zastupiteľstva ďalšiu príležitosť vyjadriť svoj názor na hazardné hry. Mnohým prekážajú herne v blízkosti ich domovov. Zástupcovia spoločností, ktoré prevádzkujú hazard sa cítia ohrození. Nechcú byť obmedzovaní a údajne pripravujú právne kroky na ochranu svojho podnikania. Koho hlas bude silnejší? Hlas obyvateľov alebo zástupcov hazardu? O tejto téme sme sa rozprávali so starostkou Karlovej Vsi Danou Čahojovou.

 

Koľko herní je na území Karlovej Vsi?
Na území hlavného mesta sa oficiálne nachádza 163 herní. Priamo v Karlovej Vsi ich máme deväť. O udelení licencie na ich pôsobenie rozhoduje hlavné mesto v zmysle platných zákonov.

 

Je tento počet herní na Karlovu Ves primeraný?
Obyvatelia Karlovej Vsi vnímajú prítomnosť herní ako mimoriadne obťažujúcu. Nachádzajú sa na frekventovaných miestach, upozorňujú na seba výraznou vizuálnou úpravou, porušujú nariadenie mestskej časti o obmedzení prevádzkového času. Fakt, že herne často nahrádzajú iné prevádzky občianskej vybavenosti, na ktoré obyvatelia boli zvyknutí, situáciu ešte zhoršuje.

 

Aké typy herní sú v Karlovej Vsi?
Herne sa líšia prevádzkovateľom, veľkosťou aj polohou. Spája ich spôsob podnikania, možno klientela a neochota dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti. Preto vedieme voči nim niekoľko správnych konaní. Máme prevádzky s výhernými prístrojmi a videohrami, kasíno u nás nie je.

 

Kde všade sú umiestnené herne?
Na námestiach, v blízkosti často navštevovaných miest, a je smutné, že i tam, kde boli ľudia zvyknutí na iné typy služieb. Mestská časť Karlova Ves eviduje prevádzky na Zohorskej 1 v OD Centrum, Starých gruntoch 24 v OC Cubicon, na Lamačskej ceste 1 v Tescu Lamač, na Kempelenovej 2, tam sú dve herne, na Majerníkovej 13A, Pribišovej 2, Majerníkovej 1 a Matejkovej 5.

 

Hlavné mesto malo vlani príjem z hazardných hier vo výške 5,5 mil eur, koľko prostriedkov z toho mala naša mestská časť?
Zo štátneho rozpočtu sa prerozdeľujú príjmy z daní aj do rozpočtov obcí v tomto prípade hlavného mesta. Podľa istého vzorca sa časť z nich posúva až do rozpočtu mestských častí. Myslíme si však, že náklady na riešenie dôsledkov vyplývajúcich z negatívnych javov sprevádzajúcich hazard vysoko prevažujú daňový prínos. Patologické hráčstvo býva naviazané i na iné problematické druhy správania a škody, ktoré spôsobuje nielen samotným hráčom ale aj ich rodinám a spoločnosti vôbec, sa vyčísliť nedajú. Hodnota zmareného ľudského života sa peniazmi merať nedá.

 

Zástupcovia herných prevádzok sa bránia, že mestská časť im nemôže zabrániť v zisku a nerozhoduje o ich fungovaní. Tvrdia, že Karlova Ves by sa nemala v referende pýtať svojich obyvateľov na názor. Je to pravda?
Otázky o parkovacej politike a zákaze hazardu nepochybne patria medzi dôležité otázky týkajúce sa života obyvateľov mestskej časti. Pre vyhlásenie referenda nie je podstatné, či daná problematika formálne spadá do kompetencie mestskej časti. Výsledok môže byť významnou podporou pre vedenie mestskej časti a poslancov v ďalších krokoch pri riešení týchto problémov smerom dovnútra ale i smerom k vyšším inštitúciám. Miestne referendum je kľúčovou formou priamej demokracie. Vytvára podmienky, aby sa všetci obyvatelia, ktorí chcú, mohli vyjadriť k verejným záležitostiam za rovnakých podmienok. To, že sa predstavitelia asociácie hazardu vyjadrujú k referendu negatívne je prirodzené. Bola by som prekvapená, keby sa správali inak. Podobný postup zvolili aj v prípade celomestskej petície. Vnímam to ako znamenie, že postupujeme správne.

 

Dostáva mestská časť podnety od občanov v súvislosti s prevádzkami herní?
Podnety od našich obyvateľov súvisia najmä s nedodržiavaním prevádzkovej doby. Vždy sú riešené s pracovníkmi Mestskej polície. Podľa všeobecne záväzného nariadenia majú herne prevádzkovú dobu od 10. do 22. hodiny, čo viaceré z nich nedodržiavajú. Obyvatelia reagovali aj miestnymi petíciami.

 

Zákon o hazardných hrách umožňuje obci zakázať na svojom území prevádzkovanie hazardných hier. O zrušenie ktorých typov herní by išlo?
Zákon veľmi presne vymedzuje typy hazardných hier, ktoré sa celoplošne zakážu. Išlo by o hazardné hry v kasíne, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry. Zákon neumožňuje obci inú formu regulácie okrem zákazu. Dúfam, že novozvolená Národná rada SR sa bude v dohľadnom čase zaoberať i novelou zákona o hazardných hrách, rozviaže nám ruky a posilní kompetencie obcí v tejto oblasti.

 

Informácia o našom referende sa objavila vo väčšine médií, v anketách sme počuli a videli, že medzi ľuďmi rezonujú obe otázky, čo bude nasledovať po skončení referenda?
Nasledovať bude mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sme povinní zvolať do troch dní od referenda. Podľa zákona o obecnom zriadení sú výsledky platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov. Výsledok miestneho referenda nenahrádza rozhodnutie zastupiteľstva. Hoci referendum nie je právne záväzné, pre ďalšie rozhodovanie poslancov bude veľmi významné.

 

Čo ak sa zúčastní referenda v Karlovej Vsi napríklad len tretina obyvateľov? Znamená to, že definitívne rozhodnú aj za ostatných ľudí?
Aj nízka účasť bude pre nás významný signál. Je však na samotných Karlovešťanoch, či využijú túto možnosť alebo nechajú rozhodnúť za seba iných. Obávam sa, že tak ako mlčanlivá väčšina spôsobila, že sa nepodarilo vytvoriť elokované pracovisko na Veternicovej, tak vnímame silný záujem držiteľov vyhradených parkovacích miest na zachovaní existujúceho spôsobu parkovania. Bez silnej jednoznačnej podpory občanov je ťažké vzdorovať aj vplyvu hazardnej lobby.

 

Foto: odkazprestarostu.sk