menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

1. marca 2016

Prihláste sa na jarné upratovanie v Karlovej Vsi

Aj tento rok sme pre obyvateľov Karlovej Vsi zorganizovali jarné upratovanie. Bude v sobotu 19. marca 2016 v čase 08:00-12:00 h. Pre prihlásené skupiny Miestny úrad Karlova Ves zabezpečí vrecia na odpad, rukavice, náradie a odpad na konci upratovania aj odvezie.

 

Príďte aj Vy prispieť k čistote našej mestskej časti, spoločne si poupratujme okolie našich domov a privítajme jar. Vítaný je každý, kto má chuť premeniť  miesto, kde žije, na krajšie, čistejšie a chce obetovať sobotné predpoludnie pre dobrú vec!

 

Prihlásiť sa môžete do 16. marca u týchto zamestnancov: 

Halina Trubínyiová, tel.: 02/ 602 59 215, mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk

Pavel Vrabec, tel.: 02/602 59 218, mail: pavel.vrabec@karlovaves.sk

29. februára 2016

Karlovešťania sa v sobotu vyjadria k zásadnej zmene v parkovaní

Kedy sa skončí katastrofálna situácia s nočným parkovaním v Karlovej Vsi? Už túto sobotu budú môcť rozhodnúť o zásadnej zmene obyvatelia mestskej časti v tamojšom referende. Vyhradené parkovacie miesta zaniknú. Rezidenčný systém parkovania ich sprístupní všetkým obyvateľom s trvalým pobytom.

Rezidenčný systém prinesie možnosť parkovania 24 hodín denne v blízkosti bydliska. Obyvatelia budú mať možnosť kúpiť si rezidenčnú kartu za minimálny poplatok, ktorá ich zvýhodní. Pri dnešnom nespravodlivom systéme parkovania majú Karlovešťania problém so zaparkovaním vozidla najmä vo večerných hodinách. Rezidenčný systém je založený na zvýhodnení obyvateľov Karlovej Vsi,“ vysvetlila hlavná dopravná inžinierka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Tatiana Kratochvílová.

Nárok na rezidenčnú kartu bude mať každá domácnosť, v ktorej žije aspoň jedna dospelá osoba s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, ktorá je držiteľom vodičského preukazu a má vzťah k motorovému vozidlu. Všetky parkovacie miesta budú súčasťou rezidenčného systému. Každá domácnosť s rezidenčnou kartou dostane určitý počet bezplatných celodenných parkovacích kariet pre návštevy.

Zavedením rezidenčného parkovania sa zväčší počet voľne dostupných parkovacích miest a prístup k parkovaniu bude spravodlivejší. Referendom chceme získať názor obyvateľov na túto závažnú zmenu. V sobotu 5. marca 2016 ľudia rozhodnú, či chcú zachovať súčasný systém, alebo uprednostnia rezidenčné parkovanie, ktoré zvýhodní obyvateľov našej mestskej časti,“ uzavrela starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Foto: odkazprestarostu.sk

24. februára 2016

Jarná sanácia svahu vyrieši kritickú situáciu nad Devínskou cestou

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves víta, že Hlavné mesto SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia vyriešia kritickú situáciu svahovej deformácie nad Devínskou cestou v oblasti nad Sihoťou. Starostka Dana Čahojová oceňuje, že s prácami sa začne už na jar.

“ Tešíme sa, že nákladná rekonštrukcia tohto kritického miesta, kde prišlo k zosuvu, bude uhradená z rozpočtu Ministerstva životného prostredia SR a nebude tak zaťažený beztak napätý mestský rozpočet. Stavebné práce sa majú začať na jar. Pomôže sa tak tamojším obyvateľom komunikácie Nad Sihoťou, ktorí majú problém dostať sa k svojim nehnuteľnostiam. Nebude ohrozovaná premávka na Devínskej ceste,“ informovala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Foto: www.bratislava.sk

24. februára 2016

Prvý muž slovenského jazzu príde do Karlovej Vsi

Peter Lipa. Držiteľ ocenenia Aurel za album Lipa spieva Lasicu, laureát ceny Krištáľové krídlo za hudbu a držiteľ Ceny Ladislava Martoníka za interpretačný výkon v oblasti jazzu. Počas svojho života spieval na všetkých kontinentoch a umelca par excellence privíta Karlova Ves už tento piatok 26.2.2016 o 20:00 h v hudobnom klube Kamel. Peter Lipa zaspieva najznámejšie hity. Kamel klub je takmer vypredaný, posledné rezervácie môžete zrealizovať na adrese rezervacie@karlovaves.sk

(Foto: www.peterlipa.sk)

23. februára 2016

Vyhrá v boji proti herniam hlas obyvateľov alebo zástupcov hazardu?

Karlovešťania dostanú od poslancov miestneho zastupiteľstva ďalšiu príležitosť vyjadriť svoj názor na hazardné hry. Mnohým prekážajú herne v blízkosti ich domovov. Zástupcovia spoločností, ktoré prevádzkujú hazard sa cítia ohrození. Nechcú byť obmedzovaní a údajne pripravujú právne kroky na ochranu svojho podnikania. Koho hlas bude silnejší? Hlas obyvateľov alebo zástupcov hazardu? O tejto téme sme sa rozprávali so starostkou Karlovej Vsi Danou Čahojovou.

 

Koľko herní je na území Karlovej Vsi?
Na území hlavného mesta sa oficiálne nachádza 163 herní. Priamo v Karlovej Vsi ich máme deväť. O udelení licencie na ich pôsobenie rozhoduje hlavné mesto v zmysle platných zákonov.

 

Je tento počet herní na Karlovu Ves primeraný?
Obyvatelia Karlovej Vsi vnímajú prítomnosť herní ako mimoriadne obťažujúcu. Nachádzajú sa na frekventovaných miestach, upozorňujú na seba výraznou vizuálnou úpravou, porušujú nariadenie mestskej časti o obmedzení prevádzkového času. Fakt, že herne často nahrádzajú iné prevádzky občianskej vybavenosti, na ktoré obyvatelia boli zvyknutí, situáciu ešte zhoršuje.

 

Aké typy herní sú v Karlovej Vsi?
Herne sa líšia prevádzkovateľom, veľkosťou aj polohou. Spája ich spôsob podnikania, možno klientela a neochota dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti. Preto vedieme voči nim niekoľko správnych konaní. Máme prevádzky s výhernými prístrojmi a videohrami, kasíno u nás nie je.

 

Kde všade sú umiestnené herne?
Na námestiach, v blízkosti často navštevovaných miest, a je smutné, že i tam, kde boli ľudia zvyknutí na iné typy služieb. Mestská časť Karlova Ves eviduje prevádzky na Zohorskej 1 v OD Centrum, Starých gruntoch 24 v OC Cubicon, na Lamačskej ceste 1 v Tescu Lamač, na Kempelenovej 2, tam sú dve herne, na Majerníkovej 13A, Pribišovej 2, Majerníkovej 1 a Matejkovej 5.

 

Hlavné mesto malo vlani príjem z hazardných hier vo výške 5,5 mil eur, koľko prostriedkov z toho mala naša mestská časť?
Zo štátneho rozpočtu sa prerozdeľujú príjmy z daní aj do rozpočtov obcí v tomto prípade hlavného mesta. Podľa istého vzorca sa časť z nich posúva až do rozpočtu mestských častí. Myslíme si však, že náklady na riešenie dôsledkov vyplývajúcich z negatívnych javov sprevádzajúcich hazard vysoko prevažujú daňový prínos. Patologické hráčstvo býva naviazané i na iné problematické druhy správania a škody, ktoré spôsobuje nielen samotným hráčom ale aj ich rodinám a spoločnosti vôbec, sa vyčísliť nedajú. Hodnota zmareného ľudského života sa peniazmi merať nedá.

 

Zástupcovia herných prevádzok sa bránia, že mestská časť im nemôže zabrániť v zisku a nerozhoduje o ich fungovaní. Tvrdia, že Karlova Ves by sa nemala v referende pýtať svojich obyvateľov na názor. Je to pravda?
Otázky o parkovacej politike a zákaze hazardu nepochybne patria medzi dôležité otázky týkajúce sa života obyvateľov mestskej časti. Pre vyhlásenie referenda nie je podstatné, či daná problematika formálne spadá do kompetencie mestskej časti. Výsledok môže byť významnou podporou pre vedenie mestskej časti a poslancov v ďalších krokoch pri riešení týchto problémov smerom dovnútra ale i smerom k vyšším inštitúciám. Miestne referendum je kľúčovou formou priamej demokracie. Vytvára podmienky, aby sa všetci obyvatelia, ktorí chcú, mohli vyjadriť k verejným záležitostiam za rovnakých podmienok. To, že sa predstavitelia asociácie hazardu vyjadrujú k referendu negatívne je prirodzené. Bola by som prekvapená, keby sa správali inak. Podobný postup zvolili aj v prípade celomestskej petície. Vnímam to ako znamenie, že postupujeme správne.

 

Dostáva mestská časť podnety od občanov v súvislosti s prevádzkami herní?
Podnety od našich obyvateľov súvisia najmä s nedodržiavaním prevádzkovej doby. Vždy sú riešené s pracovníkmi Mestskej polície. Podľa všeobecne záväzného nariadenia majú herne prevádzkovú dobu od 10. do 22. hodiny, čo viaceré z nich nedodržiavajú. Obyvatelia reagovali aj miestnymi petíciami.

 

Zákon o hazardných hrách umožňuje obci zakázať na svojom území prevádzkovanie hazardných hier. O zrušenie ktorých typov herní by išlo?
Zákon veľmi presne vymedzuje typy hazardných hier, ktoré sa celoplošne zakážu. Išlo by o hazardné hry v kasíne, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry. Zákon neumožňuje obci inú formu regulácie okrem zákazu. Dúfam, že novozvolená Národná rada SR sa bude v dohľadnom čase zaoberať i novelou zákona o hazardných hrách, rozviaže nám ruky a posilní kompetencie obcí v tejto oblasti.

 

Informácia o našom referende sa objavila vo väčšine médií, v anketách sme počuli a videli, že medzi ľuďmi rezonujú obe otázky, čo bude nasledovať po skončení referenda?
Nasledovať bude mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sme povinní zvolať do troch dní od referenda. Podľa zákona o obecnom zriadení sú výsledky platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov. Výsledok miestneho referenda nenahrádza rozhodnutie zastupiteľstva. Hoci referendum nie je právne záväzné, pre ďalšie rozhodovanie poslancov bude veľmi významné.

 

Čo ak sa zúčastní referenda v Karlovej Vsi napríklad len tretina obyvateľov? Znamená to, že definitívne rozhodnú aj za ostatných ľudí?
Aj nízka účasť bude pre nás významný signál. Je však na samotných Karlovešťanoch, či využijú túto možnosť alebo nechajú rozhodnúť za seba iných. Obávam sa, že tak ako mlčanlivá väčšina spôsobila, že sa nepodarilo vytvoriť elokované pracovisko na Veternicovej, tak vnímame silný záujem držiteľov vyhradených parkovacích miest na zachovaní existujúceho spôsobu parkovania. Bez silnej jednoznačnej podpory občanov je ťažké vzdorovať aj vplyvu hazardnej lobby.

 

Foto: odkazprestarostu.sk

22. februára 2016

Long term future Obstacles in Health-related Relief

Long term future Obstacles in Health-related Relief

Health related administration is the comprehending and enactment of correct heath care treatment platforms, health care coverages, market of health and wellbeing provision, top quality peace of mind in light of supervising illness thru anticipation and treatment method. A health caution manager is, hence, confronted by the duties of improving the grade of medical care offered, raising the earnings achieved from healthcare, decreasing payments in medical supply and improving customer happiness in any timely and quantifiable manner. (viac…)

21. februára 2016

Thinking Of In Search Of Essay Help?

Thinking Of In Search Of Essay Help?

You want essay help and you also are operating for an essay that is going to be owing quite soon enough for one of the sessions. The greater time you take onto it, the greater you experience as you are squandering your precious totally free of charge minutes. You do not definitely feel as though you actually are getting to know just about anything.http://essaysmonster.net/ You additionally realize that the details of this particular assignment typically are not any that you might want for being impressive in your career field. Uncover what our service can accomplish for your benefit, before you spend any more of your precious moments on the homework you have in front of you

(viac…)

19. februára 2016

Mestské včely aj v Karlovej Vsi

Mestská časť Bratislava Karlova Ves nadväzuje na doterajšiu spoluprácu s o.z. Živica a plánuje sa zapojiť do ďalších aktivít v rámci projektu Mestské včely.


Zmyslom projektu  Mestské včely je umožniť ľuďom, organizáciám a školám aktívne sa zapojiť do záchrany včiel a ostatných opeľovačov a súvisiacich tém ochrany životného prostredia a zodpovednej spotreby. Radi by sme sa pripojili do rodiny svetových miest, ktoré sú priateľské k včelám.

 

Naša mestská časť patrí medzi najzelenejšie mestské časti Bratislavy a na našom území sa nachádza napríklad Vodárenská komunitná záhrada, v ktorej je ukážková mestská včelnica s preskleným úľom, či Prírodovedecká fakulta, ktorá by sa rada do pomoci opeľovačom zapojila vytvorením strešnej záhrady na svojej budove. Botanická záhrada ponúkla spoluprácu pri pestovaní sadeníc a množení nektárodajných rastlín.

 

Boli by sme radi, keby sa do aktivít na podporu projektu zapojila aj široká verejnosť a školy. Na priloženom letáčiku nájdete viac informácií o možnostiach zapojenia sa.

Zivica_vyzva_MC_vcely_press

19. februára 2016

Problems Encountering DEMOCRACY AS A Type Of United states government

Problems Encountering DEMOCRACY AS A Type Of United states government

Democracy is usually by characterization a governing administration exactly where superior power is set right after the masses which is practiced definitely by them and even by individuals the masses decided under a free of charge and sensible electoral strategy. In line with this definition, democracy is really a state by the most people. Winston Churchill even so and once remarked that democracy stands out as the most disappointing sort of fed government and his words excluding other kinds of governing administration which all have every once in awhile been sampled. (viac…)

17. februára 2016

Poslanci Karlovej Vsi schválili zámer zrušenia ZŠ Veternicova

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na svojom včerajšom rokovaní odsúhlasilo zámer zrušenia Základnej školy (ZŠ) Veternicova. Stalo sa tak z dôvodu dlhodobých nepriaznivých finančných ukazovateľov, ktoré spôsobil trvalý pokles počtu žiakov. Škola nemá dostatok prostriedkov na mzdy zamestnancov ani na prevádzku školy.

 

Pôvodný zámer mestskej časti spočíval vo vytvorení elokovaného pracoviska ZŠ Alexandra Dubčeka, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti ZŠ Veternicova. Bola by tak zachovaná výučba na Veternicovej ulici. Občania však odmietli toto riešenie a poslanci sa po diskusii priklonili k alternatíve zrušenia školy.

 

Rešpektujem rozhodnutie zastupiteľstva, aj keď som presadzovala kompromisné riešenie. V najbližších dňoch plánujeme stretnutie s riaditeľmi ostatných ZŠ, aby sme našli možnosti čo najcitlivejšieho umiestnenia žiakov zo ZŠ Veternicova na ostatných školách. Konečné rozhodnutie je v rukách rodičov,“ vysvetlila starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová.

 

Na ZŠ Veternicova v priebehu posledných desať rokov klesol počet žiakov o 59 percent, z pôvodných 456 na aktuálnych 188 žiakov. V minulom kalendárnom roku bolo potrebné dofinancovať ZŠ Veternicova vo výške takmer 65 tisíc eur, odhad potreby dofinancovania v tomto roku presahuje až 80 tisíc eur.

16. februára 2016

Opustil nás Leopold Haverl

Dňa 5. februára 2016 nás vo veku 79 rokov opustil herec Leopold Haverl. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sa pripája ku kondolenciám a vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým smútiacim a pozostalým.

 

Leopold Haverl bol karloveským rodákom a v Karlovej Vsi aj vyrastal. Jeho strýko Jozef Štefček bol vedúcim a režisérom Divadelného krúžku dobrovoľníckeho hasičského zboru v Karlovej Vsi. Leopold Haverl bol od roku 1967 členom činohry SND v Bratislave, účinkoval v desiatkach filmov a seriálov.

 

haverl moznost 1

16. februára 2016

Informácie o miestnom referende

V Karlovej Vsi sa 5. marca súbežne s parlamentnými voľbami uskutoční obecné referendum. Vo štvrtok 28.1. návrh na uskutočnenie referenda schválili poslanci a Karlovešťania sa tak budú mať možnosť vyjadriť k týmto dvom otázkam:

 

 

 

 

1.Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích miest na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

 

2. Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

 

Zoznam volebných okrskov si môžete pozrieť tu

Namietkova_kancelaria_referendum_aktualne

Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda nájdete tu

 

NOVÉ: