menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

29. januára 2016

V Karlovej Vsi sa bude konať obecné referendum

V Karlovej Vsi sa 5. marca súbežne s parlamentnými voľbami uskutoční obecné referendum. Vo štvrtok návrh na uskutočnenie referenda schválili poslanci a Karlovešťania sa tak budú mať možnosť vyjadriť k týmto dvom otázkam:

1.Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích miest na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

2. Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

 

V najbližších dňoch zverejníme doplňujúce informácie k referendu aj k jednotlivým otázkam.

29. januára 2016

Crafting the Discourse inside your Dissertation which may Make an impression one of your Individuals

Crafting the Discourse inside your Dissertation which may Make an impression one of your Individuals

If you’re executing unique investigative give good results, then you’re most likely with the IMRAD product (arrival, methodology, successes, and discourse) to publish your thesis or dissertation. If that’s the way it is, your conversation will probably be the spot where you take a look at your outcome and make clear their importance. It’s the particular various meats within your old fashioned paper: this is actually the chance to produce a disagreement why the job you’ve exhausted very much time on concerns. (viac…)

27. januára 2016

Karloveskí učitelia využijú štrajk aj na verejno-prospešné aktivity

Učitelia z karloveských škôl, ktoré sa zapojili do štrajku, na zajtra (štvrtok 28.1.) zorganizovali verejno-prospešnú aktivitu: Začnime s poriadkom!, počas ktorej upracú náučný chodník na Devínsku Kobylu. 

Zraz je vo štvrtok: 28.1. o 10.00 na dopravnom ihrisku ZŠ Karloveská 61. Vítaní sú všetci rodičia (ktorí môžu v rámci dopoludnia), starí rodičia, žiaci, študenti a pedagógovia karloveských škôl. Odporúča sa pracovné a teplé oblečenie.

 

 

26. januára 2016

Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov oddnes vo vašich schránkach

Prvé číslo oficiálnych novín nájdete oddnes vo svojich poštových schránkach a taktiež v elektronickom formáte .pdf na tomto mieste:

https://www.karlovaves.sk/karlova-ves-noviny/

 

Prajeme vám príjemné čítanie a tešíme sa na vašu spätnú väzbu a názory. Redakciu môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na redakcia@karlovaves.sk

25. januára 2016

Láska v súčasnej slovenskej literatúre

 

Karloveská knižnica v spolupráci s OZ Femina – klub slovenských spisovateliek pozýva na literárne pásmo o láske v súčasnej literatúre s p. V. Valachovičovou – Ryšavou, O. Duhanovou, T. Jaglovou, M. Mesárošovou a J. Šimulčíkovou. Vstup voľný.

 

Podujatie sa uskutoční 19. 2. 2016 o 10:30

Tešíme sa na vašu účasť.

25. januára 2016

Štrajk pedagógov na školách v Karlovej Vsi

Do štrajku sa od 25.1.2016 z mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zapoja tri školy:

– ZŠ Karloveská 61 (34 pedagogických a odborných zamestnancov),
– ZŠ Majerníkova 62 (36 pedagogických a odborných zamestnancov),
– ZŠ Veternicova 20 sa do štrajku nezapojí,
– SŠ Tilgnerova 14 (podpísaných je 64 učiteľov).

 

22. januára 2016

fastessaysonline.co.uk analysis: top agency to acquire college papers readily and on schedule

fastessaysonline.co.uk analysis: top agency to acquire college papers readily and on schedule

Will you be troubled on how to complete complex college projects? fastessaysonline.co.uk grants you all-round remedies that can help you gain higher grades. (viac…)

21. januára 2016

Miesta uloženia kontajnerov HUMANA

Kontajnery HUMANA určené na zber použitého šatstva sú v roku 2016 uložené na týchto miestach:

 

 

 

 

 

 

 

Miesta uloženia kontajnerov HUMANA, Karlova Ves

1. Sekulská, pri ZUŠ na parkovisku

2. Karloveská, pri obchode Samoška

3. F.Kostku, pri parkovisku na rohu

4. Baníková 36 – bývalá zástavka

5. Janotova 12 – pri kontajneroch

6. L.Sáru – Molecova, pri kontajneroch ( KCK)

7. Segnerova 2, pri stánku

8. Tilgnerová 1 – pri nadchode

9. Borská – OD Centrum, oproti pošte, vedľa automatu na mlieko – 2ks

 

Miesta uloženia kontajnerov HUMANA, Dlhé Diely

1. Majerníková, Pribišova – pri Bille, 2ks

2. Majerníková 36 – na rohu pri ceste

3. Beniakova 3 – pri parkovisku

4. Veternicova 1 – pri kríkoch na chodníku

5. Hlaváčiková 28 – pri kontajneroch

6. Matejková – pri ceste pri Polícií

7. H.Meličkovej 19/A a 21 – pri kontajnerovom stojisku

 

Zoznam v .pdf Humana

19. januára 2016

On the net article composing product get better at records by professionals

In the world today there are certainly countless various essay or dissertation writing products which will present you with any kind of enable you to might need. But you need to be absolutely conscientious mainly because you can find quite a lot of newbies at this time there grasp paper essay as well as your achievement is below a good query mark whenever you are dealing with these types of unreliable agencies. You might be jeopardizing your occupation along with your past achievements. So, check out to be for the reason that severe when you may well whereas deciding an important composing service to work with. It will be critical for you for getting your most essential tutorial paper completed properly masters-paper.com and with no spelling or supporting information dilemmas grasp papers program. But, we want to tranquil you down.
masters-paper.com
You could be in this article at the web page belonging to the most reliable and reasonably-priced composing enterprise you can see using the net.This is the most impressive means in your case to observe and also you really should area the purchase below quickly learn essay.merely because Because we are the best possible writing agency that will compose a person’s successful Grasp paper and then each of our schedules are certainly restricted, as a result, be sure to, woohoo around have the recommended author on your composing process. There can be a number of people in our usual potential customers list that happen to be buying their papers from us during their total learning period of time. (viac…)

14. januára 2016

Zápis prváčikov do základnej školy bude neskôr

V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa zápis do 1. ročníka základnej školy nebude konať v prvý februárový týždeň, ako to bolo doteraz, ale až v apríli. Zápis bude prebiehať na týchto ZŠ: Veternicova, Karloveská, Tilgnerova a Alexandra Dubčeka.

 

S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene školského zákona a zmeny sa dotkli i náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Je to z dôvodu, že pri tak malých deťoch je aj každý mesiac navyše veľkým posunom vo vývine a odborníci dospeli k záveru, že tak pre ne bude zápis príjemnejšou skúsenosťou.

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude predmetom rokovania na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 16. 02. 2016. V návrhu je termín zápisu stanovený na 2 dni, a to v piatok a v sobotu tretí aprílový týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

12. januára 2016

Karlova Ves chce spojiť parlamentné voľby s obecným referendom

Marcové voľby do Národnej rady Slovenskej republiky by sa v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves mali niesť aj v znamení obecného referenda. Mestská časť ho plánuje vyhlásiť na deň konania parlamentných volieb, teda na 5. marec 2016. O tom, či referendum v Karlovej Vsi bude, rozhodnú miestni poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve.

 

Chceme využiť parlamentné voľby na to, aby sme sa obyvateľov Karlovej Vsi spýtali na názor v niektorých komunálnych témach. Či už ide o systém parkovania, prevádzkovania hazardných hier na území našej mestskej časti, alebo používania pyrotechniky počas osláv príchodu Nového roka. Príležitosť konania celoštátnych volieb využívame na uplatnenie priamej demokracie v dôležitých záležitostiach obce, ktoré sa dotýkajú každého človeka,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava – Karlova Ves Dana Čahojová. O tom, či bude mať Karlova Ves svoje referendum, rozhodnú poslanci Karlovej Vsi 28. januára 2016.

 

V Slovenskej republike poznáme dva typy referenda. Prvým je obligatórne, ktoré je vypísané v prípadoch, ktoré priamo ustanovuje a predpisuje Ústava SR. Fakultatívne referendum, ktoré plánuje mestská časť Bratislava – Karlova Ves, umožňuje obyvateľom hlasovať o otázkach verejného záujmu. Na to, aby bolo úspešné, v ňom musí hlasovať minimálne 50% oprávnených voličov. Mestská časť chce referendum zorganizovať na deň parlamentných volieb aj preto, že v dvoch posledných – v rokoch 2012 a 2010 – využilo svoje hlasovacie právo 59% oprávnených voličov.

12. januára 2016

Dúbravka a Lamač majú už vlastné ohlasovne obyvateľov

Od 1. januára 2016 majú mestské časti Bratislava-Dúbravka a Bratislava-Lamač svoje vlastné ohlasovne obyvateľov.