tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Aktuality

24. februára 2016

Jarná sanácia svahu vyrieši kritickú situáciu nad Devínskou cestou

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves víta, že Hlavné mesto SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia vyriešia kritickú situáciu svahovej deformácie nad Devínskou cestou v oblasti nad Sihoťou. Starostka Dana Čahojová oceňuje, že s prácami sa začne už na jar.

“ Tešíme sa, že nákladná rekonštrukcia tohto kritického miesta, kde prišlo k zosuvu, bude uhradená z rozpočtu Ministerstva životného prostredia SR a nebude tak zaťažený beztak napätý mestský rozpočet. Stavebné práce sa majú začať na jar. Pomôže sa tak tamojším obyvateľom komunikácie Nad Sihoťou, ktorí majú problém dostať sa k svojim nehnuteľnostiam. Nebude ohrozovaná premávka na Devínskej ceste,“ informovala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Foto: www.bratislava.sk

24. februára 2016

Prvý muž slovenského jazzu príde do Karlovej Vsi

Peter Lipa. Držiteľ ocenenia Aurel za album Lipa spieva Lasicu, laureát ceny Krištáľové krídlo za hudbu a držiteľ Ceny Ladislava Martoníka za interpretačný výkon v oblasti jazzu. Počas svojho života spieval na všetkých kontinentoch a umelca par excellence privíta Karlova Ves už tento piatok 26.2.2016 o 20:00 h v hudobnom klube Kamel. Peter Lipa zaspieva najznámejšie hity. Kamel klub je takmer vypredaný, posledné rezervácie môžete zrealizovať na adrese rezervacie@karlovaves.sk

(Foto: www.peterlipa.sk)

22. februára 2016

Long term future Obstacles in Health-related Relief

Long term future Obstacles in Health-related Relief

Health related administration is the comprehending and enactment of correct heath care treatment platforms, health care coverages, market of health and wellbeing provision, top quality peace of mind in light of supervising illness thru anticipation and treatment method. A health caution manager is, hence, confronted by the duties of improving the grade of medical care offered, raising the earnings achieved from healthcare, decreasing payments in medical supply and improving customer happiness in any timely and quantifiable manner. (viac…)

21. februára 2016

Thinking Of In Search Of Essay Help?

Thinking Of In Search Of Essay Help?

You want essay help and you also are operating for an essay that is going to be owing quite soon enough for one of the sessions. The greater time you take onto it, the greater you experience as you are squandering your precious totally free of charge minutes. You do not definitely feel as though you actually are getting to know just about anything.http://essaysmonster.net/ You additionally realize that the details of this particular assignment typically are not any that you might want for being impressive in your career field. Uncover what our service can accomplish for your benefit, before you spend any more of your precious moments on the homework you have in front of you

(viac…)

19. februára 2016

Mestské včely aj v Karlovej Vsi

Mestská časť Bratislava Karlova Ves nadväzuje na doterajšiu spoluprácu s o.z. Živica a plánuje sa zapojiť do ďalších aktivít v rámci projektu Mestské včely.


Zmyslom projektu  Mestské včely je umožniť ľuďom, organizáciám a školám aktívne sa zapojiť do záchrany včiel a ostatných opeľovačov a súvisiacich tém ochrany životného prostredia a zodpovednej spotreby. Radi by sme sa pripojili do rodiny svetových miest, ktoré sú priateľské k včelám.

 

Naša mestská časť patrí medzi najzelenejšie mestské časti Bratislavy a na našom území sa nachádza napríklad Vodárenská komunitná záhrada, v ktorej je ukážková mestská včelnica s preskleným úľom, či Prírodovedecká fakulta, ktorá by sa rada do pomoci opeľovačom zapojila vytvorením strešnej záhrady na svojej budove. Botanická záhrada ponúkla spoluprácu pri pestovaní sadeníc a množení nektárodajných rastlín.

 

Boli by sme radi, keby sa do aktivít na podporu projektu zapojila aj široká verejnosť a školy. Na priloženom letáčiku nájdete viac informácií o možnostiach zapojenia sa.

Zivica_vyzva_MC_vcely_press

19. februára 2016

Problems Encountering DEMOCRACY AS A Type Of United states government

Problems Encountering DEMOCRACY AS A Type Of United states government

Democracy is usually by characterization a governing administration exactly where superior power is set right after the masses which is practiced definitely by them and even by individuals the masses decided under a free of charge and sensible electoral strategy. In line with this definition, democracy is really a state by the most people. Winston Churchill even so and once remarked that democracy stands out as the most disappointing sort of fed government and his words excluding other kinds of governing administration which all have every once in awhile been sampled. (viac…)

17. februára 2016

Poslanci Karlovej Vsi schválili zámer zrušenia ZŠ Veternicova

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na svojom včerajšom rokovaní odsúhlasilo zámer zrušenia Základnej školy (ZŠ) Veternicova. Stalo sa tak z dôvodu dlhodobých nepriaznivých finančných ukazovateľov, ktoré spôsobil trvalý pokles počtu žiakov. Škola nemá dostatok prostriedkov na mzdy zamestnancov ani na prevádzku školy.

 

Pôvodný zámer mestskej časti spočíval vo vytvorení elokovaného pracoviska ZŠ Alexandra Dubčeka, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti ZŠ Veternicova. Bola by tak zachovaná výučba na Veternicovej ulici. Občania však odmietli toto riešenie a poslanci sa po diskusii priklonili k alternatíve zrušenia školy.

 

Rešpektujem rozhodnutie zastupiteľstva, aj keď som presadzovala kompromisné riešenie. V najbližších dňoch plánujeme stretnutie s riaditeľmi ostatných ZŠ, aby sme našli možnosti čo najcitlivejšieho umiestnenia žiakov zo ZŠ Veternicova na ostatných školách. Konečné rozhodnutie je v rukách rodičov,“ vysvetlila starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová.

 

Na ZŠ Veternicova v priebehu posledných desať rokov klesol počet žiakov o 59 percent, z pôvodných 456 na aktuálnych 188 žiakov. V minulom kalendárnom roku bolo potrebné dofinancovať ZŠ Veternicova vo výške takmer 65 tisíc eur, odhad potreby dofinancovania v tomto roku presahuje až 80 tisíc eur.

16. februára 2016

Opustil nás Leopold Haverl

Dňa 5. februára 2016 nás vo veku 79 rokov opustil herec Leopold Haverl. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sa pripája ku kondolenciám a vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým smútiacim a pozostalým.

 

Leopold Haverl bol karloveským rodákom a v Karlovej Vsi aj vyrastal. Jeho strýko Jozef Štefček bol vedúcim a režisérom Divadelného krúžku dobrovoľníckeho hasičského zboru v Karlovej Vsi. Leopold Haverl bol od roku 1967 členom činohry SND v Bratislave, účinkoval v desiatkach filmov a seriálov.

 

haverl moznost 1

16. februára 2016

Informácie o miestnom referende

V Karlovej Vsi sa 5. marca súbežne s parlamentnými voľbami uskutoční obecné referendum. Vo štvrtok 28.1. návrh na uskutočnenie referenda schválili poslanci a Karlovešťania sa tak budú mať možnosť vyjadriť k týmto dvom otázkam:

 

 

 

 

1.Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích miest na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

 

2. Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

 

Zoznam volebných okrskov si môžete pozrieť tu

Namietkova_kancelaria_referendum_aktualne

Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda nájdete tu

 

NOVÉ:

 

12. februára 2016

V Karlovej Vsi darovali krv najmä prvodarcovia

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) zorganizovala v piatok 12. februára prvý hromadný odber krvi v tejto mestskej časti.

 

Celkovo o darovanie krvi prejavilo záujem tridsaťjeden občanov. Lekárskou prehliadkou nakoniec úspešne prešlo sedemnásť záujemcov, ktorí spolu darovali viac než sedem litrov krvi.

 

Darcovskej akcii organizovanej na miestnom úrade sa tiež podarilo prilákať veľa prvodarcov. Až dve tretiny z darcov prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu prvýkrát. Medzi darcami boli aj zamestnanci úradu a štyria poslanci miestneho zastupiteľstva. Jedna darkyňa na karloveskom odbere obdržala Zlatú Janského plaketu za tridsiaty bezplatný odber krvi.

 

Všetci darcovia obdržali ako pozornosť ročnú permanentku do Filmového klubu Kamel

 

IMG_6175 (Copy)

IMG_6179 (Copy)

IMG_6180 (Copy)

IMG_6181 (Copy)

IMG_6182 (Copy)

IMG_6187 (Copy)

IMG_6189 (Copy)

IMG_6190 (Copy)

IMG_6199 (Copy)

IMG_6203 (Copy)

 

11. februára 2016

V Karlovej Vsi bude prvý hromadný odber krvi

Zdraví ľudia, ktorí sú vo veku od 18 – 60 rokov budú môcť vykonať v piatok 12. februára 2016 predpoludním šľachetný čin, darovať svoju krv. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) pripravila prvý hromadný odber krvi v tejto mestskej časti. Vzácnu tekutinu budú môcť darovať nielen viacnásobní darcovia, ale aj tí, ktorí krv ešte nedarovali.

 

Darovať krv môže ktokoľvek, v piatok 12. februára 2016, v čase od 8. do 11. hodiny na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves na Námestí sv. Františka 8 v Bratislave. Na odbere sa zúčastnia aj zamestnanci úradu, miestni poslanci a žiaci karloveských škôl,“ povedala vedúca Oddelenia kultúry na Miestnom úrade v Karlovej Vsi Adriána Majka.

 

Každý darca musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca. Darovať krv môžu ľudia vo veku 18 do 60 rokov. Pravidelní darcovia do veku 65 rokov. NTS odporúča darcom, aby pili večer pred odberom a aj ráno čo najviac tekutín. Večera pred odberom by mala byť ľahšia a diétnejšia. Vhodná je konzumácia pečiva, medu, ovocia či zeleniny.

 

Viac informácií môžete získať na iveta.konyckova@karlovaves.sk alebo na čísle 0940 634 126.

11. februára 2016

Rezidenčné parkovanie – odpovede na najčastejšie otázky

Živelné parkovanie môže zastaviť až rezidenčné parkovanie

 

Skončí sa katastrofálny problém s parkovaním v Karlovej Vsi? Dokedy budú Karlovešťania doplácať parkovacími kapacitami na ľudí bez trvalého pobytu? Parkovacie miesta každý večer okupujú autá zo všetkých kútov Slovenska. Môže sa to zmeniť. Rezidenčný systém parkovania zoberie úzkej skupine 1700 ľudí privilegované vyhradené parkovanie. Poslanci Karlovej Vsi sa rozhodli, že situáciu budú mať v rukách samotní Karlovešťania. Predtým, ako rozhodnú v referende, sme položili dôležité otázky o rezidenčnom parkovaní dopravnej inžinierke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Tatiane Kratochvílovej.

 

IMG_0328

Tatiana Kratochvílová

 

Čo je to rezidenčné parkovanie?

Je to parkovanie, pri ktorom zvýhodníme obyvateľov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. Súčasťou systému bude vyznačenie parkovacích miest, vodorovné a zvislé dopravné značenie a možnosť parkovania pre rezidentov 24 hodín denne.

 

Kto bude mať rezidenčnú kartu?

Nárok na rezidenčnú kartu bude mať každá domácnosť, v ktorej žije aspoň jedna osoba s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, ktorá dovŕšila 18 rokov, je držiteľom vodičského preukazu a má vzťah k motorovému vozidlu. S touto kartou bude môcť obyvateľ zaparkovať kdekoľvek v rámci Karlovej Vsi. Ak teda pôjde napríklad na poštu, môže využiť na parkovanie rezidenčné miesta v jej blízkosti.

 

Ak si kúpim rezidenčnú kartu, budem mať istotu, že zaparkujem v lokalite, kde bývam?

Áno, prvé auto v domácnosti zaparkuje vodič v každom prípade vo svojej lokalite.

 

Keď dôjde v Karlovej Vsi k zmene parkovania na rezidenčný systém, aký bude podiel rezidenčných a voľných miest na parkovanie?

Všetky miesta budú súčasťou rezidenčného systému. Voľné parkovanie v nočných hodinách nebude umožnené.

 

Aká bude cena rezidenčnej karty?

Budeme presadzovať, aby naši obyvatelia platili za celoročnú rezidenčnú kartu maximálne 20 eur.

 

Pre koľko áut bude slúžiť rezidenčná karta?

Na jednu rezidenčnú kartu môže občan zaparkovať jedno motorové vozidlo.

 

Bude rezidenčná karta prenosná?

Nie, rezidenčná karta bude viazaná na konkrétne motorové vozidlo. Rezident musí preukázať vzťah k vozidlu, inak by to bola prenosná karta. Nevedeli by sme skontrolovať, či ju nepoužíva napríklad nájomca bytu bez trvalého pobytu.

 

Sú obyvatelia, ktorí majú v Karlovej Vsi trvalý pobyt, nemajú vlastné auto, ale parkujú so služobným autom. Ako budú môcť vyriešiť svoje parkovanie po zavedení rezidenčného systému?

Stačí, ak nám preukážu vzťah k autu. Teda že ide o služobné auto, ktoré Karlovešťan používa aj na súkromné účely. Niektorí zamestnanci to majú uvedené priamo v pracovnej zmluve, že služobné auto používajú aj súkromne.

 

Ako budú parkovať obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Karlovej Vsi, ale vlastnia tu nehnuteľnosť alebo firmu? Budú mať nárok na rezidenčnú kartu?

Ak to parkovacie kapacity danej lokality umožnia, budú si môcť zakúpiť abonentskú kartu, podobne ako právnické osoby. Abonentská karta bude stáť minimálne 10-násobok základnej sadzby. Chceme motivovať ľudí, aby si k nám prihlásili trvalý pobyt.

 

Kde budú parkovať ľudia bez trvalého pobytu v Karlovej Vsi?

Mimo rezidentských zón. Ak to parkovacie kapacity danej lokality umožnia, budú môcť nerezidenti s abonentskou kartou parkovať v rezidentskej zóne.

 

Ako to bude vyriešené s návštevami?

Domácnosť s rezidenčnou kartou dostane bezplatne aj celodennú parkovaciu kartu pre svoju návštevu. Ľudia bez trvalého pobytu budú za parkovanie platiť individuálne, pre nás sú prioritní obyvatelia s trvalým pobytom.

 

Koľko vyhradených parkovacích miest zostane? Podľa akých pravidiel sa budú vyberať tie, ktoré sa zrušia a tie ktoré zostanú?

Vyhradené parkovacie miesta budú zachované iba pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Konečné znenie pravidiel a definitívne podmienky parkovacej politiky schváli zastupiteľstvo.

 

Vybudujú sa v rámci rezidenčného parkovania nové parkovacie miesta?

Prostriedky vyzbierané za parkovanie pôjdu prioritne do budovania nových parkovacích miest.

 

Bude sa Karlovešťanom po zavedení rezidenčného parkovanie parkovať lepšie?

Zavedením rezidenčného parkovania dôjde k výraznému zníženiu vyhradených parkovacích miest. Tým sa zväčší počet voľne dostupných parkovacích miest v zóne a prístup k parkovaniu bude spravodlivejší. Pre osoby s trvalým pobytom v Karlovej Vsi a pre prvé auto v domácnosti, by mal byť nový systém výrazne lepší ako súčasný stav. V opačnom prípade by nemalo zmysel danú zmenu zavádzať. Referendom chceme získať názor obyvateľov. Diskusia s odborníkmi aj verejnosťou však bude pokračovať aj po ňom. V sobotu 5. marca 2016 ľudia rozhodnú, či chcú zachovať súčasný zlý a nespravodlivý systém, alebo uprednostnia nové rezidenčné parkovanie, ktoré zvýhodní obyvateľov našej mestskej časti.