menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

7. apríla 2022

Ak ešte nemáte vrecká a koše na kuchynský odpad, príďte do distribučného centra

Obyvatelia z bytových domov, kde v uplynulých dňoch prebehla distribúcia bezplatných balíčkov košíkov a vreciek na separovanie kuchynského odpadu a balíček si nevyzdvihli, môžu prísť v sobotu 9. apríla do jedného z dvoch distribučných centier:

  • Park Kempelenova od 10.00 do 13.00 h,
  • pešia zóna Pribišova pri fontáne od 14.00 do 17.00 h.

Košík dostanú bezplatne aj nájomníci bytov, je potrebné len nahlásiť meno vlastníka bytu, za ktorého košík s vreckami prevezmú.

Pred Veľkou nocou aj po nej budú Karlovešťanom k dispozícii aj ďalšie distribučné centrá, v ktorých si budú môcť vyzdvihnúť bezplatné balíčky košíkov a vreciek na separovanie kuchynského odpadu.

Ak obyvatelia bytoviek nemajú v kontajnerovom stojisku hnedú zbernú nádobu na kuchynský bioodpad, je potrebné kontaktovať správcu bytového domu.

6. apríla 2022

Rodičia budúcich prváčikov sa stretnú osobne pri zápisoch

Zápis do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční v  piatok 8. apríla od 15. do 18. hodiny a v sobotu 9. apríla od 8. do 12. hodiny. Tento rok sa rodičia zúčastnia zápisu spoločne s dieťaťom. Ak sa zúčastní len jeden zákonný zástupca, je potrebné priniesť aj súhlas druhého. Zákonný zástupca pri zápise predkladá škole rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

Základné školy využívajú ako prihlášku formulár zo školského informačného systému alebo formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy. Papierovú formu prihlášky si môžu rodičia vyzdvihnúť osobne vo vestibule základnej školy alebo na sekretariáte školy. „Rodičia alebo ich zákonní zástupcovia sú povinní zapísať do školského roka 2022/2023 dieťa, ktoré do 31. augusta dovŕši šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna,“ informovala vedúca oddelenia školstva miestneho úradu Iliana Medviďová.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v škole v príslušnom školskom obvode, ktoré sú určené pre všetky tri základné školy, ktorých zriaďovateľom je Karlova Ves. Zoznam ulíc, ktoré patria do jednotlivých školských obvodov, nájdu rodičia na webe Karlovej Vsi. Zápis žiaka v inom školskom obvode je možný v prípade, ak má škola dostatočné kapacitné možnosti. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Mapa školských obvodov

Zapísať dieťa možno len na jednu školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Karlovej Vsi alebo iného neštátneho zriaďovateľa školy. Je to dôležité, pretože podľa zapísaných žiakov pripravuje riaditeľ školy na nasledujúci školský rok počty tried, ich naplnenosť, počty učiteľov či vychovávateľov.

Foto: ilustračné (SAMPHOTOSTOCK /TunedIn61)

6. apríla 2022

Deratizácia má predísť premnoženiu hlodavcov

Kontakt s  potkanom alebo myšou nie je pre väčšinu obyvateľov sídlisk každodennou záležitosťou. Aj keď sa s  hlodavcami priamo nestretávame, neznamená to, že sa v  bytových domoch nevyskytujú. Regionálny úrad verejného zdravotníctva preto pravidelne vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie. Je potrebné stihnúť ju počas apríla a mája.

Povinnosť výkonu jarnej deratizácie majú obce, fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby a  fyzické osoby-občania. Každá z  uvedených skupín v mierne odlišnom rozsahu. Obce vykonávajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách, ktoré vlastní alebo spravuje.

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby sú povinné deratizovať v objektoch, ktorých sú vlastníkmi alebo ktoré spravujú. Deratizuje sa aj v kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie. Patria tam aj objekty školských a  zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a  polyfunkčných domoch, skladoch a  skládkach odpadov. Tu sa deratizuje výlučne prostredníctvom oprávnených firiem.

Foto: ilustračné (SAMPHOTOSTOCK /Pakhnyushchyy)

3. apríla 2022

Mestský bazár umožní dať nepotrebným veciam druhú šancu

V utorok 5. apríla a v stredu 6. apríla môžete priniesť na parkovisko pred Iuventou nepotrebné, no stále použiteľné veci a  dať im druhú šancu na využitie.

Obidva dni od 12.00 do 18.00 h sa tam už po štvrtý raz uskutoční zber nepotrebných vecí pre Mestský bazár. Organizuje ho hlavné mesto v  spolupráci so spoločnosťou OLO a. s.

Jeho predchádzajúce tri kolá ušetrili Bratislavu od 32 ton nepoužívaných vecí, ktoré by sa inak stali odpadom. Vyzbierané veci ponúknu za symbolickú sumu návštevníkom Mestského bazára. Ten bude cez víkend 23. – 24. apríla v areáli komunálneho podniku na Bazovej 8.

Prečo sa zapojiť do Mestského bazára?

  • predídete vzniku odpadu, čím šetríte prírodu a jej zdroje,
  • to, čo nepotrebujete, sa môže zísť inému,
  • môžete získať originálne a jedinečné kusy za symbolické ceny,
  • podporujete udržateľnú a cirkulárnu ekonomiku v Bratislave.
2. apríla 2022

Predzáhradka pre všetkých podporí začínajúcich i pokročilých

Aj tento rok Karlova Ves podporí tých obyvateľov, ktorí by chceli skultúrniť okolie svojho bytového domu predzáhradkou. Záujemcovia o túto formu skvalitňovania verejných priestorov sa opäť môžu tešiť na obľúbenú akciu Predzáhradka pre všetkých. Nepovšimnutí neostanú ani tí, ktorým Karlova Ves pomohla založiť predzáhradku v minulých rokoch a vzorne sa o ňu starajú.

„Keďže nám pandémia trochu pozmenila plány, podoba akcie bude trochu odlišná od tzv. predcovidových rokov. Známy workshop so záujemcami o vytvorenie predzáhradky sa tento rok neuskutoční. Návrhy predzáhradiek necháme na záujemcoch,“ informuje Magdaléna Svoreňová z referátu životného prostredia.

Do akcie sa budú môcť prihlásiť noví predzáhradkári, teda takí, ktorí chcú svoju predzáhradku ešte len vytvoriť. Žiadosť zúčastniť sa na akcii môžu posielať do konca apríla na mailovú adresu predzahradka@karlovaves.sk. Plocha predzáhradky by mala byť do 10 metrov štvorcových. Sortiment rastlín a ďalšie usmernenia dostanú záujemcovia mailom. Ako však upozorňujú organizátori, vybraných bude len 10 najkrajšie navrhnutých predzáhradiek.

„Nepovšimnutí nezostanú tí, kto rým sme pomohli založiť predzáhradku v minulých rokoch a vzorne sa o ňu starajú. Aj oni sa môžu prihlásiť na mailovú adresu predzahradka@karlovaves.sk,“ pokračuje Magdaléna Svoreňová. Ak sa v minulých rokoch aspoň raz zúčastnili tejto akcie, dostanú poukážku na nákup záhradného sortimentu v takto zameranom obchode. V minulých rokoch dostali od miestneho úradu všetko potrebné na založenie celej predzáhradky. Organizátori akcie preto odporúčajú, aby si za tieto poukážky nakúpili predo všetkým náradie na údržbu, kvetiny alebo zeminu či mulčovaciu zmes na doplnenie už existujúcej predzáhradky.

Foto: Túto predzáhradku vytvorili na Majerníkovej 36.

1. apríla 2022

Uzávierka tunela Sitina

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) oznamuje, že z dôvodu vykonávania pravidelnej jarnej údržby a kontroly v diaľničnom tunely Sitina, musia motoristi počas najbližších víkendových nocí počítať s jeho úplnou uzáverou. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.

Tunel bude úplne uzatvorený v nasledovných termínoch:

od 1. apríla od 22.00 h do 2. apríla do 10.00 h,

od 2. apríla od 22.00 h do 3. apríla do 10.00 h,

od 3. apríla od 22.00 h do 4. apríla do 4.00 h,

od 8. apríla od 22.00 h do 9. apríla do 10.00 h,

od 9. apríla od 22.00 h do 10. apríla do 10.00 h (rezerva).

Foto: ilustračné (NDS)

1. apríla 2022

PRENAJÍMATE PRIESTOR OBČANOM UKRAJINY?

Ak áno, v linku nižšie sa dočítate o:

– príspevku za ubytovanie občanov Ukrajiny

– povinnostiach vlastníka nehnuteľnosti, ak ho chce získať

– maximálnom príspevku podľa počtu prenajatých miestností

– povinnostiach občanov Ukrajiny, ktorí bývajú v prenajatom priestore

Podrobné informácie https://www.karlovaves.sk/prispevok-na-ubytovanie-odidenca/

Foto: Facebook polícia SR

31. marca 2022

Distribučné centrum OLO bude k dispozícii v sobotu 2. apríla

Obyvatelia z bytových domov, kde v uplynulých dňoch prebehla distribúcia bezplatných balíčkov košíkov a vreciek na separovanie kuchynského odpadu a balíček si nevyzdvihli, môžu prísť v sobotu 2. apríla do jedného z dvoch distribučných centier:

  • Karloveské centrum kultúry na Molecovej 2 od 10.00 do 13.00 h,
  • konečná zastávka MHD na Dlhých dieloch od 14.00 do 17.00 h.

Na distribučné miesto by mali prísť len ľudia z ulíc, kde distribúcia už bola a neboli doma. Košík dostanú bezplatne aj nájomníci bytov, je potrebné len nahlásiť meno vlastníka bytu, za ktorého košík s vreckami prevezmú.

Foto: ilustračné

30. marca 2022

ÚRAD BUDE OTVORENÝ BEZ OBMEDZENÍ

S ohľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu sa od pondelka 4. apríla 2022 rušia všetky obmedzenia, vrátane dočasného spôsobu komunikácie a vybavovania agendy telefonickou a e-mailovou formou. V platnosti zostáva nosenie ochranného respirátora typu FFP2 vo všetkých vnútorných priestoroch.

Stránkové hodiny Centra služieb občanom (vedľa úradu)

(overovanie podpisov, matrika, sobáše, ohlasovňa pobytu, kopírovacie služby)

PON 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 h

STR  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 h

ŠTV  8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 h

PIA   8.00 – 13.00 h

Stránkové hodiny miestneho úradu

(oddelenia a referáty)

PON 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 h

STR  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 h

PIA   8.00 – 13.00

29. marca 2022

Miestny úrad ponúka pracovné pozície

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na nasledujúce pracovné pozície:

Opatrovateľ/-ka v domácnosti – podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Správca nehnuteľnosti (športoviská) – podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Táto pracovná pozícia je vhodná aj pre občanov z Ukrajiny/ Ця посада також підходить для громадян України.

8. marca 2022

Hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy

Nová strecha, zateplená školská budova, k tomu zelené fasády, tieniace žalúzie, solárne a fotovoltaické panely, rekuperácia vzduchu, využitie zrážkovej vody na splachovanie toaliet, ale aj hniezdne búdky pre dážďovníky a komunitné eko-centrum. To bude výsledkom hĺbkovej obnovy najväčšej karloveskej Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62.

Karlova Ves plánuje školu obnoviť do polovice budúceho roka, s dôrazom na dopady klimatickej zmeny a podporu biodiverzity. Komplexný projekt rieši obnovu veľkej školskej budovy za účelom výrazného zníženia jej energetickej náročnosti a splnenia aktuálne požadovaných tepelno-technických parametrov
obnovovaných verejných budov. „Obnova je rozdelená na etapy, prvá časť prác sa začala
rekonštrukciou strechy školy a časti výmenníkovej stanice, kde vybudujeme miestnosť so
samostatným vchodom pre Komunitné centrum pre klímu a biodiverzitu,“
informovala vedúca
referátu riadenia projektov Lenka Nemcová.

Aktuálne v škole dokončujú zateplenie strechy. Začalo sa už aj so zatepľovaním obvodových
stien, a počas jari tam nainštalujú fotovoltaické a solárne panely, ktoré budú slúžiť ako malý
zdroj elektrickej energie. Solárna energia zníži spotrebu klasickej energie na ohrev teplej vody.
Vďaka nej budú dokonca zohrievať aj vodu v susednej školskej plavárni, ktorú rovnako
vybudovala Karlova Ves. Zrážkovú vodu zachytia do nádrží a využijú na splachovanie
a závlahu školskej zelene. Na dvoch fasádach vysadia popínavú zeleň, ktorá zlepší klimatické, estetické a biodiverzitné prostredie. Pred budovou školy sú umiestnené dve betónové nádoby, do ktorých vysadia trvalky s lankovým systémom pre popínavú zeleň. Ďalšiu zeleň umiestnia do vnútorných átrií, odkiaľ
budú do tried nasávať čistejší a chladenejší vzduch aj vďaka vybudovanému vodnému prvku.
Na okná južnej fasády nainštalujú vonkajšie elektrické žalúzie. V rámci podpory lokálnej
biodiverzity umiestnia na fasádu hniezdne búdky pre dážďovníka tmavého, netopiere a
belorítky.

„Mimoriadnu pozornosť sme venovali riešeniu vetrania učební, kancelárií, zborovne a
telocviční. Vetranie je navrhnuté s pomocou rekuperačných jednotiek energie,“
priblížila
detaily obnovy Jolana Kodhajová z referátu riadenia projektov. Veľkú pozornosť budú venovať
záhradnej architektúre, najmä vo vnútorných átriách školy. Tie budú slúžiť ako edukačné
priestory pre žiakov či návštevníkov eko-centra.

Súbežne s aktuálnymi prácami budujú aj Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodoverzitu – centrum pre karloveské školy i lokálnu komunitu, ako priestor na stretávanie sa a vzdelávanie v environmentálnej oblasti, so zameraním na problematiku klimatickej zmeny. Bude zároveň slúžiť pre verejnosť ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy obytných a verejných budov a
verejných priestorov. Poslúži aj odbornej komunite a samospráve ako priestor pre odborné
workshopy a prednášky na zdieľanie vedomostí a skúseností v tejto oblasti.

Náklady na uvedené práce budú čiastočne kryté z finančných zdrojov Nórskych grantov
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia
SR v rámci projektu MITADAPT, z Európskej únie z programu LIFE v rámci projektu
DELIVER a z vlastných zdrojov mestskej časti.
Pri tejto príležitosti vydala mestská časť Bratislava Karlova Ves tlačovú správu, k dispozícií je tu.

https://mitadapt.sk/hlbkova-zelena-obnova-zs-a-dubceka-vstupuje-do-hlavnej-fazy/

Viac o projektoch:
https://mitadapt.sk/aktivity/hlbkova-obnova-zs-a-dubceka/
https://odolnesidliska.sk/obnova/

25. mája 2021

Príprava klimatických akčných plánov miest a obcí na Slovensku

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves organizovala dňa 24.5.2021 online úvodnú konferenciu k projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia. Hlavnou témou konferencie bola príprava klimatických akčných plánov miest a obcí na Sloevnsku.

Projekt bol úspešný v rámci otvorenej výzvy Programu SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorá bola zameraná na prípravu a prípadnú aktualizáciu akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy realizované miestnymi orgánmi v mestských oblastiach. Z týchto dôvodov bola aj úvodná odborná konferencia venovaná prioritne tejto téme. Zámerom bolo napomôcť účastníkom konferencie zorientovať sa v téme, poskytnúť prehľad o existujúcich metodikách a nástrojoch na prípravu klimatických akčných plánov pre mestá a obce a predstaviť konkrétne príklady z už existujúcich dokumentov na národnej i medzinárodnej úrovni.

„Sme presvedčení, že len vďaka vzájomnej multisektorovej spolupráci či už medzi verejnými inštitúciami, cez akademických odborníkov, vzdelávacie inštitúcie, súkromné spoločnosti, občianske združenia a iniciatívy až po samosprávy – sa nám podarí pripraviť kvalitné a praktické strategické dokumenty, ktoré nám napomôžu dosiahnuť stanovené klimatické ciele,“ informovala Lenka Nemcová z referátu riadenia projektov miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Na konferencii vystúpili s úvodnými príhovormi starostka MČ Bratislava – Karlova Ves Dana Čahojová, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku J. E. Terje Theodor Nervik a za Správcu programu – MŽP SR Denis Knotka.
„Popri riešení pandemickej situácie, ktorá postihla nielen našu krajinu, ale celý svet, nemôžeme zabúdať ani na ďalšie výzvy. Medzi ne patrí problematika zmeny klímy a jej dôsledkov na kvalitu života v našich mestách a obciach. Minulý rok na miestnom zastupiteľstve karloveskí poslanci schválili Klimatický akčný plán pre Karlovu Ves, v ktorom sa Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zaviazala postupne znižovať emisie do roku 2023 a 2030 a zároveň sa bude cielene pripravovať na negatívne dopady zmeny klímy. Otvára to tak podporu novému smerovaniu mestskej časti s jasnými cieľmi v oblasti klimatickej odolnosti, “ uviedla starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
V odbornej časti sa vyjadrili k téme Jozef Škultéty z Odboru politiky a klímy MŽP SR, Jaroslav Klusák zo Sdružení energetických manažerú měst a obcí – SEMMO z ČR, Roman Bohovic zo spoločnosti ASITIS s.r.o z ČR, nórsky projektový partner Karl Kerner zo spoločnosti BIOTEXT, Zuzana Hudeková z referátu riadenia projektov z MČ a energetický manažér z MsÚ Prešov Stanislav Tupta. Projekt MITADAPT v krátkosti predstavila koordinátorka projektu Martina Maderová z referátu riadenia projektov z MČ.

Záznam z konferencie ako aj jednotlivé prezentácie sú k dispozícii tu. Pri tejto príležitosti Karlova Ves vydala tlačovú správu, na stiahnutie tu.

Projekt je financovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021, z Grantov Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.