tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Aktuality

9. novembra 2015

V Karloveskej zátoke sa chystá stavebná uzávera

Bratislavská mestská časť Karlova Ves začala územné konanie o stavebnej uzávere v zóne Karloveská zátoka. V tejto lokalite sa nachádzajú obľúbené oddychové miesta Karlovešťanov a taktiež investičné a rezidenčné projekty.

 

Dané územie je ohraničené na západnej strane vodným tokom Čierny potok, na severnej strane komunikáciou Botanická ulica a na východnej strane mostom Lafranconi.

 

Konanie o stavebnej uzávere sa začína z podnetu karloveského stavebného úradu z dôvodu pripravovaného územného plánu zóny. Ten by mal presnejšie regulovať budúci rozvoj tohto územia. “Jedná sa o dôležité rekreačno oddychové územie celomestského významu. Je v prospech Karlovešťanov i Bratislavy ak jeho rozvoj bude mať čo najpodrobnejšie pravidlá,” povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

 

Stavebná uzávera bude platiť do schválenia územného plánu zóny, ale najviac päť rokov od právoplatnosti územného rozhodnutia.

Karloveský stavebný úrad nariadil ústne pojednávanie na deň 26.11.2015 o 9:00 h v miestnosti č. 231 v sídle Miestneho úradu v Karlovej Vsi. Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť počas úradných hodín stavebného úradu.

4. novembra 2015

Investície do zdravého a estetického vybavenia karloveských škôl

Mestská časť Karlova Ves úspešne finalizovala rekonštrukčné práce na viacerých karloveských školách. V uplynulých dňoch mestská časť dokončila zateplenie a ventiláciu telocvične na Základnej škole Karloveská 61.

 

Žiaci aj učitelia tak už v súčasnosti môžu tešiť z estetickej a zdravej športovej haly. Rekonštrukčné práce zahŕňali sanáciu a obnovu vnútornej steny telocvične, inštaláciu ventilácie a zateplenie vonkajšej južnej steny.

 

Mestská časť Karlova Ves v uplynulých mesiacoch tiež zrekonštruovala sociálne zariadenia na Základnej škole Alexandra Dubčeka a Spojenej škole Tilgnerova. Komplexná rekonštrukcia zahŕňala novú sanitu, hygienické zariadenia, odpady a na SŠ Tilgnerova tiež výmenu elektrických rozvodov.

 

Všetky projekty boli finančne a organizačne zabezpečené mestskou časťou Karlova Ves.

 

 

Vnútorná stena telocvične pred a po rekonštrukcii:

telocvicne 

 

Vonkajšia stena pred zateplením:

ZŠ Karloveská 61_štítová stena telocvičňa južná strana

 

Vonkajšia južná stena po zateplení:

DSC_0430

 

Nové sociálne zariadenia na ZŠ Alexandra Dubčeka:

ZS_A.Dubceka_Majernikova_62_6 ZS_A.Dubceka_Majernikova_62_1

 

Nové sociálne zariadenia na SŠ Tilgnerova:

01_SS_Tilgnerova 03_SS_Tilgnerova

2. novembra 2015

Karloveský kultúrny program na november

November sa začal a s ním aj náš karloveský kultúrny program. Už túto nedeľu si môžete prísť zatancovať na živú hudbu do Karloveskej tančiarne, podvečer na Vás čaká lampiónový sprievod nielen pre deti a rodičov. Divadlá a diskusie vyvrcholia v rámci Noci divadiel – celoslovenského podujatia, ktoré zavíta aj do Karlovej Vsi. Koniec mesiaca bude v znamení dvoch podujatí: koncertu známych pesničkárov Martina Geišberga a Nanyho v rámci Hudobného klubu Kamel. Filmový klub Kamel tentokrát premietne filmy Ja, zloduch 2 a Saint Laurent. 

 

programnovember

30. októbra 2015

Mimoriadne úspechy ZUŠ Jozefa Kresánka

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka zožala v posledných dňoch viacero ocenení a úspechov. Osemročný Ryan Bradshaw získal prvú cenu na súťaži malých klavíristov do 11 rokov AMADEUS 2015 v Brne. Jeho hru na koncerte víťazov si môžete vypočuť tu – https://www.youtube.com/watch?v=jZEdrFBfeuM

 

 

 

Minulý týždeň zožali veľký úspech aj tanečníci, ktorí sa zúčastnili na tanečnej súťaži MY DANCE Myjava 2015. Všetky vyslané choreografie sa umiestnili na popredných miestach.

V choreografiách folklórnych súborov získala DFS Čečinka  – 1.miesto – kategória: juniori – choreografia: „I tak šeda…“ – choreografia Martin Melník, pedagóg Etela Nôtová. 

V choreografiách tanečného odboru ZUŠ:

 

1.miesto – „Čížiček, čížiček“ – 2.ročník P – kategória Deti 1 –  choreografia a pedagogické vedenie Etela Nôtová

2.miesto – „Na zelenej lúke“ – 1.NS – kategória Deti 2 – choreografia a pedagogické vedenie Hana Kopecká

1.miesto – „Našo dzifčata“ – 3.+4.NS – kategória Juniori – choreografia a pedagogické vedenie Jana Scheinerová

 

Mimoriadne porota ohodnotila aj pedagógov (na tanečných súťažiach to nebýva zvykom). Z celkovo troch ocenených pedagógov zo všetkých zúčastnených boli dvaja z našej školy. Cenu poroty za pedagogickú prácu získali Etela Nôtová a Jana Scheinerová. Minultý týždeň ZUŠ Kresánka tiež navštívila delegácia 16 pedagógov z hudobnej školy v Nórsku, ktorí sa zaujímali o systém umeleckého vzdelávania na ZUŠ Kresánka. Na záver pozvali učiteľov a žiakov umeleckej školy do Nórska.

 

Riaditeľka školy Anna Gondášová bola v súvislosti s dlhodobými úspechmi žiakov umeleckej školy navrhnutá na ocenenie „kultúrny a osvetový pracovník roka“. 

29. októbra 2015

Poslanci schválili nové VZN o miestnych daniach

V utorok 27. októbra poslanci miestneho zastupiteľstva schválili nové všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach, ktorým sa okrem iného zvyšujú niektoré miestne dane. Čo to pre občanov znamená a prečo sme k tomuto kroku pristúpili?

 

Zvýšenie daní je slovné spojenie, ktoré obyvateľov môže znepokojiť, no treba povedať, že väčšiny Karlovešťanov sa zvýšené sadzby nedotknú. Miestne dane sa týkajú menšiny obyvateľov –držiteľov vyhradených parkovacích miest, majiteľov psov a v určitých prípadoch podnikateľov. Pre porovnanie, Karlova Ves má 34 tisíc obyvateľov, z tohto počtu mestská časť eviduje 2098 majiteľov psov a vyše 1700 vyhradených parkovacích miest, z ktorých občania platia daň.

 

Tí, ktorých sa zvýšené sadzby týkajú, sa nás pýtajú prečo sme v niektorých prípadoch zdvihli miestne dane až o sto percent. V takomto porovnaní môže nárast vyzerať vysoký, no skutočný dôvod je, že dane sa v Karlovej Vsi dlhodobo nezvyšovali. V našej mestskej časti deväť rokov nikto nezvyšoval daň za vyhradené parkovanie alebo dvadsať rokov sa nemenila daň za psa. V roku 2015 tak Karlovešťania platili rovnakú sumu ako v roku 1995.

 

Po novom držitel vyhradeného parkovacieho miesta zaplatí 345,29 eur ročne (predtým 169,50 eur). Táto suma je stále takmer dva krát menšia než platia obyvatelia Petržalky alebo Nového Mesta. A medzi Karlovešťanmi je mnoho takých, čo by 29 eur mesačne za vyhradené parkovacie miesto zaplatili radi. Jedná sa o službu, ktorá je pre držiteľov vyhradených parkovacích miest výhodná a pristupujú k nej dobrovoľne. Pre mnoho ďalších je nedostaková.

 

Za psa v bytovom dome po novom majiteľ zaplatí 50 eur (predtým 33,20 eur). Pôvodná sadzba sa 20 rokov nezvyšovala, hoci výška nákladov na služby rástla a rástli taktiež nároky na vzhľad verejných priestranstiev. Vyšší výber dane nám umožní osadiť viac košov a zlepšiť starostlivosť o verejné priestranstvá. Zachovávame nižšie sadzby pre psov so základným výcvikom poslušnosti, seniori poberajúci dôchodok ako jediný zdroj príjmu zaplatia len 50% z danej sadzby, majitelia psov v rodinných domoch zaplatia 15 eur, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú od dane oslobodení.

 

Položme si ako obyvatelia Karlovej Vsi otázku – je na tom Karlova Ves tak dobre, že si môže dovoliť vyberať dva až tri krát menšie miestne dane než ostatné mestské časti? Suma, ktorú mestská časť na vyššom výbere miestnych daní získa, sa bude pohybovať v rozsahu niekoľkých stoviek tisíc eur. Nie je to obnos, ktorý by postačoval na výstavbu parkovacieho domu, no nie je to ani zanedbateľná suma. Zaviazali sme sa všetky prostriedky, ktoré na výbere miestnych daní získame, vrátiť späť do riešenia parkovania, opráv komunikácií, údržbu a čistenie verejných priestranstiev. A to je dôležitý a podstatný záväzok. 

 

Nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach nájdete tu: https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/VZN-2015-06-miestne-dane.pdf

28. októbra 2015

Stanovisku k článku v Novom Čase o výberových konaniach

Vedúci oddelení, ktorí boli na MÚ Karlova Ves vybraní priamym výberom sú dlhoroční odborníci vo svojich oblastiach a čo je tiež dôležité – verejne dokázali svoju morálku a charakter. Vytýkať Karlovej Vsi ich angažovanie znamená nepoznať ich profesnú a občiansku minulosť.

V Karlovej Vsi je vedúcim stavebného úradu Jaroslav Pavlovič, človek, ktorý preberal ocenenie Biela Vrana ako jeden z kľúčových občianskych aktivistov proti pezinskej skládke. Pracoval na riaditeľstve Slovenskej stavebnej inšpekcie, osem rokov zastával post zástupcu prednostu MsÚ v Pezinku.

Michal Drotovan, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia pôsobil ako prednosta Obvodného úradu životného prostredia, aj ako vedúci oddelenia životného prostredia v bratislavskom Starom Meste. V roku 2012 bol nominovaný na novinársku cenu za sériu blogov o hausbótoch na Jaroveskom ramene. Aktívne pomáha viacerým občianskym združeniam a iniciatívam.

Peter Vaškovič je vedúci oddelenia územného rozvoja. Od roku 1991 pôsobí v oblasti architektúry a urbanizmu. Kolektívy pod jeho vedením spracovávali mnohé urbanistické projekty, napríklad Urbanistickú štúdiu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto alebo Územný plán obytnej zóny Koliba – Briežky. 

 

Mestská časť Karlova Ves

 

23. októbra 2015

Opravy komunikácií na Ľ. Fullu a L. Sáru

Pred gymnáziom Ladislava Sáru mestská časť Karlova Ves kompletne opravila prístupovú komunikáciu k budove školy. Na ulici Ľudovíta Fullu sa uskutočnila rekonštrukcia chodníka a nájazdovej rampy.

 

Prístupová cesta ku gymnáziu bola dlhodobo poškodená, keď na viacerých miestach chýbalo viac než päťdesiat percent asfaltového povrchu. Rampa pre peších na Ľ. Fullu, vrátane častí chodníkov bola už po minulé roky v zlom stave a sťažovala pohyb obyvateľom. Opravy sa mestskej časti podarilo realizovať v predstihu, termín ukončenia rekonštrukčných prác bol pôvodne stanovený na koniec októbra.

 

Na rekonštrukčné práce získala mestská časť dotáciu vo výške 22 013 eur z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Prístupová komunikácia na L. Sáru

lasarapredapo

 

Rampa pre peších na Ľ. Fullu

 

L. Fullupredapo

21. októbra 2015

Návrat karloveského Kamel klubu

 

V piatok 23. októbra sa v Karloveskom centre kultúry uskutoční otvárací koncert Kamel klubu, na ktorom vystúpi známa rock´n´roll-rockabilly skupina The Rockefellas.

 

Súčasťou staronového Kamel klubu bude pravidelný filmový a hudobný klub. Filmový klub v nedeľu 25. októbra otvorí oscarom ocenený film Teória všetkého. Pre deti sa bude v nedeľu ráno premietať populárny film Ja, zloduch. Detských návštevníkov na premietaní privíta sám pán Mimoň.

 

Hudobný klub Kamel bude v novembri hostiť známych folkových pesničkárov Martina Geišberga a Nany Hudáka. Ich koncert sa uskutoční 27. novembra.

 

V novej koncepcii má svoje pravidelné miesto taktiež Karloveská tančiareň, na ktorej raz do mesiaca vystúpi živá kapela a zahrá návštevníkom do tanca.

 

Súčasťou oživenia kultúrneho programu je tiež opätovné používanie populárneho názvu Kamel klub. Adriana Majka, vedúca oddelenia kultúry v Karlovej Vsi: “Obyvatelia Karlovej Vsi dodnes o Kamel klube hovoria a spomíňajú na neho. Tento názov v Bratislave v minulosti zľudovel a zviditeľnil tým karloveský kultúrny dom. Je to pre nás zároveň aj výzvou naplniť ho atraktívnou dramaturgiou.”

 

Karloveský Kamel klub sa návštevníkom predstaví aj prostredníctvom nového loga – ťavy v tvare origami.

20. októbra 2015

Víťazi súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku

 

V kategórii predzáhradka zvíťazila pani Iveta Grendárová, s predzáhradkou na Kuklovskej 52, ktorá komisiu zaujala pestrou škálou skombinovaných ihličnanov, popínaviek listnatých krov, trvaliek, letničiek a sukulentov. Predzáhradka je druhovo aj farebne bohatá a vyvážená.

 

V kategórii balkón/terasa zvíťazila pani Alžbeta Glocká, s balkónom na Karloveskej 31. Balkón komisiu zaujal vďaka pestrofarebnej kombinácii letničiek a byliniek, ako aj nápaditým vlastnoručným zdobením a popisom jednotlivých kvetináčov.

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme!

 

Fotografie víťaznej predzáhradky:

predzahradka1

 

predzahradka2

 

predzahradka3

 

Fotografie víťazného balkóna:

balkon3

 

balkon2

 

balkon4

 

19. októbra 2015

Jubilejný 40. Beh Devínskou Kobylou

Beh Devínskou Kobylou je najstarším tradičným bežeckým podujatím v prírodnom lesnom teréne na Slovensku. Podujatie sa uskutoční v sobotu 24. Októbra.

 

Príďte si vychutnať neopakovateľnú jesennú atmosféru jedinečných lesných tratí, ktoré vytýčil zakladateľ tohto behu Juraj Nagy už v roku 1970. Tento rok v rámci  jubilejného 40. ročníka pripravujeme okrem cien pre prvých troch pretekárov v každej kategórii aj  spomienkové plagáty a tričká pre každého účastníka BDK. Na podnet Karloveského športového klubu sme pridali aj novú súťaž škôl, ktorej pravidlá si môžete stiahnuť v sekcii propozícií 40. ročníka. Pre víťaznú školu pripravil praktickú cenu Karloveský športový klub.

 

Pre účastníkov sú pripravené štyri dĺžky trate v dĺžke 6500, 3000, 1500 a 500 metrov. Bežci môžu súťažiť vo viacerých zaujímavých vekových kategóriách: Muži, Chlapci, Borci, Vytrvalci, Amazonky, Ženušky a iné.

 

Viac informácií o podujatí alebo o propozíciách trate získate na stránke www.bdk.sk alebo u organizátorov podujatia DANUBIUS – Klub športov v prírode a Karloveský športový klub. Prihlasovanie na Beh devínskou kobylou je možné v deň konania podujatia 24. Októbra od 8:00 a predbežne cez intenet.

13. októbra 2015

Kontaktný dotazník pre mimovládne organizácie a občianske iniciatívy

Cieľom tohto dotazníka je zmapovať mimovládne organizácie, ktoré vyvíjajú aktivity na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Získané údaje budú slúžiť na vybudovanie systematickej spolupráce mimovládnych organizácií s miestnym úradom. Súčasťou spolupráce bude aj pravidelné zasielanie informácií o rôznych možnostiach grantovej podpory občianskych aktivít za účelom ich participácie na rozvoji mestskej časti Karlova Ves.

 

https://docs.google.com/forms/d/1I4tJs8dsf0iYnnhEFN_os4g3iqZxDoTFxVeuQM6QFaM/viewform

13. októbra 2015

Všetko, čo ste chceli vedieť o novej webstránke, ale báli ste sa spýtať

Novú webovú stránku sme pripravovali tak, aby bola ľahko zrozumiteľná a informácie ste našli na tých miestach, kde ich očakávate. Pre tých, čo by sa radi o novej webstránke dozvedeli niečo ešte predtým, než ju začnú používať, tu prinášame krátky úvod. 

 

Hlavnou orientačnou zónou sú kategórie hlavného menu. Rozdelili sme ich do piatich skupín: Samospráva, Služby občanom, Otvorený úrad a Rýchle odkazy. V Kategórii Samospráva nájdete všetky informácie týkajúce organizácie úradu, miestneho zastupiteľstva, našich inštitúcií a dôležitých dokumentov. V kategórii Služby občanom nájdete všetko o servise, ktorý mestská časť Karlova Ves ponúka občanom, informácie, ako na úrade vybavíte, čo potrebujete. Sekciu Otvorený úrad sme venovali otvorenému prístupu k informáciám, spolupráci a pracovným príležitostiam. Voľný čas je kategóriou oddychu, športu a kultúry v Karlovej Vsi. Do poslednej kategórie Rýchle odkazy budeme dávať informácie, ktoré chceme, aby ste mali hneď po ruke – kontakty, informácie o aktuálnych udalostiach, iniciatívach a združeniach.

 

Dôležitou časťou novej webovej stránky je elektronická úradná tabuľa (EÚT). Od 1.10 na nej umiestňujeme všetky dokumenty, ktoré sme zo zákona povinní zverejňovať na úradnej tabuli miestneho úradu. Dokumenty na EÚT si môžete prezerať v jednom balíku alebo si ich vyfiltrujete v kategóriách, o ktoré sa zaujímate: Životné prostredie, Výberové konania, Verejné vyhlášky, Verejné súťaže, predaj a prenájom, Stavebný úrad, Miestne zastupiteľstvo, Oznámenia a Rôzne.

 

Na stránke je tiež prehľadný prístup k zmluvám, objednávkam a faktúram Miestneho úradu. Môžete tak ľahko skontrolovať koľko verejných prostriedkov sa na aké položky vynakladá. Vyhľadávať môžete podľa dodávateľa, IČO, ceny, oddelenia alebo dátumu. Na novej stránke nájdete všetky zmluvy, objednávky a faktúry uverejnené od 1.10. 2015. Postupne budeme na novú webovú stránku presúvať všetky údaje z roku 2015, zatiaľ ich nájdete na pôvodnej stránke.