menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

10. marca 2022

Distribúcia balíčkov na separovanie kuchynského odpadu začne v pondelok

OLO začína od pondelka 14. marca distribuovať bezplatné balíčky na separovanie kuchynského odpadu (košík a vrecká). Harmonogram distribúcie pre bytové a rodinné domy je zverejnený na linku https://www.karlovaves.sk/zber-kuchynskeho-bioodpadu/

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie prostredníctvom SMS. Prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, môže prísť ním poverená osoba, ktorá však musí priniesť vyplnené splnomocnenie. Nie je potrebné, aby bolo overené notárom.

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať podľa harmonogramu. Ak má nájomník záujem prevziať balíček za majiteľa bytu, postačí, ak v čase distribúcie príde na stanovené miesto a uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

9. marca 2022

Na Karloveskej 61 vyrastie počas jari multifunkčné ihrisko

Viacúčelové multifunkčné ihrisko s rozmermi 24 x 14 m využijú predovšetkým žiaci zo ZŠ Karloveská 61 počas vyučovania, ale slúžiť bude aj pre potreby verejnosti, prípadne na tréningové účely pre mládež z karloveských miestnych športových klubov. Stavebné práce sa začnú 1. apríla a trvať by mali dva mesiace.

Karlova Ves sa dlhodobo snaží o budovanie kvalitných tréningových plôch pre atletiku i rôzne iné športy, ktoré by zodpovedali moderným požiadavkám a normám. Aj táto nová plocha, ktorá vznikne na mieste pôvodného nevyužívaného ihriska, prispeje k zlepšeniu situácie,“ vysvetľuje vicestarosta Branislav Záhradník.

Povrch ihriska bude z umelej trávy, po obvode osadia oplotenie s mantinelom z PVC a tkanou sieťou. Budú na ňom vyznačené dve hracie plochy pre streetbal a po jednej pre volejbal či malý futbal.

„Ihrisko sme plánovali postaviť ešte na jeseň minulého roka, žiaľ, firma, ktorá vzišla z verejnej súťaže, nenastúpila na stavebné práce. Odstúpili sme preto od zmluvy, a vypísali nové verejné obstarávanie. Znamenalo to posun výstavby až na jar tohto roka, čo nás, samozrejme, mrzí,“ informuje vedúci referátu investícií Allan Bánik.

8. marca 2022

Karlova Ves ocenila mladé športové talenty

Stalo sa tak v pondelok 7. marca podvečer v Karloveskom centre kultúry. Mladí karloveskí športovci získali ocenenia v kategóriách najlepší individuálny športovec do 23 rokov, najlepší kolektív do 23 rokov a najlepší tréner / pedagóg. Ocenenia získali za športové výsledky dosiahnuté v minulom roku.

„Mladé športové talenty potrebujú najmä po dvoch ťažkých rokoch cítiť našu podporu. Aj takýmto spôsobom ich chceme motivovať, aby na sebe i naďalej pracovali a svojimi športovými výkonmi reprezentovali Karlovu Ves. Ocenenie si zaslúžia i tréneri a pedagógovia za celoživotnú prácu s mládežou v našej mestskej časti. Často ide o ľudí, ktorí majú svoje vlastné povolania a deti trénujú vo voľnom čase. Aj za neľahkých podmienok dokážu pripraviť zverencov na významné i medzinárodné podujatia, kde dosahujú vrcholné výsledky,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Športovcov oceňujeme na základe vyhodnotenia anketových lístkov, ktoré posielame klubom, s ktorými aktívne spolupracujeme v našej mestskej časti. Každý ocenený športovec dostal pohár a vecné ceny v podobe športových doplnkov,“ doplnila vedúca oddelenia správy športových zariadení Anna Paučová. Moderátorom podujatia bol Richard Vrablec, o kultúrny program sa postarali Folklórny súbor Dolina, parkourová skupina Team Horizon a prvá škola nového cirkusu na Slovensku CirkusKus.

Najlepší individuálny športovec Karlovej Vsi do 23 rokov

Pozn.: MSR – majstrovstvá Slovenska, ME – majstrovstvá Európy,  MS – majstrovstvá sveta)

 MenoŠportŠportový úspech
1  Dominik Egyházyvodný slalom (kanoe)majster MSR starších žiakov mužov
2Ilja Buranvodný slalom (kajak)2. miesto ME juniorov hliadky mužov, 6. miesto MS juniorov v extrémnom slalome muži
3Oskar Ďurčorýchlostná kanoistika (kajak)viacnásobný majster a medailista MSR, 2. miesto v slovenskom pohári
4Tomáš Holkarýchlostná kanoistika (kajak)ME 7. miesto, ME U23 13.miesto, MS U23 13. miesto, niekoľkonásobný majster MSR
5Viktória Reichová  synchronizované plávanie11. miesto MEJ, 2. miesto WS
6Chiara Dikysynchronizované plávanie10. miesto na MEJ, juniorská MSR, súčasť seniorského páru na OH kvalifikácii
7Luce Julius Flanneryfutbalreprezentant výberu BFZ U15, U16
8Filip Závodskýfutbalreprezentant výberu BFZ U17, U18

Najlepší športový kolektív Karlovej Vsi do 23 rokov

Družstvo juniorov Mládežnického basketbalového klubu (MBK) Karlovka

 • basketbalové družstvo do 18 rokov
 • víťazi streetball tour SBA 3×3 TOUR 2021

Najlepší tréner / pedagóg Karlovej Vsi

Peter Pecsuk

 • tréner rýchlostnej kanoistiky v Kanoistickom klube Slávia UK Bratislava,
 • cca 15 rokov praxe, cca 200 zverencov
 • najväčšie športové úspechy jeho zverencov:
  •  množstvo majstrov Slovenska
  • 2. miesto ME juniorov
  • 3. miesto MS juniorov
  • 2. miesto OH mládeže

Nora Szauder

 • trénerka synchronizovaného plávania
 • cca 20 rokov praxe
 • najväčšie športové úspechy jej zverencov:
  • 7. miesto ME
  • 22. miesto OH 2004

Foto: Najlepší individuálni športovci Karlovej Vsi do 23 rokov resp. tí, ktorí za nich prevzali ocenenie. (L. Biznár)

7. marca 2022

Mesto ocení talentovanú mládež

Hlavné mesto od 1. marca otvorilo výzvu na predloženie návrhov na ocenenie talentovanej mládeže za rok 2021. Do výzvy sa môžu zapojiť úspešní reprezentanti Bratislavy, ktorí sa v minulom roku stali víťazmi na medzinárodných, celoštátnych, alebo na krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Všetci tí, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou, môžu poslať návrhy na ocenenia do 31. marca 2022. 

V tomto roku prebehne už 26. ročník Stretnutia primátora s talentovanou mládežou Bratislavy. Len za posledných 10 rokov svojej existencie bolo ocenených takmer 800 detí a mládeže, ktorých pripravovalo vyše 400 pedagógov a trénerov v rôznych oblastiach. O vzrastajúcej popularite oceňovania mladých ľudí svedčí aj počet prijatých nominácií v rámci jedného ročníka, ktorý sa pred pandémiou vyšplhal nad 200. Práve pandémia znemožnila mnohým v predošlých dvoch rokoch súťažiť a plnohodnotne reprezentovať hlavné mesto. Napriek tomu bolo v roku 2021 ocenených 65 žiakov a študentov a 49 pedagógov a trénerov.

Do výzvy sa môžu zapojiť všetci, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou. Nominovaní majú byť najúspešnejší reprezentanti Bratislavy, ktorí sa v roku 2021 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych, krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Spolu s návrhom na ocenenie reprezentanta chce primátor Bratislavy Matúš Vallo poďakovať aj ich pedagógom, či trénerom za výchovu mladých úspešných reprezentantov hlavného mesta.

Nominácie prostredníctvom online formulára môžu zasielať zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení na území hlavného mesta (BSK, Okresný úrad Bratislava, starostovia mestských častí, príp. školské úrady), riaditelia základných a stredných škôl, riaditelia ZUŠ aj CVČ, športové kluby, zväzy, združenia a všetci tí, ktorí pracujú s bratislavskou mládežou. V záujme zabezpečenia čo najkvalitnejšieho výberu zástupcov talentovanej mládeže boli vypracované pravidlá oceňovania, ktoré sú dostupné na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/talentovana-mladez, kde je zároveň možné nájsť podrobnejšie informácie.

Oceňovanie je rozdelené do 6 kategórií:

 1. kultúra
 2. šport
 3. prírodné a technické vedy
 4. jazyky
 5. profesijná súťaž, voľný čas
 6. ostatné

Foto: ilustračné (Stretnutie primátora s talentovanou mládežou 2. 7. 2021. Zdroj: bratislava.sk)

7. marca 2022

Zbavte sa nebezpečného odpadu

Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. Tohto druhu odpadov sa môžu Karlovešťania zbaviť v sobotu 12. marca od 8.00 do 10.00 h na parkovisku na Kempelenovej ulici.

Odpad so škodlivými látkami budú môcť odovzdať fyzické osoby (nepodnikatelia). Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Arguss preberať náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. Tekuté odpady musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje. Limit na jednu osobu je stanovený na 5 kg.

Na recykláciu môžete odovzdať aj elektroodpad, ktorý obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie. Ide napríklad o batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad, ktorý obsahuje ortuť, chladničky, mrazničky, počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky či mixéry. V rámci tohto zberu je možné odovzdať aj LCD monitory či televízory.

Spomínaný typ odpadu je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore spoločnosti OLO na Starej Ivanskej ceste 2.

Foto: ilustračné (internet)

5. marca 2022

Môžete požiadať o grant na rozvoj Karlovej Vsi

Obnoviť či vybudovať ihrisko s hracími prvkami, zveľadiť sídliskovú terasu či vnútroblok a  vybaviť ich mobiliárom, alebo vytvoriť komunitnú záhradu s kompostoviskom. Aj takto môžu obyvatelia Karlovej Vsi prispieť k obnove svojho okolia prostredníctvom grantovej výzvy Nadácie mesta Bratislavy Funkčnejšie verejné priestory. Svoje nápady môžu predložiť do 15. marca.

Výzva je určená pre široké spektrum žiadateľov z mimovládnych neziskových organizácií ako aj z neformálnych iniciatív zastúpených fyzickou osobou. Všetky podrobné informácie nájdete na webe Nadácie mesta Bratislavy.

K  dispozícii je celková čiastka 120  000 eur. V každom z piatich bratislavských okresov budú rovnomerne podporené projekty vo výške 20 000 eur. Zvyšných 20 000 eur rozdelí hodnotiaca komisia medzi najvyššie hodnotené projekty bez ohľadu na okres.

Na výzve spolupracuje Metropolitný inštitút Bratislavy. Ponúka konzultácie pri vybavovaní súhlasu od majiteľov pozemkov, vrátane tých, ktoré vlastní hlavné mesto. Rovnako chce pomôcť pri ďalšom usporiadaní vlastníckych vzťahov ako aj pri konzultácii projektových riešení.

Foto: ilustračné (ZDRONU.SK)

4. marca 2022

Maľovanie stien domu kultúry

Steny kultúrneho domu sa budú počas víkendu natierať novou farbou. Ide len o dočasné opatrenie a vyčistenie fasády. Karlova Ves pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu domu kultúry rozdelenú na viac etáp počnúc opravou strechy, počíta sa so zateplením fasády, výmenou okien, dverí a ďalšími vnútornými prácami. Mestská časť sa uchádza aj o finančné granty na tieto účely.

V uplynulých rokoch bola vymenená elektroinštalácia, svetelná a javisková technika, zvuková aparatúra, zrevitalizovaná pôvodná podlaha, vymaľované vnútorné priestory, vybudovaný prístup pre zdravotne znevýhodnené osoby, čiastočne vymenené okná a časť vonkajšej  fasády. Práce financuje mestská časť z vlastného rozpočtu, na časť prác prispel Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vo forme grantov.

3. marca 2022

Karlovešťanov budú na Kramáre a stanicu voziť trolejbusy

Umožní to nová trolejbusová trať, ktorá povedie od križovatky Mlynská dolina – Valašská cez Mlynskú dolinu a Botanickú na Karloveskú ulicu. Tam sa napojí na existujúcu trať Riviéra – Dlhé diely. Nové trolejbusové spojenie prinesie Karlovešťanom ekologickejšiu a tichšiu MHD a viac spojov na linke 32.

Nová trať umožní napojenie trolejbusovej trate z Dlhých dielov na ostatnú bratislavskú trolejbusovú sieť. Linka 32 bude teda môcť byť predĺžená na konečnú Jelačičova v oblasti Trnavského mýta.

„O prepojenie dlhodielskej trolejbusovej trate na celomestskú trolejbusovú sieť sa Karlova Ves snaží už niekoľko rokov. Keď sa spojenie zrealizuje, prinesie to našim obyvateľom lepšiu a spoľahlivejšiu mestskú hromadnú dopravu. Trolejbusy sú ekologickejšie, tichšie a dobre fungujú najmä v kopcovitých terénoch,“ hovorí vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

„Hlavné mesto Bratislava plánuje začať s jej výstavbou na budúci rok, a to po schválení potrebného objemu financií, zazmluvnení zhotoviteľa a získaní stavebného povolenia. V spolupráci s partnerom projektu, Dopravným podnikom Bratislava, intenzívne pracujeme na zabezpečení financovania projektu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z fondov Európskej únie,“ informuje o projekte hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

2. marca 2022

Mesto v rozpočte počíta s chodníkom a osvetlením na Gruntoch

Dočkajú sa obyvatelia Starých gruntov vytúženého chodníka s verejným osvetlením? Zdá sa, že výstavba by sa mohla začať tento rok. Mesto zahrnulo chodník a príslušnú infraštruktúru do svojho rozpočtu.

Rozrastajúcou sa zástavbou na Starých gruntoch sa automaticky zvyšuje aj dopyt po chodníkoch a verejnom osvetlení. V tejto lokalite hľadali obyvatelia rodinných domov najmä útek pred mestským hlukom v tesnej blízkosti lesa. Dnes sa celkom zmenila. Vysokoškolské internáty už zďaleka nie sú jedinými poschodovými budovami na tomto mieste. Pozemky pod existujúcou výstavbou prešli do súkromných rúk v divokých 90. rokoch. Preto majú zástupcovia mesta a mestskej časti malé možnosti ovplyvniť výstavbu na týchto pozemkoch.

Stále aktuálnejšou témou sa preto stáva výstavba chodníka s verejným osvetlením pozdĺž hlavnej cestnej komunikácie na ulici Staré grunty. Z väčšej časti bez chodníka je trojkilometrová ulica spájajúca Líščie údolie s Mlynskou dolinou.

O jeho výstavbe sa hovorilo ešte pred rekonštrukciou cesty. Avšak k opravenej ceste chodník v tej dobe nepribudol. Informácie z magistrátu však naznačujú, že by to mohlo byť v tomto roku. „Áno, rozpočtové prostriedky na tento rok sú pre tento projekt vyčlenené. Stále čakáme na získanie potrebných povolení pred rozbehnutím súťaže na zhotoviteľa,“ povedala hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.

Projekt má zahŕňať chodník pre chodcov a verejné osvetlenie v dĺžke približne dva kilometre, v smere od obratiska autobusov. Cena a termín začatia stavebných prác však momentálne ešte nie sú známe. „Nachádzame sa v štádiu projektových príprav. Získanie potrebných povolení či majetkovoprávne vysporiadanie predstavuje časovo zdĺhavý proces. Chodník totiž povedie cez pozemok Univerzity Komenského v Bratislave. Časovo náročný je aj výber zhotoviteľa a samotná výstavba. Po dohode s univerzitou pripravíme dokumentáciu pre stavebné povolenie,“ naznačila ďalší postup Dagmar Schmucková.

Foto: ZDRONU.SK

2. marca 2022

Miestny úrad hľadá nové kolegyne a kolegov

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na tieto pracovné pozície:

Opatrovateľ/ka v domácnosti – podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Správca nehnuteľnosti (športoviská) – podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Referent/-ka životného prostredia – podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

28. februára 2022

Západné časti Bratislavy spúšťajú humanitárnu zbierku pre občanov Ukrajiny

Humanitárna zbierka odštartuje v utorok 1. marca. Mestské časti západnej Bratislavy – Karlova Ves, Dúbravka, Devín, Devínska Nová Ves, Lamač a Záhorská Bystrica postupujú koordinovane, aby bola zbierka účelná a adresná. Zoznam konkrétnych potrebných vecí bude pravidelne aktualizovaný a zverejňovaný na webstránkach mestských častí. Od obyvateľov budú preberať iba aktuálne potrebný materiál. Najjednoduchšou a najviac efektívnou pomocou je venovanie ľubovoľnej finančnej čiastky prostredníctvom overenej platformy ktopomozeukrajine.sk

Karlova Ves bude materiálnu pomoc od obyvateľov sústreďovať v Karloveskom centre kultúry na Molecovej ul. 2, Dúbravka v Dome kultúry na Saratovskej, Devínska Nová Ves v Hasičskej zbrojnici na Ul. Milana Pišúta 3, Devín v Dome kultúry na Rytierskej 2 a Záhorská Bystrica v areáli stavebnín na ulici Čsl. tankistov 1A od 1. marca každý pracovný deň v popoludňajších hodinách. Podrobnejšie informácie nájdu obyvatelia na jednotlivých webstránkach mestských častí. Po každom dni bude vyzbieraný a vytriedený materiál prevezený na centrálne zberné miesto pre celý okres Bratislava IV.

Obyvatelia, ktorí chcú pomôcť utečencom z Ukrajiny, môžu nosiť nepoužité veci ako deky, spacie vaky, prikrývky, matrace, pláštenky, nepoužité vankúše, stany, poľné postele, kachle a kotlíky. Z drogérie nepoužitý, nie otvorený tovar ako prostriedky na umývanie tela, zubné pasty a kefky, jednorazové plienky a podložky či antiseptiká.

Z kuchynských potrieb možno darovať mikrovláknové utierky, opakovane použiteľný nerozbitný riad, z ostatných vecí batérie a sviečky. Z jedál sú žiadané len energetické tyčinky, sušené ovocie a orechy. Aktuálne sú potrebné aj zdravotnícke pomôcky ako sterilné aj elastické obväzy, škrtidlá, kompletné, nepoužité lekárničky či jednorazové rúška (neotvorené balenie).

Z kapacitných dôvodov nebude možné prijímať iné ako aktuálne potrebné veci.

Foto: ilustračné (internet)

27. februára 2022

AKO POMÔCŤ ĽUĎOM, KTORÍ K NÁM SMERUJÚ Z UKRAJINY?

Prostredníctvom oficiálneho webu ua.gov.sk je možné ponúknuť individuálnu pomoc občanom Ukrajiny, napríklad vo forme materiálu či tlmočenia. Ak viete ľuďom na úteku ponúknuť ubytovanie, môžete svoju ponuku nahlásiť cez Ministerstvo vnútra SR na tel. čísle: 02 4859 3312, alebo e-mailom: pomocpreukrajinu@minv.sk

Ak chcete pomôcť ľuďom z Ukrajiny, urobiť to môžete aj prostredníctvom overenej platformy www.ktopomozeukrajine.sk. Zastrešuje viac ako 30 mimovládnych organizácií, ktoré majú skúsenosti v krízových zónach a v humanitárnych krízach. Cez túto platformu môžete poskytnúť finančný dar, alebo ponúknuť materiálnu, ubytovaciu či personálnu pomoc. Je potrebné vyplniť dotazník. Organizácie, ktoré zastrešujú daný typ pomoci, sa s vami spoja a dohodnú realizáciu pomoci.

Cez ukrajinsko-slovenské hranice prechádza denne približne 7000 – 8000 odídencov. Väčšinou majú potvrdenú cieľovú destináciu a dohodnutý odvoz. Záchytné kapacity slúžia najmä na prenocovanie či čakanie na vyzdvihnutie. Dobrou správou je, že len zlomok z tých, ktorí prichádzajú, nemá kam ísť. Situácia na Ukrajine je vážna, ale Slovenská republika nie je v bezprostrednom ohrození. Našou najdôležitejšou úlohou je pomoc susednému štátu a jeho obyvateľom, ktorí hľadajú útočisko.