menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

19. marca 2024

Karloveských športovcov ocenia futbalista Martin Škrtel a majster vo fitness Michal Barbier

Karlova Ves ocení najlepších športovcov za rok 2023. Ocenenia si prevezmú športovci v troch kategóriách. V kategórii Najlepší individuálny športovec do 23 rokov ocenia individuálny športový úspech v sezóne 2022/2023. Za kolektívny úspech bude udelené ocenenie Najlepší športový kolektív do 23 rokov, pri ktorom boli podmienkou viac ako dvaja športovci v tíme. Za celoživotnú prácu s mládežou udelia ocenenie Najlepší tréner/pedagóg.

Slávnostný večer s kultúrno-športovým programom sa uskutoční v pondelok 25. marca o 17. hodine v Karloveskom centre kultúry na Molecovej 2. V rámci programu vystúpi komorný sláčikový ansámbel The Ladies Ensemble s výberom filmovej hudby, Folklórny súbor Dolina a niekoľkonásobný majster sveta, Európy a Slovenska vo fitness Michal Barbier. Podujatie bude tradične moderovať Richard Vrablec. Vstup pre verejnosť bude bezplatný v rámci balkóna.

18. marca 2024

Prvá zóna PAAS v Karlovej Vsi bude územím s jednou zónou

V praxi to bude znamenať, že ak má vodič trvalý pobyt napríklad na Donnerovej ul. a bude mať vybavenú rezidentskú kartu, bude môcť so svojím vozidlom zaparkovať vo svojej zóne, teda napríklad aj na Fadruszovej ul. Zónu PAAS v lokalite, ktorá je ohraničená ulicami Karloveská, Líščie údolie, Botanická a Svrčia, by mali spustiť v lete.

„Počet parkovacích miest bude zaregulovaný projektom, ktorý počíta s miestami spĺňajúcimi normy, technické listy Bratislavy a podobne. Nedá sa do počtu zahrnúť tzv. zvykové parkovanie obyvateľov tej-ktorej zóny PAAS,“ približujevedúca oddelenia dopravy aúzemného rozvoja miestneho úraduJana Španková.

Regulácia parkovania v danej zóne bude od 14.00 do 24.00 h. V praxi to bude znamenať, že ten, kto nie je rezident v zóne KV2, bude musieť po 14.00 h zaplatiť hodinovú taxu. Tá bude jedno euro na hodinu. Pre rezidentov bude k dispozícii rezidentská, návštevnícka karta, ale aj bonusová karta za desať eur ročne. Tá umožňuje obyvateľovi zaparkovať v inej zóne denne bezplatne na dve hodiny. V prípade rezidentských kariet môže jedna domácnosť získať tri karty. Koľko vozidiel zvyčajne vlastnia ľudia v jednej zóne, to sa dá len odhadnúť. Zvyčajne ide o dve autá. A čo v prípade, ak by sa vydalo viac parkovacích kariet ako je miest v zóne? „Nejde o vyhradené parkovanie pre každé jedno auto. Ide o dynamickú dopravu, prirodzený pohyb áut,“ uzaviera Jana Španková.

Foto: Prvá zóna PAAS v Karlovej Vsi sa nachádza vpravo od električkovej trate smerom do Líščieho údolia.

14. marca 2024

V Karlovej Vsi sa bude opäť vo veľkom upratovať

Karlovu Ves čaká 23. marca veľké jarné upratovanie. Tí, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a poupratovať okolie svojich domov, sa môžu prihlásiť najneskôr do pondelka 18. marca. Vrecia na odpad, rukavice či náradie zabezpečí mestská časť, ktorá zároveň vyzbieraný odpad aj odvezie.

Prihlásiť sa a nahlásiť svoje požiadavky je možné osobne, telefonicky na čísle 02 707 11 281 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy halina.trubinyiova@karlovaves.sk  

Pri prihlásení je potrebné uviesť meno, telefonický kontakt, počet účastníkov i požadovaný materiál, ktorý záujemcovia dostanú pred brigádou.

Jarné upratovanie je naplánované v sobotu 23. marca od 8.00 do 12.00 h. V prípade nevyhovujúceho počasia bude stanovený náhradný termín.

Foto: Vlani priložili ruku k dielu aj obyvatelia z Tománkovej ulice. (Fotografiu poskytla Magdaléna Zámečníková)

11. marca 2024

Karlova Ves hľadá nových riaditeľov/ky pre svoje MŠ a ZŠ

Karlova Ves vyhlásila výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky MŠ Majerníkova 11, MŠ Pod Rovnicami 1 a ZŠ Karloveská 61.

Podrobnejšie informácie o týchto pozíciách a podmienkach výberového konania nájdete na nižšie uvedených linkoch:

Výberové konanie na riaditeľa/-ku MŠ Majerníkova 11

Výberové konanie na riaditeľa/-ku MŠ Pod Rovnicami 1

Výberové konanie na riaditeľa/-ku ZŠ Karloveská 61

11. marca 2024

Karlova Ves bude dejiskom stredovekého festivalu Karlsdorf Platz

Rytiersky turnaj, dobová hudba a tanec, cirkusové i detské predstavenie či bohatý sprievodný program. Na to všetko sa môžu tešiť návštevníci tretieho ročníka jednodňového historického festivalu Karlsdorf Platz. Uskutoční sa v sobotu 16. marca od 10.00 h v Karloveskom centre kultúry (KCK) a priľahlom parčíku.

Predpoludňajší program odštartuje v parčíku detské predstavenie O príšerne krásnej princeznej, po ktorom bude nasledovať sprievod rytierov od fontány Rodina do KCK. V kultúrnom dome (KCK) sa stretnú v turnaji, ktorý bude pozostávať zo súbojov ľahkoodencov, ťažkoodencov či trojíc. Od poludnia sa môžu návštevníci pri fontáne Rodina tešiť na dobovú prehliadku a tanečné kreácie z obdobia renesancie. Nasledovať bude magická show s kúzelníkom a žonglérsky rozprávkový interaktívny program pre deti od 6 – 15 rokov.

Na záver programu zaznie hudobné vystúpenie zostavené z piesní z obdobia stredoveku a renesancie.  Súčasťou podujatia bude aj bohatý sprievodný program vrátane dobových stánkov s ukážkami remesiel, historické atrakcie pre najmenších či stredoveká kuchyňa.  Podujatie organizuje Karlova Ves v spolupráci so Šermiarsko-divadelnou spoločnosťou ARGYLL.

Podrobné informácie nájdete TU

8. marca 2024

Karlova Ves prenajme nebytový priestor na Segnerovej 3

Hľadáte nebytový priestor na podnikateľskú alebo inú činnosť? Karlova Ves ponúka na prenájom nebytový priestor na Segnerovej 3.

Podrobnejšie informácie o priestore a podmienkach prenájmu nájdete na linku:

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Podmienky-OVS_-Segnerova-3_najom-NP.pdf

7. marca 2024

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady

Karlova Ves vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž na prenájom štyroch záhrad, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých záhradách a podmienkach ich prenájmu nájdete na nižšie uvedených linkoch:

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Obchodna-verejna-sutaz-na-prenajom-zahrady-p.c.-2360_23.pdf

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Obchodna-verejna-sutaz-na-prenajom-zahrady-p.c.-3268.pdf

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Obchodna-verejna-sutaz-na-prenajom-zahrady-p.c.-3260.pdf

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Obchodna-verejna-sutaz-na-prenajom-zahrady-p.c.-3261.pdf

2. marca 2024

Karlova Ves od marca opäť pristavuje veľkokapacitné kontajnery

Karlova Ves pristavuje počas jarného obdobia veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú určené na bezplatné uloženie odpadu z domácností. Využiť ich môžu obyvatelia s trvalým pobytom v mestskej časti, respektíve osoby, ktoré sa preukážu vzťahom k nehnuteľnosti (byt, dom, záhrada či garáž). Podľa harmonogramu sa zbiera vždy v utorok a stredu od 8.00 do 13.00 h. V každom z termínov sú pristavené veľkokapacitné kontajnery v dvoch lokalitách, a to v spodnej časti Karlovej Vsi i na Dlhých dieloch. Službukonajúcemu pracovníkovi je potrebné predložiť občiansky preukaz na zápis do evidencie pre štatistické vyhodnocovanie. Zapísané bude meno a priezvisko, bydlisko, druh odpadu.

Do veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad je možné dať napríklad starý rozložený nábytok, dvere, garniže, sedačky, stoličky, umývadlo či WC misu, ale aj plasty či kovový odpad.

Hádzať do nich nemožno biologicky rozložiteľný odpad či nebezpečné látky, ako sú oleje, farby, rozpúšťadlá, lepidlá a obaly z nich, batérie, žiarivky, olejové filtre či zaolejované handry. Nepatria do nich ani staré elektrospotrebiče, stavebný odpad (napríklad z prerábania bytového jadra, tehly, tvárnice, obkladačky, okná), druhotné suroviny (plasty, papier, kovy či sklo bežnej veľkosti) ani pneumatiky.

Obyvatelia si taktiež môžu objednať spoplatnenú službu OLO TAXI – mobilný zberný dvor, v rámci ktorej im OLO odvezie objemný odpad určený do veľkokapacitných kontajnerov. Táto služba zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz a vykládku.

Foto: ilustračné

HARMONOGRAM:

5. marec – Parkovisko IUVENTA + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

6. marec – Parkovisko pred cintorínom v Slávičom údolí + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

12. marec – Parkovisko IUVENTA + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

13. marec – Parkovisko pred cintorínom v Slávičom údolí + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

19. marec – Parkovisko IUVENTA + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

20. marec – Parkovisko pred cintorínom v Slávičom údolí + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

26. marec – Parkovisko IUVENTA + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

27. marec – Parkovisko pred cintorínom v Slávičom údolí + Plocha pred ZŠ A. Dubčeka

29. februára 2024

Od pondelka sa začne so sanáciou múru na ulici Ľ. Fullu

V pondelok 4. marca sa rozbehnú práce na sanácii oporného múru na Ulici Ľ. Fullu. Jej cieľom je stabilizácia oporného múru pod bytovými domami na Ulici Ľ. Fullu tak, aby bolo možné vytvoriť terasu s chodníkom medzi cestou a bytovými domami 19 – 27, resp. pri križovatke s Beniakovou ulicou. Výsledkom bude opravený oporný múr, ktorý zaistí stabilitu svahu. Sanačné práce budú pozostávať z vybudovania nového železobetónového oporného múru vedľa pôvodného a realizácie zemných kotiev cez existujúci múr. Ukončené by mali byť pred začiatkom letných prázdnin.

V dôsledku vykonávania sanačných prác by sa mali vodiči pripraviť aj na dopravné obmedzenia. Počas realizácie vrtov pre zemné kotvy múru dôjde k dopravnému obmedzeniu na Ulici Ľ. Fullu od križovatky s Pribišovou, čoho dôsledkom bude zneprístupnenie Beniakovej ulice pre automobilovú dopravu. Práce budú vykonávané v štyroch etapách, vyššie uvedené dopravné obmedzenie sa bude týkať prvej a tretej etapy. Dočasné zmeny na komunikáciách určených pre peších príp. cyklistov budú spočívať v zúžení aktuálnych koridorov a zákaze vstupu vymedzeným dočasným zvislým dopravným značením.

Foto: ilustračné

26. februára 2024

O HLASOVACÍ PREUKAZ MÔŽETE POŽIADAŤ AJ PÍSOMNE ALEBO ELEKTRONICKY

O hlasovací preukaz k prezidentským voľbám možno požiadať písomne alebo elektronicky, ale je potrebné to urobiť tak, aby bola vaša žiadosť doručená na karloveský miestny úrad najneskôr do pondelka 4. marca. Ak požiadate o doručenie hlasovacieho preukazu poštou, musíte rátať s tým, že si preňho budete musieť ísť na poštu, lebo je doručovaný do vlastných rúk. Ak si ale hlasovací preukaz vyzdvihnete osobne v Centre služieb občanom na Nám. sv. Františka 8, môžete tak urobiť ešte aj v piatok 22. marca deň pred konaním volieb do 12.00 h.

Osobne možno požiadať mestskú časť o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách Centra služieb občanom v pondelok, stredu a v piatok aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom. Požiadať o preukaz možno aj listinne alebo elektronicky mailom na adrese hlasovacipreukaz@karlovaves.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi a to meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť doručí hlasovací preukaz. Ak volič uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, v žiadosti je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

19. februára 2024

V ZŠ A. Dubčeka nedošlo k výbuchu

V Základnej škole Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 v Karlovej Vsi nedošlo k výbuchu. Karlova Ves tým reaguje na medializované informácie o údajnom výbuchu v jednej zo svojich základných škôl. Všetci žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci sú v poriadku, neboli ohrození na živote ani na zdraví, nevznikli žiadne materiálne škody a vyučovanie pokračuje. Príčiny chemickej reakcie budú predmetom vyšetrovania.

K incidentu došlo dnes predpoludním v technickej miestnosti, ktorá patri k školskej plavárni. Do tejto miestnosti nemajú prístup učitelia ani žiaci. Jeden z pracovníkov v tejto miestnosti riedil chlór s inou neznámou látkou, v dôsledku čoho došlo k chemickej reakcii. Pracovník bol z preventívnych dôvodov prevezený do jednej z bratislavských nemocníc, je pri vedomí a komunikuje. Hasiči skontrolovali školské priestory, najmä koncentráciu chlóru vo všetkých priestoroch. Vzhľadom na nízke hodnoty vyučovanie v škole pokračuje bez obmedzení.

7. februára 2024

V SOBOTU SA BUDE V LÍŠČOM ÚDOLÍ BEHAŤ

Líščie údolie bude v sobotu 10. februára od 10.00 do 14.00 h patriť bežcom. Uskutoční sa tu bežecké podujatie ČSOB zimná séria – Dúbravka. Návštevníkov Parku SNP, ktorí sa sem vydajú v uvedenom čase, prosíme, aby sa riadili pokynmi usporiadateľov behu.

Foto: ilustračné (Beh.sk)

Rozhodnutie o povolení užívania miestnej komunikácie