menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

28. decembra 2023

Centrum služieb občanom otvoríme 2. januára

Vážení Karlovešťania,

Centrum služieb občanom (osvedčovanie podpisov a listín, matrika, ohlasovňa pobytov) bude otvorené po ukončení sviatkov, v utorok 2. januára 2024 od 8.00 h.

19. decembra 2023

Karlova Ves má schválený rozpočet na rok 2024

Karlova Ves bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 25.419.346 eur. Návrh rozpočtu schválili dnes popoludní miestni poslanci. Z celkových výdavkov pôjde tradične najväčšia časť do školstva a vzdelávania. Karlova Ves v budúcom roku rozšíri parkovacie možnosti pre vodičov, viac prostriedkov pôjde do novej zelene, ihrísk, obnovy ciest, opatrovateľskej služby aj stravovania seniorov.

„Zostavenie rozpočtu bolo mimoriadne zložité vzhľadom na výpadok príjmov samospráv a rastúce ceny všetkých nákladov najmä energií. V budúcom roku budeme musieť hospodáriť veľmi úsporne a obozretne. Najväčšou spoločnou investíciou Karlovej Vsi a mesta Bratislava bude nadstavba parkoviska na Dlhých dieloch. Pokračovať bude modernizácia objektov našich škôl zameraná na zvýšenie energetickej úspornosti,“ uviedol vicestarosta Branislav Záhradník.

Rozpočet počíta s vybudovaním nadstavby parkoviska na Ulici Ľudovíta Fullu. Do obnovy ciest a drobných opráv pôjde 90.000 tisíc eur (v tomto roku 60.000 tisíc eur). Opravy sa dočká aj schodisko na Adámiho ul. Výraznou revitalizáciou prejdú detské ihriská, kam poputuje 51.000 tisíc eur namiesto tohtoročných 12.000 tisíc eur. Karlova Ves nezabudla ani na starších obyvateľov. Viac prostriedkov pôjde do podkapitoly opatrovateľskej služby, spoločného stravovania v jedálňach aj donášky stravy do domácností.

Karlova Ves vybuduje v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14 novú bežeckú dráhu. Úplne nová tam bude aj workoutová zóna. Žiaci zo ZŠ Karloveská 61 sa môžu tešiť na ukončenie rekonštrukcie telocvične a modernizáciu športovej infraštruktúry. Revitalizáciou prejde aj workoutové ihrisko v Líščom údolí. Športovci z okolia Adámiho ul. sa môžu tešiť na rekonštrukciu basketbalového ihriska.

Na činnosť svojej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves prispeje mestská časť sumou 1.300.000 eur (v tomto roku 1.222.300 eur). Na nákup techniky pôjde 110.000 tisíc eur (v tomto roku 65.000 tisíc eur). Karlova Ves výrazne posilní aj údržbu zelene a drevín, kde investuje 25.000 tisíc eur, namiesto tohtoročných 10.000 tisíc eur.

Hoci budúcoročný rozpočet z dôvodu potreby šetrenia výdavkov nepočíta s organizovaním Karloveského majálesu ani Karloveského plesu, Karlovešťania sa dočkajú kultúrneho a športového leta, Karloveských hodov, Mikuláša, vianočných podujatí aj detských divadiel.

Schválený návrh rozpočtu nájdete  TU.

8. decembra 2023

Športujúca verejnosť aj školáci sa dočkajú novej bežeckej dráhy

Roky na ňu čakali a teraz sa ich želanie splní. Reč je o žiakoch a študentoch Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Karlovej Vsi. Hoci tam pribudli dve nové multifunkčné ihriská, bežecká dráha dlhodobo absentovala. Karlova Ves už odovzdala školský areál vysúťaženému zhotoviteľovi, aby tam do jari 2024 vybudoval novú bežeckú dráhu  pre školákov aj verejnosť.

Moderná bežecká dráha bude treťou veľkou investíciou do športového areálu našej spojenej školy. V  minulých rokoch sme tu vybudovali dve multifunkčné ihriská, z nich jedno veľkorozmerné. Areál je otvorený nielen pre žiakov školy, ale aj pre športujúcu verejnosť a našich obyvateľov. Verím, že aj nová bežecká dráha v spodnej časti Karlovej Vsi bude rovnako intenzívne využívaná, ako sa využíva moderná bežecká dráha, ktorú sme vybudovali na Majerníkovej na Dlhých dieloch,“ povedal vicestarosta Branislav Záhradník.

Zámerom projektu je vybudovanie atletickej bežeckej dráhy v dĺžke 150 metrov (v zostave štyri dráhy) a šprintérskej rovinky s dĺžkou 80 metrov (so štyrmi dráhami), s umelým polyuretánovým priepustným povrchom s certifikátom IAAF. Na ľahkoatletické disciplíny tak bude môcť byť denne využívaná nová bežecká dráha s moderným bezpečným tartanovým povrchom. Zároveň sa tým zvýši atraktivita školského dvora v obľúbenom verejne prístupnom športovom areáli. Karlova Ves vyčlenila do tejto investície financie z vlastného rozpočtu a podporilo ju aj hlavné mesto vo forme grantu v rámci dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave pre rok 2023.

4. decembra 2023

Karloveské škôlky aj tento rok navštívi Mikuláš

Začiatkom decembra čakajú Mikuláša tradičné pochôdzky po karloveských škôlkach, ktoré spolu so svojimi vernými asistentmi, čertom a anjelom, navštívi 5. a 6. decembra.

Každá škôlka by mala byť patrične vyzdobená, samozrejme, nesmie chýbať aj nejaký podarúnok pre Mikuláša. Netreba mu čokolády ani keksíky, isto by ho však potešila nejaká básnička či pesnička,“ pripomína vedúci oddelia kultúry Šimon Králik.

„Darček má Mikuláš pripravený pre každého. Avšak záleží na deťoch samých, ako sa pripravia, a najmä, či počas roka poslúchali. Veríme však, že aj pri neposedných škôlkaroch Mikuláš prižmúri očko či dve,“ hovorí Králik.

1. decembra 2023

Od 4. decembra sa bude kuchynský bioodpad odvážať jedenkrát za týždeň

Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov. V takomto intervale sa bude kuchynský bioodpad zbierať celú zimu až do 2. marca. Od 4. marca sa interval opäť zmení na 2x za týždeň. Svoj odvozový deň si môžete zistiť na linku https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/ 

Kuchynský bioodpad sa v Bratislave zbiera celoročne. Interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne. V týždni od 4. decembra 2023 prebehne zmena intervalu odvozov kuchynského bioodpadu z aktuálnych 2x na 1x za týždeň.

Minuli sa vám kompostovateľné vrecká? 

Domácnosti, ktoré sa zapojili do zberu kuchynského bioodpadu a už vyčerpali vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť v podateľni miestneho úradu na Nám. sv. Františka 8 alebo v Zákazníckom centre OLO na Ivanskej ceste 22.

Do zberu sa môžu ešte stále zapojiť domácnosti, ktoré to v minulom roku nestihli

Ak si obyvatelia rodinných či bytových domov v Bratislave nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak ešte urobiť. Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00 hod. Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

Viac informácií o zbere kuchynského bioodpadu nájdete na linku https://www.olo.sk/kbro/

27. novembra 2023

ONLINE PREZENTÁCIA O CELOMESTSKOM PARKOVANÍ V KARLOVEJ VSI

Hlavné mesto pripravuje verejné prerokovanie projektu systému celomestského parkovania v zóne, ktorá je ohraničená ulicami Karloveská, Líščie údolie, Botanická a Svrčia. Uskutoční sa online prostredníctvom aplikácie Teams v pondelok 4. decembra o 17.00 h. Využite možnosť pripomienkovať návrh projektu, ale aj klásť otázky, ktoré vás zaujímajú. Link na pripojenie k verejnému prerokovaniu bude zverejnený v dohľadnom čase. V prípade, že máte k návrhu projektu pripomienky a nemôžete sa zúčastniť verejného prerokovania, je možné ich zasielať do 20. decembra 2023 na pripomienky@paas.sk

15. novembra 2023

Na zber kuchynského bioodpadu nepoužívajte plastové vrecká

Karlovešťania si už v prevažnej miere zvykli na triedenie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň. Až pri jeho spustení mnohí zistili, akú veľkú časť odpadu zaberá. U niekoho zavážili ekonomické argumenty o znížení nákladov na komunálny odpad, keďže zber bioodpadu je na rozdiel od komunálneho odpadu bezplatný. U druhých možno viac zavážilo ekologické hľadisko vzhľadom na to, že tento typ odpadu je možné zmysluplne recyklovať. Bratislavskí smetiari upozorňujú, že z času na čas sa v hnedých nádobách objaví bioodpad vhodený nesprávnym spôsobom, čím sa znehodnocuje aj úsilie tých, ktorí to robia správne. Najčastejšie ide buď o odpad vhodený priamo bez obalu alebo je vložený do nesprávneho obalu.

Ako správne triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad?

 „Odpad sa vhadzuje do hnedej nádoby v riadne zauzlenom kompostovateľnom vrecku. Do nádob na oddelený zber kuchynského bioodpadu nepatria tekuté ani voľne pohodené zvyšky potravín. Kompostovateľné vrecko v odvetrávanom kuchynskom košíku eliminuje vlhkosť a biologické procesy. Jeho používaním a riadnym zauzlením predchádzame tvorbe zápachu, tekutín a výskytu hmyzu,“ opakuje zásady správneho triedenia manažérka externej komunikácie spoločnosti OLO Zuzana Balková.

Ak do vrecka vhadzujete zvyšky živočíšnych produktov (najmä mäso), odporúčajú ich zabaliť najskôr do novinového papiera (nie letákového) alebo do papierových kuchynských utierok. Kuchynský odpad treba vložiť do kompostovateľného vrecka, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a uchovávať v tme. S cieľom vyhnúť sa nepríjemnému zápachu v domácnosti odporúčajú včasné vynášanie naplnených a zauzlených vreciek do hnedej nádoby. Nemusíte čakať, kým bude vrecko úplne plné.

Pokazené salámy či syry nevyhadzujte s plastovým obalom

„Ďalšou zásadnou chybou je vhadzovanie nespotrebovaných potravín v originálnych plastových obaloch napríklad od šunky, syra, jogurtov, nátierok a podobne. Takýto plastový odpad nepatrí do zberu kuchynského bioodpadu. Taktiež sa stretávame so situáciou, že v zbernej nádobe sa objavuje odpad, ktorý patrí do inej zbernej nádoby alebo do triedeného zberu ako napríklad zaváraniny v sklenených pohároch, plastové fľaše, plechovky, plastové sieťky od zeleniny (zemiaky, cibuľa),“ upozorňuje Zuzana Balková.

Do hnedých nádob nepatria plastové vrecká

Smetiari si všímajú, že v hnedých nádobách je nejeden raz kuchynský odpad zabalený v plastovom vrecku. „Plastové vrecká do nádoby na zber kuchynského bioodpadu určite nepatria. Na triedenie kuchynského bioodpadu je potrebné používať výlučne kompostovateľné vrecká označené OK compost alebo OK HOME compost. Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť na vrátnici karloveského miestneho úradu alebo na Zákazníckom centre OLO na Ivanskej ceste 22,“ uzatvára Zuzana Balková.

Foto: Niektorí Karlovešťania nesprávne vhadzujú kuchynský odpad do nádob bez toho, aby ho zaviazali do kompostovateľného vrecka.

13. novembra 2023

Revitalizácia Parku Kempelenova skvalitní verejný priestor

Park na Kempelenovej ulici, ktorý slúži na oddych prevažne starším obyvateľom, čaká ďalšia revitalizácia. Karlova Ves získala na projekt financie z rezervy predsedu vlády. Práce by mali trvať do konca novembra.

„Museli sme pristúpiť k náročnejším búracím a terénnym úpravám,“ vysvetľuje vedúca oddelenia životného prostredia miestneho úradu Lucia Brezovská. V rámci rekonštrukcie bol už napríklad odstránený starý betónový múrik, ktorý počas slnečného obdobia zbytočne prehrieval pôdu, rastliny mali málo vlahy a schli napriek pravidelnému polievaniu. Rovnako tak makadamový chodník, ktorý ľudia vydupali skracovaním si cesty cez trávnik. Keďže samotný chodník význam pre ľudí má, bude ponechaný, avšak zmení povrch vo forme veľkoformátových platní v trávnatej i výsadbovej ploche.

Odstránili tam tiež sedem invazívnych drevín, a hoci sa za ne náhradná výsadba nevyžaduje, mestská časť sa rozhodla vysadiť osem sliviek čerešňoplodých, ktoré sú okrasné vínovým sfarbením listov, takmer nulovou nutnosťou údržby a nenáročnosťou na pôdu. Takto sýto vyfarbený menší strom je podľa Lucie Brezovskej veľmi vhodný na narušenie jednoliato zelených plôch v priestore a výborne znáša znečistené ovzdušie. Výrazne bude pôsobiť aj výsadba týchto drevín v zadnej časti parku pri skupine vzrastlých pôvodných borovíc šedozelenej farby. Časť tohto verejného priestoru bola revitalizovaná už v roku 2018.

Nový život dostane lúka plná kvetín

Obnovia tiež pôvodnú kvetinovú lúku, keďže časom už prestala plniť účel. Zrealizujú výsev z trvaliek či letničiek medonosnej zmesi pre prilákanie rôzneho hmyzu do lúk a záhonov. Na lúke by mali na jar vykuknúť tulipány a narcisy, vysiate budú aj vyššie okrasné trávy. Oproti lúke bude veľký trvalkový záhon z rôznych druhov trvaliek. „Nový mobiliár sa do tohto priestoru neosádzal, miest na posedenie a oddych je dostatok,“ podotýka Brezovská. Namiesto dvoch hojdacích koníkov osadili šachový stôl s posedením. Odstránili tiež detské prvky, keďže plne vybavené detské ihriská sa nachádzajú vo vedľajších vnútroblokoch.

7. novembra 2023

Karlova Ves poskytuje bezplatné poradenstvo pri obnove bytových domov

Chystáte sa na kompletnú obnovu svojho bytového domu a v jej rámci uvažujete o zriadení zelenej strechy a stien? Radi by ste podporili biodiverzitu v mestskom prostredí alebo by ste chceli vedieť ako dobre spolunažívať s užitočnými spoluobyvateľmi sídlisk, ktorými sú napríklad aj vtáky? Karlova Ves poskytuje v rámci projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy bezplatné poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov pre správcov bytových domov a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na území našej mestskej časti.

Do 15. decembra máte možnosť prihlásiť sa a využiť osobnú konzultáciu  k rôznym témam priamo v  Komunitnom centre pre klímu a biodiverzitu, ktoré sídli v budove ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých témach nájdete TU

30. októbra 2023

VIANOČNÝ STROMČEK BUDE OPÄŤ Z KARLOVEJ VSI

Už o tri týždne sa v Bratislave začnú Vianočné trhy. Ich neodmysliteľnou súčasťou je aj vianočný stromček, ktorý hlavnému mestu aj tento rok daruje Karlova Ves. Keďže stromček treba previezť, vodiči by mali počítať s dopravnými obmedzeniami vo štvrtok 2. novembra v čase 8.00 – 11.30 h.

Mestské lesy v Bratislave budú stromček prevážať zo Šaštínskej 32, čo obmedzí dopravu na Sološnickej a Šaštínskej ul. Vodiči nebudú môcť parkovať od zastávky MHD Sološnická po križovatku Sološnická x Šaštínska, taktiež 100 m od križovatky. Za pochopenie potreby dopravných obmedzení mestské lesy ďakujú.

24. októbra 2023

ZBAVTE SA ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Ak sa potrebujete zbaviť starých náterových hmôt, odpadových rozpúšťadiel, pesticídov, olejov či tukov, môžete tak urobiť v sobotu 28. októbra v čase 10.30 – 11.30 h na parkovisku pred Materskou školou Majerníkova 11.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Arguss preberať od obyvateľov Karlovej Vsi – nepodnikateľov – uvedené látky. Bude však možné odovzdať aj batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky aj mixéry.

Vysvetlenie k pôvodnému termínu zberu škodlivých látok: Mal sa uskutočniť v sobotu 7. októbra, avšak zo strany dodávateľa služby došlo k zlyhaniu ľudského faktora – dodávateľ auto najskôr nesprávne pristavil na parkovisko Kempelenova, až následne sa presunul pred MŠ Majerníkova 11 – kde bol zber naplánovaný. Za vzniknuté nedorozumenie sa dodávateľ služby a OLO a. s. ospravedlňuje a Karlova Ves dohodla náhradný termín.

Foto: ilustračné (internet)

23. októbra 2023

Zber starých spotrebičov

Karlovešťania sa budú môcť zbaviť starých elektrospotrebičov v sobotu 4. novembra. Obyvatelia môžu odovzdať nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu. Je potrebné kontaktovať miestny úrad do 31. októbra počas úradných hodín na tel. čísle 02 707 11 281 alebo 275, prípadne non-stop e-mailom halina.trubinyiova@karlovaves.sk

Je potrebné nahlásiť druh a počet spotrebičov, meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebuje záujemca odviezť spotrebiče. V deň zberu 4. novembra do 8.00 hod. je potrebné vyložiť elektroodpad do vchodu bytového domu alebo za bránu rodinného domu. V rámci tohto zberu nie je možné odovzdať televízory ani monitory. Pracovníci združenia Envidom preberú len chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádia, či DVD.