menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

30. januára 2020

PC lekcie a PC kurzy pre seniorov

Karlova Ves otvára pre seniorov ďalšie počítačové lekcie. Známe sú štyri termíny: 5., 13., 19. a 27. februára. Lektorka, ktorá bude školiť seniorov, má niekoľkoročné skúsenosti s výukou v oblasti informačných technológií a rešpektuje tempo študentov.
V prípade záujmu sa treba objednať prostredníctvom e­mailu dennecentra@karlovaves.sk alebo telefonicky počas úradných hodín na čísle 0940 634 198. Ak sa budete na lekciu hlásiť, pripravte si okruh tém, teda čo konkrétne sa chcete na počítači alebo na tablete či smartfóne naučiť, čomu nerozumiete a potrebujete pri tom pomoc lektora.
Nepracujúci seniori s trvalým pobytom v Karlovej Vsi môžu požiadať o dotáciu od miestneho úradu. Predložiť musia doklad o výške príjmu zo Sociálnej poisťovne. Sumy za lekciu po uplatnení dotácie sú takéto: príjem do 210,20 eura – 0 eur; príjem do 315,30 eura – 3 eurá; príjem do 420,40 eura – 4 eurá; príjem do 630,60 eur – 6 eur; príjem do 840,80 eura – 8 eur, príjem nad 840,80, pracujúci seniori a seniori z iných MČ platia 10 eur za lekciu.
V priebehu roka 2020 pripravuje miestny úrad aj skupinové počítačové kurzy pre seniorov začiatočníkov. „Máme plne vybavenú počítačovú miestnosť na miestnom úrade, kde budú k dispozícii lektori zo spoločnosti, ktorá nám poskytla počítačové vybavenie a zároveň nám ponúka spoluprácu aj v oblasti lektorovania,“ informovala Dominika Ďatelinková z miestneho úradu v Karlovej Vsi.
Kapacita skupinového kurzu bude osem žiakov, ktorým sa budú venovať dvaja až traja lektori. Vstup na kurzy bude voľný. Konkrétne termíny kurzov a servisných služieb sa dozviete prostredníctvom článkov v Karloveských novinách a na www.karlovaves.sk v časti Aktuality. Ak vás už teraz zaujala ponuka kurzov pre začiatočníkov, môžete sa počas úradných hodín nahlásiť na čísle 0940 634 198 alebo e­mailom na dennecentra@karlovaves.sk.
Foto: ilustračné (internet)

22. januára 2020

Starostka nominovala Matúša Šrámka na ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja

Pri príležitosti 85. narodenín Matúša Šrámka a blížiaceho sa 240. výročia prvej písomnej zmienky o dedine Karlova Ves navrhla starostka Dana Čahojová udeliť významné ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rodenému Karlovešťanovi a aktívnemu lokálpatriotovi Matúšovi Šrámkovi.
Pamätný list predsedu BSK je udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu kraja. „Matúš Šrámek sa významným spôsobom dlhé roky podieľa na rozvoji povedomia obyvateľov v oblasti histórie Karlovej Vsi. Jeho aktivity vychádzajú z vedomia, že mnohým spoluobčanom chýba poznanie minulosti ich súčasného bydliska a to im bráni vo vytvorení si hlbšieho vzťahu a identity s miestom, do ktorého sa presťahovali a v ktorom žijú,“ uviedla Dana Čahojová.
Vďaka celoživotnej láske k histórii objavil prvú písomnú zmienku o Karlovej Vsi, maďarsky Károlyfalva, nemecky Karlsdorf z roku 1780. Vzácny dokument je uložený v súkromnom archíve rodiny Pálffyovcov z Erdödu na ich zámku v rakúskom Marcheggu. Dokument potvrdzuje, že zakladateľom Karlovej Vsi bol gróf, neskôr knieža Karol Jozef Hieronymus Pálffy, vtedajší majiteľ devínskeho panstva.
V roku 2002 zverejnil na internete dobové fotografie Karlovej Vsi aj s popisom. Mnoho fotografii mu ochotne poskytli Karlovešťania, starousadlíci. Návštevník stránky si mohol vďaka tejto jeho aktivite vytvoriť obraz o zaniknutej dedinke, jej obyvateľoch, udalostiach, športe, kultúre, vinohradníctve, zvykoch i osobnostiach.
Vyhľadával a čítal články a knižky, v ktorých bola čo i len malá zmienka o Karlovej Vsi. Navštevoval archívy, nielen domáce, ale aj v Rakúsku a Česku. Napísal vyše 30 článkov do Karloveských novín a iných časopisov. Rokmi zhromažďované poznatky, spomienky starších Karlovešťanov – pamätníkov uverejnil v knihe „Karlova Ves taká bola“, ktorá vyšla v roku 2014.
V ostatných rokoch pripravil rad prezentácií a prednášok o starej Karlovej Vsi a jej významných rodákoch, ktoré odzneli v miestnej knižnici, v Karloveskom centre kultúry (KCK), kluboch seniorov, či na stretnutiach karloveských oldskautov alebo na vlastivednej vychádzke po Karlovej Vsi. Poskytol fotografie, mapy a texty na náučné tabule na Kráľovej hore a v Líščom údolí. Na jeho návrh sa uskutočnili výstavy dobových fotografií Karlovej Vsi a Bratislavy fotografov Františka Silaveckého a Viliama Klassu. Spolupracoval so Slovenským rozhlasom na príprave niekoľkých relácií o histórii Karlovej Vsi.
Od roku 2015 je členom bratislavského občianskeho združenia Bratislavské rožky, ktoré ochraňuje historické a kultúrne hodnoty mesta a sprostredkuje ich verejnosti. Za aktivity týkajúce sa histórie Karlovej Vsi v roku 2017 získal ocenenie „Zlatý rožok“.
Bratislavský samosprávny kraj v tomto roku po prvýkrát vyhlasuje anketu Cena verejnosti. Občania nášho kraja s trvalým alebo prechodným pobytom na jeho území si tak môžu zvoliť jednu osobnosť, ktorej prínos pre kraj za rok 2019 ich najviac oslovil. Vybrať si môžu spomedzi 31 laureátov schválených Zastupiteľstvom BSK. Výherca hlasovania získa raňajky so županom Jurajom Drobom a víťazom hlasovania. Svoj hlas môžu občania zaslať prostredníctvom vyplneného formulára do 09. 02. 2020.

Pokiaľ by ste chceli podporiť Matúša Šrámka svojim hlasom, môžete tak urobiť TU

Foto: Matúš Šrámek počas svojej prednášky, ktorá bola súčasťou programu prvého Večera karloveských rodákov 22. 10. 2018

21. januára 2020

Miestny úrad hľadá referenta stavebných investícií

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Referent/-ka stavebných investícií

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

21. januára 2020

Referent/-ka stavebných investícií

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Referent/-ka stavebných investícií

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

20. januára 2020

Odstávka teplej vody a kúrenia na Janotovej, Adámiho a Gabčíkovej

Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovode pri križovatke ulíc Molecova a Janotova, bude v utorok 21. januára v čase od 7.00 do 20.00 hod. z OST 956 Hudecová a OST 957 Janotová prerušená dodávka tepla a teplej vody.
Prerušenie dodávky tepla a teplej vody sa týka týchto bytových domov:
Adámiho 1,3,5,7,9
Gabčíkova 2,4,6,8,10
Janotova 12,14,16
Janotova 2,4,6,8,10

V prípade rýchleho postupu prác môže byť termín ich ukončenia skrátený.

17. januára 2020

Voľný priestor na podnikanie

Karlova Ves vyhlásila obchodnú verejnú súťaž o nájom nebytových priestorov. Nachádzajú sa v suteréne bytového domu na Segnerovej 3. Priestor je určený pre tichú prevádzku.

Podrobné informácie TU

 

16. januára 2020

Karlova Ves hľadá referenta dopravy

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vyhlásila výberové konanie na pozíciu Referent/ka dopravy. Váš životopis pošlite do 16. 2. 2020.

Podrobnosti TU

16. januára 2020

DÔLEŽITÝ OZNAM

V prípade, ak ste podávali žiadosť o voľbu poštou v lehote do polnoci 10. 1. 2020 a neprišlo vám potvrdenie o zaevidovaní vašej žiadosti, žiadame vás o preposlanie pôvodného emailu žiadosti do 20. 1. 2020 na adresu volbapostou@karlovaves.sk Dôvodom je, že niektorí žiadatelia zasielali svoje žiadosti aj na e-mailové adresy, ktoré neboli určené pre tento účel.

13. januára 2020

Karloveský ples sa ponesie v štýle Art Deco

Cimbal Brothers a ich utajený hosť, multižánrová kapela La3no Cubano či orientálne tanečnice z karloveského štúdia DezOriental. Aj to je súčasť pestrého programu 22. ročníka Karloveského plesu, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. januára v Karloveskom centre kultúry.

Ples tradične otvorí Karloveské tanečné centrum. Hlavným účinkujúcim večera budú Cimbal Brothers, ktorí uplynulý víkend otvárali aj tzv. hlavný ples v Slovenskom národnom divadle. Vystúpi s nimi aj utajený hosť, ktorý pôsobí na domácej aj zahraničnej scéne. Cudzokrajnú atmosféru prinesie kapela La3no Cubano so svojou bubnovou a hudobnou šou.

„Opäť sme pripravili pre Karlovešťanov jeden z nezabudnuteľných zážitkov, na ktorý sa v dobrom spomína. Cestovný lístok, ktorý si zakúpia na Orient Express, ich prevedie cez veľmi temperamentný a štýlový večer,“ povedala vedúca Oddelenia kultúry v Karlovej Vsi Adriána Majka. Večer spríjemní aj obľúbený štýlový fotokútik. Pripravená bude bohatá tombola.

Ples bude moderovať divadelná herečka Lady Vivian. Dámam pomáha učiť sa milovať svoje telo bez ohľadu na konfekčnú veľkosť či drobné chyby krásy. O sprievodný program sa postarajú aj orientálne tanečnice z karloveského štúdia DezOriental. Ochutnávku temperamentných latinskoamerických tancov predvedie karloveská La Dansa School.

Slávnostnému menu bude dominovať flambovacia palacinková šou, ktorú si môžu plesoví hostia vyskúšať. „Tobias Anyani patrí medzi najlepších kulinárskych majstrov a je nositeľom prestížnych ocenení. Pripravoval jedlá pre samit Bush – Putin aj pre kráľovnú Alžbetu, ktorú obsluhoval. Bude nám cťou privítať ho na Karloveskom plese,“ doplnila Adriana Majka.

Vstupenky: 0940 634 121

8. januára 2020

Oznam Oddelenia dokladov poriadkovej polície

Oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície PZ SR Bratislava IV so sídlom na ul. M. Sch. Trnavského 1 oznamuje, že vo štvrtok 9. januára 2020 nebude z technických príčin vybavovať stránky. Občanom sa odporúča využiť iné pracoviská odboru v Bratislave.

Podrobnejšie informácie nájdete TU

20. decembra 2019

Oznámenia o výsledkoch výberového konania

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves zverejňujeme výsledky výberového konania k pozíciám:

Vedúci Oddelenia sociálnych vecí

Vedúci Stavebného úradu

 

18. decembra 2019

Spôsobia vodiči v Bratislave dopravný kolaps?

Autá sú súčasťou nášho každodenného života. Zabezpečujú prepravu osôb a nákladu. Pre iných sú symbolom ich sociálneho postavenia, koníčkom či dokonca životným štýlom alebo závislosťou. Ďalší ich odmietajú a poukazujú na to, že áut je už priveľa a že sú uprednostňované na úkor cyklistov či chodcov. To, že je áut veľa, že čoraz častejšie vznikajú dopravné kolapsy a mesto je plné áut, je však očividné. Drvivá väčšina obyvateľov Bratislavy pokladá problém dopravy a najmä parkovania za najväčší problém mesta a výzvu pre budúcnosť.
Na to, aby nedošlo k dopravnému kolapsu, treba mať cestnú infraštruktúru v takom stave, aby zvládla požiadavky, ktoré sú na ňu kladené. V Bratislave sa na cestnú infraštruktúru v rozvoji mesta na viacero rokov pozabudlo. Pozabudlo sa na priepustnosť komunikácii, pozabudlo sa na údržbu, pozabudlo sa na parkovanie. Teraz, keď je už zle, tak sa doháňa to, na čo predchádzajúci predstavitelia mesta zabudli, alebo to úmyselne ignorovali,“ myslí si dopravný analytik Jozef Drahovský.
Bratislavské cesty využíva možno až milión vozidiel
Počet vozidiel v Bratislave stúpa spolu so zvyšovaním počtu obyvateľstva a zvyšovaním životnej úrovne. Ministerstvo vnútra (MV SR) registruje vozidlá na Slovensku a z týchto dát je zrejmý ich celkový aj medziročný nárast. V Bratislave bolo podľa MV SR k 31. 7. 2019 registrovaných 564 663 vozidiel a z toho je 430 269 osobných. Lenže v Bratislave jazdí aj veľké množstvo vozidiel registrovaných mimo Bratislavy. Zväčša ide o zásobovanie, služby, návštevy a tranzit. Ich počet sa odhaduje na rovnaké množstvo, ako je počet registrovaných vozidiel v Bratislave.
Keď investor stavia, musí myslieť aj na parkovanie
Bratislava sa nafukuje a nafukuje sa novými obyvateľmi a novou výstavbou. Zjavne však za týmto rastom zaostáva dopravná infraštruktúra. Podľa Jozefa Drahovského by budovanie parkovacích miest malo byť nevyhnutnosťou, ale aj povinnosťou každého, kto v Bratislave niečo buduje. Po správnosti by mal pre svoj objekt vybudovať dostatok parkovacích miest pre tých, čo v ňom bývajú, aj pre ich návštevy. Ak ide o polyfunkčný objekt, kde sú napríklad obchody, úrady a iné služby, je nutné zabezpečiť parkovanie aj pre zákazníkov. „Keďže investor v snahe o maximalizáciu zisku robí iba to, čo od neho úrady pri schvaľovaní vyžadujú, a mesto roky nemalo premyslenú stratégiu, tak je nedostatok parkovacích miest citeľný nielen v starých predvojnových budovách, ale aj v nedávno postavených, aj tých úplne nových,“ poukazuje Jozef Drahovský.
Parkovacia politika
Po niekoľkých rokoch diskusií a nepodarených snahách o presadenie parkovacej politiky napokon hlavné mesto schválilo novú, celomestskú parkovaciu politiku. Jej úlohou a súčasne hlavným cieľom je zabezpečiť a súčasne regulovať statickú dopravu v Bratislave.
Schválená parkovacia politika v Bratislave má spoplatniť parkovanie vo verejnom priestore, čím vyvinie ekonomický tlak cez majiteľov a používateľov áut na majiteľov budov, či už obytných alebo obchodných. Súčasne je to tlak na nových investorov, aby parkovanie riešili u seba, mimo verejného priestoru. Pritom parkovacia politika je nastavená tak, aby tento tlak bol postupný, a nie zo dňa na deň, a nespôsobil veľké sociálne dopady. Financie z parkovania majú byť investované naspäť do riešenia najmä statickej dopravy,“ hodnotí zmysel zavedenia celomestskej parkovacej politiky Jozef Drahovský.
MHD nie je pre všetkých
Je čas vystúpiť z auta a používať MHD, ako je to všade vo veľkých mestách. Myslia si to nielen mnohí odborníci, ale aj časť verejnosti, či dokonca aj nové vedenie hlavného mesta. Lenže, ako upozorňuje Jozef Drahovský, vystúpiť z auta a používať MHD nemôžu všetci. Ten kto chodí autom len do práce a za kultúrou a drobnými nákupmi, ten to môže spraviť. Ten, kto ide na nákup niečoho objemnejšieho, čo sa v MHD prevážať nedá, to spraviť nemôže. Nemôže to urobiť ani vodič zásobovania, ktorý rozváža tovar, ani vodiči vozidiel poskytujúcich služby. Je veľa obyvateľov Bratislavy, ktorí cez týždeň používajú MHD, ale cez víkend idú autom na chalupu, chatu, za športom a podobne. Iste je stále aj veľa takých, ktorým sa vystúpiť zo svojho auta jednoducho nechce.
Napríklad po viacerých reorganizáciách MHD si významná časť ľudí kúpila auto a začali jazdiť autom práve preto, že viacerými prestupmi sa im neúmerne predĺžila doba dochádzania do práce. Naopak, ak MHD jazdí na požadovanej trase a linky na prípadných prestupoch na seba nadväzujú, potom ľudia prestupujú z áut na MHD. Ľudia sa spravidla správajú ekonomicky, pričom do ekonomiky sa premieta aj strata času,“ myslí si Jozef Drahovský.
MHD môže byť alternatívou pre individuálnu dopravu, len ak bude komfortná, ak bude chodiť v dostatočných intervaloch a ak bude aj dostatočne rýchla. Jedným z problémov, s ktorým sa najmä autobusová doprava stretáva, sú zápchy, v ktorých ostanú uviaznuté aj vozidlá MHD. Riešením by mohli a mali byť tzv. BUS pruhy. Pomáhajú tam, kde sa tvoria dopravné zápchy, v ktorých uviaznu aj autobusy. Tam, kde sa dopravné zápchy netvoria, alebo autobusy jazdia len občas, tam je vybudovanie BUS pruhu neefektívne. „Keď sa chce vytvoriť BUS pruh na úkor inej dopravy, tak by sa malo pozerať na celkovú prepravnú kapacitu za určitý čas, aby sa nestávalo, že doterajšia doprava sa výrazne obmedzí, ale autobusová doprava nedokáže na seba prevziať adekvátny počet prepravovaných osôb. Bohužiaľ, sú známe aj zlé rozhodnutia pri budovaní BUS pruhov, keď sa nepostupovalo uvážlivo a celá situácia sa nenamodelovala,“ upozorňuje na možnosti BUS pruhov Jozef Drahovský.
Električka ako nosný dopravný systém mesta
V Bratislave sú električky nosným dopravným systémom. Ich koľaje boli budované ako samostatné dopravné teleso. Ale aj tu sa dlhé roky zabúdalo na rozširovanie a nepribudol ani jeden meter, s výnimkou električky do Petržalky, ktorá má zatiaľ len tri zastávky. Navyše, ako poukazuje Jozef Drahovský, predchádzajúce vedenia hlavného mesta predávali pozemky kadiaľ mali viesť ďalšie naplánované trasy električky. U nich, na rozdiel od autobusov, je drahá výstavba, ale lacná prevádzka, preto električky môžu jazdiť oveľa častejšie. Tam, kde koľaje sú, tam električky jazdia a ľudia ich vo veľkom využívajú. „Je smutné, že električkové trasy nemá Bratislava dotiahnuté do všetkých významných dopravných uzlov, ako je napríklad autobusová stanica, a do všetkých mestských častí. Dnes je to takmer nemožné zrealizovať po zemi a bude sa musieť ísť pod zem alebo na stĺpy,“ upozorňuje na problémy s výstavbou nových trás električky Jozef Drahovský. V prípade križovatiek s inou dopravou je výhodné, keď električky majú prednosť. Lenže podľa neho nejde o klasickú okamžitú prednosť. Ide o to, aby sa nestávalo, že ju električka dostane, keď príde ku križovatke so zastávkou (dobrý príklad je Molecova) a ostatná doprava by bola zablokovaná počas vystupovania, nastupovania cestujúcich a čakania na čas odchodu podľa grafikonu.
Dnešné elektronické systémy vedia plánovať jazdu električky cez križovatky podľa grafikonu a mimoriadnu prednosť dávajú iba meškajúcej električke. Lenže ich treba aj používať. Podľa Jozefa Drahovského má Karlova Ves to šťastie, že je tu vybudovaná električková radiála. Dnes by sa hodilo, keby pokračovala až do oblasti Bory, lenže končí už v Dúbravke.
Integrovaná doprava Ako upozorňujú viacerí dopravní analytici, k zlepšeniu dopravy v Bratislave by mohlo prispieť aj väčšie zapojenie vlakov do systému mestskej hromadnej dopravy. Skvelým príkladom môže byť Kodaň, kde prímestské vlaky prebrali dokonca úlohu nosného dopravného systému. Niektoré kroky v tomto smere už síce boli urobené, ale ani zďaleka zatiaľ nie sú využité tie možnosti, ktoré by tento krok priniesol najmä v prepojení mestskej a prímestskej dopravy. Keby sa ľudia z okolia Bratislavy vedeli dostať do práce vlakom, nielenže by mohli nechať auto doma, ale nemuseli by používať ani MHD. Tu však zatiaľ chýba viac vlakov a najmä viac zastávok na území mesta. Bez spolupráce štátu to však nemožno riešiť.
Možno pribudnú vlakové zastávky na Železnej studničke aj pri Boroch
Štúdia realizovateľnosti Uzla Bratislava prinesie nové riešenia prehustenej dopravy. „Všetky počítajú s doplnením nových železničných zastávok na území mesta vo Vrakuni, Ružinove, Boroch, ktoré by mali byť zriadené v rokoch 2021 – 2023,“ uvádza sa v stanovisku odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Počíta sa aj s integrovaným miestom Železná studienka / Patrónka, ale definitívna poloha bude závisieť od urbanistického rozvoja v danej lokalite a výsledku územných konaní o jej umiestnení.
Aj podľa vyjadrenia hovorcu Železníc SR Michal Lukáča sa v súčasnosti pripravuje výstavba terminálov integrovanej osobnej dopravy vo Vrakuni a Ružinove, pričom ďalšími potenciálnymi lokalitami sú Lamačská brána (Bory), Patrónka, resp. Železná studienka, Mladá garda, Bajkalská ulica, Cintorín Vrakuňa, Vajnory a Rača, a tiež vybudovanie zastávok v Petržalke. „Nemenej dôležitou aktivitou, ktorá prispeje k zlepšeniu integrovanej dopravy, je výstavba záchytných parkovísk v okolí hlavného mesta (Pezinok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská). Jednou z týchto vecí je tiež zvýšenie kapacity železničných tratí a staníc vrátane možnosti vybudovania stanice Filiálka,“ dodáva Michal Lukáč.
Foto: ilustračné (internet)