menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

18. decembra 2019

Pripravuje sa obnova ZŠ Alexandra Dubčeka

Zelené fasády, tieniace žalúzie, fotovoltaické panely, rekuperácia vzduchu, využitie zrážkovej vody, ale aj búdky pre dážďovníky a komunitné ekocentrum. To všetko obsahuje projektová dokumentácia hĺbkovej obnovy objektu ZŠ Alexandra Dubčeka na Dlhých dieloch.
Riešime problematiku obnovy školy tak, aby bola znížená jej energetická náročnosť. Jej účelom je definovať a zrealizovať také opatrenia, ktoré prispejú k zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy, zníženiu uhlíkovej stopy, zlepšeniu kvality vnútorného prostredia, ochrane a rozvoju biodiverzity s cieľom pokúsiť sa dosiahnuť štandard budovy s takmer nulovou spotrebou energie,“ informuje Lenka Nemcová z referátu riadenia projektov miestneho úradu.
Prvú časť prác by mali začať v lete 2020 a posledné práce chcú ukončiť na jeseň 2021. V lete by sa malo začať so zatepľovaním obvodového a strešného plášťa objektu. Vzhľadom na statické posúdenie striech museli upustiť od požiadavky na zelené strechy. Jediná strecha, ktorá vyhovovala statickému posúdeniu, a kde teda zelená strecha bude, je malá plochá strecha nad hlavným vstupom. Preto sa venovala veľká pozornosť vertikálnej zeleni.
Na dvoch fasádach bude aj vďaka oceľovej sieti rásť popínavá rastlina, ktorá bude zlepšovať klimatické, estetické i biodiverzitné prostredie. Pred budovou školy sú umiestnené dve betónové nádoby s grafickým prevedením. Do nich vysadia trvalky spolu s lankovým systémom pre popínavú rastlinu. Ďalšiu popínavú zeleň umiestnia do vnútorných átrií, odkiaľ bude do tried nasávaný čistejší a chladnejší vzduch.
Všetky pôvodné kovové okná s jednoduchým zasklením a vonkajšími kovovými parapetmi demontujú a vymenia za okná z PVC profilu s tepelnoizolačným trojsklom. Ostatné plastové okná, ktoré boli vymenené v roku 2014, ostanú z dôvodu hospodárnosti zatiaľ nevymenené. Na oknách južnej fasády budovy budú exteriérové, elektricky ovládané žalúzie s krycími plechmi a zápustnými vodiacimi lištami s lamelami.
V rámci podpory a ochrany lokálnej biodiverzity na fasáde objektu navrhujeme hniezdne búdky pre dážďovníka tmavého, netopiere a belorítky. Projektová dokumentácia zdravotechniky ráta s využitím zrážkovej vody a jej následným využitím na splachovanie a závlahu záhonov a inej zelene. Mimoriadnu pozornosť projekt venuje vetraniu učební, kancelárií, zborovne a telocviční. Vetranie je navrhnuté ako tzv. nútené – rovnotlaké, pomocou rekuperačných jednotiek. Pribudne aj fotovoltaické zariadenie, ako malý zdroj elektrickej energie,“ poukazuje na ďalšie podrobnosti Lenka Nemcová.
Projekt myslí aj na vyváženie vykurovacej sústavy po komplexnej obnove objektu. Využije sa aj solárna energia pre zníženie spotreby energie na ohrev teplej vody a temperáciu bazénovej vody.
V priestoroch terajšej kotolne vznikne nová miestnosť, v ktorej bude pôsobiť Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu. Bude slúžiť ako poradenské a vzdelávacie centrum pre verejnosť pri uskutočňovaní obnovy obytných budov, verejných budov a verejných priestorov. Otvoria ho aj pre školy ako priestor na vzdelávacie aktivity v environmentálnej oblasti so zameraním na problematiku klimatickej zmeny.
Odbornej komunite a samospráve poskytne centrum priestor pre odborné workshopy a prednášky na zdieľanie vedomostí a skúseností v tejto oblasti. V neposlednom rade bude centrum otvorené pre miestnu komunitu alebo pre neformálne zoskupenia občanov,“ pokračuje Lenka Nemcová.
Náklady budú čiastočne kryté z finančných zdrojov programu LIFE v rámci projektu DELIVER a zo zdrojov mestskej časti. Veľká časť nákladov bude pokrytá z iných grantových zdrojov.
Vizualizácia: HLINA, s. r. o.

18. decembra 2019

Pohotovostné služby lekární v čase Vianoc a Nového roka

Bratislavský samosprávny kraj zverejnil zoznam pohotovostných lekární v čase vianočných sviatkov a príchodu nového roka.

Zoznam pohotovostných lekární v čase Vianoc nájdete TU

Zoznam pohotovostných lekární v čase príchodu nového roka nájdete  TU

 

17. decembra 2019

V roku 2020 pôjde najviac prostriedkov do školstva, nových parkovísk a chodníkov

Vyplýva to z návrhu rozpočtu Karlovej Vsi na rok 2020, ktorý dnes popoludní jednohlasne schválili poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Rozpočet je vyrovnaný a celkovo bude Karlova Ves hospodáriť s prostriedkami vo výške 16 993 406 eur.

V rozpočte na rok 2020 svoju pozornosť upriamujeme na oblasti, ktoré naši obyvatelia vnímajú najkritickejšie. Budú to predovšetkým chodníky a schodiská. Naďalej vynakladáme veľký objem prostriedkov aj na školské budovy, a tak zmenšujeme dlhodobý investičný dlh,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

V tomto roku sme investičné priority sústredili do stavieb na podporu športu – novej lodenice, bazéna a futbalového ihriska. Pre rok 2020 sa strategickými prioritami našich investícií stanú dopravné stavby, najmä výstavba nových parkovacích miest a chodníkov a údržba ciest,“ informoval vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Až polovica z rozpočtu poputuje do kapitoly Školstvo a vzdelávanie. Ďalších 600 tisíc eur plánuje Karlova Ves investovať do rekonštrukcie svojich školských budov. Na obnovu ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici a MŠ Kolískova pôjde ďalších 470 tisíc eur z projektu DELIVER. Tie by mali slúžiť na kompletnú obnovu budov, čím sa zníži ich energetická náročnosť a výrazne sa skvalitní prostredie na výuku detí.

Pre svoj podnik verejnoprospešných služieb Karlova Ves vyčlenila 850 tisíc eur. Použije ich predovšetkým na údržbu a celkovú starostlivosť o verejné priestory a zeleň v Karlovej Vsi.

Budovanie nových parkovacích kapacít a chodníkov je ďalšou oblasťou, do ktorej potečie najviac prostriedkov z rozpočtu Karlovej Vsi. Viac ako 764 tisíc eur pôjde do budovania nových parkovacích miest a domov. Najväčšou položkou je 470 tisíc eur na vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu. Na výstavbu nových chodníkov plánuje Karlova Ves použiť zo svojho rozpočtu 80 tisíc eur.

16. decembra 2019

Upravené úradné hodiny počas Vianoc a Nového roka

Vážení Karlovešťania,

dovoľujeme si upozorniť vás na zmenu úradných hodín v období blížiacich sa Vianoc. Miestny úrad aj Centrum služieb občanom vám budú k dispozícii v obmedzenom režime:

20. 12. 2019                          8.00 – 13.00 h

23.12. 2019* – 1. 1. 2020     zatvorené

  2.  1. 2020                           8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00 h

* Centrum služieb občanom bude 21. 12. 2019 z technických príčin zatvorené

10. decembra 2019

Miestny úrad hľadá produkčného na oddelenie kultúry.

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Produkčný na oddelení kultúry.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

10. decembra 2019

Produkčný na oddelení kultúry

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Produkčný na oddelení kultúry.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

10. decembra 2019

Detské ihriská prešli kontrolou

Karloveské deti a ich rodičia môžu používať hracie prvky na detských ihriskách bez obáv. Ich stav podlieha každoročnej prísnej kontrole, ktorá sa vykonáva raz ročne na každom hernom zariadení.

Našou prioritou je bezpečnosť detí na verejných ihriskách. Preto nie len nahrádzame opotrebované hracie prvky novými modernými zostavami, ale aj vykonávame pravidelné kontroly a údržbu týchto ihrísk,“ povedal vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Aj tento rok posúdili ich technickú a konštrukčnú bezpečnosť. Kontrolu môže vykonávať len oprávnená osoba, a to nezávisle od prevádzkovateľa detských ihrísk. Výsledkom je revízna správa každého posudzovaného detského ihriska s fotodokumentáciou a popisom jednotlivých zariadení.

Súčasťou správy môže byť odporúčanie na vykonanie potrebnej opravy alebo úpravy,“ vysvetľuje vedúca referátu životného prostredia Halina Trubínyiová. 

9. decembra 2019

Informácia pre žiadateľov o voľbu poštou zo zahraničia

Pokiaľ budete v deň volieb do NR SR 29.2.2020 v zahraničí, ale napriek tomu by ste radi dali svoj hlas niektorej z kandidujúcich politických strán, hnutí alebo koalícií, môžete požiadať do 10.1.2020 o možnosť voliť poštou zo zahraničia.
Podrobnejšie informácie o tejto možnosti nájdete po kliknutí SEM
O možnosť voliť poštou môžete požiadať aj elektronicky mailom na adrese:
hlasovacipreukaz@karlovaves.sk
Tento mailový kontakt môžete využiť i v prípade, ak ste už o voľbu poštou požiadali, ale zatiaľ vám nebol  doručený potvrdzujúci mail z miestneho úradu.

9. decembra 2019

Karloveské Vianoce obohatia darcovia krvi aj benefičný koncert

Vianočná kvapka krvi, swingová tančiareň, aj benefičný koncert pre mladú talentovanú umelkyňu s Aspergerovým syndrómom. To všetko prinesú tohtoročné Karloveské Vianoce počas tretieho adventného víkendu.

Začnú sa v piatok 13. decembra v Karloveskom centre kultúry (KCK), kde budú môcť návštevníci darovať krv v čase 8.00 až 11.00 h.  Karlova Ves zorganizovala Karloveskú vianočnú kvapku krvi v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR a miestnym OZ Gaston.

Vianočná tančiareň s B-swingom prinesie v sobotu 14. decembra večer možnosť naučiť sa swingové kroky a dobre sa zabaviť na hudbe 30. a 40. rokov. Do KCK prinesie swingové melódie a jazzovú vianočnú náladu brnenské sexteto The Half.

Vrcholom tohtoročných Karloveských Vianoc bude Vianočný benefičný koncert. V nedeľu 15. decembra od 14. h sa môžu návštevníci tešiť na vystúpenia karloveských malých i veľkých umelcov, ale aj na množstvo sprievodných podujatí, ktoré sa ponesú vo vianočnom duchu.

Výťažok z koncertu bude venovaný Gabike Kiovskej s Aspergerovým syndrómom, finalistke súťaže, ktorú vyhlásil Bontonfilm, k premiére kresleného filmu Staň sa hviezdou. Mladá umelkyňa, ktorá je žiačkou umelkyne Rey Slawiski, potrebuje na liečbu a spev návštevy kyslíkovej komory, ktoré poisťovne neuhrádzajú.

Súčasťou bude aj nový sólový projekt Eugena Botoša st., Adventný koncert žiakov ZUŠ Jozefa Kresánka, vystúpenie zboru Senioranka, prezentácia svetových muzikálov či workshop s muzikálovými spevákmi. Chýbať nebudú rodinné tvorivé dielne, burza kníh, či karloveská kapustnica a punč.

6. decembra 2019

Karlova Ves otvorila novú plaváreň

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves otvorila moderný školský bazén v Základnej škole (ZŠ) Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62. Vďaka použitým technológiám má mimoriadne kvalitnú vodu. Slúžiť bude prioritne žiakom karloveských základných a materských škôl. Využívať ho budú môcť aj plavecké kluby a verejnosť.

Predpokladáme, že záujem o nový bazén bude veľký, pretože bazénov je v Bratislave málo. Prednosť budú mať karloveské školy aj škôlky. Veľký záujem je zo strany športovcov a športových klubov, samozrejme, myslíme aj na verejnosť,” povedala počas otvorenia nového bazéna starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Sme radi, že zastupiteľstvo urobilo odvážne rozhodnutie a odsúhlasilo túto veľkú investíciu v hodnote 1,198 mil. eur. V tomto roku sa nám tak podarili tri veľké investície do športovísk. Pre vodákov sme otvorili novú lodenicu, futbalistom sme zrekonštruovali povrch futbalového ihriska a naše školy dostali novú plaváreň,“ informoval vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Kompletnou rekonštrukciou prešiel 25-metrový plavecký bazén, malý neplavecký bazén, technologická časť, vzduchotechnika, zdravotechnika, sociálne zariadenia, šatne, vstupná hala a okná. Veľkou výhodou nového plaveckého bazéna je jeho hĺbka, ktorá vyhovuje aj vodnému pólu či plutvovému plávaniu. Novinkou je aj neplavecký bazén pre predškolskú výuku plávania s rozlohou viac ako 4 x 4 metre.

Oba bazény disponujú oddelenými technológiami,  čo umožňuje nastavenie optimálnej teploty pre plavecký bazén 26 – 28 oC a pre neplavecký bazén  28 – 32 oC, i dôslednú kontrolu hladiny pH v každom z bazénov zvlášť. Nová vzduchotechnika optimalizuje parametre vzduchu pre celú bazénovú halu aj so sociálnym zázemím, čím sa odstránil veľký nedostatok bývalých priestorov, v ktorých bola vysoká vlhkosť. Tá v minulosti spôsobovala koróziu všetkých namontovaných zariadení,“ informovala vedúca strategických investícií Viera Prepiaková. Jednou z hlavných priorít pri rekonštrukcii bolo dosiahnutie čo najvyššej kvality vody. Z tohto dôvodu sa zvolil nerezový povrch a technológie, ktoré dokážu zabezpečiť najvyšší štandard.

Základné jednorazové vstupné do bazéna (75-minútové) je nastavené na sumu štyri eurá. Dospelí Karlovešťania majú nárok na uplatnenie 25 % zľavy, čiže zaplatia tri eurá. Rovnakú zľavu si môžu uplatniť aj študenti od 15 do 26 rokov, držitelia kariet ISIC, ITIC a Euro 26. Až 50 % zľava zo vstupného je určená pre deti do 15 rokov, seniorov nad 65 rokov a držiteľov preukazu ŤZP, ktorých osobní asistenti majú vstup zdarma. Pri prekročení časového limitu sa za každých ďalších začatých 15 minút zaúčtuje poplatok dve eurá pre všetky kategórie.

Cenník_školská plaváreň_M62_oficial

Prevádzkový poriadok

Plávanie verejnosť_6.-15.12.2019

 

2. decembra 2019

Hlavné mesto v utorok osadí betónové zvodidlá na Devínskej ceste

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) oznamuje, že v utorok 3. decembra od 19.00 h začne osádzať betónové zvodidlá na Devínsku cestu.

Cieľom ich osadenia je zabezpečenie kritického skalného úseku pod Devínskou lesostepou. Predpokladaný termín ukončenia prác v je streda 4. decembra do 05.00 h. Betónové zvodidlá budú osadené na úseku v dĺžke 320 metrov.
Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy POD, ktorý nájdete po kliknutí SEM

Začiatok úseku s osadenými betónovými zvodidlami nájdete na mape TU koniec  TU

29. novembra 2019

Karloveský šachový klub otvára nový ročník 2019/2020

Najbližší domáci zápas sa hrá v piatok 6. decembra proti Národnej banke Slovenska. Ktovie, komu prinesie Mikuláš body z tohto zápasu?

Týmto ročníkom Karloveský šachový klub otvára jubilejnú dvadsiatu šachovú sezónu. Hrá 5. ligu pod patronátom Bratislavského šachového zväzu. Tento rok sa prihlásilo do súťaže až 23 družstiev. Ak máte radi šach aj vy, môžete si prísť zahrať každý piatok do denného centra na Lackovej 4 v čase od 16.00 do 20.00 h.