menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

4. septembra 2019

Hlavné mesto a Karlova Ves sa dohodli na spolupráci

Posilnenie MHD, budovanie nových parkovacích možností, viac mestských policajtov, ale aj zvýšená starostlivosť o verejné priestory, zeleň, cesty a chodníky. Jedným z dôležitých bodov spolupráce Karlovej Vsi a hlavného mesta má byť tiež vytvorenie zariadenia pre karloveských seniorov. To všetko by sa postupne malo uskutočniť vďaka memorandu o spolupráci, ktoré podpísali primátor Bratislavy Matúš Vallo a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

V atmosfére spolupráce sa pracuje lepšie a efektívnejšie. Sformulovali
sme s pánom primátorom najdôležitejšie spoločné výzvy pre Karlovu Ves
v tomto volebnom období. Oproti minulosti je to naozaj príjemná zmena,“ informovala starostka Dana Čahojová.

Účelom memoranda je skvalitnenie života obyvateľov Karlovej Vsi. Má sa prihliadať nielen na špecifiká Karlovej Vsi, ale zároveň sa má brať ohľad na
záujem obyvateľov celej Bratislavy. Vedenie Karlovej Vsi i hlavného mesta tým reagovalo na podnety a potreby obyvateľov našej mestskej časti s prihliadnutím na rozpočtové možnosti.
Hlavné mesto sa zaviazalo, že do spustenia celomestskej parkovacej politiky skvalitní MHD v Karlovej Vsi tak, že o 20 percent zvýši dennú prepravnú kapacitu, najmä na linkách, ktoré premávajú na Dlhé diely. V súčinnosti s mestskou časťou vybuduje 400 nových parkovacích miest vrátane aspoň jedného parkovacieho domu. Hlavné mesto tiež zabezpečí posilnenie výkonu služby mestskej polície v Karlovej Vsi tak, že každú noc bude jedna hliadka kontrolovať dodržiavanie pravidiel parkovania. V spolupráci s mestskou časťou hlavné mesto spracuje návrh na zverenie svojich pozemkov do správy Karlovej Vsi, aby sa rozšírili parkovacie
kapacity.

14. augusta 2019

Karlova Ves hľadá záhradného architekta / realizátora záhrad

Miestny úrad v bratislavskej Karlovej Vsi hľadá záhradného architekta, ktorého hlavnou pracovnou úlohou bude:

  • údržba zelene, výsadba rastlín, odburiňovanie, zálievka a orezávanie kríkov,
  • zabezpečenie plynulého chodu zadaných záhradníckych prác v rámci komplexnej starostlivosti o zeleň v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (mestské záhony, zeleň na námestiach, atď.),
  • v zimnom období odhŕňanie snehu z verejných priestranstiev.

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, svoj životopis pošlite do 15. 9. 2019.

Podrobné informácie nájdete TU

Ilustračné foto: livart.sro

14. augusta 2019

Obyvatelia sa vyjadrili k príprave revitalizácie Jurigovho námestia

Svoj názor na súčasný stav Jurigovho námestia i svoje predstavy, ako by tento verejný priestor mal vyzerať v budúcnosti, vyjadrilo takmer 500 osôb. Urobili tak zapojením sa do dotazníkového prieskumu, účasťou na plánovacej prechádzke, workshope alebo počas Karloveského majálesu.

V máji sa 418 osôb zapojilo do dotazníkového prieskumu. Obyvatelia a návštevníci Karlovej Vsi sa mohli prostredníctvom dotazníka podeliť o informácie, ako využívajú Jurigovo námestie a vyjadriť sa k jeho súčasnému stavu, funkčnosti a jeho budúcej podobe. Boli to príslušníci predovšetkým mladšej a strednej generácie (26-45 rokov), ženy (63 %) a dve tretiny uviedli, že bývajú v okolí námestia. Ďalších 70 osôb ohodnotilo námestie počas verejných stretnutí – v máji na plánovacej prechádzke priamo na Jurigovom námestí, počas Karloveského majálesu a v júni na plánovacom workshope v Karloveskej knižnici.

Námestie je kľúčovou lokalitou Karlovej Vsi. Ľudia oceňujú, že námestie je priestorovo veľkorysé, v čom vidia potenciál pre jeho budúci rozvoj. Páči sa im aj jeho poloha, fontána, architektonické riešenie námestia a keďže tu nepremávajú autá, považujú ho v tomto smere za bezpečné miesto.

Zásadným problémom tohto verejného priestoru je podľa nich jeho technický stav. Námestie je rozbité, zdevastované, vysoko bariérové, viaceré časti infraštruktúry v havarijnom stave vnímajú ako bezpečnosť ohrozujúce. Problémom je aj nedostatočné nočné osvetlenie a nefunkčné odkanalizovanie povrchov. Neexituje plán údržby, čo súvisí s nejednoznačne rozdelenými kompetenciami. Z týchto dôvodov je Jurigovo námestie v súčasnosti len priestorom, cez ktoré ľudia väčšinou len prechádzajú. Ďalšími sú limitovaná ponuka aktivít, neuspokojivý stav zelenej infraštruktúry a opotrebovaný alebo dlhodobo chýbajúci mestský mobiliár.

Ľudia by privítali, ak by na námestí pribudli služby, obchody a priestor vyčlenený na príležitostné trhy, workout prvky, komunitnú záhradu a pod. Potrebné by bolo obnoviť fontánu a doplniť ju prvkami, ktoré by umožnili väčšiu interakciu s vodou. Aj táto lokalita volá po adaptácii na zmenu klímy znížením podielu spevnených plôch v prospech zelených plôch, výsadbou vzrastlej zelene, zatienením prehrievaných okolitých prvkov a povrchov pergolami, zelenými fasádami a strechami a vytvorením koncepcie hospodárenia s dažďovou vodou v území.

Celú správu z participatívneho procesu si môžete prečítať tu.

 

Autor fotografie: Juraj Horňák

9. augusta 2019

Prijmeme účtovníka/účtovníčku

Karlova Ves hľadá účtovníka/účtovníčku. Podrobnosti TU

31. júla 2019

Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves hľadá kuchárku

Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves hľadá kuchárku do MŠ Suchohradská. Viac informácií nájdete TU

31. júla 2019

Hľadajú sa učiteľky do MŠ

Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves hľadá učiteľky do dvoch materských škôl.

učiteľka_MŠ_Kolískova

učiteľka_MŠ_L.Fullu

30. júla 2019

Invázne dreviny nahradia nové stromčeky

V Parku na ulici Pod Rovnicami v tomto období prebieha výrub a orezávanie invazívnych druhov drevín. Ide o štyri stromy javorovca jaseňolistého. Dreviny, ktorých odstránenie nariadil zákon o ochrane prírody, sa miestny úrad rozhodol nahradiť novými stromčekmi.

Staré invázne dreviny sú v pokročilom štádiu odumierania. Jeden, ktorý sa nachádza najbližšie pri chodníku, má nalomený kostrový konár a priamo nad chodníkom sa opiera o druhý konár. Ten aj s ostatnými tromi stromami postupne vysychá.

23. júla 2019

Referent/-ka junior na právnom referáte

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pracovnú pozíciu:

Referent/-ka junior na právnom referáte

– podrobnejšie informácie nájdete TU

23. júla 2019

Referent/-ka senior na právnom referáte

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na nasledovnú pracovnú pozíciu:

Referent/-ka senior na právnom referáte

– podrobnejšie informácie nájdete TU

23. júla 2019

Miestny úrad hľadá právnikov

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na nasledovné pracovné pozície:

Referent/-ka senior na právnom referáte

– podrobnejšie informácie nájdete TU

Referent/-ka junior na právnom referáte

– podrobnejšie informácie nájdete TU

19. júla 2019

Prihláste sa, ak chcete predávať na Karloveských hodoch 2019

oznámenie
prihláška 
čestné vyhlásenie
výberové konanie
situačná mapa

19. júla 2019

Hasiči opäť vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy opäť vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území Hlavného mesta SR Bratislavy s platnosťou od 19. júla 2019 od 9.00 h.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Foto: ilustračné