menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

30. júna 2023

Materské školy prechádzajú na letný režim

Prevádzka materských škôl bude počas letných prázdnin fungovať v obmedzenom režime. Prerušenie prevádzky využívajú materské školy na dezinfekciu prostredia, údržbárske práce a čerpanie dovoleniek zamestnancov.

Počas júla ostanú v prevádzke materské školy Borská, Pod Rovnicami, Suchohradská a Majerníkova 11. V auguste môžu nastúpiť deti na Adámiho a Kolískovu.

Materské školy L. Sáru, Ľ. Fullu a Majerníkova 60 budú zatvorené počas celého leta z dôvodu rekonštrukcie budovy alebo celkového uzavretia objektu. Deťom z týchto materských škôl však bola poskytnutá náhradná dochádzka v inej materskej škole.

Foto: ilustračné (MiÚ)

27. júna 2023

Zbierka pre školákov v núdzi

Nevyužité písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky, peračníky, kalkulačky, elektroniku či už notebook, tablet alebo príslušenstvo. To všetko môžete priniesť v rámci zbierky pre školákov v núdzi na jedno z troch zberných miest v Karlovej Vsi do 15. septembra. Cieľom zbierky je pomôcť rodinám zo sociálne slabšieho prostredia pri zabezpečení pomôcok, ktoré budú ich deti nevyhnutne potrebovať na ďalší školský rok.

Jedno zo zberných miest sa nachádza v karloveskej sociálnej výdajni na Lackovej 4 a školské pomôcky sem môžete doniesť po predchádzajúcom telefonickom dohovore na číslach 0908 322 178 alebo 0940 637 101. Školské pomôcky, ktoré by ste chceli darovať, môžete priniesť aj na miestny úrad na oddelenie sociálnych vecí kedykoľvek cez stránkové dni počas úradných hodín.  Ďalšie zberné miesto sa nachádza v Rodinnom centre Dlháčik na Majerníkovej 60. Aj tu je potrebné sa vopred dohodnúť a to telefonicky na čísle 0940 503 444 v čase od 9.00 do 18.00 h alebo mailom na adrese info@dlhacik.sk

Zbierku organizuje Karlova Ves v spolupráci s Bratislavskou arcidiecéznou charitou.

27. júna 2023

Karlova Ves má schválený záverečný účet za rok 2022

Karlova Ves v minulom roku ustála finančné následky doznievajúcej pandémie aj legislatívnu smršť z dielne rezortu financií, ktorá podlomila kolená mnohým mestám a obciam.  Hospodárenie Karlovej Vsi v minulom roku ovplyvnilo zvyšovanie cien energií a stúpajúca inflácia. Vďaka mimoriadne opatrnému nakladaniu s finančnými prostriedkami počas minulého roka Karlova Ves dokázala zabezpečiť všetky dôležité a potrebné služby. Záverečný účet za rok 2022 schválili karloveskí poslanci dnes popoludní.

Karlovej Vsi sa napriek neľahkej situácii podarilo dokončiť viaceré investičné projekty. Žiaci zo Základnej školy Alexandra Dubčeka a okolitá verejnosť dostali nový atletický ovál. Žiaci aj verejnosť z okolia Základnej školy na Karloveskej 61 získali do užívania nové multifunkčné ihrisko. Spojená škola Tilgnerova 14 má od vlaňajška vo svojom elokovanom pracovisku na Tilgnerovej ulici úplne nové, moderné detské ihrisko. Materská škola na Kolískovej 14 sa pýši ukončenou rozsiahlou a hĺbkovou rekonštrukciou, vďaka ktorej sa zo škôlky s najvyššou spotrebou energií stala ekologická. Okrem toho sa tam podarilo rozšíriť kapacitu o jednu triedu. Vodiči a chodci na Púpavovej ul. dostali novú cestu a chodník. Z úplne nového chodníka a osvetlenia sa tešia aj obyvatelia Perneckej ulice.

Z celkových príjmov najväčšiu čiastku predstavujú bežné príjmy. Karlova Ves ich naplnila na 99,11 %. Z toho daňové príjmy, ktoré sú pre zachovanie potrebných služieb v mestskej časti kľúčové, boli splnené až na 99,5 %. Ide o výnos napríklad z dane z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností. Na druhej strane Karlova Ves opäť nedokázala naplniť príjem z poplatku za rozvoj. Dôvodom je utlmený rozvoj developerskej činnosti (62,16 % očakávaného príjmu). Nedaňové príjmy boli vo výške 1 947 916 eura, čo predstavuje 95,19 % pôvodne naplánovaných príjmov v tejto podkapitole. Objem týchto prostriedkov tvoria najmä príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, či administratívnych poplatkov.

Za rok 2022 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami naplánované vo výške 22 152 145 eur, z ktorých Karlova Ves minula 85,93 %. Z celkových výdavkov najväčšiu časť predstavujú bežné výdavky. Boli rozpočtované vo výške 18 061 895 eur, čerpané vo výške až 18 339 244 eur, čo je plnenie na 101,54 %. Karlova Ves prekročila plánované výdavky v programe – Školstvo a vzdelávanie, kde minula 104,28 % oproti pôvodne naplánovaným výdavkom. Naplánované bežné výdavky naplno (100 %) minula organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves, ktorá zabezpečuje celoročnú údržbu mestskej časti pozostávajúcu z odhŕňania snehu, kosenia či upratovania verejných priestranstiev. Takmer všetky naplánované bežné výdavky (99,21 %) boli investované aj do kvality prostredia a verejného poriadku. Prostriedky putovali do starostlivosti o zeleň či nakladanie s odpadmi.

20. júna 2023

Najbližší víkend odštartuje v Karlovej Vsi Kultúrne a športové leto 2023

Karlova Ves otvorí Kultúrne a športové leto v botanickej záhrade už túto sobotu 24. júna 2023 o 10.00 h koncertom majstrov z unikátneho orchestra Bratislava Hot Serenaders. Posledný júnový víkend prinesie kultúrny program pre rodiny a atrakcie pre deti. Nebude chýbať ani prvá letná tančiareň.

Okrem sobotného predpoludňajšieho koncertu Bratislava Hot Serenaders pripravilo program k otvoreniu kultúrneho a športového leta aj Rodinné centrum Klbko. Deti čaká jazda na poníkoch na ihrisku Suchohradská. Dospelí si môžu sobotný večer vychutnať v Karloveskej zátoke pri loďke Mark Twain, kde sa uskutoční koncert mladého hudobníka Petra Juhása.

V nedeľu 25. júna bude pripravený Piknik vo Vodárenskej záhrade. Začne sa o 15.00 h   divadlom pre deti. Piknik bude pokračovať o 16.00 h príbehom o joga zvieratkách. Deti zabaví Zuzana Šmatláková spolu s lektorkou jogy. Na záver sa uskutoční koncert Dominiky Fričovej a Petra Lachkého. Súčasťou nedeľného programu bude aj maľovanie na tvár a lozenie po lane.

Nedeľný program obohatí galavečer od 17.00 h v Karloveskom centre kultúry. Bude plný tanca v podaní elegantne oblečených párov z Karloveského tanečného centra. Nasledovať bude prvá verejná letná tančiareň o 19.00 h pri fontáne Rodina za Karloveským centrom kultúry. Všetky vystúpenia budú pre verejnosť prístupné bez vstupného.

31. mája 2023

TABLETKY PROTI KOMÁROM DOSTANETE BEZPLATNE

Pokiaľ vlastníte v Karlovej Vsi rodinný dom alebo záhradu, prípadne máte na svojom pozemku sud s vodou, máte nárok na bezplatné balenie tabletiek proti komárom, ktoré dostanete počas úradných hodín v podateľni miestneho úradu na Nám. sv. Františka 8. Podrobnejšie informácie o spôsobe regulácie množenia komárov s využitím ekologicky zodpovednej metódy na základe aplikácie látky Bti, ktorú obsahujú tieto tabletky, nájdete na linku https://mosquito-bioregulation.eu/

Foto: ilustračné (internet)

29. mája 2023

KARLOVESKÝ DEŇ DETÍ 2023

Karlova Ves aj tento rok oslávi Medzinárodný deň detí v príjemnej atmosfére futbalového ihriska na Molecovej (oproti Karloveskému centru kultúry). V nedeľu 4. júna je tu od 9.00 do 13.00 h pre najmenších Karlovešťanov pripravený zábavný program plný športových disciplín, kultúrnych zážitkov a chýbať nebude ani pestrá ponuka sprievodných aktivít.

Deti si môžu okrem iného vyskúšať lezeckú stenu, odviesť sa na lanovke, dať si pomaľovať tvár, či niečo pekné si vyrobiť na pamiatku v tvorivých dielničkách. Moderátorom podujatia bude aj tentoraz Richard Vrablec, ktorý pobaví malých i veľkých návštevníkov.

PROGRAM:

  • 9.00 h Súťaže pre malých oslávencov
  • 10.00 h Koncert Miro Jilo – Pesničkohry
  • 12.00 h Rozhýbme sa so Stankou
25. mája 2023

VEREJNÉ PREROKOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY DLHÉ DIELY 6

Ako regulovať výstavbu v území medzi ulicou H. Meličkovej a Devínskou cestou? Ktoré stavby sú prípustné a ktoré nie? Obyvatelia Karlovej Vsi, vlastníci pozemkov aj laická verejnosť budú mať v pondelok 29. mája o 17.00 h v Karloveskom centre kultúry možnosť vyjadriť svoj názor či požiadavku, alebo aj položiť otázky. Pracovníci miestneho úradu následne postrehy obyvateľov zapracujú a predložia na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Územný plán zóny má stanoviť presné pravidlá toho, čo je v danom území prípustné a čo nie.

Kompletná dokumentácia Návrhu riešenia Územného plánu zóny Dlhé diely 6 je zverejnená na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na týchto linkoch:

Návrh riešenia Územného plánu zóny (ÚPZ) Dlhé diely 6

Kompletná dokumentácia Návrhu riešenia ÚPZ Dlhé diely 6

Text verejnej vyhlášky ohlasujúcej prerokovávanie ÚPZ Dlhé diely 6

Pripomienky a námietky je možné podávať v písomnej forme v podateľni miestneho úradu alebo poštou najneskôr do 16. júna.

Foto: ilustračné (Z dronu)

24. mája 2023

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY BY MAL ZAREGULOVAŤ DLHÉ DIELY 4-5

Ako regulovať výstavbu, ktoré stavby sú prípustné a ktoré nie? Vyjadriť svoj názor či požiadavku, alebo aj položiť otázky mali možnosť obyvatelia Karlovej Vsi, vlastníci pozemkov aj laická verejnosť. Pracovníci miestneho úradu teraz postrehy obyvateľov zapracujú a urobia všetko pre to, aby bol územný plán zóny v dohľadnom čase predložený na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.

V Karloveskom centre kultúry sa v pondelok 22. mája 2023 uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu územného plánu zóny Dlhé diely 4-5. Ten má stanoviť presné pravidlá toho, čo je v danom území prípustné stavať a čo nie.

V územnom pláne zóny je navrhnutá podrobná koncepcia súčasného i potenciálneho využívania a usporiadania územia. Najdôležitejšou časťou navrhnutého územného plánu je jeho regulačná časť, v ktorej sú navrhnuté základné, ale aj podrobné regulatívy usporiadania územia.

Verejnosť je oprávnená podávať vyjadrenia, pripomienky a námietky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie v písomnej forme na adrese Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 do 9. júna 2023.

Kompletná dokumentácia Návrhu riešenia Územného plánu zóny Dlhé diely 4-5 je zverejnená na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Nájdete ju TU

Text verejnej vyhlášky ohlasujúcej prerokovávanie územného plánu zóny je možné nájsť TU

Návrh riešenia Územného plánu zóny Dlhé diely 4-5 nájdete TU

Všetky územné plány vrátane Návrhu riešenia Územného plánu zóny Dlhé diely 4-5 nájdete TU

2. mája 2023

Karlova Ves hľadá nového riaditeľa SŠ Tilgnerova 14

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vypísala výberové konanie na pozíciu riaditeľa Spojenej školy Tilgnerova 14 s predpokladaným nástupom od 4. júla 2023.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť najneskôr do 26. mája do 13.00 h
Podrobnejšie informácie nájdete TU

1. mája 2023

Dieťa do materskej školy zapíšte v máji

Rodičia budúcich škôlkarov musia podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne (predškolské) vzdelávanie. Materské školy budú prijímať vyplnené žiadosti od 2. do 12. mája.

Tlačivo je sprístupnené v elektronickej forme na webe materských škôl a mestskej časti. Papierová forma žiadosti je k dispozícii v každej materskej škole. Podpísanú žiadosť možno podať osobne, doručiť do schránky školy alebo zaslať poštou. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je aj potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Súčasťou lekárskeho potvrdenia je aj údaj o povinnom očkovaní. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka MŠ do 30. júna.

Na predprimárne vzdelávanie sa obvykle prijíma dieťa od troch rokov. Vo výnimočných prípadoch možno prijať dieťa už od dvoch rokov, ak tomu zodpovedajú kapacitné a personálne podmienky príslušnej materskej školy.

Pre deti, ktoré dosiahnu 31. augusta päť rokov veku, je predprimárne vzdelávanie povinné. Ak doposiaľ dieťa nenavštevovalo žiadnu materskú školu, rodič je povinný ho prihlásiť na predprimárne vzdelávanie v spádovej škole v obci, kde má trvalý pobyt, ak pre neho nevyberie inú školu. V prípade, že rodič zanedbá túto povinnosť a neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, dopustí sa priestupku a bude mu uložená pokuta až do výšky 331,50 eur, rovnako ako pri viac ako piatich neospravedlnených dňoch v mesiaci. Dieťa môže chodiť do škôlky aj v inej ako spádovej materskej škole, a to na základe rozhodnutia riaditeľky materskej školy. O individuálne vzdelávanie svojho dieťaťa bude môcť rodič požiadať riaditeľku materskej školy až po jeho prijatí do materskej školy.

Povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o jeho pokračovaní vo vzdelávaní v škôlke.

Žiadosť o prijatie dieťaťa podpisujú obaja rodičia. V prípade písomného vyhlásenia oboch rodičov alebo v ojedinelých prípadoch môže žiadosť o prijatie podpísať iba jeden z rodičov dieťaťa. Dôvodom je napríklad obmedzený výkon rodičovských práv alebo preukázateľné zdravotné dôvody.

Foto: ilustračné

24. apríla 2023

Karlova Ves hľadá nového riaditeľa MŠ Adámiho 11

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vypísala výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy Adámiho 11 s predpokladaným nástupom od 1. júla 2023.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť najneskôr do 15. mája do 15.00 h.

Podrobnejšie informácie nájdete TU

17. apríla 2023

Blíži sa zápis detí do ZŠ

Zápis do 1. ročníka karloveských základných škôl bude v piatok 21. a v sobotu 22. apríla. Zákonní zástupcovia budú na zápise spoločne s dieťaťom. Ak sa zúčastní len jeden z rodičov, je potrebné priniesť aj súhlas druhého.

Rodič alebo iný zákonný zástupca pri zápise predkladá rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Podrobnosti o zápise a ďalšie informácie zverejnia školy na webových stránkach. Rodičia ich nájdu aj na stránke Karlovej Vsi. Základné školy využívajú ako prihlášku formulár zo školského informačného systému alebo formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy. Papierová prihláška je vo vestibule školy.

Rodičia alebo ich zákonní zástupcovia sú povinní zapísať na školský rok 2023/2024 dieťa, ktoré do 31. augusta dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v škole v príslušnom školskom obvode. Školské obvody sú určené pre tri základné školy, ktorých zriaďovateľom je Karlova Ves. Zoznam ulíc školských obvodov nájdu rodičia na webe Karlovej Vsi.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v  inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Odporúča sa však, aby rodič čo najskôr o tom informoval riaditeľa spádovej školy, pretože podľa počtu zapísaných a  prijatých detí pripravuje na nasledujúci školský rok počty tried, ich naplnenosť, učiteľov či vychovávateľov.

Foto: ilustračné