menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Aktuality

6. februára 2018

Karlova Ves odstránila ďalšie nepojazdné vraky

Na jednej strane nedostatok parkovacích miest, na strane druhej desiatky nepojazdných vrakov, ktoré len zaberajú verejný priestor. Riešenie? Ich odstránenie. Z ulíc Karlovej Vsi zmizlo vlani ďalších takmer 50 vrakov áut.

Na nepojazdné vozidlá často upozorňujú obyvatelia Karlovej Vsi. Dlhodobo zaberajú parkovacie miesta, ktoré miestni obyvatelia nemôžu využívať. V roku 2017 Karlova Ves riešila 45 podaní na dlhodobo stojace vozidlo s evidenčným číslom (EČV) a ďalších 18 podaní na dlhodobo stojace vozidlo bez EČV.

Na základe výziev miestneho úradu majitelia dlhodobo odstavených vozidiel s EČV odstránili v lehote do 60 dní 30 vozidiel. Zvyšným stále plynie zákonná lehota, prípadne ich rieši okresný úrad pre neplatnú EK a TK alebo sú predmetom dedičského konania.

Z ulíc Karlovej Vsi sa v minulom roku podarilo odstrániť aj 18 dlhodobo stojacich vozidiel bez evidenčných čísiel. Odstránili ich buď samotní majitelia na základe výzvy na skle vozidla, alebo ich nechala odtiahnuť mestská časť.

Pri odstraňovaní nepojazdných vozidiel miestny úrad rieši dva typy prípadov. Tým jednoduchším sú vozidlá bez EČV. Po osobnej obhliadke zamestnanec miestneho úradu na auto nalepí výzvu, aby majiteľ zabezpečil odtiahnutie do 60 dní. Ak to neurobí, vozidlo je odtiahnuté zmluvnou firmou mestskej časti.

Komplikovanejšie je odstraňovanie vozidiel s EČV, keďže ide o vozidlá, pri ktorých je možné zistiť ich majiteľa. Miestny úrad nemôže svojvoľne nakladať s majetkom občana a musí postupovať podľa platnej legislatívy. Po osobnej obhliadke zamestnanec úradu požiada Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR o lustráciu majiteľa a na základe nej sa majiteľovi zašle výzva na odstránenie vozidla z daného miesta v lehote 60 dní. Pri obhliadke sa tiež skontroluje, či má auto platnú emisnú a technickú kontrolu.

V prípade neplatnej emisnej a technickej kontroly zašle miestny úrad podnet na začatie správneho konania na okresný úrad, odbor cestnej dopravy. Okresný úrad môže majiteľovi takéhoto vozidla vyrubiť pokutu a zároveň môže rozhodnúť o vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách. Až po tomto rozhodnutí môže miestny úrad dať pokyn na odtiahnutie vozidla zmluvnou firmou.

Vydanie rozhodnutia o vyradení vozidla je však dlhodobý proces a spravidla trvá aj niekoľko mesiacov. Ak viete aj vy o vraku alebo dlhodobo stojacom vozidle vo vašej lokalite, môžete ho nahlásiť telefonicky na čísle 02/707 11 281, alebo osobne v sídle miestneho úradu v Karlovej Vsi.

2. februára 2018

Starostlivosť o kríky pred príchodom jari

Jar je tu čo nevidieť a preto sa Karlova Ves pustila do ďalšej starostlivosti o kríky. Potrebné orezy sú naplánované do konca marca, v čase, keď nesneží a teploty sa pohybujú nad nulou. O kríky sa budú odborní pracovníci starať podľa podnetov obyvateľov, aj podľa plánu terénnej práce pracovníkov referátu životného prostredia.

 

 

Zatiaľ orezali:

 • Brodská 1-7 a 2-8 (pás zelene medzi vnútroblokmi)
 • Nad Lúčkami 55 (skupina kríkov nad domom)
 • ZŠ Majerníkova 62 – parkové námestie pred kostolom
 • Majerníkova 58 vstup do vnútrobloku
 • Púpavova 22-28 v parku

V pláne sú:

 • Levárska 11 detské ihrisko
 • Levárska 1-7 pás zelene pri parkovaní
 • Silvánska 2-6 ihrisko pred vnútroblokom
 • Výjazd z Lackovej na Karloveskú pri Samoške
 • Tilgnerova – Karloveská polovnútroblok
 • Predzáhradky na Hany Meličkovej 8-28
 • Adámiho 26 pri schodisku
 • Hlaváčiková 2-4 – okolo domu
 • Vnútroblok Matejkova

Niektorým kríkom stačí jemnejší tvarovací orez, no mnohé kríky neboli dlhé roky udržiavané a vyžadovali si tzv. zmladzovací orez, ktorý je možné u niektorých druhov krov viesť vo výške 30-50 cm nad zemou. Vo viacerých krovitých húštinách boli nájdené odumreté torzá starých kríkov, ktoré sa už len odstránili. Preto sa mohlo zdať, že z veľkých kríkov sa odrezalo príliš veľa.

 

Foto: ilustračné

2. februára 2018

V Karlovej Vsi pribúda nové pouličné osvetlenie

Na konci roka boli v Karlovej Vsi, najmä na Dlhých dieloch, vymenené niektoré demontované lampy. Výmenu zabezpečuje spoločnosť Siemens na základe urgencie starostky Dany Čahojovej. Obrátila sa so žiadosťou na magistrát hlavného mesta, aby doplnil osvetlenie v Parku SNP v Líščom údolí, v športovom areáli na Majerníkovej ulici, ale aj na viacerých miestach na sídlisku. Na týchto miestach chýbajú lampy úplne.

Na niektorých iných miestach síce verejné osvetlenie v minulosti bolo, no neskôr ho odstránili z bezpečnostných dôvodov. Tieto stĺpy boli zrezané a odstránené z dôvodu veľkej korózie stožiarov. Stĺpom hrozil pád a tým ohrozenie občanov na zdraví a majetku. Takáto situácia je napríklad vo vnútrobloku Hlaváčiková – Veternicová, medzi ulicami Matejkova a Jamnického, ale aj na Karloveskej či Majerníkovej.

O verejné osvetlenie v celej Bratislave sa stará hlavné mesto prostredníctvom dohodnutej firmy Siemens. Hlavné mesto vo svojej odpovedi potvrdilo záujem zabezpečiť verejné osvetlenie na ulici Staré grunty a v športovom areáli na Majerníkovej ulici. Rovnako považuje za opodstatnenú žiadosť starostky Dany Čahojovej o dobudovanie verejného osvetlenia na Iskerníkovej ulici a v Parku SNP v Líščom údolí. Na tento rok je naplánovaná ďalšia výmena zrezaných stožiarov, čím by sa podarilo nahradiť veľkú časť zdemontovaných stĺpov verejného osvetlenia v Karlovej Vsi.

1. februára 2018

Vyšlo februárové číslo mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Karloveské Centrum služieb občanom, kde si vybavíte úradné záležitosti, navštívilo vlani až 14-tisíc ľudí, mnohí z nich využili úrad otvorený v sobotu. Mesto bude skúšať nervy vodičov na Starých gruntoch aj naďalej. Na opravu cesty je tento rok naplánovaných len 50-tisíc eur, paradoxne, na vybudovanie tzv. parku v blízkosti rušnej cesty by malo ísť až 400-tisíc. Veľa zaujímavého sa dočítate v novom čísle mesačníka Karlova Ves, ktoré nájdete od dnes vo svojich schránkach.

Aktuálne číslo mesačníka nájdete na internetovej stránke MČ na tomto linku https://www.karlovaves.sk/volny-cas/karlova-ves-noviny/

alebo po kliknutí SEM 

 

1. februára 2018

Starostovia žiadajú zastavenie výrubu v lesoch v okolí Bratislavy

Starostovia bratislavských častí Karlovej Vsi (Dana Čahojová), Devína (Ľubica Kolková) a Dúbravky (Martin Zaťovič) sa otvoreným listom obrátili na ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú, ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa a riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Mariana Staníka, aby zastavili masívnu ťažbu v lesoch v okolí Bratislavy.

Obyvatelia nielen Karlovej Vsi, ale aj celej Bratislavy vnímajú lesy v okolí hlavného mesta ako jedinečné prírodné prostredie s nezastupiteľnou rekreačnou funkciou. Je neprijateľné, aby štátny podnik Lesy SR rozhodol o výrube stoviek zdravých stromov. Obrátili sme sa na kompetentné ministerstvá, aby zastavili plánovaný masívny výrub,“ upozornila starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Program starostlivosti o lesy v okolí Bratislavy nedostatočne zohľadňuje ich rekreačný význam a ekologickú hodnotu. Aby mohli plniť tieto funkcie je okrem iného podstatné, aby v lesoch boli pestované stanovištne pôvodné druhy drevín a nie rovnoveké monokutúry nepôvodných stromov na plantážach, čo sa, žiaľ, ešte stále deje najmä v lužných lesoch pri Dunaji,“ doplnila starostka Devína Ľubica Kolková.

Podporujeme aktivity, ktoré smerujú k rozumnému a prírode blízkemu hospodáreniu v lesoch na území Bratislavského samosprávneho kraja a ich rekreačnú funkciu. Zasielame preto dotknutým ministerstvám návrh na obnovu Bratislavského lesného parku na pozemkoch vo vlastníctve štátu, s uvedením konkrétnych možností, ktoré podporuje odborná aj občianska verejnosť,“ upozornil starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

Starostovia Karlovej Vsi, Dúbravky a Devína žiadajú, aby ministerstvo pôdohospodárstva, pod ktorý patrí štátny podnik Lesy SR, zverejnilo v otázke plánovanej ťažby v prvom štvrťroku 2018 ťažbovú mapu. Podľa starostov je dôležité, aby sa verejnosť dozvedela, kde a kedy sa bude ťažiť drevo a v akom objeme. Rovnako žiadajú zverejnenie Programu starostlivosti o lesy, najmä časti, v ktorej je uvedený popis porastov a plán hospodárskych opatrení o ne.

Štátny podnik Lesy SR by mal úplne vylúčiť ťažbu v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách. Dôležité je ponechať na dožitie esteticky a ekologicky cenné jedince drevín, najmä staršie a mohutné jedince duba a ostatných domácich listnatých stromov,“ mieni starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Tri mestské časti žiadajú zmeny v značení plánovaného výrubu stromov. Pre zaujímavosť možno uviesť, že zatiaľ čo v Mestských lesoch v Bratislave sa na rozlohe 3 100 hektárov ťaží 7 000 m3 dreva ročne, štátne lesy na rozlohe 4 100 ha ťažia takmer 17 000 m3 dreva. Kým na území mestských lesov sú všetky lesy vyhlásené ako rekreačné, na pozemkoch v správe štátneho podniku Lesy SR je veľká časť lesov určená pre ťažbu.

Otvorené listy štátnym inštitúciám si môžete pozrieť TU

31. januára 2018

Projekt Predzáhradka pre všetkých prichádza tento rok s ďalšou novinkou

Záhradná architektka spolu so záhradníkom sa s vami podelia o svoje know how, niečo vás naučia a vy zistíte, čo dokážete. Vtiahnu vás priamo do navrhovania predzáhradky pred vašim domom.

Prihlasovať sa do projektu môžete od 1. februára do 21. februára 2018 telefonicky na 02/707 11 282 (271) alebo e-mailom na predzahradka@karlovaves.sk.

Podmienkou je účasť na Workshope, ktorý sa uskutoční v dvoch termínoch 22. februára o 13:00 h a 26. februára o 16:30 h. Môžete si vybrať, ktorý termín vám vyhovuje viac. Na úvod vám predstavíme zásady plánovania a zakladania záhonu a potom dáme priestor vám. S našou pomocou si navrhnete predzáhradku pred vašim domom.

Foto: predzáhradka na Jamnického 15

30. januára 2018

Príspevok pri narodení dieťaťa dostalo takmer 300 rodičov

Príspevok pri narodení dieťaťa dostalo vlani 273 žiadateľov z Karlovej Vsi. Jeho výška je 90 eur a Karlova Ves ho bude vyplácať aj v tomto roku. Požiadať o príspevok môžu rodičia v Centre služieb občanom pri miestnom úrade.

Príchod nového člena rodiny je šťastnou udalosťou, ale aj záťažou pre rodičovské peňaženky. Veríme, že náš príspevok ju pomôže aspoň čiastočne zmierniť, napríklad pri zaobstarávaní výbavy pre dieťatko,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa poskytne mestská časť za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností. Príspevok má charakter nenávratnej finančnej pomoci. Ak sa súčasne narodí viac detí, Karlova Ves príspevok poskytne na každé dieťa.

25. januára 2018

OZNAM o prerušení prevádzky MŠ Majerníkova 60 dňa 2. februára 2018

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves oznamuje, že v čase polročných prázdnin bude dňa 2.2.2018 prerušená prevádzka v MŠ Majerníkova 60.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

22. januára 2018

Ťažba dreva v oblasti Devínskej Kobyly

V oblasti Devínskej Kobyly, v katastrálnom území Devína a Devínskej Novej Vsi, bude prebiehať až do konca marca tzv. obnovná, výchovná a náhodná ťažba dreva. Informovali o tom Lesy SR, LS Bratislava. Časť ťažby bude odvážaná po Svíbovej ulici. Oznam štátneho podniku Lesy SR si môžete prečítať  TU

5. januára 2018

Bezplatná právna poradňa bude otvorená v stredu 10. januára

Bezplatná právna poradňa bude po prvýkrát v tomto roku otvorená v stredu 10. januára. Pre obyvateľov Karlovej Vsi funguje už dva roky. Každú druhú stredu v mesiaci v čase od 14.00 do 17.00 h sú na miestnom úrade k dispozícii právnici, aby poradili Karlovešťanom pri riešení problémov.

Poradňa je vysoko navštevovaná, a to nás teší. Snažíme sa pomáhať ľuďom s rozmanitými právnymi starosťami. Obracajú sa na nás najmä v oblasti rodinného a dedičského práva, v majetkovo-právnych problémoch, ale aj vo veciach pracovnoprávnych a susedských vzťahov,“ hovorí vicestarosta Branislav Záhradník, ktorý je koordinátorom poradne. Za dva roky fungovania poradne pomohli už viac ako dvom stovkám Karlovešťanov. „Niektorí obyvatelia už prišli aj opakovane, čím nám prejavili dôveru. Najmä starším obyvateľom sa snažíme okrem právnej rady poskytnúť aj kontakt na kompetentné inštitúcie, ktoré môžu riešiť ich problémy,“ dodáva Branislav Záhradník.

Bezplatná právna poradňa nenahrádza služby advokátov ani notárov. Nevypracováva podania ani nezastupuje občanov v konaní pred súdmi.  V čase od 14.00 do 15.30 h je vyhradená vopred objednaným záujemcom. Objednať sa môžete e-mailom na adrese poradna@karlovaves.sk. V čase od 15.30 do 17.00 h je poradňa otvorená pre všetkých bez potreby vopred sa objednávať.

22. decembra 2017

Dana Čahojová: Bol to náročný rok, ale také sú všetky v živote

Karlovu Ves riadi už tretí rok. Hoci je práca starostky neľahká, elán a sily ju neopúšťajú. Starostka Dana Čahojová. Záleží jej na čistote ulíc a námestí. Odmietla služby súkromných firiem, o čistotu sa už rok starajú Verejnoprospešné služby Karlova Ves. Viaceré naše základné a materské školy tento rok prešli modernizáciou, no cesta k perfektnému stavu je ešte dlhá. Čo by rada spravila a čo ju teší či mrzí? Dozviete sa to v tomto rozhovore.

 

Neskončil sa len rok 2017, ale ukončili ste aj tretí rok tohto volebného obdobia.  Aký bol?

Príliš krátky na to, aby som stihla všetko tak, ako som si predstavovala. Čas veľmi rýchlo letí. Rok bol síce náročný, ale také sú v živote všetky, vďaka aj za ne. Nemôžem sa sťažovať. Pokiaľ mi slúži zdravie a môžem pracovať, koľko vládzem, je všetko v poriadku.

Aký bol rok 2017 pre Karlovu Ves? Samosprávy si väčšinou ťažkajú na nedostatok financií. Ako je to u nás?

Peňazí nikdy nie je dosť, ale Karlova Ves má pomerne dobré finančné zdravie. Znamená to, že nie sme významne  zadlžení. Znie to dobre, ale v skutočnosti predsa len nesieme výrazný skrytý dlh a to v starostlivosti o vlastný majetok. Väčšina našich budov by už potrebovala generálnu obnovu. Sú to predovšetkým školy a škôlky, ale aj kultúrny dom či verejné areály. Opotrebovanosť sa prejavuje čoraz častejším výskytom havárií a vysokými nákladmi na  energie. Tento stav nevieme odstrániť razom. Môžeme len trpezlivo, postupne a kvalitne riešiť to, čo nám život prináša a naše finančné možnosti dovolia. Robíme to napríklad tak, že uprednostňujeme dôkladné opravy striech pred lacnými záplatami. Musia predsa vydržať ďalšie desiatky rokov. Takéto strechy dostali dve budovy na ZŠ Karloveská 61 a rovnako pokračujeme aj pri ďalších objektoch. Podarilo sa nám zriadiť vlastnú novú školskú kuchyňu, ktorá patrí k najmodernejším v Bratislave. Bazén musí byť opravený tak, aby sa znížili náklady na jeho prevádzku a spoľahlivo fungoval pre ďalšie generácie. V škôlkach už nestačí prerábať len sociálne zariadenia, ale musíme vymieňať všetky rozvody, lebo pomaly ale isto dosluhujú. To platí aj o chodníkoch, cestách a parkoviskách.

V roku 2017 sa  však podarilo opraviť niekoľko ciest a chodníkov.

Uprednostňujeme opravu súvislejších úsekov. V roku 2017 za najvýznamnejšie považujem veľkú opravu cesty Pod Rovnicami a viaceré bezbariérové úpravy na komunikáciách. Stihli sme dokončiť aj nevyhnutnú opravu parkoviska za kostolom sv. Michala. Poradovník potrieb je dlhý. Som aj mestskou poslankyňou, preto  budem žiadať o pokračovanie opravy a budovanie chodníka a osvetlenia na Starých gruntoch a opráv terás v okolí Jurigovho námestia. Požiadala som pána primátora, aby prehodnotil plánovaných 400-tisíc eur na park za benzínkou. Za tie peniaze by sme vedeli v dvoch školských areáloch vybudovať kvalitné tartanové dráhy a zostalo by dosť aj na terénne úpravy, rekultiváciu a výsadbu na Karloveskej. Taktiež pokladám plánovaných za nedostatočnú sumu 50-tisíc eur, ktorá je vyčlenená na dokončenie opravy cesty na Starých gruntoch. Budeme trvať na tom, aby sa tam dobudovali chodníky a verejné osvetlenie.

Ako jedna z mála starostov sa aktívne usilujete o zníženie počtu bilbordov. Ako hodnotíte rok 2017 z hľadiska tejto témy?

V tomto smere máme v Karlovej Vsi úplne jasno. Bilbordy nám znehodnocujú verejné priestranstvo. Nepoznám nikoho, kto by v nich našiel záľubu. Udelili sme desaťtisícové pokuty, desiatky z nich sa podarilo odstrániť, ale stále je to málo. Na ich účinné odstraňovanie je nevyhnutný aj nekompromisný postoj hlavného mesta, keďže väčšina z nich stojí na jeho pozemkoch.

Ako po roku fungovania Verejnoprospešných služieb Karlova Ves hodnotíte založenie tejto spoločnosti?

Jednoznačne to považujem za správne rozhodnutie. Hoci potrebujeme VPS lepšie vybaviť viacerými mechanizmami, priestormi a prijať nových ľudí, je to dobrá cesta. Ľudia už vnímajú, že sa o našu štvrť staráme lepšie. Služby, ktoré sme si donedávna museli draho objednávať u súkromných firiem, dnes robíme sami. Najmarkantnejší je rozdiel v zimnej údržbe. Skončili sa najmä nekontrolovateľné odbery soli a neefektívne preplácanie zimnej  pohotovosti.

Karlova Ves vystupovala veľmi aktívne v iniciatíve za zákaz hazardu v hlavnom meste. Mnoho ľudí podporilo petíciu. Je niečo nové aj v tejto oblasti?

Nariadenie o zákaze hazardu bolo významným precedensom. Napriek všetkým úskaliam sa ho podarilo presadiť v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenska. To je pre hazard veľmi tvrdý zásah. Je možné, že ďalšie mestá nás budú nasledovať. Aj preto je predčasné pokladať toto úsilie za ukončené. Asociácia hazardných hier však podala na Bratislavu žalobu.

Čo by ste uviedli ako najvážnejšie rozhodnutia roka 2017?

Takých rozhodnutí je viac. Určite treba spomenúť ťažké rozhodovanie poslancov o financovaní veľmi náročnej opravy školského bazéna, spustenie ďalšej rezidenčnej parkovacej zóny alebo rozklad voči rozhodnutiu ministerstva dopravy a výstavby o zrušení stavebnej uzávery v Karloveskej zátoke.

So zátokou je úzko prepojená aj lodenica – v akom štádiu je jej vybudovanie?

Je potešiteľné, že mesto prispeje na jej výstavbu sumou, ktorá z predaja pozemkov skončila na účte magistrátu. To nám veľmi pomohlo. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Tešíme sa, že čoskoro sa začnú stavebné práce.

Samospráva, to je aj úrad a úradné hodiny. Na jar ste prišli s iniciatívou predĺženia úradných hodín v stredu do 19. 00 h a dokonca si ľudia môžu vybaviť úradné záležitosti aj v sobotu, čo je v slovenských pomeroch rarita. Osvedčilo sa to?

Sme v závere roka a čaká nás starostlivé vyhodnotenie záujmu verejnosti o túto službu. Vzhľadom na legislatívne zmeny v zákonníku práce a z toho vyplývajúce zvýšené mzdové náklady rastie hrozba, že si tento výdobytok viac nebudeme môcť dovoliť.

Šestinu Karlovešťanov tvoria ľudia v dôchodkovom veku. Tento rok niektorých z nich znepokojila informácia, že v karloveskej poliklinike by sa mali rušiť niektoré ambulancie. Je táto obava oprávnená?

Verím, že nové vedenie župy si uvedomuje, akej demografickej výzve čelíme. Veď len za posledných desať rokov stúpol počet obyvateľov starších ako 85 rokov v Karlovej Vsi o 114 percent. Z toho vyplývajú aj zvýšené nároky na sociálne služby a dopyt po pobytových zariadeniach pre odkázaných seniorov.

Zatiaľ čo mnohé mestá a obce zápasia s úbytkom obyvateľov, Karlova Ves zaznamenáva ich prílev. Čím si to vysvetľujete?

Aj Bratislavu neodvratne čaká starnutie obyvateľstva a jeho postupný úbytok. Ponuka pracovných príležitostí však do Bratislavy láka mladých ľudí z celého Slovenska. Karlova Ves nie je výnimkou. Urobíme všetko pre to, aby Karlova Ves zostala príťažlivou a príjemnou štvrťou Bratislavy.

 

Rok 2017 sa pomaly končí. Čo priniesol vám osobne?

Nového člena rodiny, 30. výročie spoločného života s manželom a 365 krásnych dní.

22. decembra 2017

Kúriť sa dá úsporne, ale s rozumom

S príchodom zimy sa začalo vykurovacie obdobie. Opäť viac premýšľame o tom, ako na vykurovaní ušetriť a pritom mať doma komfortnú teplotu. Názory na to sú rôzne, preto sme sa opýtali odborníkov zo spotrebiteľského portálu Krotitelia energií, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujú.

 

Pri odchode z domova kúrenie stlmte, ale nevypínajte

Základnou otázkou je, aké by sme mali mať teplo v byte. Odborníci upozorňujú, že keď teplota v miestnostiach presahuje 24 až 25 stupňov, zvyšujú sa celkové náklady domácností na teplo. Na zabezpečenie tepelnej pohody, teda stavu, keď človeku nie je ani príliš teplo a ani chladno, postačuje aj nižšia teplota. Znížením teploty v byte o 1°C dosiahnete úsporu asi 6 percent nákladov. Aj pri odchode z domova odborníci odporúčajú  stlmiť kúrenie, ale nevypínať ho. „Stiahnutím teploty na minimum, teda úplným vypnutím kúrenia či zavretím ventilov, nič neušetríte, práve naopak.  Po návrate domov sa na ohriatie chladného príbytku spotrebuje omnoho viac energie ako na zvýšenie teploty v priestoroch, v ktorých sa počas neprítomnosti temperovalo,“ upozorňuje Matúš Zelený z portálu Krotitelia energií. Odborníci odporúčajú v neprítomnosti udržiavať útlmovú teplotu, ktorá má byť približne o 3°C nižšia, ako je bežná teplota. Úplne stiahnuté kúrenie nemá nič spoločné ani so zdravou a efektívnou domácnosťou. Tepelný komfort je dôležitý aj pre zdravie. Ak máme v byte príliš chladno, môžeme skôr ochorieť a zostať práceneschopní. To prináša aj výpadok príjmov, čiže prehnané šetrenie sťahovaním kúrenia nás napokon môže vyjsť oveľa drahšie, nevraviac o tom, že zdravie máme len jedno.

Ďalším pomerne častým javom v bytových domoch je sťahovania teploty v byte s cieľom „nechať sa vyhrievať“ od okolitých bytov a na ich účet. Ak sú v dome takéto byty, treba sa na schôdzi vlastníkov baviť o zmene koeficientov tak, aby fixná zložka bola vo väčšom pomere k variabilnej zložke – teda k reálnej spotrebe individuálnej domácnosti.

Každá izba vyžaduje inú teplotu

Pri tlmení kúrenia treba prihliadať na viacero okolností, a to najmä na počasie, typ vášho domu, orientáciu i lokalitu. Ak je váš dom zateplený a práve nie je veľká zima, dokáže udržať teplo aj pri väčšom utlmení kúrenia aj niekoľko dní. Pri nezateplených domoch alebo väčších mrazoch však treba znižovať teplotu opatrne. Rýchlejšie vychladnú aj byty na vyšších poschodiach, pod strechou či rožné. Rozdiel v udržaní tepla je aj pri domoch v hustejšej zástavbe a budovách umiestnených na otvorenom priestranstve.

Je dobré zobrať do úvahy, že každá izba vyžaduje inú teplotu. „Termostatickou hlavicou možno regulovať izbovú teplotu v piatich úrovniach, ktoré sa od seba líšia približne štyrmi stupňami Celzia. Najvyšší stupeň vyhreje miestnosť na približne 28 stupňov Celzia, čo vedie k zbytočnému prehriatiu domácnosti. Úsporným riešením je udržiavanie rozdielnych teplôt v rôznych miestnostiach, čím si zlepšíme aj pocit pohodlia,“ vysvetľuje Matúš Zelený. Na najvyššiu teplotu v domácnosti v rozpätí 22 až 24 stupňov sa odporúča vykurovať kúpeľňu a obývačku, v ktorej trávime dlhší čas. V kuchyni a spálni postačí aj nižšia teplota. Na chodbách a v priestoroch schodísk nie je potrebné kúriť takmer vôbec, ak ich obklopujú vykúrené miestnosti.

Vetrajte krátko a intenzívne

Vykurované izby je potrebné pravidelne dôkladne vetrať. Najefektívnejší spôsob je otvorenie okna dokorán na 4 až 6 minút, alebo aspoň dvakrát za deň vytvoriť prievan.  „Čím je vonku chladnejšie počasie, tým kratšie by sme mali vetrať. Vetranie cez okno pootvorené dlhší čas vo ventilačnej polohe prispieva k výraznému ochladeniu izieb a stien, na ktorých sa usadzuje vlhkosť, a teda vytvára ideálne podmienky pre rast zdraviu škodlivých plesní. Navyše na opätovné vykúrenie ochladených miestností sa spotrebuje veľké množstvo energie,“ informuje Matúš Zelený.

Závesy a žalúzie znižujú únik tepla cez okno

V zimných mesiacoch uniká množstvo tepla cez sklo a rámy okna. Zastreté žalúzie dokážu znížiť tepelné straty o viac ako 20 percent, záclony o ďalších 10 percent. Zatiahnutím žalúzií alebo závesov po západe slnka sa dá dosiahnuť štvorpercentná úspora energie. „Dôležitá je dĺžka závesov, ktoré by mali siahať po parapetnú dosku. Príliš dlhé závesy prekrývajúce radiátory dokážu teplo nasmerovať do okna namiesto do miestnosti a pohlcovať ho, tým vzrastie spotreba energie. K úspore výrazne prispieva hrúbka materiálu závesov. Pevnejšie závesy, ktoré pokrývajú celú plochu okna, dokážu výrazne znížiť tepelné straty,“ upozorňuje Matúš Zelený.

Zaujímalo nás, aké úspory je možné dosiahnuť pri tlmení kúrenia. Podľa Matúša Zeleného to závisí od mnohých faktorov.  Vplyv na úspory má to, či je dom zateplený, či má daný byt plastové okná, ako aj to či ide o dvoj, troj-komorové okná. „Na základe údajov z aplikácie Fiifree.com vieme, že priemerná spotreba tepla v bytoch v Bratislavskom kraji je 125 kWh/m2. Pri 3-izbovom byte s plochou 65 m2 to predstavuje 8125 kWh. Priemerná cena tepla v tomto regióne je 0,09 Eur/kWh, čo pri vyššie uvedenej spotrebe je ročne 731 eur. Ak by sme predpokladali, že ide o náklad na vykúrenie bytu na priemerne 23 stupňov, možná úspora pri znížení teploty o 2 stupne je 12 % – to by bolo 87,75 eur. Ale opäť podotýkam, že v tomto prepočte je veľmi veľa premenných, bez ktorých ide naozaj o veľmi hrubý odhad,“ uzatvára Matúš Zelený. Na vysvetlenie uvádzame, že Fiifree.com je prvá slovenská aplikácia na sledovanie energií, kde si už viac ako 2000 slovenských domácností zaregistrovalo svoju spotrebu a môžu si takto porovnávať svoje výdavky.