menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

6. marca 2018

Navrhnite svojho obľúbeného pedagóga na ocenenie

Poznáte skvelého pedagóga, o ktorom si myslíte, že by si zaslúžil verejné ocenenie za svoju prácu? Potom máte skvelú príležitosť urobiť tak do 15. marca. Dovtedy je potrebné predložiť starostke Karlovej Vsi návrh na ocenenie pedagogického a odborného zamestnanca školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Starostka môže udeliť ocenenie formou ďakovného listu a je spojené s finančným darom.

Ocenenie sa udeľuje za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a za prácu a výsledky regionálneho a celoslovenského významu, ktoré šíria dobré meno školstva v mestskej časti. Dôvodom na ocenenie je aj dlhoročný podiel na rozvoji školstva v oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho a tvorivého prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese či mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov. Výška finančného daru je 200 eur.

Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú spravidla riaditelia škôl. Urobiť tak môžu aj iné inštitúcie, občianske združenia či jednotlivé osoby. Ak je navrhovateľom právnická osoba, návrh predkladá jej štatutárny orgán. Predložené návrhy posúdi komisia, ktorú spomedzi zamestnancov miestneho úradu menuje starostka. Komisia predloží návrhy na udelenie ocenenia starostke, ktorá rozhodne o ich udelení. Ocenenia sa udeľujú pri príležitosti Dňa učiteľov.

Podrobnejšie informácie k predkladaniu návrhov na ocenenie vám radi poskytnú na oddelení školstva miestneho úradu na tel. kontakt: 02/707 11 223 alebo mailom na elena.polakova@karlovaves.sk

Foto: ilustračné

6. marca 2018

ODDELENIE INVESTÍCIÍ

Vedúci/a:
PREPIAKOVÁ Viera, Ing., Tel. kontakt: 02/707 11 122, E-mail: viera.prepiakova@karlovaves.sk
5. marca 2018

Prijímanie detí do materských škôl pre školský rok 2018/2019

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves oznamuje miesto, termín podávania žiadostí a podmienky na prijímanie detí do materských škôl pre školský rok 2018/2019. Súčasne zverejňujeme univerzálnu vzorovú žiadosť s povinnými údajmi. Oveľa viac informácií nájdete v prílohách.

 

 

 

Oznámenie o mieste a termíne podávania žiadostí a podmienkach na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre školský rok 2018/2019

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2018/2019

 

Foto: ilustračné

5. marca 2018

Výberové konania na riaditeľov škôl

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vyhlasuje výberové konania na dve pozície v školstve:

  • riaditeľ/ka Materskej školy Adámiho 11, informácie TU
  • riaditel’/ka Spojenej školy Tilgnerova 14, informácie TU

Žiadost‘ o účast‘ na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba doručit‘ do utorka 10. apríla 2018 do 15:00 hodiny.

28. februára 2018

Opustené kvetináče opäť zakvitnú

Úspešný prvý ročník akcie „Adoptuj si kvetináč“ bude pokračovať aj tento rok. Spoločnými silami sa opäť pokúsime skrášliť Karlovu Ves. Tentoraz budeme sadiť namiesto letničiek kvitnúce trvalky. Prihláste sa v čase od 1. marca do 21. marca na telefónnom čísle 02/707 11 282 alebo mailom na kvetinac@karlovaves.sk.

Pre veľký záujem o adopciu, ale beznádejnú obsadenosť kvetináčov pridáme 30 nových kvetináčov na najobľúbenejšie miesta v Karlovej Vsi. Chceli ste sa zapojiť už minulý rok a nestihli ste? Alebo sa vám neušiel kvetináč? Prihláste sa, dajte nám tip na umiestnenie nového kvetináča a spolu vyberieme najlepšie miesta, ktoré si v máji spolu vysadíme.

26. februára 2018

Od 1. marca začneme opäť pristavovať veľkokapacitné kontajnery

Od štvrtka 1. marca 2018 začne miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves opäť pristavovať veľkokapacitné kontajnery (VKK).

Pristavované budú podľa harmonogramu, ktorý zaznamenal zmeny oproti minulým rokom. Každý deň od pondelka do štvrtka bude pristavený jeden – teda štyri kontajnery týždenne.

Kontajner bude na stanovišti ponechaný 24 hodín.

Harmonogram pristavenia VKK v marci nájdete po kliknutí SEM

21. februára 2018

Vďaka jarnému upratovaniu bude Karlova Ves o niečo krajšia

Kto by nechcel mať na sviatky doma čisto a upratané? Práve prvé jarné dni sú najlepšou príležitosťou na upratanie okolia našich domov. Ak teda máte chuť prispieť k čistote Karlovej Vsi a spolu s ďalšími Karlovešťanmi týmto spôsobom privítať jar, ponúkame vám skvelú príležitosť v sobotu 24. marca.
Miestny úrad, tak ako každý rok, v tento deň organizuje jarné upratovanie pod názvom Čistíme Karlovu Ves. Vítaný je každý, kto má chuť premeniť miesto, kde žije, na krajšie, čistejšie a je ochotný obetovať jedno predpoludnie pre dobrú vec. Upratovanie prebehne od 08:00 do 12:00 h.
Miestny úrad zabezpečí vrecia na odpad, rukavice, náradie a odpad odvezie. Svoje požiadavky môžete nahlasovať osobne, telefonicky alebo mailom do 21. marca. V prípade nevyhovujúceho počasia bude stanovený náhradný termín.

Kontakty:
Halina Trubínyiová, tel.: 02/ 707 11 281, e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk
Mariana Petruchová, tel.: 02/707 11 271 , e-mail: mariana.petruchova@karlovaves.sk

FOTO: Čistíme Karlovu Ves 8.4.2017

21. februára 2018

ZŠ A. Dubčeka hľadá kuchára alebo pomocného kuchára

Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 hľadá kuchára resp. pomocného kuchára.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

12. februára 2018

V Karlovej Vsi pribudli cyklostojany

Cyklistická doprava je na vzostupe aj v Karlovej Vsi. Cyklistov však od používania bicyklov do práce často odrádza nedostatočná infraštruktúra. Keďže Karlova Ves podporuje ekologické formy dopravy, ešte pred jarnými mesiacmi osadila desať stojanov na bicykle pred knižnicou, Karloveským centrom kultúry, Ihriskom Márie Jenčovej a školami na Tilgnerovej a Majerníkovej ulici, Ulici Ladislava Sáru a Karloveskej 61. S pribúdajúcimi bicyklami na uliciach využívajú situáciu aj zlodeji. Pri odkladaní bicykla samozrejme nezabudnite na jeho uzamknutie, čo možno najbezpečnejším zámkom.

9. februára 2018

Detské ihriská s novým oplotením

Na štyroch karloveských ihriskách pribudlo nové oplotenie. Zvýšenú bezpečnosť svojich detí ocenia rodičia na ihrisku na Levárskej ulici pri pekárni, vo vnútroblokoch na uliciach Ľ. Fullu, Hlaváčiková – Veternicová a Matejkova. Záujmom mestskej časti je skvalitňovať prostredie pre návštevníkov detských ihrísk. „Napriek zákazu vodenia psov naďalej dochádza na neohradených ihriskách k ich znečisteniu, čo spôsobuje nielen zašpinenie oblečenia, ale aj možný priamy kontakt so psími výkalmi,“ upozornila Halina Trubínyiová z miestneho úradu. Oplotenie takisto uľahčuje rodičom dozeranie na svoje ratolesti, ktoré majú menšiu šancu na potulky mimo ihriska, najmä ak ide o ihriská v blízkosti pohybu áut.

Foto: ihrisko na Matejkovej ul.

Svoje podnety k opravám detských ihrísk môžete posielať na halina.trubinyiova@karlovaves.sk

9. februára 2018

Vďaka rodičov za nové priestory v MŠ Majerníkova 60

Renovácia materských škôl je stálou témou medzi rodičmi detí v predškolskom veku. Niet sa čo čudovať. Každý rodič chce, aby jeho dieťa malo najlepšie podmienky pri výchovno-vzdelávacom procese. Mestská časť sa snaží v tejto veci robiť maximum a pravidelne vyčleňuje z rozpočtu prostriedky na obnovu školských a predškolských zariadení.

Pred Vianocami prišiel na miestny úrad list od rodičov detí Materskej školy na Majerníkovej ulici 60, v ktorom poďakovali za zrekonštruované priestory materskej školy. Najväčšou investíciou bolo vybudovanie detského ihriska v areáli školy, aby sa mali škôlkari kde bezpečne hrať. Zlepšili sa aj podmienky detí v samotnej budove tejto najmladšej karloveskej škôlky,“ povedal vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Pri prácach boli nápomocné nielen Verejnoprospešné služby Karlova Ves, ale úrad vyzdvihuje aj angažovanosť samotných rodičov. Otcovia detí z materskej školy počas poobedňajšej brigády vyčistili a zbavili buriny átrium, v ktorom pravidelne šantia ich deti na čerstvom vzduchu. Ostáva už iba počkať na „horolezcov“, aby v átriu očesali dva stromy. V septembri tak nastúpili predškoláci na Majerníkovej 60 do pekných a účelne zariadených tried s novými šatňovými skrinkami na chodbe.

S investíciami do školstva počíta aj rozpočet na rok 2018. Prioritou je verejnosťou očakávaná rekonštrukcia bazéna na ZŠ Majerníkova, kde je takisto potrebné zafinancovať obnovu spojovacieho mostíka medzi budovami škôl. V Základnej škole Majerníkova 60 je naplánovaná 1. etapa výmeny okien a na opravu čaká takisto strecha na SŠ Tilgnerova 14. Celkovo sa na rekonštrukciu školských objektov ráta s prostriedkami vo výške 900 000 eur.

9. februára 2018

Centrum služieb občanom v Karlovej Vsi navštívilo vlani 14-tisíc ľudí

Záujem Karlovešťanov o služby Centra služieb občanom miestneho úradu (CSO) potvrdil vysoký počet tých, ktorí ho v minulom roku navštívili. Podľa údajov, ktoré má miestny úrad k dispozícii, CSO v priebehu roka 2017 navštívilo viac ako 14 tisíc klientov. Čísla potvrdzujú, že najväčší záujem bol o osvedčenie podpisu alebo listín. O túto službu malo záujem takmer 43 percent návštevníkov. O služby poskytované matrikou malo záujem viac ako 19 percent klientov a o služby ohlasovne pobytu viac ako 17 percent. Takmer 15 percent klientov si vybavovalo agendu súvisiacu s miestnymi daňami a rôznymi poplatkami. Takmer päť percent využilo kopírovacie služby.

Vysoký počet návštevníkov centra v priebehu minulého roka nás teší. Potvrdzuje oprávnenosť vytvorenia tohto pracoviska. Aj reakcie Karlovešťanov pri osobných stretnutiach alebo aj na sociálnych sieťach na zriadenie centra a rozširovanie jeho služieb sú jednoznačné. Karlovešťania oceňujú najmä našu snahu priblížiť služby, o ktoré je najväčší záujem tým, ktorým sú určené. Aj v tomto roku sa budeme naďalej snažiť naše služby skvalitňovať,“ povedala starostka Dana Čahojová. Úrad by však privítal, keby obyvatelia využívali Centrum služieb občanom aj počas sobotňajších predpoludní, vzhľadom na zvýšenú cenu práce počas týchto dní. Len tak by mohla byť zabezpečená rentabilnosť otvoreného úradu počas sobôt.

CSO otvoril miestny úrad v júni 2016. Centrum sa nachádza vedľa vchodu do budovy miestneho úradu na Nám. sv. Františka 6. Obyvateľom Karlovej Vsi je k dispozícii každý deň, jeho služby môžete využiť dokonca aj v sobotu od 09:00 do 13:00 h. Návštevníci majú k dispozícii prihlasovací systém na určenie poradia a platobný kiosk, ktorý umožňuje aj platby kartou.

Služby ktoré poskytuje Centrum služieb občanom miestneho úradu:

  • Ohlasovňa pobytu obyvateľov, kde je možné prihlásiť alebo odhlásiť sa z trvalého alebo prechodného pobytu v Karlovej Vsi, prípadne podať žiadosť na jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa

  • Osvedčenie podpisu alebo fotokópie dokumentov za výrazne nižšie poplatky ako inde (pre všetkých, nielen Karlovešťanov)

  • Kopírovacie služby (pre všetkých, nielen Karlovešťanov)

  • Spoločný matričný úrad pre mestské časti Bratislava – Karlova Ves, Dúbravka, Devín, Lamač kde je možné vybaviť si napríklad rodný, sobášny či úmrtný list prípadne uzavretie manželstva

  • Miestne dane a správne poplatky, kde je možné prihlásiť alebo odhlásiť psa, vybaviť si rybársky lístok alebo zaujatie verejného priestranstva

  • Podateľňa miestneho úradu

Ďalšie informácie o Centre služieb občanom nájdete TU