menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

26. februára 2018

Od 1. marca začneme opäť pristavovať veľkokapacitné kontajnery

Od štvrtka 1. marca 2018 začne miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves opäť pristavovať veľkokapacitné kontajnery (VKK).

Pristavované budú podľa harmonogramu, ktorý zaznamenal zmeny oproti minulým rokom. Každý deň od pondelka do štvrtka bude pristavený jeden – teda štyri kontajnery týždenne.

Kontajner bude na stanovišti ponechaný 24 hodín.

Harmonogram pristavenia VKK v marci nájdete po kliknutí SEM

21. februára 2018

Vďaka jarnému upratovaniu bude Karlova Ves o niečo krajšia

Kto by nechcel mať na sviatky doma čisto a upratané? Práve prvé jarné dni sú najlepšou príležitosťou na upratanie okolia našich domov. Ak teda máte chuť prispieť k čistote Karlovej Vsi a spolu s ďalšími Karlovešťanmi týmto spôsobom privítať jar, ponúkame vám skvelú príležitosť v sobotu 24. marca.
Miestny úrad, tak ako každý rok, v tento deň organizuje jarné upratovanie pod názvom Čistíme Karlovu Ves. Vítaný je každý, kto má chuť premeniť miesto, kde žije, na krajšie, čistejšie a je ochotný obetovať jedno predpoludnie pre dobrú vec. Upratovanie prebehne od 08:00 do 12:00 h.
Miestny úrad zabezpečí vrecia na odpad, rukavice, náradie a odpad odvezie. Svoje požiadavky môžete nahlasovať osobne, telefonicky alebo mailom do 21. marca. V prípade nevyhovujúceho počasia bude stanovený náhradný termín.

Kontakty:
Halina Trubínyiová, tel.: 02/ 707 11 281, e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk
Mariana Petruchová, tel.: 02/707 11 271 , e-mail: mariana.petruchova@karlovaves.sk

FOTO: Čistíme Karlovu Ves 8.4.2017

21. februára 2018

ZŠ A. Dubčeka hľadá kuchára alebo pomocného kuchára

Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 hľadá kuchára resp. pomocného kuchára.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

12. februára 2018

V Karlovej Vsi pribudli cyklostojany

Cyklistická doprava je na vzostupe aj v Karlovej Vsi. Cyklistov však od používania bicyklov do práce často odrádza nedostatočná infraštruktúra. Keďže Karlova Ves podporuje ekologické formy dopravy, ešte pred jarnými mesiacmi osadila desať stojanov na bicykle pred knižnicou, Karloveským centrom kultúry, Ihriskom Márie Jenčovej a školami na Tilgnerovej a Majerníkovej ulici, Ulici Ladislava Sáru a Karloveskej 61. S pribúdajúcimi bicyklami na uliciach využívajú situáciu aj zlodeji. Pri odkladaní bicykla samozrejme nezabudnite na jeho uzamknutie, čo možno najbezpečnejším zámkom.

9. februára 2018

Detské ihriská s novým oplotením

Na štyroch karloveských ihriskách pribudlo nové oplotenie. Zvýšenú bezpečnosť svojich detí ocenia rodičia na ihrisku na Levárskej ulici pri pekárni, vo vnútroblokoch na uliciach Ľ. Fullu, Hlaváčiková – Veternicová a Matejkova. Záujmom mestskej časti je skvalitňovať prostredie pre návštevníkov detských ihrísk. „Napriek zákazu vodenia psov naďalej dochádza na neohradených ihriskách k ich znečisteniu, čo spôsobuje nielen zašpinenie oblečenia, ale aj možný priamy kontakt so psími výkalmi,“ upozornila Halina Trubínyiová z miestneho úradu. Oplotenie takisto uľahčuje rodičom dozeranie na svoje ratolesti, ktoré majú menšiu šancu na potulky mimo ihriska, najmä ak ide o ihriská v blízkosti pohybu áut.

Foto: ihrisko na Matejkovej ul.

Svoje podnety k opravám detských ihrísk môžete posielať na halina.trubinyiova@karlovaves.sk

9. februára 2018

Vďaka rodičov za nové priestory v MŠ Majerníkova 60

Renovácia materských škôl je stálou témou medzi rodičmi detí v predškolskom veku. Niet sa čo čudovať. Každý rodič chce, aby jeho dieťa malo najlepšie podmienky pri výchovno-vzdelávacom procese. Mestská časť sa snaží v tejto veci robiť maximum a pravidelne vyčleňuje z rozpočtu prostriedky na obnovu školských a predškolských zariadení.

Pred Vianocami prišiel na miestny úrad list od rodičov detí Materskej školy na Majerníkovej ulici 60, v ktorom poďakovali za zrekonštruované priestory materskej školy. Najväčšou investíciou bolo vybudovanie detského ihriska v areáli školy, aby sa mali škôlkari kde bezpečne hrať. Zlepšili sa aj podmienky detí v samotnej budove tejto najmladšej karloveskej škôlky,“ povedal vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Pri prácach boli nápomocné nielen Verejnoprospešné služby Karlova Ves, ale úrad vyzdvihuje aj angažovanosť samotných rodičov. Otcovia detí z materskej školy počas poobedňajšej brigády vyčistili a zbavili buriny átrium, v ktorom pravidelne šantia ich deti na čerstvom vzduchu. Ostáva už iba počkať na „horolezcov“, aby v átriu očesali dva stromy. V septembri tak nastúpili predškoláci na Majerníkovej 60 do pekných a účelne zariadených tried s novými šatňovými skrinkami na chodbe.

S investíciami do školstva počíta aj rozpočet na rok 2018. Prioritou je verejnosťou očakávaná rekonštrukcia bazéna na ZŠ Majerníkova, kde je takisto potrebné zafinancovať obnovu spojovacieho mostíka medzi budovami škôl. V Základnej škole Majerníkova 60 je naplánovaná 1. etapa výmeny okien a na opravu čaká takisto strecha na SŠ Tilgnerova 14. Celkovo sa na rekonštrukciu školských objektov ráta s prostriedkami vo výške 900 000 eur.

9. februára 2018

Centrum služieb občanom v Karlovej Vsi navštívilo vlani 14-tisíc ľudí

Záujem Karlovešťanov o služby Centra služieb občanom miestneho úradu (CSO) potvrdil vysoký počet tých, ktorí ho v minulom roku navštívili. Podľa údajov, ktoré má miestny úrad k dispozícii, CSO v priebehu roka 2017 navštívilo viac ako 14 tisíc klientov. Čísla potvrdzujú, že najväčší záujem bol o osvedčenie podpisu alebo listín. O túto službu malo záujem takmer 43 percent návštevníkov. O služby poskytované matrikou malo záujem viac ako 19 percent klientov a o služby ohlasovne pobytu viac ako 17 percent. Takmer 15 percent klientov si vybavovalo agendu súvisiacu s miestnymi daňami a rôznymi poplatkami. Takmer päť percent využilo kopírovacie služby.

Vysoký počet návštevníkov centra v priebehu minulého roka nás teší. Potvrdzuje oprávnenosť vytvorenia tohto pracoviska. Aj reakcie Karlovešťanov pri osobných stretnutiach alebo aj na sociálnych sieťach na zriadenie centra a rozširovanie jeho služieb sú jednoznačné. Karlovešťania oceňujú najmä našu snahu priblížiť služby, o ktoré je najväčší záujem tým, ktorým sú určené. Aj v tomto roku sa budeme naďalej snažiť naše služby skvalitňovať,“ povedala starostka Dana Čahojová. Úrad by však privítal, keby obyvatelia využívali Centrum služieb občanom aj počas sobotňajších predpoludní, vzhľadom na zvýšenú cenu práce počas týchto dní. Len tak by mohla byť zabezpečená rentabilnosť otvoreného úradu počas sobôt.

CSO otvoril miestny úrad v júni 2016. Centrum sa nachádza vedľa vchodu do budovy miestneho úradu na Nám. sv. Františka 6. Obyvateľom Karlovej Vsi je k dispozícii každý deň, jeho služby môžete využiť dokonca aj v sobotu od 09:00 do 13:00 h. Návštevníci majú k dispozícii prihlasovací systém na určenie poradia a platobný kiosk, ktorý umožňuje aj platby kartou.

Služby ktoré poskytuje Centrum služieb občanom miestneho úradu:

 • Ohlasovňa pobytu obyvateľov, kde je možné prihlásiť alebo odhlásiť sa z trvalého alebo prechodného pobytu v Karlovej Vsi, prípadne podať žiadosť na jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa

 • Osvedčenie podpisu alebo fotokópie dokumentov za výrazne nižšie poplatky ako inde (pre všetkých, nielen Karlovešťanov)

 • Kopírovacie služby (pre všetkých, nielen Karlovešťanov)

 • Spoločný matričný úrad pre mestské časti Bratislava – Karlova Ves, Dúbravka, Devín, Lamač kde je možné vybaviť si napríklad rodný, sobášny či úmrtný list prípadne uzavretie manželstva

 • Miestne dane a správne poplatky, kde je možné prihlásiť alebo odhlásiť psa, vybaviť si rybársky lístok alebo zaujatie verejného priestranstva

 • Podateľňa miestneho úradu

Ďalšie informácie o Centre služieb občanom nájdete TU

8. februára 2018

Karlova Ves bude hľadať partnera vo vybudovaní zariadenia sociálnej starostlivosti

Karlova Ves chce zariadenie sociálnej starostlivosti vybudovať v spolupráci s partnerskou organizáciou. Partnera projektu by mestská časť chcela vybrať v tomto roku.

Karlova Ves sa snaží o vybudovaní zariadenia sociálnej starostlivosti v budove bývalých jaslí na Borskej. Toto miesto bolo vytipované ako najvhodnejšie. Obyvatelia Karlovej Vsi totiž už dlhé roky cítia potrebu vzniku zariadenia, ktoré bude poskytovať sociálne služby seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením. O stretnutie v tejto veci požiadala starostka aj nového župana Juraja Drobu.

Celkovo je potrebných približne 250 miest v pobytových službách pre seniorov. Z toho 70 percent (175 miest) by malo byť v zariadeniach pre seniorov a zvyšných 30 percent (75 miest) v zariadeniach opatrovateľskej služby. Avšak podľa platnej legislatívy je potrebné dodržať zákonom stanovenú maximálnu kapacitu 40 osôb v jednom zariadení.

Budovu na Borskej mala v dlhodobom prenájme Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva. Karlova Ves niekoľkokrát rokovala s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja, pod ktorý škola spadá, o uvoľnení priestorov. Výsledkom série pracovných stretnutí bola dohoda s bývalým predsedom kraja Pavlom Frešom o uvoľnení priestorov. To sa dodnes nestalo, napriek verejnému prísľubu bývalého župana. Z rozpočtu Bratislavského kraja bolo pritom vyčlenených 100-tisíc eur na vysťahovanie umeleckej školy.

Foto: ilustračné (gemerland.sk)

6. februára 2018

Karlova Ves odstránila ďalšie nepojazdné vraky

Na jednej strane nedostatok parkovacích miest, na strane druhej desiatky nepojazdných vrakov, ktoré len zaberajú verejný priestor. Riešenie? Ich odstránenie. Z ulíc Karlovej Vsi zmizlo vlani ďalších takmer 50 vrakov áut.

Na nepojazdné vozidlá často upozorňujú obyvatelia Karlovej Vsi. Dlhodobo zaberajú parkovacie miesta, ktoré miestni obyvatelia nemôžu využívať. V roku 2017 Karlova Ves riešila 45 podaní na dlhodobo stojace vozidlo s evidenčným číslom (EČV) a ďalších 18 podaní na dlhodobo stojace vozidlo bez EČV.

Na základe výziev miestneho úradu majitelia dlhodobo odstavených vozidiel s EČV odstránili v lehote do 60 dní 30 vozidiel. Zvyšným stále plynie zákonná lehota, prípadne ich rieši okresný úrad pre neplatnú EK a TK alebo sú predmetom dedičského konania.

Z ulíc Karlovej Vsi sa v minulom roku podarilo odstrániť aj 18 dlhodobo stojacich vozidiel bez evidenčných čísiel. Odstránili ich buď samotní majitelia na základe výzvy na skle vozidla, alebo ich nechala odtiahnuť mestská časť.

Pri odstraňovaní nepojazdných vozidiel miestny úrad rieši dva typy prípadov. Tým jednoduchším sú vozidlá bez EČV. Po osobnej obhliadke zamestnanec miestneho úradu na auto nalepí výzvu, aby majiteľ zabezpečil odtiahnutie do 60 dní. Ak to neurobí, vozidlo je odtiahnuté zmluvnou firmou mestskej časti.

Komplikovanejšie je odstraňovanie vozidiel s EČV, keďže ide o vozidlá, pri ktorých je možné zistiť ich majiteľa. Miestny úrad nemôže svojvoľne nakladať s majetkom občana a musí postupovať podľa platnej legislatívy. Po osobnej obhliadke zamestnanec úradu požiada Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR o lustráciu majiteľa a na základe nej sa majiteľovi zašle výzva na odstránenie vozidla z daného miesta v lehote 60 dní. Pri obhliadke sa tiež skontroluje, či má auto platnú emisnú a technickú kontrolu.

V prípade neplatnej emisnej a technickej kontroly zašle miestny úrad podnet na začatie správneho konania na okresný úrad, odbor cestnej dopravy. Okresný úrad môže majiteľovi takéhoto vozidla vyrubiť pokutu a zároveň môže rozhodnúť o vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách. Až po tomto rozhodnutí môže miestny úrad dať pokyn na odtiahnutie vozidla zmluvnou firmou.

Vydanie rozhodnutia o vyradení vozidla je však dlhodobý proces a spravidla trvá aj niekoľko mesiacov. Ak viete aj vy o vraku alebo dlhodobo stojacom vozidle vo vašej lokalite, môžete ho nahlásiť telefonicky na čísle 02/707 11 281, alebo osobne v sídle miestneho úradu v Karlovej Vsi.

2. februára 2018

Starostlivosť o kríky pred príchodom jari

Jar je tu čo nevidieť a preto sa Karlova Ves pustila do ďalšej starostlivosti o kríky. Potrebné orezy sú naplánované do konca marca, v čase, keď nesneží a teploty sa pohybujú nad nulou. O kríky sa budú odborní pracovníci starať podľa podnetov obyvateľov, aj podľa plánu terénnej práce pracovníkov referátu životného prostredia.

 

 

Zatiaľ orezali:

 • Brodská 1-7 a 2-8 (pás zelene medzi vnútroblokmi)
 • Nad Lúčkami 55 (skupina kríkov nad domom)
 • ZŠ Majerníkova 62 – parkové námestie pred kostolom
 • Majerníkova 58 vstup do vnútrobloku
 • Púpavova 22-28 v parku

V pláne sú:

 • Levárska 11 detské ihrisko
 • Levárska 1-7 pás zelene pri parkovaní
 • Silvánska 2-6 ihrisko pred vnútroblokom
 • Výjazd z Lackovej na Karloveskú pri Samoške
 • Tilgnerova – Karloveská polovnútroblok
 • Predzáhradky na Hany Meličkovej 8-28
 • Adámiho 26 pri schodisku
 • Hlaváčiková 2-4 – okolo domu
 • Vnútroblok Matejkova

Niektorým kríkom stačí jemnejší tvarovací orez, no mnohé kríky neboli dlhé roky udržiavané a vyžadovali si tzv. zmladzovací orez, ktorý je možné u niektorých druhov krov viesť vo výške 30-50 cm nad zemou. Vo viacerých krovitých húštinách boli nájdené odumreté torzá starých kríkov, ktoré sa už len odstránili. Preto sa mohlo zdať, že z veľkých kríkov sa odrezalo príliš veľa.

 

Foto: ilustračné

2. februára 2018

V Karlovej Vsi pribúda nové pouličné osvetlenie

Na konci roka boli v Karlovej Vsi, najmä na Dlhých dieloch, vymenené niektoré demontované lampy. Výmenu zabezpečuje spoločnosť Siemens na základe urgencie starostky Dany Čahojovej. Obrátila sa so žiadosťou na magistrát hlavného mesta, aby doplnil osvetlenie v Parku SNP v Líščom údolí, v športovom areáli na Majerníkovej ulici, ale aj na viacerých miestach na sídlisku. Na týchto miestach chýbajú lampy úplne.

Na niektorých iných miestach síce verejné osvetlenie v minulosti bolo, no neskôr ho odstránili z bezpečnostných dôvodov. Tieto stĺpy boli zrezané a odstránené z dôvodu veľkej korózie stožiarov. Stĺpom hrozil pád a tým ohrozenie občanov na zdraví a majetku. Takáto situácia je napríklad vo vnútrobloku Hlaváčiková – Veternicová, medzi ulicami Matejkova a Jamnického, ale aj na Karloveskej či Majerníkovej.

O verejné osvetlenie v celej Bratislave sa stará hlavné mesto prostredníctvom dohodnutej firmy Siemens. Hlavné mesto vo svojej odpovedi potvrdilo záujem zabezpečiť verejné osvetlenie na ulici Staré grunty a v športovom areáli na Majerníkovej ulici. Rovnako považuje za opodstatnenú žiadosť starostky Dany Čahojovej o dobudovanie verejného osvetlenia na Iskerníkovej ulici a v Parku SNP v Líščom údolí. Na tento rok je naplánovaná ďalšia výmena zrezaných stožiarov, čím by sa podarilo nahradiť veľkú časť zdemontovaných stĺpov verejného osvetlenia v Karlovej Vsi.

1. februára 2018

Vyšlo februárové číslo mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Karloveské Centrum služieb občanom, kde si vybavíte úradné záležitosti, navštívilo vlani až 14-tisíc ľudí, mnohí z nich využili úrad otvorený v sobotu. Mesto bude skúšať nervy vodičov na Starých gruntoch aj naďalej. Na opravu cesty je tento rok naplánovaných len 50-tisíc eur, paradoxne, na vybudovanie tzv. parku v blízkosti rušnej cesty by malo ísť až 400-tisíc. Veľa zaujímavého sa dočítate v novom čísle mesačníka Karlova Ves, ktoré nájdete od dnes vo svojich schránkach.

Aktuálne číslo mesačníka nájdete na internetovej stránke MČ na tomto linku https://www.karlovaves.sk/volny-cas/karlova-ves-noviny/

alebo po kliknutí SEM