menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

1. augusta 2017

ZŠ Karloveská 61 hľadá ekonóma/ekonómku

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavskej časti Karlova Ves hľadá ekonóma alebo ekonómku. Požiadavky môžete nájsť ak kliknete SEM

Svoje životopisy posielajte na adresu: eva.hornikova@zskarlova61.sk

Foto: Facebook ZŠ Karloveská 61

31. júla 2017

Hasiči odvolali čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy odvolal čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území Bratislavy od 28. júla 2017 od 10:00. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Celé oznámenie nájdete TU

28. júla 2017

Modernizácia Karloveskej knižnice

Miestna Karloveská knižnica získala grant vo výške 2000 EUR z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na projekt Knižnica viac pre ľudí. Cieľom je projektu je modernizáciu vnútorného a technického vybavenia a modernizáciu elektronického systému.

Jedným z výstupom projektu bude nábytkové a doplnkové vybavenie knižnice, ktorá má momentálne ťažkosti bezpečne a dostupne uchovávať svoj rozrastajúci sa knižný fond. Vďaka podpore z FPÚ budú zakúpené nové knižničné diely a police, stolové lampy, bude zriadená oddychová zóna s novým kobercom a výstavnými policami na mieru, ktorá bude slúžiť pre návštevníkov s deťmi ako aj na lepšie využitie knižnice ľuďmi, ktorí chcú využívať prístup k novému fondu odbornej literatúry. Tretím výstupom bude zabezpečenie premietacej techniky – dataprojektoru, premietacieho plátna a príslušenstva, ktoré umožní skvalitňovať organizovanie vzdelávacích podujatí v knižnici.  Posledným výstupom bude modernizácia elektronického systému, ktorý je zastaralý a operácie s ním zaberajú zbytočne veľa času. V prvej fáze prechodu na online knižničný  katalóg je príprava novej webovej stránky a prenájom domény na 4 roky.

25. júla 2017

Miestny úrad hľadá učiteľku do materskej školy

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľka v MŠ Adámiho 11. Viac informácií o výberovom konaní je TU

17. júla 2017

Zapojte sa do on-line kvízu „Karlova Ves priateľská ku včelám a opeľovačom"

Viete komu vďačíme za 76% produkcie potravín v Európe? No predsa najpočetnejším a najdôležitejším opeľovačom kultúrnych aj divo rastúcich rastlín. Od júla do konca septembra máte možnosť zapojiť sa do on-line kvízu „Karlova Ves priateľská ku včelám a opeľovačom“ na  https://vcelykarlovaves.sited.sk/ a dozvedieť sa viac zaujímavosti zo života včiel, ale aj informácie o tom, čo robí Karlova Ves preto, aby sa tu včelám dobre žilo. Prvý októbrový týždeň vyžrebujeme desiatich úspešných riešiteľov kvízu, ktorý od nás dostanú pohár medu.
V minulom roku sa Karlova Ves stala prvou bratislavskou mestskou časťou priateľskou ku včelám a iným opeľovačom. Čo to znamená? V spolupráci s OZ CCEV Živica sme zriadili ukážkové plochy s alternatívnou výsadbou nektárodajných rastlín a ovocných kríkov, pilotne sme zaviedli špeciálny režim kosenia priaznivý pre opeľovače na štyroch trávnatých plochách s výsevom biotopových kvetných zmesí a na viacerých miestach sme inštalovali hmyzie hotely.
Všetky plochy sú dostupné verejnosti a označené tabuľami, aby mohli plniť svoju vzdelávaciu funkciu a informovať o možnostiach a jednoduchých opatreniach na podporu biodiverzity a opeľovačov v mestskom prostredí. Vďaka zmene režimu kosenia mali lúčne plochy šancu vykvitnúť a poskytovať hmyzu potravu i útočisko. V roku 2017 mestská časť pokračuje v udržiavaní aktivít a k nekoseným plochám pribudol aj svah s tvárnicami vo vnútrobloku J. Stanislava, pri tejto ploche sa plánuje tiež vysadenie levandule.
Pre záujemcov o túto tému sme pripravili on-line kvíz a súťaž „Karlova Ves priateľská ku včelám a opeľovačom“. Dozvedieť sa viac zaujímavosti zo života včiel ale aj informácie o tom, čo robí Karlova Ves preto aby sa tu včelám dobre žilo môžete od polovice júla do konca septembra na https://vcelykarlovaves.sited.sk/. Prvý októbrový týždeň vyžrebujeme desiatich úspešných riešiteľov kvízu, ktorý od nás dostanú pohár medu.

17. júla 2017

Miestny úrad hľadá nových kolegov pre IT oddelenie

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie pre svoje IT oddelenie na nasledujúce pozície:

PHP Developer / Správca informačného systému  (podrobnejšie informácie nájdete TU )

Junior IT Administrátor  (podrobnejšie informácie nájdete TU )

13. júla 2017

Miestny úrad hľadá opatrovateľa a pracovníka na rozvoz stravy

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na nasledujúce pozície:
Opatrovateľ/-ka so zameraním na rozvoz obedov (podrobnejšie informácie nájdete TU )
Pracovník/-čka v službe rozvoz obedov (podrobnejšie informácie nájdete TU )

12. júla 2017

Miestny úrad Karlova Ves hľadá produkčného na oddelenie kultúry

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Produkčný na oddelenie kultúry. Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí TU

12. júla 2017

Miestny úrad hľadá vedúcich na dopravu a životné prostredie a na investície a majetok

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na nasledujúce pozície:

Vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia (podrobnejšie informácie nájdete TU )

Vedúci oddelenia investičného a majetkového (podrobnejšie informácie nájdete TU )

11. júla 2017

Nové auto zefektívni donášku stravy do domácností

Karlova Ves získala dotáciu na zakúpenie osobného motorového vozidla, ktoré pomôže zefektívniť prácu oddelenia sociálnych vecí pri poskytovaní služieb klientom v domácnosti. Bude sa používať najmä na donášku stravy do vzdialenejších domácností, ktoré sú na Dlhých dieloch či Starých gruntoch.

„Zlepšia sa tiež pracovné podmienky opatrovateliek, ktoré nebudú musieť nosiť v rukách ťažké veci a odbudnú im aj namáhavé presuny do vzdialených lokalít,“ hovorí vedúca oddelenia Jana Mózešová. Dotáciu vo výške 11 000 eur získala mestská časť od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe predloženého projektu zameraného na zabezpečenie efektívnej donášky stravy do domácností klientov v rámci poskytovania opatrovateľskej služby. Projekt spolufinancuje Karlova Ves čiastkou 9940 eur z rozpočtu mestskej časti.

10. júla 2017

Pracovná terapia pomohla štvrtine ľudí bez domova nájsť si prácu alebo bývanie

Marcel má asi 40 rokov. Predtým mal dobré zamestnanie, dokonca robil manažéra v jednej väčšej firme. Cez kamaráta sa však dostal k drogám. O zamestnanie prišiel, skončil na ulici a pre drogy bol dvakrát vo väzení. Útočiskom sa mu stala nocľaháreň sv. Vincenta de Paul. Medzi ostatnými ľuďmi bez domova si uvedomil že takto nechce skončiť. Podarilo sa mu skoncovať s drogami a vykročiť na novú cestu. Keď sa v Depaul Slovensko začali prvé brigády pri upratovaní ulíc, hneď sa do nich zapojil. Neskôr sa zapájal do všetkých brigád a kurzov kariérneho poradenstva, ktoré v Depaul organizovali. Popri tom si hľadal trvalé zamestnanie. Dnes už takmer rok býva v podnájme a rozváža tovar pre jednu firmu. Je to jeden z mnohých príbehov, s ktorými sa v Depaule denne stretávajú.
V minulom roku bolo v programe pracovnej terapie zapojených 61 ľudí bez domova. Z tejto skupiny postupne odišlo 15 z nich, ktorí si buď sami, alebo s pomocou Depaul Slovensko našli nové zamestnanie a nové bývanie. Ďalším trom klientom, ktorí sú stále zapojení v projekte, sa už tiež rysuje lepšia budúcnosť.
Depaul Slovensko sa venuje ľuďom bez domova. Pomáhajú tam, kde je potreba najväčšia. Prevádzkujú veľkokapacitnú nízkoprahovú nocľaháreň s 200 posteľami, kam môže prísť každý: ľudia bez dokladov a financií, pod vplyvom alkoholu či drog, v zlom zdravotnom alebo psychickom stave. Prvým krokom pomoci je naplnenie tých najzákladnejších existenčných potrieb ako sú bývanie a bezpečnosť, jedlo, ošatenie, hygiena, alebo riešenie akútnych zdravotných problémov, prípadne zabezpečenie doliečenia po chorobách.
Ďalším krokom je vybavovanie chýbajúcich dokladov, prihlasovanie do poisťovní, vybavovanie vyšetrení, sprevádzanie k lekárovi, vybavovanie dávok sociálnej pomoci, hľadanie práce, bývania alebo vybavenie pobytu v ďalších sociálnych zariadeniach. Veľkú skupinu problémov tvorí vysporiadanie sa s minulosťou (riešenie dlhov a exekúcií, nadväzovanie kontaktov s rodinou a podobne). V ďalšom kroku klienta čakajú v prípade jeho záujmu programy zamerané na individuálny rozvoj a integráciu. Pomocou nich sa snažia vytvoriť podmienky na úspešný prechod človeka z ulice do bežnej spoločnosti.
Niektorí z nich sa zapojili aj do programu, ktorý organizuje Depaul Slovensko v spolupráci s karloveským miestnym úradom. „Našu súčasnú spoluprácu s Karlovou Vsou do veľkej miery určuje porozumenie a podpora zo strany miestneho úradu. Táto spolupráca sa rozvíjala postupne. Po tom, čo mestská časť prevzala na seba zodpovednosť za čistenie verejného priestoru, prišlo sociálne oddelenie s myšlienkou dať možnosť ľuďom bez domova získať späť pracovné návyky a zorganizovať skupinu, ktorá pomôže pri upratovaní ulíc. Zorganizovali sme pravidelné brigády. V praxi sa ukázalo, že boli zbytočné počiatočné obavy z toho, či budú mať ľudia bez domova o takúto prácu záujem, či budú pracovať zodpovedne a či splnia očakávané nároky. Ľudia bez domova sa takejto príležitosti veľmi potešili a brigády sú medzi nimi veľmi obľúbené. Táto spolupráca je taká úspešná, že zaujala aj ďalšie mestské časti v Bratislave, ktoré sa na nás obrátili so žiadosťou o podobný projekt,“ hovorí Miroslav Jurík z neziskovej organizácie Depaul Slovensko.