menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

13. júla 2017

Miestny úrad hľadá opatrovateľa a pracovníka na rozvoz stravy

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na nasledujúce pozície:
Opatrovateľ/-ka so zameraním na rozvoz obedov (podrobnejšie informácie nájdete TU )
Pracovník/-čka v službe rozvoz obedov (podrobnejšie informácie nájdete TU )

12. júla 2017

Miestny úrad Karlova Ves hľadá produkčného na oddelenie kultúry

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Produkčný na oddelenie kultúry. Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí TU

12. júla 2017

Miestny úrad hľadá vedúcich na dopravu a životné prostredie a na investície a majetok

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na nasledujúce pozície:

Vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia (podrobnejšie informácie nájdete TU )

Vedúci oddelenia investičného a majetkového (podrobnejšie informácie nájdete TU )

11. júla 2017

Nové auto zefektívni donášku stravy do domácností

Karlova Ves získala dotáciu na zakúpenie osobného motorového vozidla, ktoré pomôže zefektívniť prácu oddelenia sociálnych vecí pri poskytovaní služieb klientom v domácnosti. Bude sa používať najmä na donášku stravy do vzdialenejších domácností, ktoré sú na Dlhých dieloch či Starých gruntoch.

„Zlepšia sa tiež pracovné podmienky opatrovateliek, ktoré nebudú musieť nosiť v rukách ťažké veci a odbudnú im aj namáhavé presuny do vzdialených lokalít,“ hovorí vedúca oddelenia Jana Mózešová. Dotáciu vo výške 11 000 eur získala mestská časť od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe predloženého projektu zameraného na zabezpečenie efektívnej donášky stravy do domácností klientov v rámci poskytovania opatrovateľskej služby. Projekt spolufinancuje Karlova Ves čiastkou 9940 eur z rozpočtu mestskej časti.

10. júla 2017

Pracovná terapia pomohla štvrtine ľudí bez domova nájsť si prácu alebo bývanie

Marcel má asi 40 rokov. Predtým mal dobré zamestnanie, dokonca robil manažéra v jednej väčšej firme. Cez kamaráta sa však dostal k drogám. O zamestnanie prišiel, skončil na ulici a pre drogy bol dvakrát vo väzení. Útočiskom sa mu stala nocľaháreň sv. Vincenta de Paul. Medzi ostatnými ľuďmi bez domova si uvedomil že takto nechce skončiť. Podarilo sa mu skoncovať s drogami a vykročiť na novú cestu. Keď sa v Depaul Slovensko začali prvé brigády pri upratovaní ulíc, hneď sa do nich zapojil. Neskôr sa zapájal do všetkých brigád a kurzov kariérneho poradenstva, ktoré v Depaul organizovali. Popri tom si hľadal trvalé zamestnanie. Dnes už takmer rok býva v podnájme a rozváža tovar pre jednu firmu. Je to jeden z mnohých príbehov, s ktorými sa v Depaule denne stretávajú.
V minulom roku bolo v programe pracovnej terapie zapojených 61 ľudí bez domova. Z tejto skupiny postupne odišlo 15 z nich, ktorí si buď sami, alebo s pomocou Depaul Slovensko našli nové zamestnanie a nové bývanie. Ďalším trom klientom, ktorí sú stále zapojení v projekte, sa už tiež rysuje lepšia budúcnosť.
Depaul Slovensko sa venuje ľuďom bez domova. Pomáhajú tam, kde je potreba najväčšia. Prevádzkujú veľkokapacitnú nízkoprahovú nocľaháreň s 200 posteľami, kam môže prísť každý: ľudia bez dokladov a financií, pod vplyvom alkoholu či drog, v zlom zdravotnom alebo psychickom stave. Prvým krokom pomoci je naplnenie tých najzákladnejších existenčných potrieb ako sú bývanie a bezpečnosť, jedlo, ošatenie, hygiena, alebo riešenie akútnych zdravotných problémov, prípadne zabezpečenie doliečenia po chorobách.
Ďalším krokom je vybavovanie chýbajúcich dokladov, prihlasovanie do poisťovní, vybavovanie vyšetrení, sprevádzanie k lekárovi, vybavovanie dávok sociálnej pomoci, hľadanie práce, bývania alebo vybavenie pobytu v ďalších sociálnych zariadeniach. Veľkú skupinu problémov tvorí vysporiadanie sa s minulosťou (riešenie dlhov a exekúcií, nadväzovanie kontaktov s rodinou a podobne). V ďalšom kroku klienta čakajú v prípade jeho záujmu programy zamerané na individuálny rozvoj a integráciu. Pomocou nich sa snažia vytvoriť podmienky na úspešný prechod človeka z ulice do bežnej spoločnosti.
Niektorí z nich sa zapojili aj do programu, ktorý organizuje Depaul Slovensko v spolupráci s karloveským miestnym úradom. „Našu súčasnú spoluprácu s Karlovou Vsou do veľkej miery určuje porozumenie a podpora zo strany miestneho úradu. Táto spolupráca sa rozvíjala postupne. Po tom, čo mestská časť prevzala na seba zodpovednosť za čistenie verejného priestoru, prišlo sociálne oddelenie s myšlienkou dať možnosť ľuďom bez domova získať späť pracovné návyky a zorganizovať skupinu, ktorá pomôže pri upratovaní ulíc. Zorganizovali sme pravidelné brigády. V praxi sa ukázalo, že boli zbytočné počiatočné obavy z toho, či budú mať ľudia bez domova o takúto prácu záujem, či budú pracovať zodpovedne a či splnia očakávané nároky. Ľudia bez domova sa takejto príležitosti veľmi potešili a brigády sú medzi nimi veľmi obľúbené. Táto spolupráca je taká úspešná, že zaujala aj ďalšie mestské časti v Bratislave, ktoré sa na nás obrátili so žiadosťou o podobný projekt,“ hovorí Miroslav Jurík z neziskovej organizácie Depaul Slovensko.

 

 

6. júla 2017

Obyvatelia môžu pripomienkovať zámer obytného súboru Karolia

Obyvatelia môžu pripomienkovať predložený zámer obytného súboru Karolia na ul. Hany Meličkovej. Svoje pripomienky môžu v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) posielať do 25. júla na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., oddelenie ochrany prírody  a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.
Celý navrhovaný zámer je dostupný TU

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v zákonnej lehote tiež zašle svoje zásadné pripomienky k danému zámeru.

4. júla 2017

Opravu povrchu cestnej komunikácie na Karloveskej ulici

Magistrát hlavného mesta Bratislavy oznamuje, že dňa 4.07.2017 od 10:00 hod., správca komunikácie začne opravu povrchu na Karloveskej ulici. Oprava bude prebiehať v dvoch etapách:

I. etapa v úseku od priechodu pre chodcov pri CSS „Lackova“ – pravý jazdný pruh v smere k ul. Nad lúčkami.

II. etapa v úseku od priechodu pre chodcov pri CSS „Lackova“ – ľavý jazdný pruh smer ul. Nad lúčkami.

Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením do jedného jazdného pruhu.

V termíne od 4.07.2017 od 10:00 hod. dodávateľ začne s výmenou ul. vpustov a výškovou úpravou kanalizačných poklopov

Termín realizácie prác v termíne 4.07.2017 od 10,00hod. do 16.07.2017 do 24,00hod.

4. júla 2017

MŠ Borská bude mať od septembra sedem tried

Materská škola (MŠ) na Borskej ulici otvorí od septembra sedem tried a jej kapacity budú naplnené takmer na 100 percent. Miestny úrad v Karlovej Vsi tým vyvrátil dezinformácie o údajnom zatvorení alebo obmedzení prevádzky tejto škôlky. V polovici júna sa uskutočnilo stretnutie školskej rady rodičov detí z MŠ Borská 4 s vedením mestskej časti (MČ) Karlova Ves.
Rodičia najskôr vyjadrili obavu o zabezpečenie riadneho chodu MŠ v budúcom školskom roku. Išlo najmä o riešenie výpadku učiteľov. MŠ bude v budúcom školskom roku riadne pokračovať, kapacita škôlky 150 detí je naplnená takmer na 100%, otvorených bude 7 tried. Momentálne miestny úrad intenzívne pracuje na riešení personálneho zabezpečenia chodu škôlky. Vicestarosta Branislav Záhradník informoval rodičov o zámere MČ posilniť starostlivosť o areál a priestory škôlky. Vedenie MČ tiež prezentovalo svoje zámery pri rozvoji nielen areálu samotnej MŠ ale aj jej bezprostredného okolia. Starostka Dana Čahojová ubezpečila rodičov, že vedenie Karlovej Vsi a miestny úrad sú pripravení, v prípade vzniku akýchkoľvek problémov, hľadať riešenia spolu s rodičmi v záujme detí.

4. júla 2017

V Karloveskej zátoke sa učili člnkovať deti aj dospelí

O výcvik kanoistiky v Karloveskej zátoke bol v tomto roku veľký záujem. Od apríla do konca júna sa pravidelne učilo člnkovať viac ako päťdesiat dospelých a jedenásť detí. Vodáckym inštruktorom tak museli pomáhať aj ďalší členovia karloveskej obecnej lodenice – Klubu vodných športov (KVŠ). ,,Nemuseli sme na nikoho vyčkávať, vodácki adepti chodili skôr ako na dohodnutú piatu hodinu a každý utorok aj štvrtok sme boli najneskôr o 17.10 h na vode,“ hovorí o výcviku Martin Čajági. Budúci vodáci sa učili ako používať pádlo, inštruktori im ukázali aj náročnejšiu priamu jazdu proti prúdu, učili ich traverzy a smerovanie kanoe. ,,Najväčšia zábava bola s deťmi, tešili sa na vode z objavovania, napríklad keď videli v Karloveskom ramene bobra alebo korytnačku,“ spomína inštruktorka detí Ľubka Koprivová a dodáva, že deti si už vyskúšali aj raftové preteky na kanáli v Čunove. Zatiaľ sa im však viac darilo na orientačných pretekoch v Bodíckych ramenách. Deti boli z výcviku kanoistiky nadšené, odniesli si z neho veľa zážitkov a našli si aj nových kamarátov.  ,,Bolo úžasné ako sme sa museli naučiť orientovať sa v kľukatých Bodíckych ramenách a zbierať pečiatky,“ hovorí Matúš Pupala, ktorý absolvoval vodácky výcvik. Niektorí účastníci neostali len pri kanoe a pustili sa aj do pokročilejšieho výcviku na kajaku. ,,Tiež sa mi páčil záverečný splav na maďarských ramenách, kde sme aj vyskakovali z lodí a kúpali sa,“ dodala ďalšia s účastníčok vodáckeho výcviku Aďa Andrášiková.

3. júla 2017

Karlova Ves nakúpi techniku, ktorá poslúži na vysýpanie košov i zimnú údržbu

Karlova Ves od nástupu nového vedenia postupne prešla na starostlivosť o verejné priestranstva vo vlastnej réžii. Od roku 2015 nakúpila mestská časť na údržbu verejných priestranstiev techniku za približne 172 000 eur. Išlo najmä o kosačky, komunálny traktor a jeho príslušenstvo či ostatnú techniku. Stále však chýba napríklad vhodné vozidlo na odvoz odpadkov z malých smetných košov a košov na psie exkrementy. Túto službu totiž miestny úrad tiež zabezpečuje od začiatku tohto roka svojpomocne prostredníctvom podniku Verejnoprospešné služby Karlova Ves (VPS).
Zatiaľ odpadky vynáša pomocou vozidla s prívesným vozíkom, to však nepostačuje. Miestny úrad preto plánuje dokúpiť multifunkčné vozidlo, ktoré bude slúžiť na odvoz odpadkov z týchto košov a využiť sa bude dať v zimnom období aj na zimnú údržbu. Predpokladaná cena multifunkčného mechanizmu je 30 000 eur. Kým mestská časť zabezpečovala vynášanie odpadkových košov dodávateľsky, náklady sa vyšplhali každý mesiac na sumu približne 7 000 eur.
Pribudnúť by malo aj nákladné auto na odvoz veľkokapacitných kontajnerov. Nádoby na nadrozmerný odpad mestská časť pravidelne umiestňuje v stanovených časoch na sídliskách, na ich prepravu si však musí objednávať firmu. Tieto náklady sa môžu pri plnom vyťažení za rok vyšplhať až na 75 000 eur. Pritom pri vlastnom mechanizme je mestská časť pri práci flexibilnejšia a môže ho prípadne využiť aj pri ďalších činnostiach, napríklad pri zimnej údržbe. Predpokladaná cena nákladného vozidla je 70 000 eur. Mestská časť má v pláne kúpiť aj úžitkové vozidlá pre hospodársku správu a príspevkovú organizáciu VPS.

30. júna 2017

Rozhovor s vedúcou oddelenia kultúry A. Majkou aj o kultúrnom lete v Karlovej Vsi

Tento rok prinieslo oddelenie kultúry miestneho úradu novinky pri organizovaní rozmanitých festivalov. Na svoje si prišli majitelia domácich miláčikov, milovníci starých vecí, ale aj obyvatelia inklinujúci k histórii. S blížiacim sa kultúrnym letom sme sa s vedúcou karloveskej kultúry Adriánou Majkou porozprávali o atmosfére a motívoch, v ktorých sa budú niesť letné mesiace.

Rozhovor nájdete po kliknutí SEM