menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aktuality

24. novembra 2016

Nepočujúcim v komunikácii s úradom pomôže Online tlmočník

Nepočujúci občania môžu pri návšteve miestneho úradu komunikovať s pracovníkmi aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Stačí na to počítač, tablet alebo smartfón s webkamerou a nepočujúcemu spoluobčanovi pomôže v komunikácii s úradom tlmočník cez Skype hovor. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis a je dostupná v pondelok, stredu a piatok od 08:00 do 20:00.

Online tlmočníka môžete využívať aj pri riešení akýchkoľvek ďalších situácii. Bližšie informácie ako službu používať nájdete TU

24. novembra 2016

Bratislava informuje o plánovanej výstavbe medzi Karlovou Vsou a Dúbravkou

Hlavné mesto Bratislava oznamuje verejnosti, že investorská spoločnosť ASID predložila zámer „KRD AREA PROJECT”. Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného objektu, skladajúceho sa zo 4 podzemných podlaží a 15 nadzemných podlaží. Viac informácií nájdete tu

foto: maps.google.com

 

24. novembra 2016

Na vianočných trhoch pred KCK sú ešte voľné predajné miesta

Na vianočných trhoch v Karlovej Vsi sú ešte stále voľné miesta. Ponúkate vianočné dobroty, punč či varené vínko? Neváhajte a rezervujte si predajné miesto na vianočných trhoch, voľné sú ešte miesta vonku. Prenájom za miesto/stánok je 10 eur. Stánky zabezpečuje mestská časť. Vianočné trhy sa budú konať v sobotu 10. decembra od 10:00 v Kamel klube. V prípade záujmu píšte na ilona.kraic@karlovaves.sk. Uprednostňujeme miestnych predajcov z Karlovej Vsi, no nie je to podmienka.

21. novembra 2016

Sološnická ulica bude jednosmerná

Vážení Karlovešťania, v stredu 23. novembra sa bude realizovať zmena organizácie dopravy – zjednosmernenie Sološnickej ulice. Smer jazdy bude zhora nadol. Jednosmerná komunikácia bude od stojiska nádob na separovaný odpad nad domom Sološnická 51, v pokračovaní nadol Sološnickou ulicou cez Šaštínsku ulicu. Výjazd bude na Kuklovskú ulicu pri moste ponad Karloveskú ulicu. Dopravný podnik Bratislava zmení smer jazdy linky č. 35. Smer konečná „Kuklovská“, aj opačný smer konečná „Dúbravská cesta“ bude obsluhovať zo spoločnej zastávky pre obidva smery.

21. novembra 2016

Blíži sa súťaž Najlepšia športová fotografia roka

V obecnej lodenici, v Klube vodných športov Karlova Ves sa 10. decembra uskutoční 15. ročník súťaže pre amatérskych fotografov, ktorí milujú šport a prírodu. Ak sa chcete zapojiť do súťaže ako amatérsky fotograf, príďte s fotografiami osobne, 10. decembra, v čase medzi 17:00-20:00 h do lodenice. Minimálny rozmer súťažnej fotografie je 13 x 18 cm.

Každý rok súťaží v piatich kategóriách približne stovka nadšencov. Podujatie je zároveň stretnutím vyznávačov vonkajších športov. Na tohtoročnom 15. ročníku bude aj premiéra krátkeho filmu Paľa Barabáša z Nepálu, Divoká Karnali.

Viac informácií nájdete: tu

21. novembra 2016

Úprava úradných hodín počas Vianoc 2016

Vážení Karlovešťania,

dovoľujeme si Vás v časovom predstihu informovať o úprave úradných hodín počas Vianoc. Miestny úrad Bratislava-Karlova Ves aj Centrum služieb občanom budú otvorené do 22.12.2016 do 15:00 h, následne až od 2.1.2017. Pripomíname, že Centrum služieb občanom bude do 22.12.2016 (vrátane) otvorené každý pracovný deň od 08:00 h. Ďakujeme.

18. novembra 2016

aktualizácia Výberové konanie Riaditeľ organizácie Verejnoprospešné služby

Opätovne zverejňujeme výberové konanie pre funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby. Dovoľujeme si upozorniť na chybu v predošlom inzeráte. V časti  Požiadavky na uchádzača pri VŠ vzdelaní má byť správne uvedené: prax v riadiacej funkcii najmenej 4 roky. Termín doručenia žiadostí s požadovanými dokladmi písomnou formou zostáva nezmenený – do 11.12.2016. Za chybu, ktorá vznikla na našej strane, sa ospravedlňujeme. Aktuálny inzerát nájdete tu

 

 

18. novembra 2016

V Karlovej Vsi pribudnú dve ekologické psie toalety

Karlova Ves prináša psíčkarom, ich miláčikom ale aj ostatným Karlovešťanom novinku. Sú ňou toalety na venčenie psov. Pomôžu v likvidácií a neutralizácií psích exkrementov na verejných priestranstvách. Nedochádza ku kontaktu psieho moču a výkalov s okolitým prostredím a zabráni sa tak následnej kontaminácii okolia.

Tzv. „psia toaleta“ obsahuje zložku so psími feromónmi, ktoré sa postupne uvoľňujú do prostredia. Práve to priťahuje psov, ktorí vykonajú potrebu priamo v toalete. Obytné zóny, parky a ulice by tak postupne mali byť odbremenené od neželaných psích exkrementov. Zároveň to zabráni vysychaniu trávnikov, kríkov, stromov, hrdzaveniu lavičiek, stĺpov dopravných značiek, zábradlí ihrísk a verejného osvetlenia, ktoré je spojené s vysokými nákladmi na údržbu a renováciu. Zabráni aj rozširovaniu nákazlivých chorôb, ktoré sú prenosné zo psov na človeka a hlavne na malé deti ako sú bakteriálne ochorenia loptospiróza, besnota, pásomnice a škrkavky. V neposlednom rade psy budú mať svoje pravidelné miesto na venčenie.

V skúšobnej etape umiestni Karlova Ves dve takéto zariadenia – jedno na Dlhých dieloch a druhé v spodnej časti Karlovej Vsi. Do 12. decembra môžete posielať svoje tipy na lokalitu, v ktorej by mala byť „psia toaleta“ umiestnená. Malo by ísť, podľa možnosti, o centrálne umiestnené miesto, často navštevované psíčkarmi.

Svoje tipy posielajte na mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk príp. volajte na tel. č. 02/602 59 215. Po vyhodnotení skúseností z prevádzky zariadení, zváži miestny úrad rozmiestnenie zariadenia aj do ďalších vytipovaných lokalít v Karlovej Vsi.

16. novembra 2016

Karlova Ves hľadá riaditeľa verejnoprospešných služieb

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

 

14. novembra 2016

Karlova Ves sa po druhýkrát zapojí do Noci divadiel

Divadelná inscenácia či napínavé dramatické čítanie. Aj na to sa môžu tešiť priaznivci dosiek, ktoré znamenajú svet. Do celoeurópskeho projektu sa bratislavská mestská časť Karlova Ves zapojí po druhýkrát. Stane sa tak už túto sobotu 19. novembra.

Noc divadiel odštartuje v Kamel klube o 18:00 h Štátne konzervatórium. Vítaní sú všetci, ktorí sa chcú naučiť základné prvky a techniky hereckého umenia a pohybu na javisku. Workshop bude viesť lektor hudobno-dramatického odboru Štátneho konzervatória v Bratislave so svojimi študentmi. Divadelná noc bude pokračovať inscenáciou Siss, ktorú predstavia členovia divadelného súboru Lano o 19:00 h vo veľkej sále Kamel klubu. Program ukončí dramatické čítanie Vnímajte strach v tme, ktoré sa začne o 20:00 h vo veľkej sále Kamel klubu. Hororovú atmosféru navodia študenti Katedry knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského pri čítaní dvoch poviedok od autorov Dominika Dána a H. P. Lovecrafta. Čítanie je prístupné od 15 rokov. Vstup na predstavenia je symbolické 1 euro.

Noc divadiel pokračuje 7. ročníkom. Európske podujatie prezentuje divadlo v netradičnom časovom rozpätí. Tento rok sa zapája 49 divadiel z 22 slovenských miest. Slovenské divadlá otvoria svoje priestory počas večerných a nočných hodín, aby demonštrovali otvorenosť novým divákom a inšpirácii zvonku.

14. novembra 2016

RTG pracovisko je vybavené novým prístrojom

Dobrá správa z polikliniky v Karlovej Vsi. RTG pracovisko na 2. poschodí je vybavené novým digitálnym röntgenom, ktorý je už v prevádzke. Pôvodný röntgen v karloveskej poliklinike bol od apríla pokazený. Pacienti museli byť preto odosielaní do polikliniky v Ružinove. Polikliniku spravuje Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.

 

 

14. novembra 2016

Odpad z domácností triedi až 88 percent Karlovešťanov

Trend triedenia odpadu z domácností v Karlovej Vsi je potešiteľný. Odpad separuje až 88 percent karloveských domácností. Ekologické povedomie u obyvateľov mestská časť podporovala aj počas Karloveských hodov, kde nechýbali koše na separovaný odpad – plasty a papier. Len nádoby na odpad však nestačia, dôležité je naučiť sa aj správne separovať. Karlova Ves preto v oblasti vzdelávania o ekologickom správaní a udržateľnom spôsobe života na našej planéte pripravuje viaceré aktivity. 

Karlovešťania najčastejšie triedia papier, sklo a plasty. Vyplýva to z dotazníka pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), s ktorého prípravou mestská časť Bratislava – Karlova Ves dokončila. Plasty separuje až 95,8 percenta opýtaných. Nezaostáva však ani triedenie skla (91,7 %) a papiera (88,4 %). Miestni obyvatelia separujú aj ďalšie zložky odpadu, najčastejšie bioodpad. Karlovešťania však reagujú aj na zber elektroodpadu, triedia batérie i kov.

Uvedomelý prístup našich obyvateľov oceňuje aj organizácia Greenpeace Slovensko, podľa ktorej je výsledných 88 percent obyvateľov triediacich odpad veľmi pekné číslo. „Myslíme si, že environmentálne povedomie Slovákov, pokiaľ ide o triedenie odpadu, sa zvyšuje,“ hodnotí hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová. Ochrancovia prírody vítajú, že mestá a obce sa snažia umiestňovať čoraz viac nádob na triedený odpad. Resty však samosprávy majú ešte pri nádobách na bioodpad, ktorých je na sídliskách podľa Greenpeace stále málo. „Nestačí však len separovať odpad, dôležité je ho menej produkovať. Zbytočne veľa vecí nakupujeme, zbytočne veľa vecí vyhadzujeme,“ poukazuje na problém dnešnej spoločnosti miestny poslanec Jaromír Šíbl.
Triedenie odpadu však stále nie je samozrejmosťou vo všetkých domácnostiach. Niektorí obyvatelia totiž separovaniu odpadu pozornosť nevenujú. Najčastejším dôvodom je, že na to nemajú čas (41,7 %). Ďalším napríklad nevyhovuje spôsob zberu triedeného odpadu (31,1 %), nemajú o separovaní dosť informácií (28,2 %) alebo nepovažujú triedenie za dôležité (14,6 %).