menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Komisie

24. júna 2021

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie:

  • Mgr. Anton Šmotlák od 1.1.2023 do 31.12.2023,
  • Ing. Martin Masár od 1.1.2024 do 31.12.2024,
  • Ing. Vanda Prikler od 1.1.2025 do 31.12.2025,
  • Ing. Peter Lenč od 1.1.2026 do termínu konania volieb do orgánov obecnej samosprávy v roku 2026.

Členovia komisie: Mgr. Anton Šmotlák – za Team Bratislava, Ing. Vanda Prikler – za Progresívne Slovensko, Ing. Martin Masár – za Sloboda a solidarita, Ing. Peter Lenč – za Starostovia a nezávislí kandidáti.

24. júna 2021

Komisia dotačná

Členovia komisie: Mgr. Lucia Bundová, PhD, Ing. Lenka Hájeková, JUDr. Petra Hudáková, Mgr. Zuzana Jajcayová (do 13.1.2023), MUDr. Jana Kosnáčová, Ing. Margita Majdáková, Mgr. Simona Petrík, Ing. Vanda Prikler, Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., Katarína Trefilíková, Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Ing. Daniela Záhradníková, Bc. Jana Žilecká.

Zápisnice: