tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Komisie

23. apríla 2024

Komisia pre inovácie a komunikáciu

Predseda komisie: Ing. Richard Jajcay, MBA

Členovia komisie: Martin Ganz, Róbert Krampl, Ing. Peter Lenč, Martin Paško (podpredseda komisie), Ing. Martin Vician

Pozvánky:

Zápisnice:

24. júna 2021

Komisia dopravy a životného prostredia

Predseda komisie: Ing. Martin Masár

Členovia komisie: Mgr. Zuzana Jajcayová (do 13.1.2023), Ing. Peter Lenč, Ing. Martin Michlík, Ing. arch. Boris Schultz, Martin Paško (od 14.2.2023).
Členovia komisie – neposlanci: Mgr. Ing. Anna Zemanová, Michal Mihálik

Pozvánky:

Zápisnice:

24. júna 2021

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda komisie: Mgr. Stanislav Hrda

Členovia komisie: Mgr. Zuzana Jajcayová (do 13.1.2023), MUDr. Jana Kosnáčová, Ing. Margita Majdáková, Mgr. Simona Petrík (do 19.12.2023), Ing. Daniela Záhradníková, Bc. Jana Žilecká, Martin Paško (od 14.2.2023), Ing. Zuzana Volková (od 20.12.2023).
Členovia komisie – neposlanci: Mgr. Jozef Griač

Pozvánky:

Zápisnice:

24. júna 2021

Komisia školstva, kultúry a športu

Predseda komisie: Mgr. Anton Šmotlák

Členovia komisie: Mgr. Lucia Bundová, PhD., Ing. Lenka Hájeková, Mgr. Peter Král, Ing. Vanda Prikler, Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., Katarína Trefilíková, Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Ing. Zuzana Volková (od 20.12.2023), Bc. Jana Žilecká.
Členovia komisie – neposlanci: Mgr. Richard Savčinský

Pozvánky:

Zápisnice:

24. júna 2021

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie:

  • Mgr. Anton Šmotlák od 1.1.2023 do 31.12.2023,
  • Ing. Martin Masár od 1.1.2024 do 31.12.2024,
  • Ing. Vanda Prikler od 1.1.2025 do 31.12.2025,
  • Ing. Peter Lenč od 1.1.2026 do termínu konania volieb do orgánov obecnej samosprávy v roku 2026.

Členovia komisie: Mgr. Anton Šmotlák – za Team Bratislava, Ing. Vanda Prikler – za Progresívne Slovensko, Ing. Martin Masár – za Sloboda a solidarita, Ing. Peter Lenč – za Starostovia a nezávislí kandidáti.

24. júna 2021

Komisia dotačná

Členovia komisie: Mgr. Lucia Bundová, PhD, Ing. Lenka Hájeková, JUDr. Petra Hudáková, MUDr. Jana Kosnáčová, Ing. Margita Majdáková, Ing. Vanda Prikler, Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., Katarína Trefilíková, Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Ing. Zuzana Volková, Ing. Daniela Záhradníková, Bc. Jana Žilecká.

Zápisnice: