menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Rozpočet

25. októbra 2018

Rozpočet na rok 2018

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2018:

Čerpanie rozpočtu:

25. októbra 2017

Rozpočet na rok 2017

Záverečný účet mestskej časti za rok 2017

Čerpanie rozpočtu:

25. októbra 2016

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové opatrenia starostky za rok 2016:

  • Rozpočtové opatrenie 1-2016
  • Rozpočtové opatrenie 2-2016
  • Rozpočtové opatrenie 3-2016
  • Rozpočtové opatrenie 4-2016
  • Rozpočtové opatrenie 5,6-2016
  • Čerpanie rozpočtu:

    25. januára 2015

    Rozpočet na rok 2015