menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Oznámenia

2. decembra 2021

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Ivan Javanovic

Meno príjemcu: Ivan Javanovic
Odberná lehota: 17.12.2021
Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, kancelária č. 516

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Ivan Javanovic