menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Oznámenia

12. januára 2022

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Gabriel Skladan

Meno príjemcu: Gabriel Skladan
Odberná lehota: 27.1.2022
Zásielka uložená na pobočke: Mesto Komárno, oddelenie daní a poplatkov, Pevnostný rad č. 3, miestnosť č. 18b (1. poschodie), 945 01 Komárno

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Gabriel Skladan